Navigere opp
Logg på

Nyhetsarkiv

 • Fritt behandlingsvalg: Virke støtter ordningen, men ønsker forbedringer

  Fritt behandlingsvalg: Virke støtter ordningen, men ønsker forbedringer

  ​I Virkes høringsuttalelse om forskrift om Fritt behandlingsvalg kommer det frem at Virke er fornøyd med helsedepartementets forslag, men det er likevel behov for noen kritiske justeringer. Ordningen ... Les mer
 • Norge må fjerne det kjemiske stoffet PFOA gjennom REACH-reglene

  Norge må fjerne det kjemiske stoffet PFOA gjennom REACH-reglene

  EFTAs overvåkningsorgan (ESA) er enig med Virke i at regjeringen må jobbe for et forbud mot PFOA gjennom EØS' regulering av kjemikalier. ESA har i et brev til regjeringen pekt på at Norge må jobbe for... Les mer
 • Invitasjon til Virkes barnehagedag 14.oktober

  Invitasjon til Virkes barnehagedag 14.oktober

  ​Virke inviterer deg til barnehagedag i våre lokaler 14.oktober 2015. Programmet for dagen inkluderer blant annet orientering fra Kunnskapsdepartementet og mer informasjon om Virkes  satsing rett... Les mer
 • Flere reiser utenom skoleferien

  Flere reiser utenom skoleferien

  Flere enn tidligere oppgir at de vil dra på ferie utenom skolens ferie i år. En av fire sier de vil bruke deler av ferien utenom skolens ferie, mot en av fem i fjor. Les mer
 • Treningskonferansen 2015 – 16.oktober

  Treningskonferansen 2015 – 16.oktober

  ​Meld deg på allerede nå til årets viktigste møteplass for ledere og eiere i treningsbransjen.Les mer
 • Venstre snur om søndagsåpne butikker - Virke skeptisk til lokal løsning

  Venstre snur om søndagsåpne butikker - Virke skeptisk til lokal løsning

  Høringsfristen i saken om søndagsåpent butikker gikk ut før sommeren, og man kan konstatere over 7000 innspill, der majoriteten av svarene er negative til regjeringspartienes forslag til full adgang t... Les mer
 • Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse

  Ny Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse

  ​Høyesterett ga i en fersk dom fra juni i år ytterligere veiledning rundt reglene om virksomhetsoverdragelse ved virksomhet som er knyttet til tjenesteutøvelse. Les mer
 • Langvarig nedgang i antall ran

  Langvarig nedgang i antall ran

  ​Norsk næringsliv har opplevd en jevn nedgang i antall ran siden 2010, men på tross av denne nedgangen advarer Virke mot å miste fokus. Les mer
 • En dagligvarehandel i endring!

  En dagligvarehandel i endring!

  I løpet av 2015 har fire store aktører blitt til tre, forbruker stiller stadig større krav - og bransjen snur hver stein for å bli mer produktive. Velkommen til Dagligvarehandelen 2015! Les mer
 • Klar for årets Arendalsuke!

  Klar for årets Arendalsuke!

  Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen er klar for en uke med spennende debatter og interessante møter i anledning årets Arendalsuke.  Virke vil i år markere seg bredt på mange arra... Les mer
 • Omsorg for pleie av nære pårørende - rett til permisjon fra jobb?

  Omsorg for pleie av nære pårørende - rett til permisjon fra jobb?

  Arbeidstaker kan ha mange og ulike grunner til å søke om permisjon fra arbeidet. Noen permisjoner er regulert i lov, andre i tariffavtale evt. i virksomhetens policy/personalhåndbok. Noen pe... Les mer
 • Virke arrangerer debatt i Arendalsuka

  Virke arrangerer debatt i Arendalsuka

  ​Digital suppe eller hjerneføde – en analog debatt om en digital fremtid. Sammen med Fleksibel Utdanning Norge arrangerer Virke debatt på MØR Biffhus mandag 17. august kl 17.30. Les mer
 • Ja til investeringsavtaler

  Ja til investeringsavtaler

  ​Investeringsavtaler fremmer investeringer. Virke støtter derfor regjeringens forslag om ny modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs). Det er viktig at slike avtaler både ivaretar næringslivets... Les mer
 • Kronekurs gir prisvekst

  Kronekurs gir prisvekst

  ​Tall fra SSB viser at matprisene har økt gjennom sommeren. Den svake kronekursen er hovedforklaringen på de prisøkningene vi ser nå, sier Johanne Kjuus, fagsjef for handel i Virke. Les mer
 • Møt Virke på Arendalsuka 2015

  Møt Virke på Arendalsuka 2015

  ​Virke deltar på Arendalsuka 2015 med egen stand som vil være bemannet hver dag. I tillegg vil Virke delta på en rekke arrangement gjennom uken. Vi gleder oss til å møte og ønsker deg velkommen til vå... Les mer
 • Barnehagestart, skolestart og planleggingsdager

  Barnehagestart, skolestart og planleggingsdager

  I denne artikkelen behandles hvilke rettigheter arbeidstaker har til å få fri fra arbeidet i forbindelse med barnehageinnkjøring, skolestart og i tilfeller hvor barnehage, SFO og barneskole stenger på... Les mer
 • Virke til Tanzania og Kenya med næringslivet og Monica Mæland

  Virke til Tanzania og Kenya med næringslivet og Monica Mæland

  I forbindelse med det planlagte offisielle besøket av næringsminister Monica Mæland til Tanzania og Kenya i september, vil flere av Virkes medlemsbedrifter delta. Felles for de alle er at de ser på Øs... Les mer
 • Forskriften om allmenngjøring av tariffavtale innenfor turbuss er utsatt til 1.oktober

  Forskriften om allmenngjøring av tariffavtale innenfor turbuss er utsatt til 1.oktober

  Norske myndigheter har innført allmenngjøring av tariffavtale innenfor turbussområdet, og virketidspunktet var opprinnelig satt til 1.august.  Virke er fornøyd med at myndighetene har lyttet til ... Les mer
 • Unntak fra likebehandling

  Unntak fra likebehandling

  Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt en ny forskrift som gir adgang til at det ved tariffavtale kan gjøres unntak fra reglene i arbeidsmiljøloven om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ve... Les mer
 • Sommerhandler for 100 milliarder kroner

  Sommerhandler for 100 milliarder kroner

  Hovedorganisasjonen Virke anslår at det vil bli handlet for rundt 100 milliarder kroner i juli og august i år. Det er en vekst på 3,5 prosent fra samme periode i fjor.Les mer
 • Bli med Ecommerce Europe på studietur til Kina!

  Bli med Ecommerce Europe på studietur til Kina!

  ​Kina er verdens største e-handelsmarked og kinesiske forbrukere kjøper langt flere varer og tjenester på nettet enn europeiske forbrukere. Bli med på studietur Lørdag 29. august - lørdag 5. sept... Les mer
 • Allmenngjøring av bussbransjeavtalen

  Allmenngjøring av bussbransjeavtalen

  Tariffnemnda har offentliggjort vedtaket om allmenngjøring av Bussbransjeavtalen. Les mer
 • Ja til utsatt mva ved import

  Ja til utsatt mva ved import

  ​Virke er svært glad for at det innføres ny ordning for merverdiavgift ved innførsel av varer fra utlandet. Utsatt mva innebærer besparelser for merverdiavgiftsregistrerte importører på over en halv m... Les mer
 • Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling

  Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling

  ​Forbrukerrådet tilbyr nå, på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, mekling i tvister om vare- og tjenestekontrakter mellom forbruker og næringsdrivende.Les mer
 • Endringer i permitteringsregelverket fra 1. juli 2015

  Endringer i permitteringsregelverket fra 1. juli 2015

  ​Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt ved permittering blir redusert fra 20 til 10 dager, og den maksimale dagpengeperioden under permittering øker fra 26 til 30 uker – begge endringene med virkning fr... Les mer
 • Høring om søndagsåpne butikker

  Høring om søndagsåpne butikker

  ​Virke mener at det i forkant av et forslag om full adgang til søndagsåpne butikker burde vært gjennomført en grundig utredning av hvilke konsekvensene dette vil ha på en rekke områder innen nærings- ... Les mer
 • Virke med i samarbeid om Norges største konferanse for transport og logistikk

  Virke med i samarbeid om Norges største konferanse for transport og logistikk

  Samferdselspolitikk, klimautfordringer og lønnsomhet er stikkord for årets Transport- og Logistikk-konferanse 19.-20. oktober – der Virke er samarbeidspart.Les mer
 • 900 millioner for et nyskapende næringsliv

  900 millioner for et nyskapende næringsliv

  ​Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Les mer
 • Endrede regler om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

  Endrede regler om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

  ​​Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er ordninger hvor den ansatte ikke oppholder seg på arbeidsstedet, men må være tilgjengelig for arbeidsgiver og beredt til å møte opp på et bestemt sted, eller u... Les mer
 • Kald vår ga hett charter-salg

  Kald vår ga hett charter-salg

  ​En kald vår ga en omsetningsvekst på pakkeferie-bookinger på 9 prosent i april og mai. - Vi ønsker oss sol og varme i sommerferien.Les mer
 • Kjedelig, men viktig

  Kjedelig, men viktig

  ​Sammen med et treparts bransjeprogram for uteliv, står Virke bak kampanjen «Kjedelig, men viktig» - en kampanje rettet mot unge arbeidstakere i utelivsbransjen. Les mer
 • Næringsutvikling viktigere i utviklingshjelpen

  Næringsutvikling viktigere i utviklingshjelpen

  Virke mener det er positive signaler i den nye stortingsmeldingen om vårt samarbeid med utviklingsland, der næringsutvikling i tillegg til handel får en mer sentral plass. Virke støtter også regjering... Les mer
 • Næringslivet krever grep på skatt og samferdsel

  Næringslivet krever grep på skatt og samferdsel

  ​På Virkes konjunkturseminar konstaterte Vibeke Madsen, administrerende direktør, at selv om norsk varehandel opplever vekst, så har de mørke skyene vi har sett på horisonten nå blitt til lokale byger... Les mer
 • Forenkling av offentlige anskaffelser

  Forenkling av offentlige anskaffelser

  ​Offentlige anskaffelser forenkles, men Nærings- og fiskeridepartementet tør ikke forenkle så mye som flertallet i Forenklingsutvalget foreslo. Det er en tapt mulighet til å optimalisere offentlige an... Les mer
 • Utvidet adgang til midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015

  Utvidet adgang til midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015

  ​Fast ansettelse skal fremdeles være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men det er likevel vedtatt en utvidet adgang til å ansette midlertidig uten at virksomheten må ha et bestemt grunnlag for å gjøre ... Les mer
 • Ny adresse for å sende inn sykmeldinger

  Ny adresse for å sende inn sykmeldinger

  Fra 15. juni er det ny adresse for å sende sykemeldinger til NAV. Nå skal alle arbeidsgivere sende inntektsopplysningsskjemaet og kravet om sykepenger til NAV Forvalting i den ansattes bostedsfylke.Les mer
 • Nytt sentral- og hovedstyre i Virke

  Nytt sentral- og hovedstyre i Virke

  ​Virkes generalforsamling valgte torsdag 11. juni nytt sentral- og hovedstyre i Hovedorganisasjonen VirkeLes mer
 • Innkalling til generalforsamling

  Innkalling til generalforsamling

  Onsdag 11. juni kl 13:00 – 15:00 avholdes det generalforsamling i Hovedorganisasjonen Virke. Les mer
 • Datatilsynet gir rett til å lagre video-opptak i 90 dager

  Datatilsynet gir rett til å lagre video-opptak i 90 dager

  Datatilsynet har nå gitt varehandelen mulighet til å lagre video-opptak fra kasseområdet i 90 dager. – En viktig seier, sier Virke. Les mer
 • Hva bør Produktivitetskommisjonen jobbe videre med?

  Hva bør Produktivitetskommisjonen jobbe videre med?

  Virke mener Produktivitetskommisjonen gir en bred og grundig gjennomgang av utfordringene i norsk økonomi i sin første rapport. Den nødvendige omstillingen vil kreve sterke prioriteringer og en politi... Les mer
 • Styrket FoU- og miljøprofil i RNB

  Styrket FoU- og miljøprofil i RNB

  Virke er glad for at det i budsjettavtalen om revidert nasjonalbudsjett for 2015 satses ekstra på forskning og utvikling. Det bevilges 40 millioner kroner til innføring av et presåkornfond og 25 milli... Les mer
 • Lufthansa innfører nye bestillingsavgifter

  Lufthansa innfører nye bestillingsavgifter

  ​Lufthansa Group har nylig opplyst om at de vil innføre en avgift på 16 euro per booking og billett som gjøres via en GDS, som er distribusjonssystemet som gir reisebyråene tilgang til blant annet fly... Les mer
 • Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant annet gjøres det endringer i reglene om straff. Enkelte av straffebestemmelsen i arbeidsmiljøloven bl... Les mer
 • Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Enighet i mellomoppgjøret innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet tirsdag 2. juni 2015. Oppgjøret endte med løsning etter forhandlinger. Forhandlingsresultatet er på linje med øvrige oppgjør. Les mer
 • Omsetningsvekst på 4,5 prosent for byggevarehandelen

  Omsetningsvekst på 4,5 prosent for byggevarehandelen

  ​Omsetningstallene for Virkes månedsstatistikk viser et sterkt 1. tertial. Sammenlignet med samme periode i fjor har markedet vokst 4,5 prosent. Særlig proffmarkedet viser styrke med en veksttakt på t... Les mer
 • - Widvey er på vei, men ikke i mål, sier Virke

  - Widvey er på vei, men ikke i mål, sier Virke

  ​Kulturministeren har innsett hvor viktig en insentivordning er for norsk næringsliv, men nå må bransjen og Stortinget bruke de kommende månedene på å rettlede regjeringen, sier Torbjørn Urfjell, Dire... Les mer
 • Norge – en handelsnasjon

  Norge – en handelsnasjon

  ​Regjeringens stortingsmelding om globalisering og handel gir en god presentasjon av handelens betydning for vekst og utvikling. Virke støtter regjeringens mål om en offensiv WTO-politikk og en fjerni... Les mer
 • Fortsatt god fart i detaljomsetningen

  Fortsatt god fart i detaljomsetningen

  Gode tall for byggevarehus og møbelbransjen viser at folk fortsatt handler.Les mer
 • Norske butikkjeder går på nett

  Norske butikkjeder går på nett

  ​Over halvparten av norske butikkjeder selger varer også på nett, viser en ny studie fra Virke Handel.Les mer
 • Spillbransjen 2015: Eksporterer norsk kultur

  Spillbransjen 2015: Eksporterer norsk kultur

  Norsk spillbransje omsatte i 2014 for om lag 330 millioner kroner, viser en ny rapport fra Virke. Bransjen vokser i Norge og mange nye spennende selskaper skaper norske spillsuksesser.Les mer
 • Innkalling til generalforsamling Skadeforebyggingsfondet

  Innkalling til generalforsamling Skadeforebyggingsfondet

  ​Skadeforebyggingsfondet i Virke avholder generalforsamling 1 juni 2015 i Virkes lokaler i Henrik Ibsens gate 90 i Oslo. Medlemmer av Virke som har forsikring gjennom Virke Forsikring AS er &nbsp... Les mer
 • Uføretrygd kombinert med arbeid

  Uføretrygd kombinert med arbeid

  ​Det er blitt enklere å kombinere uføretrygd og arbeid etter at de nye reglene trådte i kraft 1. januar i år. Det nye regelverket er ment å motivere flere med uføretrygd til å arbeide så mye de kan, s... Les mer
 • Allmenngjøring av Godsbilavtalen

  Allmenngjøring av Godsbilavtalen

  ​Tariffnemnda har truffet vedtak om allmenngjøring av Godsbilavtalen. Vedtaket om allmenngjøring betyr i dette tilfellet at hele eller deler av Godsbilavtalen vil gjelde for alle som jobber innen avta... Les mer
 • Norske 17.mai-bord bugner av pølser, frukt og grønt

  Norske 17.mai-bord bugner av pølser, frukt og grønt

  Pølser troner fortsatt øverst på listen over nordmenns favorittmat på 17. mai. Samtidig blir bær, asparges og bananer stadig mer populær mat på denne festdagen.Les mer
 • Færre feriekjøp ga netthandelsnedgang

  Færre feriekjøp ga netthandelsnedgang

  ​1. kvartal ga en nedgang i den samlede netthandelen på 9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre kjøp av tjenester på nett, mens omsetningen av hadde en po... Les mer
 • Mer fleksible arbeidstidsregler

  Mer fleksible arbeidstidsregler

  Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli i år.  Blant annet gjøres det endringer i reglene om arbeidstid som på flere områder vil gi bedri... Les mer
 • Endringer i bilavgiftene i tråd med Virkes innspill

  Endringer i bilavgiftene i tråd med Virkes innspill

  Regjeringen foreslår å endre kjøretøy- og drivstoffavgiftene i miljøvennlig retning. –Dette er bra, mener Virke. Når det gjelder drivstoffavgifter etterlyser Virke likevel mer ambisiøse mål mht biodie... Les mer
 • Lite nytt om omstilling i RNB

  Lite nytt om omstilling i RNB

  - Det er en god gjennomgang av regjeringens politikk for økt omstilling i revidert nasjonalbudsjett, men det er få nye tiltak, og profilen i RNB oser ikke av omstilling, sier samfunnspolitisk direktør... Les mer
 • Stor europeisk digitaliserings- og IKT konferanse i Oslo 26. mai

  Stor europeisk digitaliserings- og IKT konferanse i Oslo 26. mai

  Regjeringen arrangerer 26. mai en stor konferanse om digitalisering og IKT i Europa 26. mai. Det er en viktig konferanse med et meget godt program og spennende Innleggsholdere. Les mer
 • HUK – mellomoppgjør 2015

  HUK – mellomoppgjør 2015

  HUK – mellomoppgjør 2015 blir gjennomført 2. og 3. juni. Det vil bli sendt ut tariffnytt etter forhandlingene.Les mer
 • Forventet prisvekst, sier Virke

  Forventet prisvekst, sier Virke

  - Svekkelsen av kronen har langt på vei gitt ventede utslag i konsumprisene – med klare prisøkninger på mange importerte varer, sier Lars Haartveit, sjefsøkonom i Virke.Les mer
 • Svenske katalogselskaper forleder norske virksomheter

  Svenske katalogselskaper forleder norske virksomheter

  ​Hovedorganisasjonen Virke har tidligere advart norske virksomheter mot å inngå uklare avtaler over telefon eller bekrefte oppføringer i nettbaserte kataloger de ikke har kjennskap til.Les mer
 • Enighet om at momskompensasjon er viktig for frivilligheten

  Enighet om at momskompensasjon er viktig for frivilligheten

  Svein Flåtten og Marianne Marthinsen, som er finanspolitiske talspersoner fra henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet, diskuterte i dag momskompensasjonsordningen for frivillig sektor på et frokostmøte h... Les mer
 • VS Humentor er lansert

  VS Humentor er lansert

  VS Humentor er et samarbeidsprosjekt mellom Hovedorganisasjonen Virke og Seema AS, og er et mentorprogram som baseres på mangfoldsledelse. Det som gjør programmet unikt, er at det har et likeverdig fo... Les mer
 • EUs digitale strategi lansert - Tydeligere enn noensinne at den norske 350 kr reglen må fjernes

  EUs digitale strategi lansert - Tydeligere enn noensinne at den norske 350 kr reglen må fjernes

  EU lanserte 6. mai sin ambisiøse digitale strategi for Europa. Det viktigste tiltaket i strategien er å stimulere til mer grensekryssende e-handel i EØS. Verktøyene for å nå dette er likeverdige konku... Les mer
 • Regulering av kortvarige arbeidsforhold

  Regulering av kortvarige arbeidsforhold

  ​Det nærmer seg sommer og ferieavvikling for de aller fleste. Sommeren betyr også behov for ekstrahjelp og vikarer, og dermed inngåelse av midlertidige kontrakter. Det kan gjelde arbeidsavtaler for no... Les mer
 • Tilbud på fakturablanketter – ikke la deg lure

  Tilbud på fakturablanketter – ikke la deg lure

  Flere medlemsvirksomheter har den siste tiden mottatt tilbud om oppføring i nettkatalog. Tilbudet er trykket på fakturablankett og kan dermed oppfattes som betaling for en tjeneste virksomheten harbes... Les mer
 • Sykdom i forbindelse med ferieavvikling

  Sykdom i forbindelse med ferieavvikling

  Kan ferien utsettes når arbeidstaker blir syk? Nye regler gir arbeidstaker rett til å utsette all ferie ved sykdom. Les mer
 • Svak mars-vekst i dagligvare. Sterk vekst innen sport og møbler

  Svak mars-vekst i dagligvare. Sterk vekst innen sport og møbler

  ​​Detaljomsetningen økte med 8,4 prosent fra mars i fjor til mars i år viser SSBs detaljomsetningsindeks for mars. Les mer
 • Hard debatt om søndagsåpent

  Hard debatt om søndagsåpent

  ​På frokostdebatt hos Virke, om regjeringens forslag om søndagsåpent, kom Sifo, Damvad og John Wagner fra Danske Samvirkende Købmend med faglige innlegg, før debatten braket løs.Les mer
 • Ny struktur i høyere utdanning

  Ny struktur i høyere utdanning

  Virke var denne uken på høring i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité om regjeringens melding om en strukturreform i universitets- og høyskolesektoren.Les mer
 • Ny postlov gir økt konkurranse

  Ny postlov gir økt konkurranse

  ​Samferdselsdepartementet la forrige uke frem ny postlov for Stortinget. Virke har fått gjennomslag for økt konkurranse i postmarkedet - også om brev under 50 gram. ​Økt konkurranse i dette markedet v... Les mer
 • Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

  Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

  ​Fra 1. juli 2015 foretas det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.  Bl.a. vil eldre arbeidstakere fra denne dato være beskyttet av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler helt fram til de fyll... Les mer
 • Stabil vekst i møbel- og interiørbransjen

  Stabil vekst i møbel- og interiørbransjen

  ​Totalt anslås markedet for møbel- og interiørvarer i 2014 til 34,3 milliarder kroner ekskl. mva. – en økning på 2,7 prosent fra 2013.  Alle delbransjene bortsett fra gardinbransjen hadde vekst i... Les mer
 • - Hasteinnføring av hevet aldersgrense, sier HK og Virke

  - Hasteinnføring av hevet aldersgrense, sier HK og Virke

  ​Regjeringen har avgjort at lovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år allerede fra 1. juli i år. Virke og Handel og Kontor kritiserer Robert Eriksson for dårlig håndverk når han hever aldersgrensen, ... Les mer
 • Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

  Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

  ​I Kongens statsråd ble det i dag fastsatt at endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli.Les mer
 • Mellomoppgjøret 2015 - iverksettelse av resultat fra forhandlingene

  Mellomoppgjøret 2015 - iverksettelse av resultat fra forhandlingene

  ​Frist for godkjenning av resultatet fra årets mellomoppgjør var satt til 21. april. Forslaget er nå vedtatt av både Virke og LO/YS. Resultatet skal derfor effektueres med virkning fra 1. april 2... Les mer
 • 2015 – Fagskolens år

  2015 – Fagskolens år

  ​Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens har erklært 2015 som fagskolens år. Virke er en stor og aktiv aktør for å utvikle fagskolesektoren og få mer oppmerksomhet om fagskoleutdanningene. Les mer
 • Ferieplanlegging

  Ferieplanlegging

  Våren er her og om ikke lenge står årets sommerferie for døren. Noen har kanskje fastsatt årets ferie allerede, men dersom dette ikke er avtalt anbefaler Virke at dere setter opp en ferieplan nå. Les mer
 • Fordeler du får ved å tegne IA-avtale

  Fordeler du får ved å tegne IA-avtale

  ​Alle virksomheter kan tegne en IA-avtale for sin virksomhet. Avtalen inngås mellom leder, tillitsvalgt (eller ansattrepresentant) og NAV Arbeidslivsenter og fastslår noen felles målsettinger som alle... Les mer
 • Virke styrker medlemstilbudet innen immaterielle rettigheter

  Virke styrker medlemstilbudet innen immaterielle rettigheter

  ​Virke-medlemmer får nå et styrket medlemstilbud innen immaterielle rettigheter, herunder patent, varemerke, design, forretningshemmeligheter og knowhow. Organisasjonen har styrket egen kompetanse på ... Les mer
 • Behov for nyansering av butikksjefvedtak

  Behov for nyansering av butikksjefvedtak

  ​På nettsidene til HK-Nytt og Frifagbevegelse kan vi lese at "Butikksjefer har rett til overtidsbetaling". Oppslaget er en generalisering på bakgrunn av et enkelt vedtak gjort av Arbeidstilsynet, og k... Les mer
 • BPA: Når standarden sikrer samfunnsdeltakelse og likestilling!

  BPA: Når standarden sikrer samfunnsdeltakelse og likestilling!

  ​Et av årets nyttårsbarn var rettighetsfestingen av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Fra 1.1.2015 fikk derfor funksjonshemmede til å kunne styre sine egne liv gjennom Brukerstyrt personlig assi... Les mer
 • Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner

  Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner

  ​Mange henvendelser til Virkes rådgivere knytter seg til spørsmål om den ansattes mangelfulle arbeidsprestasjoner, og om disse kan begrunne oppsigelse. Les mer
 • Terningkast 4 til NAVs ekspertutvalg – rett diagnose, feil medisin

  Terningkast 4 til NAVs ekspertutvalg – rett diagnose, feil medisin

  ​Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mottok nylig den endelige rapporten fra ekspertutvalget som var nedsatt for å foreslå forbedringer i NAV. Virke er svært godt fornøyd med at arbeidsgivere l... Les mer
 • Rehabilitering til kommunene?

  Rehabilitering til kommunene?

  ​Virke mener at spesialiserte rehabiliteringstjenester må defineres tydeligere, og at det i dag er for tynt grunnlag til å avgjøre hvor stor del av rehabiliteringsfeltet som eventuelt kan ivaretas av ... Les mer
 • Vi må løfte kunnskap om e-handel

  Vi må løfte kunnskap om e-handel

  For å styrke den nasjonale kunnskapen og kompetansen om netthandel har Virke e-Handel gått inn som medarrangør i eHandelsforum. Les mer
 • Løsning for historiske pensjonskostnader? Regjeringen utnevner utvalg

  Løsning for historiske pensjonskostnader? Regjeringen utnevner utvalg

  ​Regjeringen utnevnte i statsråd i dag et Norsk offentlig utvalg (NOU) som skal foreslå løsninger på saken med historiske pensjonskostnader. Les mer
 • Enighet mellom Virke, LO og YS

  Enighet mellom Virke, LO og YS

  Onsdag ettermiddag ble det enighet mellom partene i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer. Les protokollene her.Les mer
 • I dag startet mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer mellom Virke, LO og YS

  I dag startet mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer mellom Virke, LO og YS

  Året mellomoppgjør mellom Virke og LO/YS startet i dag klokken 10.30. Det er satt av to dager til forhandlingene og de foregår på Solli plass.Les mer
 • Ferieavvikling i oppsigelsestiden

  Ferieavvikling i oppsigelsestiden

  ​Ferielovens utgangspunkt er at arbeidsgiver bestemmer når arbeidstaker skal avvikle ferie. Arbeidsgiver er pliktig til å drøfte tidspunktet med arbeidstakerne, men det er arbeidsgiver som har ”siste ... Les mer
 • Gjennomslag for Virke. Regjeringen, KrF og Venstre er enige om Fritt behandlingsvalg

  Gjennomslag for Virke. Regjeringen, KrF og Venstre er enige om Fritt behandlingsvalg

  ​Høyre, FrP, KrF og Venstre ble 26. mars enige om Fritt behandlingsvalg på Stortinget. Virke er glad for at stortingsflertallet deler vårt syn på saken. Reformen skal etter planen implementeres i løpe... Les mer
 • Folkehelsemeldingen - Virke etterlyser konkrete tiltak

  Folkehelsemeldingen - Virke etterlyser konkrete tiltak

  - Det er bra at treningssentrene blir omtalt som en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. Dette betyr at helseministeren har innsett hvilken viktig aktør treningssentre er for fol... Les mer
 • Virke ber om redusert skatt på næringsinvesteringer

  Virke ber om redusert skatt på næringsinvesteringer

  ​Virke mener at både redusert selskapsskatt fra dagens 27 pst til 25 pst og fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital vil gi dynamiske effekter i form av økte investeringer i næringsvirksomhet, s... Les mer
 • Vi spiser 660 tonn lam i påsken

  Vi spiser 660 tonn lam i påsken

  ​- Den tradisjonelle påskematen setter fortsatt spissen på familietid, turgåing og rolige dager, forteller Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. iLes mer
 • Hytta er feriefavoritt i påsken

  Hytta er feriefavoritt i påsken

  I påsken er hytta feriefavoritt. Omtrent halvparten av de som tar ferie i påsken, drar på hytta.Les mer
 • Skuffende kunnskapsløst

  Skuffende kunnskapsløst

  ​Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker er i dag sendt på høring. Virke og Handel og Kontor er skuffet over at regjeringen fremmer et forslag med så vidtrekkende konsekvenser for hele det norske... Les mer
 • Bruk godkjent callsenter

  Bruk godkjent callsenter

  ​Som man med jevne mellomrom kan lese om i media er det dessverre en del useriøse aktører i callsenterbransjen.  Dette går dessverre også utover de seriøse aktørene.Les mer
 • Glad for ny arbeidsmiljølov – men vi er ikke i mål

  Glad for ny arbeidsmiljølov – men vi er ikke i mål

  ​Norsk arbeidsliv trenger et regelverk som fungerer på arbeidsplasser der behovet for arbeidskraft strekker seg lenger enn til timene mellom 8 og 16 fra mandag til fredag.Les mer
 • Vi netthandlet for nesten 70 milliarder

  Vi netthandlet for nesten 70 milliarder

  Nordmenn netthandlet for 69 milliarder kroner i 2014. – Nordmenn har blitt trygge netthandlere, og veksten fortsetter i år, sier Johanne Kjuus, fagsjef i Virke Handel. Les mer
 • Permittering, avbrudd og avslutning på permittering

  Permittering, avbrudd og avslutning på permittering

  (artikkel oppdatert 1.7.2015) ​Permittering er en midlertidig hel eller delvis suspensjon av arbeidsavtalen etter pålegg fra arbeidsgiver ved mangel på arbeid som skyldes forhold som virksomheten ikk... Les mer
 • Statssekretær møter sykehusdirektørene hos Virke

  Statssekretær møter sykehusdirektørene hos Virke

  Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant for Høyre er blant de som møter nettverket av sykehusdirektører hos Virke den 24.... Les mer
 • M'en i HMS inkluderer også det ytre miljøet!

  M'en i HMS inkluderer også det ytre miljøet!

  ​HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Begrepet er en samlebetegnelse for det arbeidet virksomheten er pålagt å gjøre knyttet til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte. Arbei... Les mer
 • Vi handler færre ting, men betaler mer for dem

  Vi handler færre ting, men betaler mer for dem

  Selv om veksten i norsk økonomi avtar, tror vi veksten i omsetningen i butikkene holder seg på fjorårsnivå slo sjefsøkonom i Virke Lars Haartveit, fast på denne ukens konjunkturseminar.Les mer
 • Earth Hour

  Earth Hour

  Virke støtter opp om den globale klimamarkeringen Earth Hour. Lørdag 28. mars klokken 20.30 slukkes lysene i Virkebygget på Solli Plass, samtidig med millioner av steder verden over. Vi oppfordrer vår... Les mer
 • - Ingen snubletråder i statsbudsjettet, Erna!

  - Ingen snubletråder i statsbudsjettet, Erna!

  Vibeke Hammer Madsen utfordret i dag statsminister Erna Solberg på at tiden er inne for å gjøre nødvendige grep for å sikre omstilling i norsk næringsliv.Les mer
 • Jobber for forenklinger for næringsdrivende

  Jobber for forenklinger for næringsdrivende

  ​Virke har det siste året deltatt aktivt i Skatteetatens IT-satsing ELSA-prosjektet (enklere levert selvangivelse). Iman Winkelman har som medlem i referansegruppe kommet med innspill til en ny forenk... Les mer
 • DLF-rapport plukket ned av forskere

  DLF-rapport plukket ned av forskere

  ​Rapporten til Oslo Economics (OE), som er utarbeidet på bestilling av DLF, ble imøtegått i dag på et presseseminar hos Hovedorganisasjonen Virke. Les mer
 • Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen

  Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen

  ​YS og LO har begjært allmenngjøring av tariffavtaler innenfor gods- og turbil. Allmenngjøring betyr at lønnsbestemmelser fra en tariffavtale blir gjort gjeldende som minstekrav for alle i bransjen, o... Les mer
 • Dette betyr ny arbeidsmiljølov for deg

  Dette betyr ny arbeidsmiljølov for deg

  ​I mars 2015 presenterte de borgerlige partiene sin innstilling til endringer i arbeidsmiljøloven som skal vedtas av Stortinget 24. mars. Her finner du en oversikt over hvordan de nye bestemmelse... Les mer
 • Fremtidens reiseliv på agendaen

  Fremtidens reiseliv på agendaen

  ​Det var godt oppmøte da Virke Reise Utland i går avholdt medlemsseminar for medlemmene. Nærmere 60 deltakere fra store og små medlemsbedrifter deltok på seminaret der dagsaktuelle problemstillinger o... Les mer
 • Comeback for byggevarer

  Comeback for byggevarer

  ​Virkes årsstatistikk for byggevarer viser at 10 av de største byggevareaktørene i Norge omsatte for til sammen 33,9 milliarder i detaljleddet i 2014, en vekst på 4,9 prosent fra året før.  Det a... Les mer
 • - Ikke godt nok, sier Virke

  - Ikke godt nok, sier Virke

  - Norge står overfor store omstillingsutfordringer framover. Det må rammene for arbeidslivet ta inn over seg. Virke er derfor glad for at norske virksomheter nå får økt adgang til å ansatte midlertidi... Les mer
 • Hvordan håndtere saker om mobbing på arbeidsplassen?

  Hvordan håndtere saker om mobbing på arbeidsplassen?

  ​Det er en kjent sak at mobbing kan føre til store problemer hos den som blir utsatt for det. Som arbeidsgiver har man plikt til å ta tak i problemet og gjøre noe med det.Les mer
 • - Full seier mot poseavgiften, sier Virke

  - Full seier mot poseavgiften, sier Virke

  ​Regjeringen innfører ikke poseavgiften som planlagt 15. mars, opplyser Finansdepartementet på sine nettsider i dag. Virke er glad regjeringen har lyttet til de mange kritiske høringsinnspillene.Les mer
 • Næringslivet med skatteinnspill til regjeringen

  Næringslivet med skatteinnspill til regjeringen

  ​Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet ber Erna Solberg prioritere lavere formuesskatt for norske eiere for å fremme investeringer i bedriftene. Dette er tema når regjeringen har budsjettmøt... Les mer
 • Åtte grep for en ny innovasjonspolitikk

  Åtte grep for en ny innovasjonspolitikk

  ​Som nasjon er vi avhengige av det Steve Jobs kalte "the crazy ones" – innovatører og gründere som tror at de kan forandre verden. Men statistikken er brutal: Åtte av ti gründerbedrifter leg... Les mer
 • Ønsker debatt om kortgebyrer velkommen

  Ønsker debatt om kortgebyrer velkommen

  ​Virke er glad for at det har kommet en debatt om kredittkortselskapenes gebyrer også i Norge. Konkurransetilsynet og Norges Bank har bekreftet det Virke har tatt opp gjennom flere år, nemlig at hande... Les mer
 • Uakseptabelt med diskriminering av gravide på arbeidsplassen

  Uakseptabelt med diskriminering av gravide på arbeidsplassen

  La meg gjøre det helt klart: Forbudet mot diskriminering av gravide og ansatte i foreldrepermisjon er bra for norsk arbeidsliv. Ingen er tjent med et arbeidsliv der vi risikerer at arbeidsgivere lar o... Les mer
 • Arbeidsrettssak på 1-2-3!

  Arbeidsrettssak på 1-2-3!

  Hva er hovedtrekkene i en arbeidsrettssak og hvordan bør du som arbeidsgiver forholde deg dersom virksomheten mottar et søksmål fra en arbeidstaker som har fått oppsigelse eller avskjed? Les mer
 • Virke ber om krafttak for kollektivsatsing i Oslo og Akershus

  Virke ber om krafttak for kollektivsatsing i Oslo og Akershus

  - En felles areal- og transportpolitikk for Oslo og Akershus må bidra til økonomisk vekst og verdiskaping. Det skriver Virke i en høringsuttalelse om regional plan for areal og transport i Oslo og Ake... Les mer
 • -Trekk i nødbremsen

  -Trekk i nødbremsen

  Virke ber Toll- og avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet om å trekke i nødbremsen før den nye poseavgiften blir en realitet. Les mer
 • Hvordan rette opp feilutbetaling av lønn?

  Hvordan rette opp feilutbetaling av lønn?

  ​Det hender at arbeidstakere får utbetalt for mye lønn, feriepenger eller andre pengeytelser fra arbeidsgiver, eller at arbeidstaker har kjøpt varer på kreditt hos arbeidsgiver. Arbeidsgivers mulighet... Les mer
 • Varslingslisten - ti år og i ny drakt

  Varslingslisten - ti år og i ny drakt

  ​Varslingslisten har eksistert i ti år, og lanseres nå i ny drakt. Helt nytt er det også at du digitalt kan rapportere inn kritikkverdige markedsføringsmetoder og avtalevilkår.Les mer
 • Nettportal for offentlige anskaffelser

  Nettportal for offentlige anskaffelser

  ​Skal du selge til offentlig sektor? Difi har laget en nettportal for private leverandører. Dette er ledd i arbeidet for å forenkle og forbedre offentlige anskaffelser. Virke har 19.februar møte med n... Les mer
 • Færre truser, men flere herreskjorter

  Færre truser, men flere herreskjorter

  ​I 2014 ble det importert over 70 000 tonn klær og tilbehør til norske forbrukere til en verdi av 17,3 milliarder kroner. T-skjorter, damebukser og herreskjorter ble importvinnerer i 2014, mens jakker... Les mer
 • Virke etterlyser tiltak for økt produktivitet i matverdikjeden

  Virke etterlyser tiltak for økt produktivitet i matverdikjeden

  - Forbrukerne etterspør norske matvarer.  Skal vi sikre at mer av den maten vi spiser er basert på norske ressurser, må satsingen på innovasjon og produktutvikling i matverdikjeden økes, sier Vir... Les mer
 • Arbeid og lønn i påsken

  Arbeid og lønn i påsken

  Påsken nærmer seg, og det er tid for å legge bemanningskabalen. Noen ansatte ønsker fri, andre ønsker å jobbe mest mulig. Erfaringsmessig får vi en del spørsmål fra varehandelen om lønn og arbeid for ... Les mer
 • Vær obs på ny katalogoppføring

  Vær obs på ny katalogoppføring

  ​Virke har blitt kjent med at et selskap som heter Onlineopplysningen, i disse dager sender ut tilbud om katalogoppføring på nett som er skrevet ut på giroblanketter.Les mer
 • Frist for forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

  Frist for forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

  ​Virkes generalforsamling finner sted torsdag 11. juni 2015 i Virkes lokaler i Henrik Ibsens gate 90. Administrasjonen minner om at saker som ønskes behandlet av Virkes generalforsamling må, i henhold... Les mer
 • Prikkbelastet alkohol og bort med fireårsreglen for bevillinger

  Prikkbelastet alkohol og bort med fireårsreglen for bevillinger

  ​Regjeringen har foreslått et prikkbelastningssystem for overtredelser av skjenkereglene. Regjeringen sendte forslaget på høring i 2013 og Virke var negative i sitt høringssvar. Les mer
 • Endringer i forbrukerkjøpsloven vedrørende forsinkelse

  Endringer i forbrukerkjøpsloven vedrørende forsinkelse

  ​I juni i 2014 ble det innført enkelte endringer i forbrukerkjøpsloven som har gått under "radaren" hos mange. Les mer
 • Åpningstider og alkoholsalg for dagligvarehandelen i påsken

  Åpningstider og alkoholsalg for dagligvarehandelen i påsken

  Lurer du på når og hvor lenge butikken kan holde åpent i påsken? Eventuelt når alkoholsalget må stenge? Her finner du reglene om åpningstider og alkoholssalg.Les mer
 • HMS på 1-2-3!

  HMS på 1-2-3!

  ​Arbeidsmiljøloven er en forebyggende lov som blant annet skal sikre arbeidstakerne et helsefremmende arbeidsmiljø, en meningsfylt arbeidssituasjon, og full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkn... Les mer
 • Gode analyser fra produktivitetskommisjonen

  Gode analyser fra produktivitetskommisjonen

  Produktivitetskommisjonens rapport påpeker behov for endringer i utdanningspolitikk, samferdselspolitikk og næringspolitikk – som Virke er helt enig i. Les mer
 • Oppsummering fra Reisepuls 2015

  Oppsummering fra Reisepuls 2015

  Mobil, vekst og valgfrihet blir hovedfokus for reisebransjen i 2015. Det kom frem på Reisepuls 2015 som ble arrangert av Virke, tirsdag 10 februar.Les mer
 • Virke ber om ny løsning for privatimport i 2016

  Virke ber om ny løsning for privatimport i 2016

  ​I et innspill til regjeringens neste statsbudsjett ber Virke om at det iverksettes en elektronisk mva-innbetalingsløsning ved netthandel fra utlandet, avvikling av toll på tekstilvarer og at den avgi... Les mer
 • Norsk reiseliv venter sterkt 2015

  Norsk reiseliv venter sterkt 2015

  ​Usikre tider i norsk økonomi og rekordsvak krone gir solid vekst i bestillingene for innkommende turisme til Norge i 2015. – Dette gir lyse utsikter for norsk turistnæring i 2015, sier reiselivsdirek... Les mer
 • Nettkriminalitet blant de største truslene for detaljhandelen

  Nettkriminalitet blant de største truslene for detaljhandelen

  ​Engelske handelsvirksomheter rapporterer om en økning i bedragerier rettet mot virksomhetene. Det meste av dette skjer via internett. Det er den britiske organisasjonen British Retail Consortium (BRC... Les mer
 • Kataloghaier en enorm kostnad for næringslivet

  Kataloghaier en enorm kostnad for næringslivet

  En undersøkelse blant Virkes medlemmer viste at 78 prosent hadde blitt kontaktet av katalogselskaper, og 12 prosent av selskapene svarte at de hadde betalt. Gjennomsnittlig tap for virksomheten var kr... Les mer
 • Virke positive til forslag for å redusere tobakksbruk

  Virke positive til forslag for å redusere tobakksbruk

  ​Helseminister Bent Høie foreslår å forby de vanlige røykpakkene og snusboksene, for å bekjempe tobakksbruk. Virke er positive til forslagene, men ønsker flere tiltak for å bekjempe smugling av tobakk... Les mer
 • Nestekjærlighet gir økt omsetning

  Nestekjærlighet gir økt omsetning

  Søndag 8. februar er det morsdag. Helgen etter er det Valentines Day. Handelsnæringen føler nestekjærligheten på omsetningen.  Les mer
 • Begjæring om fratreden ved ugyldig oppsigelse

  Begjæring om fratreden ved ugyldig oppsigelse

  ​Dersom en oppsigelse er usaklig, skal retten, etter påstand fra arbeidstakeren, kjenne oppsigelsen ugyldig. En ugyldig oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet består mellom partene og arbeidstakeren... Les mer
 • Ja til mer konkurranse i postmarkedet

  Ja til mer konkurranse i postmarkedet

  ​Virke støtter regjeringens forslag til ny postlov, som legger til rette for konkurranse også om brev under 50 gram.Les mer
 • Detaljomsetningen i desember

  Detaljomsetningen i desember

  ​Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 6,9 prosent fra desember i fjor til desember i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Les mer
 • God høst for byggevarehandelen i 3.tertial 2014

  God høst for byggevarehandelen i 3.tertial 2014

  Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,1 prosent for 3.tertial 2014. Les mer
 • Positivt om fritt behandlingsvalg

  Positivt om fritt behandlingsvalg

  ​Helseminister Bent Høie la 23. januar frem reformen Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Reformen gjelder i første rekke for psykisk helsevern og TSB, og begrensede områder i somatikken.... Les mer
 • Urfjell til Virke Produsentforeningen

  Urfjell til Virke Produsentforeningen

  Torbjørn Urfjell blir fra 1. februar ny bransjedirektør i Virke Produsentforeningen. –Allerede første våren stuper vi inn arbeidet med å sikre videre vekst for norsk spillbransje, lande gode rammer fo... Les mer
 • Slik blir bæreposeavgiften

  Slik blir bæreposeavgiften

  Toll- og avgiftsdirektoratet, på vegne av Finansdepartementet har sendt ut forslag til utforming av avgiften på bæreposer.  Høringsfrist er 27.februar. Les mer
 • Høring om arbeidsmiljøloven -Nødvendige endringer, sier Virke

  Høring om arbeidsmiljøloven -Nødvendige endringer, sier Virke

  I dag ble det avholdt høring om endringene i arbeidsmiljøloven. Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke er fornøyd med forslaget regjeringen har fremmet.Les mer
 • Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

  Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

  1. januar 2014 trådte det i kraft nye bestemmelser om deltidsansattes rett til å kreve stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid siste 12 måneder. Arbeidstakere kunne tidligst påberope seg den... Les mer
 • Ny og bedre strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Ny og bedre strategi mot arbeidslivskriminalitet

  Regjeringen har lagt frem ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien er en samling av flere gode tiltak som skal sikre et mer helhetlig arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Les mer
 • Utsikter for norsk handel 2015

  Utsikter for norsk handel 2015

  ​Den gode veksten som norsk handelsstand har opplevd tidligere år, ser nå ut til å avta. I følge Virkes prognoser vil vi få en vekst i den samlede varehandelen på 4 prosent i 2015. Dette er tilsvarend... Les mer
 • Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

  Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

  ​Ekspertgruppen som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å se på finansieringssystemet i høyere utdanning, har kommet med sitt forslag i rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspil... Les mer
 • Sykefravær – fritak fra arbeidsgiverperioden

  Sykefravær – fritak fra arbeidsgiverperioden

  ​Som følge av lov, tariffavtale, arbeidsavtale og/eller særskilt tillatelse eller avtale med arbeidsgiver, har arbeidstaker i en del tilfeller adgang til å være fraværende fra arbeidet. For at et slik... Les mer
 • God julehandel

  God julehandel

  Omsetningen til 220 av landets kjøpesentre økte med 7 prosent i desember 2014 sammenlignet med året før. Dette kan tyde på at den samlede julehandelen ble noe større enn Virkes anslag på 5 prosent.Les mer
 • En kunnskapsbasert gründerpolitikk

  En kunnskapsbasert gründerpolitikk

  Norge trenger flere gründere som lykkes. Men dagens satsing er mer opptatt av å skape flere fremfor bedre gründere. Resultatet er at enda flere vil feile, skriver Tor W. Andreassen, direktør for Sente... Les mer
 • - Skuffende kunnskapsløst

  - Skuffende kunnskapsløst

  ​Regjeringen foreslår adgang til søndagsåpne butikker året rundt, med unntak av 12 helligdager – Vi er skuffet over at de ser bort fra ønsket om å utrede dette skikkelig. Vi er heller ikke tilfredse m... Les mer
 • Varsel om politisk demonstrasjonsstreik

  Varsel om politisk demonstrasjonsstreik

  Virke har de siste dagene mottatt varsler om at arbeidstakerorganisasjonene oppfordrer sine lokale ledd og medlemmer til politisk demonstrasjonsstreik onsdag 28. januar kl. 14.00 til kl.16.00. Aksjone... Les mer
 • Tidenes medlemsvekst

  Tidenes medlemsvekst

  ​I løpet av 2014 passert Virke 19 000 medlemsvirksomheter, og ved utgangen av året var antallet økt til 19 318. Det tilsvarer en økning på 11 prosent i 2014.Les mer
 • Vi lengter etter solen - nå bestilles sommerferien

  Vi lengter etter solen - nå bestilles sommerferien

  ​Januar har for mange startet med søk etter, og bestilling av sommerferier på reisearrangørenes og reisebyråenes nettsider. Mange begynner søket etter sommerferien når det er som mørkest og kaldest he... Les mer
 • Heving av arbeidsavtale før tiltredelse

  Heving av arbeidsavtale før tiltredelse

  ​Vi får fra tid til annen spørsmål om arbeidsgivere har lov til å kansellere en nylig inngått arbeidskontrakt før kandidaten har tiltrådt dersom det har kommet opp nye opplysninger om personen. Les mer
 • Årets viktigste handledag før jul

  Årets viktigste handledag før jul

  Mandag 22. desember var den viktigste handledagen før årets julefeiring. Virke anslår at handelen omsatte for til sammen 6 mrd. kroner i løpet av de tre siste dagene før julaften, og godt ov... Les mer
 • Julehandelen skyter fart

  Julehandelen skyter fart

  ​Julelønn på konto bidro til en omsetningsøkning på 30 prosent fra forrige uke i kjøpesentrene. Det var kles-, sko og veskebutikkene som økte omsetningen mest. Les mer
 • Svak krone gjør det vanskelig for handelen

  Svak krone gjør det vanskelig for handelen

  ​Det sterke fallet i kronekursen gjør at mange innen handelen er bekymret for utsiktene i 2015. Det at vi opplevde liknende tendenser under finanskrisen i 2008 gjør ikke situasjonen noe bedre nå. Les mer
 • Vibeke Hammer Madsen med i klimaråd

  Vibeke Hammer Madsen med i klimaråd

  Klima – og miljøminister Tine Sundtoft har etablert et klimaråd med 25 deltakere fra øverste nivå i næringsliv, arbeidsliv, forskning og miljøbevegelse. – Vi vil jobbe for at hele næringslivet bl... Les mer
 • Advarsel mot fakturatilbud på reparasjon av mobil

  Advarsel mot fakturatilbud på reparasjon av mobil

  Flere virksomheter har, de siste dagene, mottatt en faktura som ser ut som en faktura for reparasjon av knust skjerm på en smarttelefon. Det er i virkeligheten et form for tilbud, men det er det neste... Les mer
 • Viktig nytenkning om fagskolens betydning

  Viktig nytenkning om fagskolens betydning

  ​Fagskoleutdanning har en stor betydning for Norges velferd og verdiskaping, og dagens fagskolesektor er et uforløst potensial. Dette er oppsummeringen til det regjeringsoppnevnte Fagskoleutvalget som... Les mer
 • Historisk sjanse til å bremse grensehandelen

  Historisk sjanse til å bremse grensehandelen

  Den norske kronen gikk nettopp under den svenske for første gang på 14 år. Det gir regjeringen en historisk sjanse til å bremse grensehandelen, sier Ingvill Størksen, direktør for dagligvare i Virke.Les mer
 • Kunnskapsdepartementet inviterte Virke til workshop

  Kunnskapsdepartementet inviterte Virke til workshop

  ​Mandag denne uka møtte Virke til workshop i Kunnskapsdepartementet. Representanter fra Kiwi, Kjøpmannshuset, Meny, H & M, Jernia, Herkules kjøpesenter og tillitsvalgte i faglig råd for service og sam... Les mer
 • Utdanningspermisjon

  Utdanningspermisjon

  ​Retten til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-11 og er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Hensikten er å styrke det generelle u... Les mer
 • Svak økning i sykefraværet

  Svak økning i sykefraværet

  ​Nye sykefraværstall fra SSB og NAV viser et stabilt sykefravær. I tredje kvartal 2014 var det legemeldte sykefraværet 5,5%, som betyr at det har vært en økning på 0,3% sammenlignet med samme periode ... Les mer
 • Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  I dag har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson presentert sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Nedenfor finne du en rask oversikt over hva forslagene går ut på. Les mer
 • - Vi sitter igjen med et utvannet forslag om arbeidstid

  - Vi sitter igjen med et utvannet forslag om arbeidstid

  ​I dag lanserte arbeidsministeren forslag om endringer når det gjelder søndagsarbeid, overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Virke mener de ikke er i tråd med de forventninger norske virksom... Les mer
 • God vekst i julehandelen

  God vekst i julehandelen

  I landets butikker ble det forrige uke handlet for 11 milliarder kroner, 6,4 prosent mer enn uke 49 i fjor. Dette viser at til tross for at desember-lønnen først er på konto i uke 50, er julehandelen ... Les mer
 • Flere nordmenn trekker sørover i julen

  Flere nordmenn trekker sørover i julen

  ​I år vil godt over 50.000 nordmenn sette kursen mot sol og varme i juleferien, i følge Hovedorganisasjonen Virke.Les mer
 • Klokt å kutte renten

  Klokt å kutte renten

  Virke mener det var klokt å kutte renten allerede nå. Oljeprisfallet fører ikke bare med seg lavere aktivitet rettet mot olje, men bidrar også til økt usikkerhet som fort kan legge en demper på både p... Les mer
 • Etterlønnsavtale for toppledere

  Etterlønnsavtale for toppledere

  ​Arbeidsmiljøloven gir virksomheten anledning til å inngå forhåndsavtale om etterlønn med øverste leder. En slik etterlønnsavtale innebærer at virksomheten kan avslutte øverste leders arbeidsforhold n... Les mer
 • Ideell sektor ber om unntak fra nye regnskapsregler

  Ideell sektor ber om unntak fra nye regnskapsregler

  ​Gjennomgangen av de innkommende høringsuttalelsene i anledning utkast til ny regnskapsstandard viser at det er stor skepsis til innføring av nye regnskapsregler på området for pensjon. Motstanden kom... Les mer
 • Uansvarlig krigserklæring: - LO skyter spurv med kanon, sier Virke

  Uansvarlig krigserklæring: - LO skyter spurv med kanon, sier Virke

  ​I dag vedtok LO-sekretariatet å sette i verk en to-timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar, mot endringene i arbeidsmiljøloven.Les mer
 • Black Friday ga omsetnings-boom

  Black Friday ga omsetnings-boom

  ​Kjøpesentrene omsatte for 6 prosent mer i uke 48 sammenlignet med tilsvarende uke i fjor. Black Friday bidro til å trekke veksten ekstra opp forrige uke. Kjøp av klær, - sko og vesker tok seg betydel... Les mer
 • Renvasket.no

  Renvasket.no

  Virke og partene i bransjeprogammet for renhold presenterer i dag renvasket.no. Renvasket.no er en kampanje som retter seg mot private kjøpere av svart vaskehjelp. Les mer
 • Nye tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv

  Nye tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv

  I dag har Robert Eriksson lagt frem flere forslag som skal gjøre det enklere å bruke ordinært arbeidsliv for å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet i dag. Det er gode nyheter Virke har ventet ... Les mer
 • Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk

  Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk

  Virke er glad for regjeringens forslag om midlertidig ansettelse, men mener de begrensningene som foreslås gjør regelverket tungvint.Les mer
 • Hvem er tillitsvalgt?

  Hvem er tillitsvalgt?

  ​Arbeidsgiver står jevnlig i situasjoner hvor han plikter å forholde seg til den tillitsvalgte. For eksempel plikter arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven å drøfte overtid eller bruken av deltid med de... Les mer
 • Spennende skatteforslag fra Scheelutvalget

  Spennende skatteforslag fra Scheelutvalget

  ​Finansminister Siv Jensen mottok tidligere i dag Scheelutvalgets anbefalinger til endringer i skattesystemet. Forslagene representerer i sum en omfattende omlegging av både bedrifts- og personbeskatn... Les mer
 • Navn og logo misbrukt i fakturasvindel

  Navn og logo misbrukt i fakturasvindel

  ​De siste dagene i november fikk flere norske selskaper en faktura som tilsynelatende kom fra selskapet Proff. Selskapet benytter logoen til Proff, men er i realiteten en annen virksomhet som&nbs... Les mer
 • Julehandelen er i gang

  Julehandelen er i gang

  ​Kjøpesentrene omsatte for 5,5 prosent mer i uke 46 og 47 sammenlignet med tilsvarende uker i fjor. Butikkene innen hus og hjem, herunder lavpriskonsepter med bredt vareutvalg økte omsetningen mest me... Les mer
 • Produsentforeningen fusjonerer med virke

  Produsentforeningen fusjonerer med virke

  ​Et overveiende flertall av Produsentforeningens medlemmer stemtefor en fusjon med Hovedorganisasjonen Virke. Det betyr at Produsentforeningen fra nyåret blir del av Virke og endrer navn til "Virke Pr... Les mer
 • Barnearbeid – angår det norsk næringsliv?

  Barnearbeid – angår det norsk næringsliv?

  ​Virke, LO og Initiativ for etisk handel inviterer i anledning Fredsprisen til et seminar om barnearbeid og norsk næringsliv. Les mer
 • Positivt om pensjon fra helseministeren

  Positivt om pensjon fra helseministeren

  På tampen av 2014 gir Helse- og omsorgsminister Bent Høie 500 mill. i pensjonsmidler til de ideelle sykehusene. Midlene gis for å styrke de ideelle sykehusenes økonomiske situasjon. Les mer
 • Sundoft på Virkes hovedstyremøte

  Sundoft på Virkes hovedstyremøte

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier at miljøomstillingen er i full gang. Virke utfordret henne på at alle virksomheter trenger incentiver til miljøomstillingen, bla avfallsordninger der nærings... Les mer
 • Rekordstor julehandel på nett

  Rekordstor julehandel på nett

  Virke anslår at nordmenn kommer til å handle varer for 3,8 mrd. kroner på nett i desember, som er en økning på 15 prosent fra i fjor.Les mer
 • Virke er kritiske til regjeringens forslag om økte aldersgrenser

  Virke er kritiske til regjeringens forslag om økte aldersgrenser

  I dag kan arbeidsgivere si opp ansatte som er 70 år eller eldre uten at det stilles krav til at det er en saklig grunn til oppsigelsen. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har foreslått å heve ... Les mer
 • Aldersgrenser i arbeidslivet

  Aldersgrenser i arbeidslivet

  ​Hovedregelen er at forskjellsbehandling på grunn av alder er forbudt, jf. arbeidsmiljøloven § 13-1. Dette innebærer f.eks. at man i utgangspunktet verken kan la være å ansette noen på grunn av alder ... Les mer
 • -Hårreisende kutt i apotekavansen

  -Hårreisende kutt i apotekavansen

  Høyre, Frp, KrF og Venstre kutter i apotekavansen for å skaffe mer penger til budsjettforliket. –Kuttet i apotekenes avanse, som gir 60 millioner kroner mer i statskassen, kom som lyn fra klar himmel ... Les mer
 • Gledelig økning til reiseliv

  Gledelig økning til reiseliv

  Det er meget gledelig av budsjettforliket gir en økning på 20 millioner kroner til reiseliv, sier Virkes reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim.Les mer
 • Virkes samferdselskonferanse 2014 - oppsummering

  Virkes samferdselskonferanse 2014 - oppsummering

  En konferanse om store ambisjoner og vanskelige prioriteringer - økonomiske og faglige utfordringer.Les mer
 • Virke skuffet over hevet grense for momsfritak

  Virke skuffet over hevet grense for momsfritak

  ​Regjeringens forslag om å heve grensen for avgiftsfri import til 500 kroner ble møtt med massiv kritikk fra varehandelen og Virke. I forhandlingene med støttepartiene har man nå landet på å heve gren... Les mer
 • Kvinner småhandler mest på nett

  Kvinner småhandler mest på nett

  Kvinner handler tre ganger så mye personlig pleie og helseartikler som menn, og 2,5 ganger så mye klær, sko og tilbehør som menn. Likevel bruker menn mer penger totalt på netthandel.Les mer
 • Suspensjon

  Suspensjon

  Dersom det er grunn til å anta at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å fratre arbeidsforh... Les mer
 • Det stjeles for rundt 364 millioner i julen

  Det stjeles for rundt 364 millioner i julen

  Desember er høysesong for butikktyverier, og det anslås at det vil stjeles varer for rundt 364 millioner kroner i julemåneden. Hovedorganisasjonen Virke oppfordrer de ansatte i butikkene om å være eks... Les mer
 • Virke og Fagforbundet enige

  Virke og Fagforbundet enige

  ​Hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet ble 23.50 mandag kveld enige i meklingen om Landsoverenskomst for kinoer. Det betyr at det ikke blir streik på kinoene.Les mer
 • Treningssenterbransjen 2014

  Treningssenterbransjen 2014

  ​Treningssentrene i Norge bidrar årlig med en velferdsgevinst på minst 16 milliarder årlig. Treningssentrenes tilgjengelighet, fasiliteter og mulighet forkompetent veiledning, gjort sentrene til en av... Les mer
 • Struktur i høyere utdanning

  Struktur i høyere utdanning

  Kunnskapsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesektoren. Virke var invitert til et dialogmøte med statssekretær Bjørn Haugstad om næringslivets syn på s... Les mer
 • Positivt dialogmøte om samarbeidsavtalen

  Positivt dialogmøte om samarbeidsavtalen

  Regjeringen inviterte torsdag 13. november til dialogmøte med partene i samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor. Møtet ble ledet av statssekretær Lars-Jacob Hiim (Nærings- og fiskerideparteme... Les mer
 • Ideelle i barnevern og pensjon - gjennomslag for Virke

  Ideelle i barnevern og pensjon - gjennomslag for Virke

  ​Stortinget fattet 13. november et svært positivt vedtak om ideelle aktører i barnevernet og historiske pensjonskostnader. Regjeringen og Stortinget har lyttet til Virke i denne saken. Les mer
 • Fattige land trenger hjelp til næringsutvikling

  Fattige land trenger hjelp til næringsutvikling

  ​Virke ser en fare for at stortingsmeldingen om næringsutvikling i utviklingsland vil få en for ensidig vektlegging av norsk eksport. Derfor gir Virke Utenriksdepartementet innspill om næringsutviklin... Les mer
 • Julehandler mest i Oslo-regionen. Østfold og Hedmark på bunn

  Julehandler mest i Oslo-regionen. Østfold og Hedmark på bunn

  I år vil hver Oslo-innbygger i snitt bruke 11 300 kroner på julehandel. Det er nesten 1000 kroner mer enn landsgjennomsnittet. I Østfold legger hver innbygger igjen 22 prosent mindre enn Oslo-innbygge... Les mer
 • Mange endringer i kulturbudsjettet

  Mange endringer i kulturbudsjettet

  Virke Kultur er bekymret for at en del av midlene som tidligere var øremerket kulturformål overføres til tippenøkkelen – idet den foreslåtte omleggingen av tippenøkkelen i statsbudsjettet for 2015 vil... Les mer
 • Moderat vekst: Julehandler for 5 prosent mer enn i fjor

  Moderat vekst: Julehandler for 5 prosent mer enn i fjor

  ​I dag presenterte Hovedorganisasjonen Virke sine anslag for årets julehandel. Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner, altså en økning på 5 prosent fra i fjor. Les mer
 • Reiselivskutt skaper bekymring hos ordførere

  Reiselivskutt skaper bekymring hos ordførere

  I statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte bevilgningen til markedsføringen av norsk reiseliv. Dette vekker bekymring blant landets ordførere.  Les mer
 • Arbeidstid, lønn og åpningstider i julen

  Arbeidstid, lønn og åpningstider i julen

  ​Julen står for døren. Noe som for mange virksomheter innebærer økt aktivitet, økt bemanning og bruk av ekstrahjelper.Les mer
 • NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser

  NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser

  Virke ønsker seg enklere nasjonale anskaffelsesregler, da dette er gunstig både for oppdragsgiver og for leverandører. I vårt høringssvar til Forenklingsutvalgets forslag om nye nasjonale anskaffelses... Les mer
 • Miljødirektoratet mot sjødeponi i Førdefjorden

  Miljødirektoratet mot sjødeponi i Førdefjorden

  ​Reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim mener det er gledelig at Miljødirektoratet støtter innsigelsene mot deponering av gruveavfall i Førdefjorden.Les mer
 • Arbeidstid i forbindelse med julen

  Arbeidstid i forbindelse med julen

  I det følgende gis en del praktiske råd om hvordan bedriften mest hensiktsmessig kan organisere arbeidstiden i forbindelse med julehandelen. Innen de rammer arbeidsmiljøloven, lov om helligdager og he... Les mer
 • Åpningstider i varehandelen - julen 2014

  Åpningstider i varehandelen - julen 2014

  Julehandelen er i full gang, og da kan det være på sin plass å minne om reglene for åpningstider. Det følger av lov om helligdager og helligdagsfred at det ikke er begrensninger med hensyn til hvor le... Les mer
 • Flere tiltaksplasser og mer målrettede tiltak mot kriminelle

  Flere tiltaksplasser og mer målrettede tiltak mot kriminelle

  ​I arbeids- og sosialkomiteens høring om statsbudsjettet 2015 poengterte Virke at vi må få flere tiltak for å få folk i arbeid i en økonomisk turbulent tid, og bedre tiltak for å møte arbeidslivskrimi... Les mer
 • Dårlig mellomløsning fra Venstre

  Dårlig mellomløsning fra Venstre

  -Jeg er glad Venstre sier nei til regjeringens forslag om en avgiftsfri grense på 500 kroner ved import og at Venstre støtter Virkes forslag om å innføre en selvbetjeningsløsning for momsinnbetaling, ... Les mer
 • Detaljomsetningen i september

  Detaljomsetningen i september

  ​Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 6,3 prosent fra september i fjor til september i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Les mer
 • Formkrav ved oppsigelse

  Formkrav ved oppsigelse

  Når arbeidsgiver sier opp en ansatt gjelder bestemte formkrav. I det følgende gis en kort oversikt over de krav en virksomhet må forholde seg til ved en oppsigelse.  Les mer
 • Gresskarsalget eksploderer med Halloween

  Gresskarsalget eksploderer med Halloween

  ​1200 tonn norsk-produserte gresskar vil gi Halloween-stemning i norske hjem og på norske middagstallerkener, sier Virke. Les mer
 • Nordmenn bruker 260 millioner på Halloween

  Nordmenn bruker 260 millioner på Halloween

  ​Ifølge hovedorganisasjonen Virke vil norske forbrukere legge igjen rundt 260 millioner på kostymer, knask og knep i år. Les mer
 • Partene i arbeidslivet samlet ut mot regjeringens forslag om å heve 200-kronersgrensa

  Partene i arbeidslivet samlet ut mot regjeringens forslag om å heve 200-kronersgrensa

  ​Arbeidstakersiden og arbeidsgiversidens ledere står samlet mot Regjeringens forslag om å heve grensa for momsfri import til 500 kroner.Les mer
 • 200-kronersgrensa: Løsningen

  200-kronersgrensa: Løsningen

  Momsdebatten fortsetter med uforminsket styrke. Hva bør en god løsning på moms-debatten være? Les mer
 • Standarder skal bidra til økt IT-sikkerhet og personvern

  Standarder skal bidra til økt IT-sikkerhet og personvern

  Norge skal digitaliseres, men det er fortsatt en rekke hindre for digital verdiskapning. Sikkerhet, personvern og tillit til IT-systemene er en fundamental forutsetning for å lykkes med ambisjonene, o... Les mer
 • En næringspolitikk for søta bror

  En næringspolitikk for søta bror

  ​Det er skremmende at redaktøren i et stort næringslivsmedium som E24 er så omtrentlig med fakta når han tar bastante standpunkt. Per Valebrokk, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i E24, g... Les mer
 • Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet innen årets slutt?

  Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet innen årets slutt?

  ​Et nytt ferieår går mot slutten; ferieåret 2014 avsluttes 31.desember. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode, er det viktig snarest å planlegge avviklingen av resten av feriedagene.Les mer
 • - Få dem i jobb, sier Arve Kambe – Innfri det dere har lovet, sier Madsen

  - Få dem i jobb, sier Arve Kambe – Innfri det dere har lovet, sier Madsen

  ​I DN i dag krever Høyre at næringslivet nå sørger for å ansette folk som står utenfor arbeidslivet, etter at regjeringen har gitt bedriftene "alt de har bedt om". Les mer
 • Varehandel på nett øker

  Varehandel på nett øker

  ​Virkes e-handelsbarometer viser en økning i varehandelen på 10 prosent på nett i annet kvartal 2014. Les mer
 • Virke er fornøyd med regjeringens retrett

  Virke er fornøyd med regjeringens retrett

  Virke er fornøyd med at arbeidsminister Robert Eriksson i dag informerte partene i arbeidslivet om at regjeringen trekker sitt forslag om endringer i sykelønnsordningen.Les mer
 • Tar opp 200-grensen med finanskomiteen

  Tar opp 200-grensen med finanskomiteen

  ​Dersom vekst og sysselsetting er hovedmålet med forslaget til statsbudsjett for 2015, fremstår det som underlig at regjeringen vil avgiftsstimulere privat handel fra utlandet på bekostning av norsk n... Les mer
 • Virke frykter uthuling av fedrekvoten

  Virke frykter uthuling av fedrekvoten

  Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har foreslått å utvide unntaksordningen for fedrekvoten og mødrekvoten ved å fjerne saksbehandlingen og utvide situasjonene der det er mulig å overfø... Les mer
 • Vibeke H. Madsen om heving av 200-kronersgrensa

  Vibeke H. Madsen om heving av 200-kronersgrensa

  ​Det skal godt gjøres å ha unngått engasjementet rundt en heving av momsfrihandel fra utlandet fra 200 kroner til 500 kroner. Her forklarer Vibeke Hammer Madsen bakgrunnen for reaksjonene. Les mer
 • Treningskonferansen 2014

  Treningskonferansen 2014

  Virke Trening har gleden av å invitere medlemsbedrifter og samarbeidspartnere til årets bransjekonferanse fredag 14. november 2014. Årets tema er Fra treningsglede til velferdsgevinst.Les mer
 • Servicepensjon – et alternativ til sluttvederlag i fratredelsesavtaler?

  Servicepensjon – et alternativ til sluttvederlag i fratredelsesavtaler?

  ​Servicepensjon er utbetaling av en pensjonsforpliktelse som en arbeidsgiver har påtatt seg overfor en ansatt i form av en privat tjenestepensjonsavtale. Les mer
 • Innspill til folkehelsemelding

  Innspill til folkehelsemelding

  Virke mener at målene i folkehelsemeldingen må forankres i arbeidslivet, særlig arbeidet med psykisk helse, som er en viktig årsak til fravær fra arbeidsliv og samfunnsliv. Les mer
 • - Regjeringen setter 100 milliarder i spill

  - Regjeringen setter 100 milliarder i spill

  ​-I mine år i Virke har jeg aldri sett et tiltak som i så stor grad rammer Norges største private sysselsetter. Heldigvis har sektoren mobilisert for å få Stortinget til å snu i denne saken, sa Vibeke... Les mer
 • Arbeidsulykke skjemmer godt vekstbudsjett

  Arbeidsulykke skjemmer godt vekstbudsjett

  ​-Regjeringens forslag til statsbudsjett vil fremme vekst. Virke støtter satsingen på samferdsel, vekstfremmende skattelettelser og forskning og utvikling.  Men dersom vekst og arbeidsplasser er ... Les mer
 • Skatte- og avgiftsendringer i budsjettet

  Skatte- og avgiftsendringer i budsjettet

  Virke er glad for reduksjon i formuesskatten, utvidelse av skattefunn, redusert inntektsskatt for de med laveste inntekter og nøytral merverdiavgift. Dette bidrar til å fremme investeringer, arbeid og... Les mer
 • Lotte Hovdan (17) - administrerende direktør i Virke for en dag

  Lotte Hovdan (17) - administrerende direktør i Virke for en dag

  ​Onsdag inntar Lotte Hovdan sjefsstolen i Virke! Sammen med Vibeke H. Madsen deltar hun på Leder for en dag i regi av Ungt Entreprenørskap. Les mer
 • Innovasjon, anbud og markedsdialog - er det mulig å kombinere?

  Innovasjon, anbud og markedsdialog - er det mulig å kombinere?

  ​På seminaret den 23.09.14 ble det arrangert en konferanse med både leverandører og innkjøpere ved samme bord.Les mer
 • Virke krever at Siv viser kortene

  Virke krever at Siv viser kortene

  ​Virke krever at Siv Jensen viser konsekvensutredningen som ligger til grunn for økningen i momsgrensa. I debatt har Sivs statssekretær Jørgen Næsje, vist til et arbeid gjort i Finansdepartementet, ut... Les mer
 • Virkes syn - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  Virkes syn - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  ​Hovedorganisasjonen Virke har i dag levert sine høringssvar på forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven. Virkes synspunkter kan oppsummeres på følgende måte: Les mer
 • Arbeid for tiltak og tiltak for arbeid

  Arbeid for tiltak og tiltak for arbeid

  I statsbudsjettet reduseres antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser. Samtidig ønsker regjeringen å bruke ordinært arbeidsliv som arena for arbeidstrening.Les mer
 • Arbeidskontrakt og ungdom

  Arbeidskontrakt og ungdom

  Mange arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven ved ikke å gi de unge arbeidskontrakt. Det fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det er arbeidsgivers plikt at det skrives en arbeidskontrakt i alle ar... Les mer
 • - Miljøpolitikk uten næringslivet

  - Miljøpolitikk uten næringslivet

  ​- Hvor er miljøpolitikken som angår oss? Her snakker myndighetene om at vi er avhengige av næringslivet for å nå klima- og miljøpolitiske mål, men kommer ikke med et eneste tiltak for å dra næringsli... Les mer
 • En god og en dårlig nyhet for apotekene i statsbudsjettet

  En god og en dårlig nyhet for apotekene i statsbudsjettet

  Også i dette statsbudsjettet velger regjeringen å ta inn penger fra trinnprisordningen. Det koster apotekene 23 millioner kroner. Den positive nyheten er at det blir slutt på konkurransevridning mello... Les mer
 • Kraftig samferdselsløft

  Kraftig samferdselsløft

  ​Virke er glad for at det legges opp til et betydelig samferdselsløft i statsbudsjettet for 2015, og særlig glad for at det legges opp til omorganisering for å gjøre gjennomføring av utbyggingsprosjek... Les mer
 • Gjennomslag for sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak

  Gjennomslag for sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak

  ​Virke har fått gjennomslag for sammenslåing av arbeidsmarkedstiltakene avklaring- og oppfølging. Dette har vi jobbet veldig mye med fordi vi mener det vil øke mulighetene til å få flere som står uten... Les mer
 • Behov for permanent løsning på pensjonssaken i ideell sektor

  Behov for permanent løsning på pensjonssaken i ideell sektor

  Et av regjeringens valgløfter er å finne en varig løsning på problemet med de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor, privat rehabilitering og private i barnevern. Virke forventer at regjeringe... Les mer
 • Regjeringen truer norske arbeidsplasser

  Regjeringen truer norske arbeidsplasser

  ​TV2 rapporterer i kveld at regjeringen kommer til å heve grensen for momsfri handel på nett fra 200 til 500 kroner. Harald J. Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke, reagerer med sjokk på nyhete... Les mer
 • Full seier for barnevernsinstitusjonene

  Full seier for barnevernsinstitusjonene

  Full seier i pensjonssaken i retten for barnevernsinstitusjonene. Staten tapte anken i lagmannsretten, og sitter igjen med regningen på pensjonskostnader og saksomkostninger.Les mer
 • -Regjeringen må revurdere utmeldingen av FNs turistorganisasjon

  -Regjeringen må revurdere utmeldingen av FNs turistorganisasjon

  ​Virke møtte forrige uke næringsminister Monica Mæland for å diskutere Regjeringens beslutning om å melde Norge ut av FNs turistorganisasjon (UNWTO). Les mer
 • ROT-krangel hos Virke

  ROT-krangel hos Virke

  Under lanseringen av Virkes arbeidslivsundersøkelse, Virkemålet, var kampen mot svart arbeid et viktig tema.  Virkes kartlegging viser at det er økt vilje i befolkningen til å bruke svart arbeid,... Les mer
 • Oslo er dårligst på samfunnsansvar

  Oslo er dårligst på samfunnsansvar

  Næringslivet i Oslo er dårligst på samfunnsansvar, viser Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse, Virkemålet. – På høy tid med flere incentiver for at flere skal se at dette er lønnsomt. Næringslivet ha... Les mer
 • Virkemålet 2014

  Virkemålet 2014

  Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse Virkemålet er nå lansert. I 2014 har vi valgt å legge vekt på ansvaret virksomhetene har for samfunnet rundt seg. Tallene viser at de aller fleste, 84 prosent av ... Les mer
 • Detaljomsetningen som ventet

  Detaljomsetningen som ventet

  ​Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 1,2 prosent fra juli i fjor til juli i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Les mer
 • - Kan bety kroken på døra for mange butikker

  - Kan bety kroken på døra for mange butikker

  En økning av grensen for momsfri import av varer til 400 kroner, vil få alvorlige konsekvenser for norske butikker. – Det vil bety kroken på døra for mange butikker, sier samfunnspolitisk direktør i V... Les mer
 • Færre enn forventet reiser til utlandet i høstferien

  Færre enn forventet reiser til utlandet i høstferien

  Den gode sommeren tyder på at færre enn vanlig tar høstferie, men flest reiser til utlandet.Les mer
 • ROT-fradrag - Et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

  ROT-fradrag - Et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

  ​Onsdag 24. september arrangerte Virke Bygg og Anlegg et frokostseminar om ROT-fradraget. Her finner du alle presentasjonene og rapporten "ROT-fradrag - Et effektivt virkemiddel mot svart arbeid.Les mer
 • Mer hensyn til friluftsliv og naturbasert reiseliv

  Mer hensyn til friluftsliv og naturbasert reiseliv

  ​​Hensyn til friluftsliv og naturbasert reiseliv er mangelfullt ivaretatt i den foreliggende høringen om motorferdsel i utmark.Les mer
 • Byggevaremarkedet opp 1.8 prosent 2.tertial 2014

  Byggevaremarkedet opp 1.8 prosent 2.tertial 2014

  Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 1,8 prosent for 2.tertial 2014. Hittil i år er veksten opp 5,1 prosent. Les mer
 • Midlertidige ansettelser

  Midlertidige ansettelser

  ​Virke støtter Arbeids- og sosialdepartementets forslaget om å innføre en generell adgang til å ansette midlertidig. Dette vil føre til et mer brukervennlig regelverk, det vil gi økt fleksibilitet og ... Les mer
 • Drøftelsesplikt

  Drøftelsesplikt

  Drøftelsesplikt ved fortrinnsrett for deltidsansatte og drøftelsesplikten ved bruk av midlertidig ansettelse.Les mer
 • Nettbutikkene går inn i Virke

  Nettbutikkene går inn i Virke

  ​Felles interesser og felles mål gjør at netthandlernes bransjeorganisasjon, Distansehandel Norge, har besluttet å la seg innlemme i Hovedorganisasjonen Virke. Les mer
 • Apotekene – på brukernes premisser

  Apotekene – på brukernes premisser

  ​Virke representerer flere hundre apotek i Norge og deltok på årets Legemiddeldag tidl. i år – hvor Alisdair Munro, Virkes direktør for kunnskap og teknologi, bl.a. presenterte funn fra en undersøkels... Les mer
 • - Dette er Ernas viktigste budsjett

  - Dette er Ernas viktigste budsjett

  På Virkes konjunkturseminar ble det i dag lagt frem tall om utviklingen innen handel og tjenester for tredje kvartal 2014. De overordnede trendene viser at troen på fremdeles lav rente gjør at forbruk... Les mer
 • Varer ferdig montert

  Varer ferdig montert

  ​Som følge av forbrukerens etterspørsel ser vi at flere virksomheter tilbyr varer ferdig montert. Dette kan være alt fra møbler til byggevarer. Spørsmålet som oppstår er hvilket ansvar butikken påtar ... Les mer
 • Utnytt ledig kapasitet i helsesektoren

  Utnytt ledig kapasitet i helsesektoren

  ​​- Virke er positivt til regjeringens forslag om fritt behandlingsvalg og mener det er riktig å benytte kapasiteten hos alle aktører. Samtidig mener vi at regjeringens forslag mangler tiltak for å ut... Les mer
 • NHO får kritikk av ideelle

  NHO får kritikk av ideelle

  ​I forrige uke gikk NHO-direktør Kristin Skogen Lund ut og ba staten la være å betale pensjonsutgifter for ideelle organisasjoner. De påstod at det var konkurransevridende ovenfor de private kommersie... Les mer
 • Virke og Norsk Filmforbund enige

  Virke og Norsk Filmforbund enige

  Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund ble i formiddag enige, dermed blir det ikke TV-streik. Den nye tariffavtalen ble klar mer enn 11 timer på overtid, da partene mottok møteboka hos Riksmek... Les mer
 • Grensen mellom lovlig kundepleie og korrupsjon - Er en forretningsmiddag korrupsjon?

  Grensen mellom lovlig kundepleie og korrupsjon - Er en forretningsmiddag korrupsjon?

  ​Høyesterett har i dom av 5. september 2014, "Ruter-dommen" trukket opp grensene mellom lovlig kundepleie og korrupsjon. En driftssjef i Ruter, som ble påspandert tre middager av Volvo til en samlet v... Les mer
 • VIRKE advarer mot nytt katalogselskap som sender tilbud på fakturablanketter

  VIRKE advarer mot nytt katalogselskap som sender tilbud på fakturablanketter

  Virke har de siste dagene har fått flere henvendelser angående et selskap i Trøndelag som sender ut tilbud på fakturablanketter.Les mer
 • Grensehandelen øker

  Grensehandelen øker

  ​Grensehandelen øker i annet kvartal , og er nå på sitt høyeste nivå noensinne.  Både antall handleturer over grensen, og summen det ble handlet for, er rekordhøy i årets 2 kvartal.Les mer
 • Enighet mellom Virke og Luftfartens Funksjonærforening

  Enighet mellom Virke og Luftfartens Funksjonærforening

  311 medlemmer i Luftfartens Funksjonærforening (LFF) avslutter streiken som at har pågått siden tirsdag 9. september. Virke og LFF ble i dag enige om Landsavtalen. Avtalen omfatter følgende bedrifter:... Les mer
 • Den store talentjakten

  Den store talentjakten

  Virke og Finans Norge arrangerte fredag seminaret "Den store talentjakten" om mangfold, rekruttering og talentutvikling i framtidas arbeidsliv. Les mer
 • - På tide å skrote en ikke-fungerende fagopplæring

  - På tide å skrote en ikke-fungerende fagopplæring

  Det er på tide å skrote en fagopplæring som ikke fungerer der norske arbeidsplasser befinner seg. Det var budskapet når leder for arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket, holdt innlegg på de... Les mer
 • Ja til lave kortgebyrer

  Ja til lave kortgebyrer

  ​De internasjonale kortselskapene får begrensede muligheter til å ta høye gebyrer. EU-domstolen opprettholder i en ny dom Kommisjonens regulering av MasterCards interchange fees. – Dette er gode nyhet... Les mer
 • Nye dialogverktøy for utvikling av medarbeiderskap og arbeidsglede

  Nye dialogverktøy for utvikling av medarbeiderskap og arbeidsglede

  ​Virke har inngått et samarbeid med Teamwork og tilbyr dialogverktøy for utvikling av medarbeiderskap og arbeidsglede til våre medlemmer. Les mer
 • Stabile sykefraværstall

  Stabile sykefraværstall

  ​Nye tall fra SSB viser at det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet kun økte med 0,1 prosent fra forrige kvartal. Det legemeldte sykefraværet (ikke sesongjustert) er nå på 5,2 prosent. Sammenlign... Les mer
 • Matvareprisene synker - Som forventet, sier Virke

  Matvareprisene synker - Som forventet, sier Virke

  I dag kom SSB sine oppdaterte matvaretall som viser at prisen på mat synker med 1,2 %. Ingvill Størksen, direktør for dagligvare i Virke, er ikke overrasket over utviklingen.Les mer
 • Konsekvenser av taxfree-streiken

  Konsekvenser av taxfree-streiken

  ​På grunn av brudd i meklingen mellom Virke og LFF rammes taxfree-butikkene på flere flyplasser av streik. LFF har tatt ut alle sine medlemmer i streik. Taxfree-butikkene vil fremdeles være åpne.Les mer
 • Treningskonferansen 2014 – 14. november

  Treningskonferansen 2014 – 14. november

  ​Meld deg på årets viktigste møteplass for ledere og eiere i treningsbransjen.Les mer
 • Streik i taxfree

  Streik i taxfree

  Dette betyr ikke stengte butikker, men redusert kapasitet. Det er mange som er organisert i andre fagforeninger eller ikke er organisert, som kommer til å gå på jobb som vanlig å holde butikkene åpne.... Les mer
 • Endring i reglene for foreldrepermisjon fra 1. juli 2014

  Endring i reglene for foreldrepermisjon fra 1. juli 2014

  Med virkning fra 1. juli 2014 endres regelverket for foreldrepermisjon. Endringene innebærer en reduksjon av mødre- og fedrekvoten fra 14 uker til 10 uker.Les mer
 • Pause i mekling med LFF

  Pause i mekling med LFF

  ​Det ble pause i meklingen mellom Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funksjonærforening om Landsavtalen torsdag kveld like før kl. 23.00.Les mer
 • Virke mener regjeringen bommer

  Virke mener regjeringen bommer

  ​I dag la OECD frem sin gjennomgang av utfordringer i næringslivet. Konklusjonen var klar. Norge klarer ikke å utnytte befolkningens kompetanse godt nok. Les mer
 • Positivt om differensiert arbeidsgiveravgift

  Positivt om differensiert arbeidsgiveravgift

  ​Virke mener kompensasjonstiltakene fra regjeringen er positive, men det er viktig med fortsatt dialog fremover.Les mer
 • NHO struper ideell sektor

  NHO struper ideell sektor

  ​Virke og LO tar i en kronikk i Dagsavisen i dag 3. september et oppgjør med NHOs forsøk på å strupe ideell sektor, private rehabiliteringssentre og privat barnevern.Les mer
 • Endringsoppsigelse i arbeidsforhold

  Endringsoppsigelse i arbeidsforhold

  ​Som arbeidsgiver har man fra tid til annen behov for å gjøre større eller mindre endringer i organisasjonen. Har du som arbeidsgiver kontroll på hvilke endringer som kan gjennomføres innenfor styring... Les mer
 • Nytt regelverk for offentlig og privat parkering

  Nytt regelverk for offentlig og privat parkering

  Virke er positiv til Samferdselsdepartementets forslag til nye felles regler for offentlig og privat parkering, men det er behov for at det  gjøres  helt nødvendige avgrensninger for steder ... Les mer
 • Vellykket nettverksmøte for øst afrikanske eksportører

  Vellykket nettverksmøte for øst afrikanske eksportører

  Torsdag var syv eksportører fra Øst-Afrika i Oslo i et nettverksmøte med norske innkjøpere for å markedsføre sine produkter og se på muligheten for nye samarbeid.Les mer
 • Frivillige organisasjoners fremtid under lupen

  Frivillige organisasjoners fremtid under lupen

  Mandag var det klart for frokostseminar om de frivillige organisasjonenes fremtid i Norge.Les mer
 • Streik i handelen omfatter ikke Virke-medlemmer

  Streik i handelen omfatter ikke Virke-medlemmer

  Ansatte i 48 butikker over hele landet er i streik fra lørdag morgen etter at NHO og Handel og Kontor (HK) ikke ble enige i meklingen natt til lørdag. Streiken i handelen involverer ikke medlemme... Les mer
 • Uhåndterlige pensjonsregninger i Ideell sektor

  Uhåndterlige pensjonsregninger i Ideell sektor

  ​Nye regnskapsregler for pensjon rammer selskaper med totalt 50.000 ansatte i Ideell sektor.Les mer
 • Het sommerhandel

  Het sommerhandel

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3,8 prosent fra juli i fjor til juli i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Les mer
 • Frokostseminar for frivillige organisasjoner

  Frokostseminar for frivillige organisasjoner

  ​Mandag 1. september arrangerer Virke frokostmøte for frivillige organisasjoner. Vil ideell sektor og frivillige organisasjoner i Norge klare seg bedre enn i Sverige?Siden år 2000 har all vekst innen ... Les mer
 • - Vi må styrke arbeidet med frihandelsavtaler

  - Vi må styrke arbeidet med frihandelsavtaler

  ​Virke ber regjeringen styrke arbeidet med frihandelsavtaler og tilrettelegge for økt handel fra utviklingsland. Virke ber også om økt vektlegging av etisk handel, ikke bare fra private importører, me... Les mer
 • Regjeringen setter tusenvis av norske arbeidsplasser i fare

  Regjeringen setter tusenvis av norske arbeidsplasser i fare

  ​Direktør Harald Andersen i Virke er sjokkert over nyheten om at finansministeren foreslår å doble grensen for momsfri handel fra utlandet.Les mer
 • Norsk handel i endring

  Norsk handel i endring

  ​Årets program til Handelskonferansen 23.september i Oslo er klart. Det blir en spennende og inspirerende dag med mer enn 30 foredragsholdere og paneldeltakere på scenen. Blant dem noen av de største ... Les mer
 • Kan en arbeidstaker nekte å arbeide overtid?

  Kan en arbeidstaker nekte å arbeide overtid?

  ​Kan en arbeidstaker nekte å jobbe overtid hvis arbeidsgiver pålegger overtid fordi den som skulle ta kveldsskiftet har blitt syk eller fordi det er nødvendig for å overholde en tidsfrist?Les mer
 • Finansdepartementet vender tommelen ned for småbedriftene

  Finansdepartementet vender tommelen ned for småbedriftene

  Virke reagerer på Finansdepartementets beslutning om ikke å gjennomføre bestemmelsen om redusert kapitalkrav for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter i norsk regelverk.Les mer
 • Bent Høie hos Virke på konferanse

  Bent Høie hos Virke på konferanse

  ​Virke arrangerte i dag en rundebordskonferanse med viktige interessenter innen ideell og privat helse. Tilstede var også helseminister Bent Høie som deltok  i debatt og erfaringsutveksling om re... Les mer
 • Virke bekymret for TV-drama produksjon

  Virke bekymret for TV-drama produksjon

  ​Virke er bekymret for den økonomiske situasjonen som har oppstått i år for filmprodusentene og advarer i et bev til Kultur- og kirkedepartementet mot å la dette gå ut over viktig TV-drama produksjon.Les mer
 • Ransnedgangen ser ut til å fortsette

  Ransnedgangen ser ut til å fortsette

  ​Ferske tall viser fortsatt nedgang i antall ran i Norge. Første halvår i år har vi totalt hatt 46 ran mot handels- og servicebedrifter. I tillegg er det registrert 5 drosjeran, 2 bussran.Les mer
 • Nedgang i fakturabedragerier i Sverige

  Nedgang i fakturabedragerier i Sverige

  Antallet fakturabedragerier i Sverige har blitt redusert med 24 % sammenliknet med 2013.Les mer
 • Utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker

  Utfordringer ved full adgang til søndagsåpne butikker

  Søndagsåpent vil ha betydelige negative konsekvenser for nærbutikkene i distrikts-Norge, viser en ny studie fra Institutt for bransjeanalyser gjennomført på oppdrag fra Virke Dagligvare og Merkur. Les mer
 • Regjeringens arbeidstidsutvalg har store oppgaver foran seg

  Regjeringens arbeidstidsutvalg har store oppgaver foran seg

  Regjeringen har fredag 15.august nedsatt et lenge varslet arbeidstidsutvalg som innen utgangen av 2015 skal se på hvordan vi organiserer arbeidstiden i dag og komme med forslag til hvordan arbeidstide... Les mer
 • Hvor er næringslivets plass?

  Hvor er næringslivets plass?

  ​DN har gjengitt mange og sterke meninger om det norske skattesystemet i etterkant av Pikettys publisering av "Capital in the 21st Century". Boken har skapt stort engasjement, og mye tyder på at glede... Les mer
 • Mange årsaker til økte matvarepriser

  Mange årsaker til økte matvarepriser

  ​Sommerens økte matvarepriser har flere årsaker enn jordbruksoppgjøret. Bak prisøkningene ligger økte innkjøpspriser, økte kostnader, i tillegg til jordbruksoppgjøret. Når flere slike faktorer faller ... Les mer
 • Vellykket gjesteforelesning for høyskolestudenter

  Vellykket gjesteforelesning for høyskolestudenter

  Denne uken innledet Anne Gretteberg Meyer  om bruk og tolkning av statistikkinformasjon for 3.årsstudentene ved medier og kommunikasjon ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Meyers innledning er del ... Les mer
 • Møte om differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjonstiltak

  Møte om differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjonstiltak

  ​Virke var 13. august i møte med statssekretær Jardar Jensen i kommunal- og moderniseringsdepartementet om differensiert arbeidsgiveravgift og kompensasjonsmidler. Les mer
 • Sykefravær og den viktige samtalen

  Sykefravær og den viktige samtalen

  ​Den 1. juli 2014 skjedde det noen justeringer i sykefraværsregelverket. Justeringene innebærer noen forenklinger av oppfølgingsregelverket.Les mer
 • Sommervarme ga hett butikksalg

  Sommervarme ga hett butikksalg

  En rekordvarm juli satte ingen stopper for sommerhandelen. Omsetningen i landets kjøpesentre var 4 prosent høyere i juli i år enn i juli 2013.Les mer
 • Ber om incentivordning for film og TV

  Ber om incentivordning for film og TV

  LO, Norsk Industri og Virke anbefaler regjeringen å innføre en incentivordning for film- og TV-produksjon i Norge. Les mer
 • Handelsprisen 2014 – kriterier for utvelgelse

  Handelsprisen 2014 – kriterier for utvelgelse

  Virke inviterer sine medlemmer innen handelsbransjene til å delta i en rådgivende avstemning i anledning Handelsprisen 2014. Les mer
 • Økt bevissthet om miljøgifter for alle

  Økt bevissthet om miljøgifter for alle

  ​- Importører og handelsbedrifter trenger å øke sin bevissthet og kompetanse rundt innholdet i varer de selger, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, miljøansvarlig i Virke, som organiserer store deler av ... Les mer
 • Klage på uønsket SMS-reklame

  Klage på uønsket SMS-reklame

  ​Mange personer har den siste tiden mottatt SMS om at de "kan vinne matvarer for kr 10 000 hvis de er raske" eller lignende meldinger. Logoen til kjente butikkjeder er ofte tatt inn i meldingen, slik ... Les mer
 • Regionalplan for attraktive sentre i Hordaland

  Regionalplan for attraktive sentre i Hordaland

  ​Hordaland fylkeskommune legger i sitt planforslag for attraktive sentre i Hordaland for lite vekt på utfordringene for Bergen sentrum, mener Virke.Les mer
 • God vekst i detaljhandelen i mai

  God vekst i detaljhandelen i mai

  Etter flere måneder med positiv utvikling, fortsatte den gode veksten i mai. At mye av veksten skyldes godt vær er trolig, men det kan også være at vi nå ser en positiv underliggende trend, sier direk... Les mer
 • Kan arbeidsgiver nekte ansatte å røyke i arbeidstiden?

  Kan arbeidsgiver nekte ansatte å røyke i arbeidstiden?

  Arbeidsgiver har ansvar for det totale arbeidsmiljøet, noe som betyr at arbeidsgiver blant annet skal sørge for at ingen utsettes for røyk på arbeidsplassen. Fra 1. juli 2014 skal det som hovedregel i... Les mer
 • Private laboratorier får DNA-analysere

  Private laboratorier får DNA-analysere

  Justisministeren vil la private laboratorier som Gena utføre DNA-tester. Dette er en gammel kampsak for oss. Vi er glad for at ideologi ikke lenger står i veien for kriminalitetsbekjempelse. Her kan p... Les mer
 • Liten og god

  Liten og god

  ​Små bedrifter har lavere sykefravær enn store, og nordmenn er mer syke enn mange andre i Europa. Sammenlignet med Danmark, Storbritannia, Nederland, Finland, Island og Sverige har Norge en negat... Les mer
 • Ny lov om opplysningsplikt og angrerett

  Ny lov om opplysningsplikt og angrerett

  ​Ny lov om opplysningsplikt og angrerett (angrerettloven) med tilhørende forskrift trådte i kraft 20. juni 2014. Innføring av ny lov og forskrift innebærer en god del endringer, bl.a at forbrukeren ha... Les mer
 • Særlov for statlig inkassovirksomhet

  Særlov for statlig inkassovirksomhet

  ​Hvorfor trenger Statens innkrevingssentral en særlov for å kreve inn NRK-lisensen? Kan Solberg-regjeringen leve med en særlov som gir Statens innkrevingssentral bukta og begge endene overfor den lill... Les mer
 • Hvem vinner Handelsprisen 2014?

  Hvem vinner Handelsprisen 2014?

  For fjerde år på rad skal Virke kåre vinneren av Handelsprisen. Carlings stakk av med prisen i 2013, mens Rema 1000 vant året før. Hvilken kjede utmerker seg i år? Les mer
 • Viktig å føre personallister

  Viktig å føre personallister

  Fra 1. januar 2014 har alle serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen måttet føre personallister.Les mer
 • Enklere regler – bedre anskaffelser er nå sendt på høring

  Enklere regler – bedre anskaffelser er nå sendt på høring

  Rapporten «Enklere regler – bedre anskaffelser» fra Forenklingsutvalget er sendt på høring.Les mer
 • Høring i finanskomiteen om differensiert arbeidsgiveravgift

  Høring i finanskomiteen om differensiert arbeidsgiveravgift

  Virke er glad for at regjeringen utvider virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift med 31 kommuner. Utvidelsen øker både omfanget og virkningene av ordningen. Det er særlig handels- og tjenest... Les mer
 • Virke vil fjerne avgiften på drikkevareemballasje

  Virke vil fjerne avgiften på drikkevareemballasje

  ​Nordmenn handlet for 13,23 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2013 og til og med 1. kvartal 2014 viser tall fra ssb i dag. Dette er en økning på 1,43 mi... Les mer
 • Incentivordning lønnsom for Norge

  Incentivordning lønnsom for Norge

  Et notat utarbeidet på oppdrag for LO, Norsk Industri og Virke slår fast at staten vil tjene på en incentivordning for film- og TV-produksjon.Les mer
 • Arbeidstakers rett til å fortsette i stilling ved oppsigelse

  Arbeidstakers rett til å fortsette i stilling ved oppsigelse

  En arbeidstaker som reiser søksmål om gyldigheten av en oppsigelse, har rett til å fortsette i stillingen etter utløpet av oppsigelsestiden inntil endelig dom foreligger. Dette er en rettighet for arb... Les mer
 • Advarsel mot transportselskap som fakturerer for tjenester som ikke er levert

  Advarsel mot transportselskap som fakturerer for tjenester som ikke er levert

  ​Virke har fått flere henvendelser fra virksomheter som har fått tilsendt fakturaer på transporttjenester som ikke er levert.Les mer
 • Sykefraværet går nedover

  Sykefraværet går nedover

  ​Nye sykefraværstall fra SSB og NAV viser et stabilt sykefravær ved sammenligning med fjerde kvartal i fjor, samt en nedgang ved sammenligning med første kvartal i fjor. De ferske tallene viser at det... Les mer
 • Staten taper 70 milliarder på svart arbeid

  Staten taper 70 milliarder på svart arbeid

  På mandagens konjunkturseminar la Virke frem tall som viser at den norske økonomien fortsatt sliter med å skape nye arbeidsplasser. Virke ber myndighetene innføre et skattefradrag mot svart arbeid i m... Les mer
 • Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  ​Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet fredag 13. juni 2014. Oppgjøret endte med løsning etter forhandlinger.Les mer
 • Little Steven til incentivseminar

  Little Steven til incentivseminar

  ​Lillyhammer-stjernen Steven Van Zandt deltar på Norsk Industri, LO og Virkes seminar om incentivordning for film- og TV-produksjon som avholdes i Oslo mandag.Les mer
 • Ikke streik i grossistsektoren

  Ikke streik i grossistsektoren

  Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Transportarbeiderforbund ble natt til torsdag enige i meklingen i grossistsektoren. Det betyr at det ikke blir streik.Les mer
 • Enklere for den typisk norske virksomhet

  Enklere for den typisk norske virksomhet

  ​-Den typisk norske virksomhet kan håpe på en enklere hverdag med regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Jeg er forundret over at arbeidstakersiden løper rett i skyttergraven og tar f... Les mer
 • Sommerværet styrer ferieplanene

  Sommerværet styrer ferieplanene

  Godt sommervær utsetter folks ferieplaner. Feriearrangørene merker mindre pågang når solen skinner.Les mer
 • Spenning før turistsommeren

  Spenning før turistsommeren

  ​Politisk og økonomisk turbulens skaper spenning før sommerens norske turistsesong: - Etter noen turbulente år, håper vi å stoppe nedgangen i år, sier direktør for Virke reiseliv og kultur, Hilde Char... Les mer
 • AFP og riktig registrering av opplysninger

  AFP og riktig registrering av opplysninger

  For at den ansatte skal kunne gå av med AFP (avtalefestet pensjon) må virksomheten være bundet av en tariffavtale som også omfatter AFP.Les mer
 • Midlertidighet: Regjeringen lytter til Virke

  Midlertidighet: Regjeringen lytter til Virke

  ​Virke er glad for at regjeringen i dag har varslet viktige og nødvendige endringer i arbeidsmiljøloven. - Vi har lenge bedt om at loven mykes opp og tilpasses et stadig mer mangfoldig arbeidsliv, sie... Les mer
 • Spennende forslag om forenklinger

  Spennende forslag om forenklinger

  Forenklingsutvalgets forslag til nytt nasjonalt anskaffelsesregelverk ble i dag overlevert til næringsminister Monica Mæland. Virke har vært representert i Forenklingsutvalget gjennom advokat Henrik R... Les mer
 • Differensiert arbeidsgiveravgift: Positivt med utvidelse av virkeområde

  Differensiert arbeidsgiveravgift: Positivt med utvidelse av virkeområde

  ​Virker er glad for at regjeringen har fått gjennomslag for å utvide virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift med 31 kommuner. Virke har 330 medlemsbedrifter med til sammen 2700 ansatte i dis... Les mer
 • Ja til ansvar, nei til kommunalt gebyr

  Ja til ansvar, nei til kommunalt gebyr

  Virke, Norsk Eiendom og Norsk Industri går imot et forslag fra Miljødirektoratet om å gi kommunene anledning til å pålegge eiere av næringseiendom gebyr for opprydding. Næringsdrivende har allerede pl... Les mer
 • Unge prøver i butikk før de handler på nett

  Unge prøver i butikk før de handler på nett

  ​En fersk undersøkelse viser at hele 7 av 10 unge under 35 år går i en fysisk butikk for å ta på, se eller prøve produktet de allerede har bestemt seg for å handle på nett. Fenomenet, kalt showrooming... Les mer
 • Forlengelse av prøvetid grunnet ferieavvikling

  Forlengelse av prøvetid grunnet ferieavvikling

  ​Ved ny ansettelse av medarbeider kan det i arbeidsavtalen avtales prøvetid på inntil seks måneder. I noen tilfeller kan prøvetiden forlenges. Artikkelen tar sikte på å avklare hvorvidt arbeidsgiver h... Les mer
 • Ingen streik på EL & IT-området

  Ingen streik på EL & IT-området

  ​Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet ble tirsdag kveld enige i meklingen i årets oppgjør på IKT & Serviceelektronikk-overenskomsten. Det betyr at det ikke blir streik for ansatte bundet av ... Les mer
 • Virke i nasjonal helse- og sykehusplan

  Virke i nasjonal helse- og sykehusplan

  Virke er invitert til å delta i Helse- og omsorgsdepartementet ekspertgrupper for Nasjonal helse- og sykehusplan. Virke har oppnevnt seniorrådgiver Gerhard Salicath som deltaker. Les mer
 • Osloregionens omdømme

  Osloregionens omdømme

  Osloregionen er den storbyregionen færrest utenfra kunne tenke seg å flytte til. Det viser omdømmebarometeret som ble presentert hos Virke. Les mer
 • Nye regnskapsregler for pensjon – blir du berørt?

  Nye regnskapsregler for pensjon – blir du berørt?

  Virke har mottatt flere henvendelser fra virksomheter som er bekymret for utkast til nye regnskapsregler på området for pensjon. Dersom du er berørt av dette, ønsker vi å invitere deg til vårt seminar... Les mer
 • Detaljomsetningen bedre enn ventet

  Detaljomsetningen bedre enn ventet

  Detaljomsetningen har vært inne i en svak trend siden høsten i fjor. Samlet sett må tallene for mars og april sies å være bedre enn ventet. Spørsmålet er om dette representerer en "gjeninnhenting" ett... Les mer
 • Nye ferieregler foreslått fra 1. Juli 2014

  Nye ferieregler foreslått fra 1. Juli 2014

  Ferielovens regler om arbeidstakers rettigheter ved sykdom i ferien er foreslått endret fra 1. juli 2014. Dato for behandling i Stortinget er foreløpig16.juni 2014. Informasjon vil bli sendt Virkes me... Les mer
 • Virkes økonomiavdeling og sekretariat for OU-fond

  Virkes økonomiavdeling og sekretariat for OU-fond

  Vi sørger for å holde orden på Virkes økonomi, utarbeider budsjett og regnskap, og sikrer at vi følger alle lover og regler på dette området. Det er vi som sørger for at alle leverandører får sine fak... Les mer
 • Framtidens fagopplæring

  Framtidens fagopplæring

  Mandag inviterte kunnskapsministeren til toppmøte for å drøfte status og utfordringer i norsk fagopplæring. Virke er opptatt av å finne gode løsninger slik at lærlingeordningen fungerer i hele arbeids... Les mer
 • Er det kroken på døra som venter de fysiske butikkene?

  Er det kroken på døra som venter de fysiske butikkene?

  Krevende og illojale kunder, uendelige handlemuligheter og forbrukertrender i stadig endring. Er det kroken på døra som venter de fysiske butikkene i 2020? Faghandelsrapporten 2020 peker på utviklinge... Les mer
 • En god vår for byggevarehandelen

  En god vår for byggevarehandelen

  Omsetningen for byggevarehandelen viser en oppgang på 10 prosent i 1. tertial 2014 sammenlignet med 1. tertial 2013. Det har vært en sterk utvikling i både proff- og privatmarkedet i årets fire første... Les mer
 • Advarsel mot dyre katalogoppføringer

  Advarsel mot dyre katalogoppføringer

  ​Virke får ukentlig henvendelser fra medlemmer og andre som føler seg lurt av norske og utenlandske katalogselskaper. VI nærmer oss nå den tiden på året da et tysk selskap pleier å sende ut sine "regi... Les mer
 • Hvordan komme i gang med e-handel

  Hvordan komme i gang med e-handel

  ​Difi har laget en nettside for leverandører som enkelt beskriver hvordan man kan komme i gang med e-handel. Stadig flere kjøpende offentlige virksomheter krever at du må levere katalog og ordre eller... Les mer
 • Frokostseminar: Ta kontroll over sykefraværet!

  Frokostseminar: Ta kontroll over sykefraværet!

  ​Vi har fått en IA-avtale som er mye bedre tilpasset den typiske norske virksomhet og som i større grad enn i dag er basert på tillit til norske arbeidsgivere. 6. juni inviterer Virke til gratis froko... Les mer
 • Støtter innføring av forbrukerrettighetsdirektivet

  Støtter innføring av forbrukerrettighetsdirektivet

  Innføringen av forbrukerrettighetsdirektivet i norsk rett skjer på en god måte. Virke er opptatt av at det er full harmonisering og har fått gjennomslag for unntak for persontransporttjenester, matvar... Les mer
 • Oslo - Byen vi elsker å hate

  Oslo - Byen vi elsker å hate

  ​Hvordan oppfattes Oslo av egne innbyggere og resten av landet? Hvor attraktiv er Oslo for næringsutvikling? Hva kjennetegner en attraktiv region? Hovedorganisasjonen Virke inviterer til presentasjon ... Les mer
 • Nytt om a-meldingen

  Nytt om a-meldingen

  Betaler du ut lønn? Har du ansatte? Da må du levere a-meldingen. Også små virksomheter blir berørt av endringene i rapportering til NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå. Borettslag med ansatt v... Les mer
 • Herreløs arv til frivillige organisasjoner

  Herreløs arv til frivillige organisasjoner

  Virke mener det er viktig å styrke frivillig sektors muligheter til å skaffe seg egne inntekter. I tillegg til å stimulere til flere gaver ved å øke skattefradraget mener Virke det er riktig at herrel... Les mer
 • Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet

  Tyveri fra kassa og annen økonomisk kriminalitet

  ​Hvilke konsekvenser har det og hvordan kan du hindre at det skjer? For syvende gang har PwC gjennomført den bi-årlige og verdensomspennende undersøkelsen Global Economic Crime Survey[1]. Undersøkelse... Les mer
 • På tide med produktivitetstiltak

  På tide med produktivitetstiltak

  ​Virke tok opp samferdselsinvesteringer, bedre offentlige anskaffelser, konkurransetiltak og vekstfremmende skattetiltak i denne ukens høring om revidert nasjonalbudsjett. Les mer
 • Virkes "arbeidslivspolitikere"

  Virkes "arbeidslivspolitikere"

  Arbeidsmiljølov, sykefraværsregler, IA, rekruttering av personer med nedsatt arbeidsevne, likestilling, miljø, kompetanse, lærlinger. Disse og mange fler begreper blir daglig jobbet med og diskutert h... Les mer
 • Ingen apotekstreik

  Ingen apotekstreik

  Hovedorganisasjonen Virke og fagforeningene Parat/Farmasiforbundet og Norges Farmaceutiske Forening ble torsdag morgen enige i meklingen i årets apotekoppgjør. Det betyr at det ikke blir streik for ap... Les mer
 • Generalforsamling i Skadeforebyggingsfondet i Virke

  Generalforsamling i Skadeforebyggingsfondet i Virke

  Skadefondets formål er bl.a. å bistå medlemmene i skadeforebyggende tiltak innen vann, brann og kriminalitet. De som kan delta på generalforsamlingen er representanter for medlemmene i fondet. Medlemm... Les mer
 • RNB 2014 - Viktige endringer for Virkemedlemmer

  RNB 2014 - Viktige endringer for Virkemedlemmer

  Revidert nasjonalbudsjett bar ikke med seg store endringer i år. Vi noterer noen forenklinger og etablerertilskudd på den positive siden. Her er noen av de viktigste forslagene for Virkes medlemmer fr... Les mer
 • Skuffet over RNB

  Skuffet over RNB

  – Nå er jeg skuffet. Jeg hadde forventninger om at det skulle komme klare signaler om viktige vekstfremmende virkemidler fra regjeringen. I regjeringsplattformen er de så tydelige på at dette vil de g... Les mer
 • Ansettelse av ungdom som sommervikarer

  Ansettelse av ungdom som sommervikarer

  ​Sommeren nærmer seg og mange bedrifter kommer til å ansette ungdom som sommervikarer.Les mer
 • Svensk utfordrer på scenen

  Svensk utfordrer på scenen

  En rekke foredragsholderne og paneldeltakerne er klare til konferansen som arrangeres 23. september i Oslo. En av Sveriges største varehuskjeder kommer. Les mer
 • Lønn, arbeid og ferie i forbindelse med 1. og 17. mai

  Lønn, arbeid og ferie i forbindelse med 1. og 17. mai

  De fleste virksomheter er stengt 1. og 17. mai. Et spørsmål er om arbeidstakerne likevel skal ha betalt? En egen lov, lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager, regulerer disse to ”røde dagene” spesielt. ... Les mer
 • – For tidlig å ta sommerferie, Erna

  – For tidlig å ta sommerferie, Erna

  – Ikke siden årtusenskiftet har en regjering sendt så få saker til de folkevalgte, viser tall fra Stortinget. Norske virksomheter er utålmodige. Vi vil se klare signaler i RNB, sier administrerende di... Les mer
 • Har du ansatte som har eller har hatt kreft?

  Har du ansatte som har eller har hatt kreft?

  Proba samfunnsanalyse gjennomfører for tiden et prosjekt om arbeidstilknytningen til personer som har eller har hatt kreft. Virke sitter i prosjektets referansegruppe og ønsker i den forbindelse å bid... Les mer
 • Mekling for apotekene

  Mekling for apotekene

  Etter bruddet i forhandlingene mellom Virke og Parat/Farmasiforbundet og Farmaceutene har oppgjøret nå gått til mekling. Meklingen starter kl.. 10.00 tirsdag 13. mai, med frist ved midnatt 14. mai.Les mer
 • Temamøte: Karakterer i arbeidslivet

  Temamøte: Karakterer i arbeidslivet

  ​Norsk Arbeidslivsforum ønsker Virkes medlemmer velkommen til temamøte om Karakterer i arbeidslivet i Oslo 20. mai og i Trondheim 3. juni.Les mer
 • Vil rettighetsfeste BPA-ordningen

  Vil rettighetsfeste BPA-ordningen

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et selvstendig liv og delta i arbeidslivet. Virke er glad for at regjeringen i dag la frem lovforslag o... Les mer
 • Virkemedlemmer ikke berørt av hotellstreiken

  Virkemedlemmer ikke berørt av hotellstreiken

  ​Ingen Virkemedlemmer blir berørt av den varslede hotellstreiken. Relevant informasjon rundt streiken finner du likevel her.Les mer
 • Fullt hus på Consultingdagen 2014

  Fullt hus på Consultingdagen 2014

  En samlet konsulentbransje møttes i regi av Virkes bransjefelleskap Consulting Norge onsdag denne uken. Bransjen ble presentert for en fersk markedsrapport om det norske og nordiske konsulentmarkedet.... Les mer
 • Vil diskutere 200-kronersgrensen med Siv

  Vil diskutere 200-kronersgrensen med Siv

  Staten taper 1,5 milliarder kroner i dag og kommer til å tape mer, mens norske næringsdrivende taper i konkurransen om ikke 200-grensen reduseres eller helst fjernes, mener Virke og Distansehandel Nor... Les mer
 • Møte i EØS' Rådgivende Komite

  Møte i EØS' Rådgivende Komite

  ​EØS' Rådgivende Komite avholder sitt årlige møte i Oslo i Virkes lokaler, 8. og 9. mai. Komiteen ble opprettet gjennom EØS-avtalens artikkel 96 og er således en del av beslutningsstrukturen i EØS. Th... Les mer
 • Legemiddeldagen 12. mai

  Legemiddeldagen 12. mai

  Virke samarbeider i år med Apotekforeningen om Legemiddeldagen, som finner sted i Oslo 12. mai. Det er ikke mange bransjer som har gjennomgått større omstillinger enn apotekene det siste tiåret. Apote... Les mer
 • Vi handler kjøkkenutstyr som aldri før

  Vi handler kjøkkenutstyr som aldri før

  Totalt anslås markedet for møbel- og interiørvarer i 2013 til 33,3 milliarder kroner (eks. mva), en økning på 1,6 prosent fra 2012. Vekstvinnere i 2013 ble butikkene som selger kjøkkenutstyr, som økte... Les mer
 • Den danske regjeringen ønsker kontantfrie butikker

  Den danske regjeringen ønsker kontantfrie butikker

  Den danske regjering legger frem et forslag om et treårig prosjekt med pengeløse butikker, skriver Danmark Radios Nyheter. I forslaget kan alle bortsett fra postkontor, apotek og sunnhetsklinikker avg... Les mer
 • Kommunikasjonskurs om etisk handel

  Kommunikasjonskurs om etisk handel

  Etisk handel er svært viktig for mange av Virkes medlemmer, og det stilles stadig tydeligere forventninger til åpen kommunikasjon rundt arbeidsforhold ved produksjonssted. Virke oppfordrer medlemmer t... Les mer
 • Flere oppgjør til mekling

  Flere oppgjør til mekling

  ​Virke forhandler gjennom våren et førtitalls overenskomster med et stort antall fagforeninger. Virke bestreber seg på å finne gode løsninger og holde en god tone under forhandlingene. Likevel er det ... Les mer
 • Moderat for markedsanalysebransjen

  Moderat for markedsanalysebransjen

  ​Nye tall fra Virke viser at 2013 ble et moderat år for markedsanalysebransjen. Bransjens omsetning steg med beskjedne 0,6 prosent og landet på 854 millioner kroner i 2013. 8 av 10 omsetningskroner ha... Les mer
 • Snart klart for sommervikarene

  Snart klart for sommervikarene

  Igjen er det klart for sommervikarenes innrykk i norske virksomheter. - Gi dem en god start, oppfordrer leder for Arbeidsgiverservice i Virke, Hilde Myklebust.Les mer
 • Overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljølovgivningen

  Overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljølovgivningen

  ​Den 1. januar 2014 fikk Arbeidstilsynet et nytt virkemiddel i sin verktøykasse – overtredelsesgebyr. Arbeidstilsynet har dermed mulighet til å ilegge straffegebyr ved brudd på arbeidsmiljølovgivninge... Les mer
 • Virke gratulerer Årets etiske ildsjel 2014

  Virke gratulerer Årets etiske ildsjel 2014

  Bjart Pedersen, fagsjef CSR og Prosesstyring i Unil, NorgensGruppens selskap for egne merkevarer, ble tildelt prisen for årets etiske ildsjel under Initiativ for Etisk Handel sitt årsmøte 29. april. Les mer
 • Jordbruksoppgjøret provoserer

  Jordbruksoppgjøret provoserer

  Statens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør varsler bråk. Virke mener det ikke er bærekraftig at staten legger så mye av støtten på prisøkning og så lite på budsjettoverføring. – Dersom staten... Les mer
 • Mild mars ga opptur i handelen

  Mild mars ga opptur i handelen

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 4,2 prosent fra mars i fjor til mars i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Samlet sett er det vanskelig å vurdere styrken i marstallene... Les mer
 • Lovligheten av bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år

  Lovligheten av bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år

  ​Med jevne mellomrom blusser debatten om aldersgrenser i arbeidslivet opp i media. I dagens Jus på en onsdag tar vi for oss lovligheten av bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år. Les mer
 • Vi er mestere i å utnytte bevegelige fridager

  Vi er mestere i å utnytte bevegelige fridager

  I disse tider er det flere inneklemte dager og bevegelige fridager som vi nordmenn gjerne avspaserer eller tar ut en fridag på. Vi tilpasser oss de røde dagene i kalenderen så godt vi kan, og vips, så... Les mer
 • Brudd i forhandlingene med Norsk Transportarbeiderforbund

  Brudd i forhandlingene med Norsk Transportarbeiderforbund

  Tirsdag 29. april ble det brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Virke og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som organiserer arbeidstakere på lager/varedistribusjon og i transportbedri... Les mer
 • Det er duket for NM for Ungdomsbedrifter!

  Det er duket for NM for Ungdomsbedrifter!

  ​29.-30. april konkurrerer unge gründere om prestisjetunge priser. – Vi i Virke heier på morgendagens verdiskapere. Vi er stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap, og Virke-ansatte bidrar med ... Les mer
 • Useriøse aktører bøtelegges

  Useriøse aktører bøtelegges

  Arbeidstilsynet får nå ilegge useriøse aktører såkalte overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljøloven. Les mer
 • Enighet i oppgjøret for studentsamskipnadene

  Enighet i oppgjøret for studentsamskipnadene

  Natt til tirsdag 30. april kom Virke til enighet med NTL, Parat og Utdanningsforbundet om tariffoppgjøret for Landsoverenskomst for Studentsamskipnader.Les mer
 • Landsforening i NHO går til Virke

  Landsforening i NHO går til Virke

  På mandagens årsmøte ble det enstemmig vedtatt at NHO Kiosk Bensin Service (KBS) går over til Virke. – Virke er den ledende arbeidsgiverorganisasjonen for handel og har fra før også en rekke medlemmer... Les mer
 • – Frykter de ideelle aktørene forsvinner

  – Frykter de ideelle aktørene forsvinner

  NHO skrev forrige uke et brev til regjeringen hvor de tar til orde for å fjerne særbehandling av ideelle aktører. – Enten snakker NHO mot bedre viten, eller så lar de vær å fortelle alt de vet. Begge ... Les mer
 • Vekst i søkertallene til IKT-studier

  Vekst i søkertallene til IKT-studier

  Statistikken fra Samordna Opptak viser en vekst i søkertallene til høyere utdanning innenfor informasjonsteknologi på nærmere 9 prosent fra 2013 til 2014. I antall er dette en økning på 239 søkere. Vi... Les mer
 • Brudd i forhandlingene med Norges Farmaceutiske Forening

  Brudd i forhandlingene med Norges Farmaceutiske Forening

  ​Norges Farmaceutiske Forening brøt fredag forhandlingene med Virke om tariffavtalen for farmasøyter og reseptarer, og oppgjøret går nå til mekling.Les mer
 • Stor interesse for Virkes consultingdag

  Stor interesse for Virkes consultingdag

  Virke har på kort tid mottatt svært mange påmeldinger til Consultingdagen, Norges viktigste møteplass for konsulentbransjen. Arrangementet avholdes 7. mai og det er fortsatt mulig å melde seg på. Les mer
 • Årets butikksjef 2013 er kåret

  Årets butikksjef 2013 er kåret

  Anne Britt Bagne Blikshavn hos CUBUS Åkra er Årets Butikksjef 2013! Kriteriene for å bli nominert til prisen var svært omfattende. For å komme i betraktning måtte vedkommende butikksjef drive en butik... Les mer
 • Virke i møte med Næringskomiteen på Stortinget

  Virke i møte med Næringskomiteen på Stortinget

  ​Virke var 24. april i dialogmøte med næringskomiteen på Stortinget. Budskapet til komiteen er at næringspolitikken i Norge må tilpasse den typisk norske virksomheten. Denne preges av små- og mellomst... Les mer
 • Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene og skips- og verftsindustrien så har du et ansvar for å påse at ansatte i bygge- eller renholdsvirksomheten h... Les mer
 • Tilbud eller faktura?

  Tilbud eller faktura?

  Virke har i det siste fått flere henvendelser om noe som oppfattes som en faktura på varer som ikke er bestilt. Produktet som leveres er Office suite, Win, Business, Pro som til forveksling kan ligne ... Les mer
 • Brudd i forhandlingene i apotekoppgjøret

  Brudd i forhandlingene i apotekoppgjøret

  Virke og Parat/Farmasiforbundet gjennomførte 22. og 23. april forhandlinger om revisjon av overenskomst for apotek. Partene kom ikke til enighet og Parat valgte natt til 24. april å bryte forhandlinge... Les mer
 • Advarer mot å svekke turismen

  Advarer mot å svekke turismen

  Virke Reise Norge advarer i sin uttalelse om Samferdselsdepartementets rapport om kabotasjekjøring i Norge mot tiltak som kan svekke turisme til Norge.Les mer
 • Tilsynsetatenes fellesaksjon

  Tilsynsetatenes fellesaksjon

  ​Tilsynsetatene har i løpet av de siste årene hatt tre større fellesaksjoner hvor hensikten har vært å kontrollere om virksomhetene etterlever HMS-forskriftenes krav. Det planlegges en ny fellesaksjon... Les mer
 • Unge til varehandelen

  Unge til varehandelen

  Hovedorganisasjonen Virke har inviterte onsdag bedrifter, parter og myndigheter til utviklingsarbeid. Spørsmålet som ble stilt var: Hvordan få unge til å ønske seg en karriere i va... Les mer
 • Velkommen til Virke Forsikring!

  Velkommen til Virke Forsikring!

  Virke Forsikring er en gjeng med ni kompetente medarbeidere som har som mål å gjøre forsikring enkelt og trygt for medlemmene. Gjennom Virke Forsikring tilbyr vi "one stop shopping" med nær sagt alle ... Les mer
 • Oslo miljøpris 2014

  Oslo miljøpris 2014

  Hvem fortjener Oslo miljøpris 2014? Juryen søker kandidater som har tenkt nytt, skapt resultater eller gjort en innsats for Oslomiljøet. Nominer din kandidat innen 22. april.Les mer
 • Behov fra støtteapparatet – inkluderende arbeidsliv

  Behov fra støtteapparatet – inkluderende arbeidsliv

  ​Virke mener at arbeidsgiver trenger støtte når de rekrutterer- og har personer på arbeidstrening fra NAV systemet. Vi har derfor vært med på å undersøke hvilke erfaringer arbeidsgivere har med inklud... Les mer
 • Endringer i privatskoleloven

  Endringer i privatskoleloven

  Regjeringen fremmet fredag forslag om dispensasjon for å muliggjøre godkjenning av enkelte skoler inntil ny lov trer i kraft. Det legges særlig vekt på skoler som bidrar til nyskaping. - Virke er glad... Les mer
 • Konferanse: Kritisk IS 2014

  Konferanse: Kritisk IS 2014

  Kritisk IS 2014 er konferansen for deg som jobber med kritisk infrastruktur og informasjonssikkerhet. Møt opp 29. april i Oslo. Det blir mange spennende og relevante foredrag. Post- og teletilsynet, D... Les mer
 • Hytta mest populær i påsken

  Hytta mest populær i påsken

  Ifølge Virkes befolkningsundersøkelse planlegger 1 av 3 å reise på påskeferie. Av disse velger halvparten å reise på hytta, mens en av fire drar til varmere strøk. Samvær med familie og venner er det ... Les mer
 • Enighet i forhandlingene mellom Virke og HK

  Enighet i forhandlingene mellom Virke og HK

  ​Natt til torsdag 10. april 2014 kom Virke til enighet med Handel og Kontor i årets tariffoppgjør, etter tre dager med forhandlinger. Forhandlingsresultatet ligger innenfor de rammene som ble trukket ... Les mer
 • 50 milliarder i økt forbruk

  50 milliarder i økt forbruk

  I 2013 økte husholdningenes forbruk med 50 milliarder kroner, en økning på 4,8 prosent fra året før. Vi bruker en mindre andel av inntekten vår på klær, sko og mat enn tidligere, og stadig mer på blan... Les mer
 • Dagpengepraksis ved permittering - ny Høyesterettsdom

  Dagpengepraksis ved permittering - ny Høyesterettsdom

  ​De fleste ansatte har ved permittering rett på dagpenger i permitteringsperioden; dvs. for en periode på inntil 26 uker. Hjemmelen er folketrygdloven § 4-7, som gir rett til dagpenger ved permitterin... Les mer
 • Her ser du forretningsadvokatene våre!

  Her ser du forretningsadvokatene våre!

  Vi som jobber med forretningsjuridiske problemstillinger i Virke har som mål å være det foretrukne advokatkontoret for våre medlemmer. Vi tilbyr tjenester både eksternt og internt, og består av fem dy... Les mer
 • Vellykket skolemøte i regi av Virke

  Vellykket skolemøte i regi av Virke

  Virke samlet nærmere 50 av organisasjonens skolemedlemmer til et felles skolemøte onsdag. Temaet var fremtidens utdanningssystem, og både statssekretær Birgitte Jordahl og stortingsrepresentant Marian... Les mer
 • - Kapitalkrav må ikke gi utlånstørke

  - Kapitalkrav må ikke gi utlånstørke

  ​Virkes konjunkturundersøkelse fra mars viser at forbruk, sysselsetting og vekstutsikter er lavere i handels- og tjenestenæringene enn for et år siden. Underskogen av små og mellomstore bedrifter er s... Les mer
 • Ja til mangfold i norsk utdanning

  Ja til mangfold i norsk utdanning

  Under denne overskriften tar direktør for Kunnskap og teknologi i Virke, Alisdair Munro i tirsdagens Finansavisen til orde for mer variasjon og større mangfold innen norsk utdanning. Han ber om at myn... Les mer
 • Angrerett ved kjøp av intimprodukter

  Angrerett ved kjøp av intimprodukter

  Dinside.no publiserte mandag en artikkel om angrerett som har fått en viss oppmerksomhet. I artikkelen vises det til at forbrukers angrerett også gjelder ved kjøp av intimprodukter.Les mer
 • Forhandlingene er i gang

  Forhandlingene er i gang

  Mandag 7. april startet lønnsforhandlingene mellom Handel og Kontor og Virke.Les mer
 • Consultingdagen 2014 – din bransjearena

  Consultingdagen 2014 – din bransjearena

  Virke og Consulting Norge ønsker velkommen til Consultingdagen 2014 – Norges viktigste møteplass for consultingbransjen og eksklusiv arena for lanseringen av årets nordiske markedsrapport! Les mer
 • Virkes Arbeidsgiverservice

  Virkes Arbeidsgiverservice

  Må jeg gi arbeidstaker tre skriftlige advarsler før jeg kan si ham opp? Hva kan jeg gjøre med en arbeidstaker som stadig har fravær pga. sykdom? Hvordan bør jeg gå frem når virksomheten skal omorganis... Les mer
 • Ny styreleder i Virke Byggevarehandel

  Ny styreleder i Virke Byggevarehandel

  Knut Strand Jacobsen, administrerende direktør i Byggmakker Norge, tiltrer som styreformann i Virke Byggevarehandel 9. april. Han ser frem til å fronte bransjen i næringspolitiske og samfunnsmessige s... Les mer
 • Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

  Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

  ​I Jus på onsdag 3/2014 ble det kort redegjort for noen bestemmelser som trådte i kraft 1. januar 2014, bl.a. § 14-4 a. På bakgrunn av flere henvendelser om hva den nye bestemmelsen faktisk innebærer ... Les mer
 • Små skritt for klimaet

  Små skritt for klimaet

  Hovedbudskapet fra den nye rapporten fra FNs klimapanel er at alle vil bli berørt av klimautfordringene. Virke mener at det er på tide at alle blir med på klimadugnaden. Handels- og tjenestesektoren h... Les mer
 • TV-produsentene til Virke

  TV-produsentene til Virke

  Norges seks største TV-produksjonsselskaper har meldt seg inn i Hovedorganisasjonen Virke. – Vi er glade for å komme inn i en hovedorganisasjon med mye kompetanse og et stort støtteapparat, sier Marit... Les mer
 • Dårlige tider for sport, klær og sko

  Dårlige tider for sport, klær og sko

  Akkurat som i januar økte detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin med 3,1 prosent i februar målt med samme måned i fjor. Mest skuffet er nok sportsbutikkene, som opplevde et fall på 15,6 pr... Les mer
 • Omregistreringen blir papirløs

  Omregistreringen blir papirløs

  Virke ønsker at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfører muligheten for digital registrering av eierskifte for kjøretøy, bedre kjent som omregistrering av kjøretøy. – Det vi gjør er å lete ette... Les mer
 • Differensiert arbeidsgiveravgift

  Differensiert arbeidsgiveravgift

  Virke er positiv til at regjeringen viderefører og utvider ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Virke mener imidlertid at ordningen må forbedres på noen viktig punkter. Les mer
 • Tvisteløsningsnemnd i arbeidsforhold

  Tvisteløsningsnemnd i arbeidsforhold

  ​Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2. Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsning... Les mer
 • Åtte råd til "smøresjef" Solberg

  Åtte råd til "smøresjef" Solberg

  ​På mandagens konjunkturseminar la Virke fram at den norske økonomien sliter med dårlig glid. Samme dag ble konkursen hos Glasmagasinet offentliggjort. Det blir tyngre i sporet for økonomien framover,... Les mer
 • Hardere kamp om butikkjobbene

  Hardere kamp om butikkjobbene

  Nordmenns forsiktige pengebruk har gitt færre jobber i varehandelen. Antall konkurser i varehandelen økte med nesten 30 prosent i 2013, og Hovedorganisasjonen Virkes prognoser for 2014 viser at flere ... Les mer
 • Brukbart for byggevarehandelen i 2013

  Brukbart for byggevarehandelen i 2013

  De største aktørene i byggevarehandelen omsatte for til sammen 32,4 milliarder på detaljleddet i 2013. 2013 ble et svakt år isolert sett, fordi det var en beskjeden oppgang fra 2012. Sett i et langsik... Les mer
 • Momsfri netthandel svekker velferdsstaten

  Momsfri netthandel svekker velferdsstaten

  Tall fra Virkes e-handelsbarometer viser at 2 av 5 kjøp på nettet gjøres i utenlandske nettbutikker. Blant kjøpene til en verdi under 200 kroner blir hele 3 av 5 kjøp gjort i utlandet. Samtidig sier o... Les mer
 • Advarer mot sjødeponi

  Advarer mot sjødeponi

  - Norge er et naturbasert reisemål som er avhengig av at vi tar vare på vår unike fjordnatur. Derfor er det svært bekymringsfullt at Regjeringen nå vil tillate sjødeponi fra gruvedrift, sier reiselivs... Les mer
 • Virke i Vietnam med Kronprinsparet

  Virke i Vietnam med Kronprinsparet

  Hovedorganisasjonen Virke har denne uka vært med på det offisielle besøket med HHKKHH Kronprins Haakon, Kronprinsesse Mette-Marit og næringsminister Monica Mæland, samt en stor næringsdelegasjon med f... Les mer
 • Fortsatt stor nedgang i sykefraværet hos Virkemedlemmer

  Fortsatt stor nedgang i sykefraværet hos Virkemedlemmer

  Nye tall fra SSB viser at sykefraværet fortsatte nedover i 4. kvartal 2013. Det legemeldte fraværet er redusert med 3,6 prosent. Tallene viser imidlertid en større nedgang i sykefraværet hos Virkes me... Les mer
 • Oppnevnelse av NAVs ekspertutvalg

  Oppnevnelse av NAVs ekspertutvalg

  Arbeids- og sosialdepartementet har i dag oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå NAV. Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid. – Store opp... Les mer
 • Virke jobber for frihandelsavtale

  Virke jobber for frihandelsavtale

  Handelen med Vietnam har vokst kraftig de siste årene. Siden 2004, da Virke var på statsbesøk her med kongeparet, har handelen med Vietnam nesten tredoblet seg. – Hvis Vietnam blir enige med EFTA om e... Les mer
 • Invitasjon til konjunkturseminar

  Invitasjon til konjunkturseminar

  Bremsene er på i norsk økonomi. Hva gjør det med pengebruken min og din? Vil arbeidsmarkedet bli enda tøffere? Hvilke grep kan vi ta for å snu utviklingen? Mandag 24. mars presenterer vi ferske analys... Les mer
 • Har tillitsvalgte rett til fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsarbeid?

  Har tillitsvalgte rett til fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsarbeid?

  Hovedavtalen utgjør del 1 av alle tariffavtalene for alle tariffbundne medlemsvirksomheter i Virke. Hovedavtalen regulerer samhandling mellom partene herunder mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt ute i... Les mer
 • Arbeidsgiverutvikling og forhandlinger

  Arbeidsgiverutvikling og forhandlinger

  Bak det lange navnet finner vi åtte flotte medarbeidere som blant annet jobber med tariffavtaler, lønn og lønnsvekst, krav fra fagforeninger og tillitsvalgte, regulering av lønns- og arbeidsforhold, i... Les mer
 • Hvileår for møbelimporten

  Hvileår for møbelimporten

  Etter tre år med vekst ble 2013 et lite hvileår for møbelimporten. Ifølge SSB importerte vi møbler for 12 221 millioner kroner, bare 4 millioner mer enn i 2012. Ser vi derimot på de siste 25 årene har... Les mer
 • Få hjelp til å etablere gode innovasjonsprosjekter

  Få hjelp til å etablere gode innovasjonsprosjekter

  Har din bedrift/ditt nettverk tanker om et innovasjonsprosjekt? Forskningsrådet inviterer nå til å sende inn prosjektidéer for å komme i tidlig dialog med søkere og for å tilby rådgiving og prosjektut... Les mer
 • Virke deltar i næringslivsdelegasjonen til Vietnam

  Virke deltar i næringslivsdelegasjonen til Vietnam

  I forbindelse med det offisielle besøket av HHKKHH Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit til Vietnam 19.-21. mars, deltar flere av Virkes medlemsbedrifter innen blant annet mote og fritid og k... Les mer
 • Positivt med videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift

  Positivt med videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift

  Virke er positive til videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift. Ordningen må likevel forbedres på viktige punkter. Les mer
 • Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet?

  Hvem har kompetanse til å binde aksjeselskapet?

  I denne artikkelen skal vi behandle spørsmålet om hvem som kan inngå avtaler på vegne av aksjeselskapet. Typisk vil problemstillingen være om daglig leder har kompetanse til å binde selskapet. Dersom ... Les mer
 • Lønnsoppgjøret 2014: Frontfaget legger rammer

  Lønnsoppgjøret 2014: Frontfaget legger rammer

  Lønnsoppgjøret 2014 er i gang. Først starter, slik alle partene i norsk arbeidsliv er enige om, frontfaget. Resultatet fra frontfaget legger rammene for de etterfølgende oppgjørene.Les mer
 • Fullt hus på IA-møte

  Fullt hus på IA-møte

  Fredag var det fullt hus hos Virke da medlemmene ble invitert for å høre om endringene som kommer som følge av at regjeringen, Virke og de andre partene i arbeidslivet signerte en ny IA-avtale forrige... Les mer
 • – Virke vil ha klimadugnad for alle

  – Virke vil ha klimadugnad for alle

  Virke frykter at regjeringens klimadugnad ikke vil lykkes fordi den ikke henvender seg til hele næringslivet. – Som sine forgjengere har klima- og miljøministeren satt enkeltsektorer i fokus, primært ... Les mer
 • Virkes HR-team

  Virkes HR-team

  Stikkord: Rekruttering, strategi, personalpolicy, coaching, pensjon og forsikringer, medarbeiderundersøkelser, lederutvikling, sluttsamtaler, introduksjon, kulturbygging, teambuilding, mål- ... Les mer
 • Doblet matvareimport på 15 år

  Doblet matvareimport på 15 år

  De siste 15 årene har importen av matvarer doblet seg. – Dette har delvis sammenheng med at vi stadig blir fler her i landet, og behovet for å dekke etterspørselen blir dermed større. I tillegg har ha... Les mer
 • Vellykket frokostmøte om mangfoldsledelse

  Vellykket frokostmøte om mangfoldsledelse

  ​Virke arrangerte 10. mars frokostmøte om mangfoldsledelse. Arrangementet var del en av et langsiktig samarbeid med Seema AS om temaet flerkulturelt mangfold. Rundt 70 engasjerte deltakere hadde møtt ... Les mer
 • Enklere rapportering for arbeidsgivere

  Enklere rapportering for arbeidsgivere

  ​Arbeidsgivere skal få enklere rapporteringskrav når det gjelder ansettelses- og inntektsforhold. Regjeringen la fredag 7. mars fram et lovforslag der ulike lover tilpasses a-opplysningsloven. Virke e... Les mer
 • Slaget om formuesskatten står nå

  Slaget om formuesskatten står nå

  Mesteparten av de planlagte lettelsene i formuesskatten for denne stortingsperioden bør gjennomføres i statsbudsjettet for 2015. Alliansen – som representerer 110 000 bedrifter med 900 000 ansatte - k... Les mer
 • Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

  Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

  Virke fremhever i sin høringsuttalelse om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger (NOU 2013:13) at det må lønne seg å jobbe. Virke mener det foreslås for vide maksimalrammer, slik at samlet k... Les mer
 • Virke med gjennomslag i PFOA-saken

  Virke med gjennomslag i PFOA-saken

  Virke, i samarbeid med Norsk Industri og Sportsbransjen, har fått gjennomslag i kravet om å utsette omsetningsforbudet mot tekstilprodukter som inneholder PFOA. Miljødirektoratet foreslår en endring s... Les mer
 • Støtter Rød knapp-kampanjen

  Støtter Rød knapp-kampanjen

  ​Virke er en av aktørene som står bak Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner. Vi har den siste tiden fått flere bestillinger av de røde knappene. En av de som gjerne viser sin støtte er Bente Grøn... Les mer
 • Avdeling for analyse og bransjeutvikling

  Avdeling for analyse og bransjeutvikling

  Hva påvirker matvareprisene? Hvor mange trener på treningssenter i Norge? Hvem handler hva på internett? Virkes avdeling for analyse og bransjeutvikling (eller ABU) bistår resten av hovedorganisasjone... Les mer
 • Arbeidstakers fravær pga. barns sykdom og retten til omsorgspenger

  Arbeidstakers fravær pga. barns sykdom og retten til omsorgspenger

  ​Virke får ofte spørsmål om arbeidstakers fravær pga. egen sykdom og pga. barns/barnepassers sykdom. Det er viktig å være oppmerksom på at dette er to forskjellige fraværsårsaker og reguleres av to fo... Les mer
 • Ny IA-avtale signert: Økt tillit til norske arbeidsgivere

  Ny IA-avtale signert: Økt tillit til norske arbeidsgivere

  – Den nye IA-avtalen er en milepel for norsk arbeidsliv. Endelig får vi en avtale som er tilpasset den typisk norske bedrift, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. I den nye avt... Les mer
 • Vil ha tiltak mot økt grensehandel

  Vil ha tiltak mot økt grensehandel

  Hovedorganisasjonen Virke krever tiltak mot den rekordstore grensehandelen. Tall fra SSB viser at vi i 2013 handlet for 13,3 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Dette er en økning på hele 15 ... Les mer
 • God dialog om samarbeidsavtalen for ideelle

  God dialog om samarbeidsavtalen for ideelle

  Fredag 28. februar var Virke i møte med statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om videreutvikling av samarbeidsavtalen for ideelle. Statssekretæren ga i møtet tydelig... Les mer
 • Detaljomsetningen fortsetter i samme spor

  Detaljomsetningen fortsetter i samme spor

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3,1 prosent fra januar i fjor til januar i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. - Samlet sett ble starten på året omtrent som ventet, og... Les mer
 • Åpent nettverksmøte i Næring for klima

  Åpent nettverksmøte i Næring for klima

  12. mars inviterer Næring for klima åpent nettverksmøte om grønne innkjøp. Virke er deltager, og vil holde et innlegg om grønne innkjøp som mulighet for næringslivet.Les mer
 • Møte med sykehusdirektørene i Virke

  Møte med sykehusdirektørene i Virke

  ​Sykehusdirektørene i Virke møttes onsdag for å få en første presentasjon av regjeringens arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan. Avdelingsdirektør og prosjektleder i HOD, Heidi Langaas, presentert... Les mer
 • Vekst i byggevarehandelen i januar

  Vekst i byggevarehandelen i januar

  Omsetningen for byggevarehandelen i januar viste en oppgang på 7,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Også målt mot januar 2012 var veksten positiv. – Denne positive utviklingen er svært gle... Les mer
 • Innspill til stortingsmelding om flere i arbeid 2014

  Innspill til stortingsmelding om flere i arbeid 2014

  Regjeringen har varslet at den vil legge frem en stortingsmelding om å øke sysselsettingen blant de som står utenfor arbeid. Meldingen kommer til erstatning for forrige regjerings stortingsmelding "Fl... Les mer
 • Virkes innspill til ekspertutvalg om NAV

  Virkes innspill til ekspertutvalg om NAV

  ​Regjeringen har varslet at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå NAV, blant annet med tanke på organisering, fornyelse og avbyråkratisering.Les mer
 • Vil inspirere til mer fysisk aktivitet

  Vil inspirere til mer fysisk aktivitet

  ​I disse dager starter tankesmien "Et friskt pust" opp. Målet er å tenke nytt om fremtidens løsninger knyttet til fysisk aktivitet. To unge opinionsledere skal representere Virke Trening i denne tanke... Les mer
 • Forventer moderasjon i hovedoppgjøret

  Forventer moderasjon i hovedoppgjøret

  Det tekniske beregningsutvalget har i dag lagt frem sin rapport "Om grunnlaget for inntektsoppgjøret 2014". Rapporten viser at gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 økte 3,9 prosent for lønnstaker... Les mer
 • Mot ny rekordvinter i fjellet

  Mot ny rekordvinter i fjellet

  Etter en treg forsesong, tok kortsalget i skianleggene seg opp i januar. Hvis resten av 2014 matcher fjoråret, kan heiskortomsetningen i Norge passere en milliard i 2014.Les mer
 • Bruk hyttebutikken din!

  Bruk hyttebutikken din!

  ​I Norge har vi Europas mest finmaskede nett av dagligvarebutikker. I vinterferien vil mange av strøkene der vi har utkantbutikker få en solid tilførsel av potensielle kunder. Dersom alle disse feriek... Les mer
 • Ransforebyggende kurs reduserer ettervirkningene etter et ran

  Ransforebyggende kurs reduserer ettervirkningene etter et ran

  ​Ran kan gi økt risiko for posttraumatisk stress (PTS) for de medarbeiderne som blir utsatt for det. Personer som har gjennomgått sikkerhetsopplæring i forkant har markant lavere risiko for å få PTS i... Les mer
 • Ung suksess for Valentine

  Ung suksess for Valentine

  ​Fredag er det Valentine's day og butikkene bugner av hjertekort, hjertesjokolader, bamser og blomster vi kan gi i gave til vår kjære eller noen vi ønsker å gi ekstra oppmerksomhet. Tallene viser at d... Les mer
 • Altfor få nye lærekontrakter

  Altfor få nye lærekontrakter

  ​Resultatene presenteres i Indikatorrapport 2014 for oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i arbeidslivet og... Les mer
 • Netthandlet for 17,6 milliarder

  Netthandlet for 17,6 milliarder

  I fjorårets siste kvartal kjøpte vi varer på nett for 7,7 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 20 prosent fra 3. kvartal.Les mer
 • Spinningens dag 2014 - blir du med?

  Spinningens dag 2014 - blir du med?

  Spinning og sykling er blant Norges mest populære aktivitetsformer for voksne. For å få enda flere i aktivitet, går Virke Trening, Syklistenes Landsforening og Sportsbransjen nok en gang sammen om Spi... Les mer
 • Villedende markedsføring

  Villedende markedsføring

  ​Det har den siste tiden vært mye fokus i media på villedende markedsføringer, og påstander fra Forbrukerombudet om villedende annonsering fra de store kjedene. Vi vil i denne artikkelen redegjøre for... Les mer
 • Forskudd på feriepenger

  Forskudd på feriepenger

  Ferieloven er en minsterettslov i den forstand at den skal sikre arbeidstakerne visse minsterettigheter. Partene står fritt til å avtale ordninger som for arbeidstakerne er gunstigere enn lovens. Ordn... Les mer
 • Digitalt førstevalg

  Digitalt førstevalg

  ​Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre.Les mer
 • 40 000 sydenfarere i vinterferien

  40 000 sydenfarere i vinterferien

  Over halvparten av de som tar vinterferie blir i Norge, og 29 prosent av oss reiser på hytta. I tillegg reiser rundt 40 000 solhungrige nordmenn på pakkereiser til sydligere strøk. Av disse bestiller ... Les mer
 • Virke møtte landbruks- og matministeren

  Virke møtte landbruks- og matministeren

  Virke vil samarbeide med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om å styrke norsk matsektors konkurransekraft, utvikle lokalmatprogrammet og redusere grensehandel og matsvinn. Dette var temaer på da... Les mer
 • Mener staten må tenke nytt

  Mener staten må tenke nytt

  ​Teknologi skal ikke kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita, sier bransjedirektør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro til Finansavisen mandag 10.februar. Munro viser til at man... Les mer
 • Glad for produktivitetsfokus

  Glad for produktivitetsfokus

  Regjeringen oppnevnte i dag produktivitetskommisjonen som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.&... Les mer
 • Klesimporten: Dametruser øker mest

  Klesimporten: Dametruser øker mest

  I 2013 importerte vi 18 millioner dametruser til en verdi av 261 millioner kroner, en økning fra 15,9 millioner truser i 2012. Dette tilsvarer 7,2 truser per kvinne i Norge. Herretruseimporten gikk de... Les mer
 • Nye dagpengeregler under permittering

  Nye dagpengeregler under permittering

  Forskriften om dagpenger under permittering er endret med virkning fra mandag 3. februar 2014. Hensikten er å sikre at de som er berettiget til dagpenger får det. Les mer
 • Oppsigelse i prøvetiden

  Oppsigelse i prøvetiden

  Når arbeidsgiver skal ansette en ny person i virksomheten, er det viktig at den som ansettes har nødvendig faglig dyktighet og pålitelighet, og at personen klarer å tilpasse seg til det konkrete arbei... Les mer
 • Årets entreprenørskapslærere "skygget" kunnskapsministeren

  Årets entreprenørskapslærere "skygget" kunnskapsministeren

  Opplæring og hospitering i arbeidslivet er verdifull etterutdanning for lærere. I dag fulgte årets entreprenørskapslærere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det kan være viktig læring, for begge ... Les mer
 • Omdømmebarometeret

  Omdømmebarometeret

  Hva gjør en region attraktiv å bo i, eller drive næringsvirksomhet i? Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy som kartlegger hva som gjør regioner attraktive.Les mer
 • Frokostmøte om markedsregulering

  Frokostmøte om markedsregulering

  ​Over 50 personer fra landbruksnæringen, matindustrien og dagligvarehandel deltok på Virkes frokostmøte om markedsregulering i landbruket 3. februar. Les mer
 • Invitasjon til Sjefskurs nr. 13 ved Forsvarets høgskole

  Invitasjon til Sjefskurs nr. 13 ved Forsvarets høgskole

  Hovedorganisasjonen Virke har mottatt invitasjon til Sjefskurs nr 13 ved Forsvarets høgskole, som vi er blitt anmodet om å publisere til våre medlemmer.Les mer
 • Treningssentrene viktige for folkehelsa

  Treningssentrene viktige for folkehelsa

  Ifølge SSBs levekårsundersøkelse oppgir 37 prosent av Norges befolkning at de i 2013 trente ved et treningssenter. – Dette viser nok en gang hvor viktige treningssentrene er for folkehelsa, sier direk... Les mer
 • Moderat vekst i detaljomsetningen

  Moderat vekst i detaljomsetningen

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 1,7 prosent fra desember i fjor til desember i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for hele året samlet viser en vekst... Les mer
 • Markedsregulering: Behov for gjennomgang!

  Markedsregulering: Behov for gjennomgang!

  Uklare mål og reguleringer bidrar til å skape unødig strid om markedsreguleringsordningen i landbruket. Tiden er inne for en bred evaluering av ordningens mål og virkemidler – viser ny rapport fra NIL... Les mer
 • Vi støtter Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER!

  Vi støtter Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER!

  Som en av sju aktører bak Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER oppfordrer vi i Hovedorganisasjonen Virke alle våre medlemsbedrifter til å gi en rød knapp til alle sine ansatte. Med ulike utgangs... Les mer
 • Mattilsynet går i dialog om kjøledisker

  Mattilsynet går i dialog om kjøledisker

  Mattilsynet overrasket dagligvarebransjen i fjor høst da tilsynet i kontroll hos dagligvarekjeder i Oslo krevde to grader i kjøledisk for fersk fisk, uten at dette er hjemlet i retningslinjer. Bransje... Les mer
 • Dugnad mot svart arbeid

  Dugnad mot svart arbeid

  28. januar holdt politiet og kontrolletater et møte om samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet. - Virke er glad for at politiet nå vil prioritere innsats mot svart arbeid, sier administrerende direkt... Les mer
 • Innleie fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift?

  Innleie fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift?

  Er du som leder bevisst på om innleie gjøres fra et bemanningsforetak eller en såkalt produksjonsbedrift? Dette har nemlig betydning for om likebehandlingsreglene etter vikarbyrådirektivet kommer til ... Les mer
 • Vil kjempe om Hollywood-milliarder

  Vil kjempe om Hollywood-milliarder

  ​- Dersom vi ønsker å få de store filmproduksjonene til Norge, må vi sørge for at det er økonomisk mulig for filmskaperne å komme hit. En incentivordning som tiltrekker store produksjoner vil gi et lø... Les mer
 • Tryggere lunsj i Norge enn i Sverige

  Tryggere lunsj i Norge enn i Sverige

  Fersk ransstatistikk viser at det er tryggere å gjøre ærender i lunsjen i Norge enn i Sverige. I timen mellom 12.00 og 13.00 ble det gjennomført 13 ran i Sverige i 2013, mens tallet for Norge er 0. St... Les mer
 • - Nei til prikkbelastningssystem ved overtredelse av salgs- og skjenkeregelverket

  - Nei til prikkbelastningssystem ved overtredelse av salgs- og skjenkeregelverket

  ​​Virke mener forslaget om endringer i alkoholregelverket innebærer en uheldig innskrenkning av kommunenes muligheter for utøvelse av skjønn.Les mer
 • Omsetningsvekst i byggevarehandelen i desember

  Omsetningsvekst i byggevarehandelen i desember

  Omsetningen for byggevarehandelen i desember viste en oppgang på 3,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er proffmarkedet som trekker opp med en vekst på 6,3 prosent. Privatomsetningen øk... Les mer
 • Flygelederstreik nedtrappes og/eller utsettes

  Flygelederstreik nedtrappes og/eller utsettes

  Den varslede flygelederstreiken 28. og 29. januar får ikke det omfanget man fryktet. Alert24 gir denne informasjonen: Les mer
 • Ideelle sykehjem i rettsak - Virke partshjelper

  Ideelle sykehjem i rettsak - Virke partshjelper

  I mai 2012 gav Oslo tingrett tre ideelle sykehjem medhold i at Oslo kommune skal dekke deler av virksomhetens pensjonskostnader. Oslo kommune har anket dommen, og ved behandlingen i Borgarting lagmann... Les mer
 • Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn

  Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn

  Vi får en del henvendelser fra arbeidsgivere som lurer på hvilke muligheter de har til å foreta trekk i lønn og feriepenger pga feilutbetalinger, erstatningskrav mot arbeidstakeren ol. Man bør i så fa... Les mer
 • Vellykket bransjedialog

  Vellykket bransjedialog

  Virke gjennomførte denne uken en vellykket bransjedialog mellom teknologi- og rådgivningsbransjene og regjeringen. Hensikten var å bidra til økt innsikt i Forenklingsutvalgets arbeid, og invitere til ... Les mer
 • Utvikling av HR Global

  Utvikling av HR Global

  Onsdag 22. januar ble første samling i arbeidsgruppen som skal utvikle HR Global avholdt i Virke. Frivillige organisasjoner og ideelle med virksomhet i utlandet, har meldt behovet for et globalt HR-ne... Les mer
 • Frokostmøte om markedsregulering i landbruket

  Frokostmøte om markedsregulering i landbruket

  Virke inviterer til frokostmøte 3. februar om markedsreguleringsordningene i jordbruket. Hvordan påvirker markedsreguleringsordningene konkurransen i markedet? Hvilke oppfatninger er det rundt ordning... Les mer
 • Økt interesse for lokalmat

  Økt interesse for lokalmat

  Turoperatørene etterspør mer norsk lokalmat og bygdebaserte opplevelser i norsk reiseliv. Turistene som kjøper lokal mat og kultur bruker mer penger og er mer fornøyd med ferien i Norge enn andre turi... Les mer
 • Flertallet forblir aktive

  Flertallet forblir aktive

  I januar skal "alle" begynne å trene eller mosjonere mer, og stadig hører vi om at mange gir seg etter kort tid. Denne myten kan herved avkreftes. 9 av 10 som melder seg inn på et treningssenter i jan... Les mer
 • Innspill til Kultur- og kirkedepartementet - Statsbudsjett 2015

  Innspill til Kultur- og kirkedepartementet - Statsbudsjett 2015

  Virke ønsker flere finansieringskilder til kultursektoren og støtter gaveforsterkningsordning. Virke ber også regjeringen innføre en incentivordning for filmproduksjon slik at norske lokasjoner kan de... Les mer
 • Oppfordrer regjeringen til et enklere og mer moderne Norge

  Oppfordrer regjeringen til et enklere og mer moderne Norge

  I Virkes innspill til kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett for 2015 utfordrer vi kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til å prioritere moderniseringen av offentlig sektor ... Les mer
 • Innspill til Næringsdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2015

  Innspill til Næringsdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2015

  ​Virke mener det neste statsbudsjettet må prioritere tiltak som fremmer økt produktivitetsvekst i privat næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon.Les mer
 • Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

  Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

  Flere lovendringer trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2014. I Jus på onsdag uke 2/2014 redegjorde vi for nye regler om innsynsrett i lønnsopplysninger. Denne uken gir vi deg en oversikt over de... Les mer
 • Svakere julehandel enn forventet

  Svakere julehandel enn forventet

  Omsetningen i desember 2013 for kjøpesentrene tyder på en økning på rundt 0,7 prosent sammenlignet med desember i 2012. Dette er mindre enn forventet og viser at vi har vært moderate også i julehandel... Les mer
 • Innspill til statsbudsjett for 2015 - Klima og miljø

  Innspill til statsbudsjett for 2015 - Klima og miljø

  Virke ber klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om å ta hele næringslivet med i miljøarbeidet. Sundtoft har selv sagt at hun vil folkeliggjøre miljøarbeidet, og Virke vil gi henne en mulighet til ... Les mer
 • Virkes innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Kunnskapsdepartementets budsjett for 2015

  Virke retter i sitt innspill oppmerksomheten mot tre hovedområder som vi mener er nøkkelfaktorer for å sikre et arbeidsliv og samfunnsliv som er bærekraftig og fremtidsrettet: En nasjonal strategi for... Les mer
 • Handel skaper utvikling

  Handel skaper utvikling

  ​Utviklingshjelp handler ikke bare om mange bistandskroner. OECD påpeker i sin gjennomgang av norsk bistand betydningen av å målrette bistanden mer og å satse på handel og næringsutvikling. – Det er v... Les mer
 • Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk usikkerhet. Virke er også opptatt av at den typisk norske virksomheten i privat sekt... Les mer
 • Fakta om aldersgrenser

  Fakta om aldersgrenser

  ​Som følge av oppsigelsen av økonomikommentatoren i NRK Steinar Mediaas (67 år)diskuteres nå aldersgrensene. Det er behov for å rydde litt i de ulike grensene og begrepene.Les mer
 • Virke-innspill til samferdselsbudsjettet

  Virke-innspill til samferdselsbudsjettet

  Investeringer i vei og jernbane må få et løft også i statsbudsjettet for 2015. Men like viktig som budsjettmidler er prioritering av de mest samfunnslønnsomme prosjektene og å styrke gjennomføringsevn... Les mer
 • Samarbeidsavtalen for ideelle viktig for barnevern

  Samarbeidsavtalen for ideelle viktig for barnevern

  Virke har tatt opp samarbeidsavtalen med statsråd Solveig Horne, som har ansvar for barnevernområdet. – Regjeringspartiene, KrF og Venstre sa i valgkampen at samarbeidsavtalen er viktig for å sikre et... Les mer
 • Søknadsfrist – Virke OU-fond tjenesteytende

  Søknadsfrist – Virke OU-fond tjenesteytende

  ​Virke minner om at søknadsfristen for å søke stipend gjennom Virke OU-fond tjenesteytende er 1. februar 2014.Les mer
 • Virke ber om formuesskattgrep i 2015-budsjettet

  Virke ber om formuesskattgrep i 2015-budsjettet

  I et brev til Finansdepartementet ber Virke om at det nå lages rom for en kraftig reduksjon av formuesskatten på en måte som styrker verdiskapingen i norske bedrifter. Det må skje i statsbudsjettet fo... Les mer
 • Virke møtte Bondelaget

  Virke møtte Bondelaget

  - Virke har mye å snakke med Bondelaget om innen skatt og næringspolitikk, ikke minst hvordan vi kan styrke norsk matproduksjon. Vi har bestilt en rapport om markedsregulering, som vi vil samarbeide m... Les mer
 • Nå bestiller vi sommerferien!

  Nå bestiller vi sommerferien!

  Januar har startet med en eksplosjon av søk etter og bestilling av sommerferier på reisearrangørenes og reisebyråenes nettsider. - Om værgudene har en finger med i spillet eller ei tør jeg ikke si noe... Les mer
 • Rolf Forsdahl fikk Årets hederspris

  Rolf Forsdahl fikk Årets hederspris

  Direktør for Virke Reise utland, Rolf Forsdahl, fikk Årets hederspris under Grand Travel Awards 9. januar.Les mer
 • Virke møtte klima- og miljøministeren

  Virke møtte klima- og miljøministeren

  ​Torsdag 9. januar var Virke i møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Et av temaene var et initiativ til et program for å øke kompetansen om miljøvennlige innkjøp og salg i handels- og tjenes... Les mer
 • Overraskende vekst i sportsbutikkene

  Overraskende vekst i sportsbutikkene

  - Gitt fraværet av vinter mange steder i landet var det noe overraskende at sportsbutikkene viste en sterk vekst på 10,8 prosent fra november 2012 til november 2013. Kanskje folk er føre var, sier sje... Les mer
 • Møte med Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Møte med Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Tirsdag 7. januar møtte Virke Barne-, likestillings,- og inkluderingsminister Solveig Horne. I møtet drøftet vi en rekke saksområder knyttet til regjeringserklæringen, og den nye regjeringens poltikk ... Les mer
 • Gi bedriften et løft – bli med på Lærlingløftet

  Gi bedriften et løft – bli med på Lærlingløftet

  ​Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Kanskje fordi mange bedrifter ikke ser verdien av lærlinger? Eller er redde for at det å bli lærebedri... Les mer
 • Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  Ny innsynsrett i lønnsopplysninger

  ​Ansatte kan fra 1. januar i år kreve innsyn i sine kollegaers lønn dersom de mistenker at arbeidsgiver diskriminerer ved lønnsfastsettelsen. Lovgrunnlaget for innsynsretten er lov om forbud mot diskr... Les mer
 • Økonomiske utsikter i 2014

  Økonomiske utsikter i 2014

  Vi tar nå fatt på et nytt år, et år som i følge flere spådommer blir et økonomisk dystert år. Blir det virkelig så ille som flere tror? Blir det bråstopp i den norske økonomien?Les mer
 • Nytt lederutviklingsprogram

  Nytt lederutviklingsprogram

  ​Virkes lederutviklingsprogram for 2014/2015 – "Deg som leder" ble fort utsolgt. På grunn av stor etterspørsel setter vi opp et ekstra program for den samme perioden.Les mer
 • Butikk + nett = sant

  Butikk + nett = sant

  Undersøkelser gjennomført tidligere i høst viste at rundt 40 prosent hadde planer om å handle julegaver på nett. - Dette kan tyde på at flere som i utgangspunktet ikke hadde planlagt å handle julegave... Les mer
 • Julehandelen tar seg opp

  Julehandelen tar seg opp

  Bedre vær og lønn på konto bidro til en omsetningsøkning på 45 prosent fra forrige uke i kjøpesentrene. Mye av den tapte omsetningen i uke 49 som følge av uvær over store deler av landet er dermed hen... Les mer
 • Presisering av kostnadene for tyverier i julehandelen

  Presisering av kostnadene for tyverier i julehandelen

  ​Denne uken har det vært ulike medieoppslag rundt kostnadene av butikktyverier i julen. Flere medier har operert med et kostnadsnivå på 790 millioner kroner for tyverier i julen, basert på en nordisk ... Les mer
 • -Bruk alle gode helsekrefter

  -Bruk alle gode helsekrefter

  Virke ber helse- og omsorgsminister Bent Høie om å ta i bruk ledig kapasitet hos ideelle og private institusjoner i rus, psykiatri, rehabilitering og somatiske helsetjenester for å styrke behandlingst... Les mer
 • Har vi fleksibel arbeidstid?

  Har vi fleksibel arbeidstid?

  Arbeidsmiljøloven er kartet alle virksomheter og ansatte skal navigere etter. Dessverre er det mange som går seg vill. Mange av dagens regler er kompliserte, lite brukervennlige og passer ikke for det... Les mer
 • Lærlingløftet på plass

  Lærlingløftet på plass

  Vi har en fagopplæring som er ment for hele arbeidsmarkedet, men i praksis fungerer den ikke like bra alle steder. Med Lærlingløftet på plass vil norsk arbeidsliv få enda flere muligheter til å hente ... Les mer
 • Uværet ødela for julehandelen

  Uværet ødela for julehandelen

  Uværet over hele landet preget handelen i uke 49. Omsetningen gikk ned med 4,6 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Vi handlet for rundt 10,8 milliarder, dette er 500 millioner mindre enn forven... Les mer
 • Sykefraværet går nedover

  Sykefraværet går nedover

  ​Siden innføringen av IA-avtalen i 2001 har sykefraværet nå gått ned med 12,3 prosent. IA-avtalen er et alternativ til å endre sykelønnsordningen for arbeidsgiver og arbeidstaker og målet med avtalen ... Les mer
 • Enighet i forhandlingene om Hovedavtalen Parallellavtalen

  Enighet i forhandlingene om Hovedavtalen Parallellavtalen

  Hovedavtalerevisjonen mellom Virke/LO og Virke/YS ble som tidligere annonsert avsluttet 28. november 2013. Revisjon av den tredje hovedavtalen – Parallellavtalen – ble gjennomført 10. desember 2013. V... Les mer
 • Med virkeligheten som pensum

  Med virkeligheten som pensum

  Onsdag 11. desember hadde vi besøk av elever fra Oslo Handelsgym. De fikk undervisning i faget rettslære av to av våre advokater. Elevene fikk dermed en hel dag med relevant og virkelighetsbasert læri... Les mer
 • Opplæringskontorene samlet hos Virke

  Opplæringskontorene samlet hos Virke

  Årlig samles alle opplæringskontorene innenfor salg og service – FOSS. Onsdag 11. desember ble det avholdt konferanse hos Virke. Virke jobber systematisk med fag- og yrkesopplæringen og ser store inno... Les mer
 • Møte med Jan Tore Sanner

  Møte med Jan Tore Sanner

  ​Virke møtte 18. november kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. På agendaen sto en rekke saksområder knyttet til statsbudsjettet 2014, statsbudsjettet 2014. Virke tok opp forenkling, di... Les mer
 • Virke i møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Virke i møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Virke hadde mandag møte med kunnskapsministeren for å fremme behovet for en kompetansepolitikk som skal sikre arbeidslivets behov for kompetent arbeidskraft. - Vi må bygge bro mellom utdanningssystem ... Les mer
 • Samlet oversikt for leverandører av billettsystemer til museer og festivaler

  Samlet oversikt for leverandører av billettsystemer til museer og festivaler

  For første gang er det gjennomført en kartlegging av leverandører av billettsystemer i Norge.Les mer
 • Reiser driver e-handelen

  Reiser driver e-handelen

  Vi brukte 20,3 milliarder på netthandel i 3. kvartal. - Ferie- og fritidsreiser er den virkelig store driveren for netthandelen, og stod for halvparten av omsetningen i perioden, sier fagsjef i Virke ... Les mer
 • Forenkling av handelsprosedyrer i WTO positivt for Norge

  Forenkling av handelsprosedyrer i WTO positivt for Norge

  WTO-enigheten som kom i stand på Bali innebærer en forpliktelse for WTOs 160 medlemsland til å forenkle handelsprosedyrer. – Det innebærer enklere tilgang for norske eksportvarer på verdens markeder, ... Les mer
 • Større vekst i julehandelen enn forventet

  Større vekst i julehandelen enn forventet

  Omsetningen i julehandelen gikk opp med 9,6 prosent fra uke 47 til 48. – Dette viser at vi fortsetter å handle mer. Tradisjoner er viktige for nordmenn, så julehandelen skjermes tross dystre utsikter,... Les mer
 • Virke-møte med næringsministeren

  Virke-møte med næringsministeren

  ​Virke er svært fornøyd med at regjeringen styrket Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Skattefunn i statsbudsjettet for 2014. Les mer
 • God trend tross nullvekst

  God trend tross nullvekst

  Omsetningen for byggevarehandelen i oktober viste en vekst på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det gir en omsetning hittil i år på 0,2 prosent.Les mer
 • Diskriminering på grunn av seksuell orientering

  Diskriminering på grunn av seksuell orientering

  ​Med diskriminering menes usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til et diskrimineringsgrunnlag. Vi har flere lover som forbyr diskriminering på ulike grunnlag. Fra 1.1.2014 trer en ny diskrimin... Les mer
 • Frontfaget støttes av Virke

  Frontfaget støttes av Virke

  - Det viktigste er at Norge nå får en mer moderat lønnsutvikling. Det jeg oppfatter er at vi har fått en felles forståelse på arbeidsgiver- og arbeidstakersidene om at vi ikke kan fortsette lønnsutvik... Les mer
 • Økt vekst i detaljhandelen i oktober

  Økt vekst i detaljhandelen i oktober

  - En del økonomer feiltolker dessverre detaljomsetningsindeksen når de i dag melder om kraftig nedgang i detaljhandelen i oktober. Det kan se ut som om disse økonomene glemmer å sammenligne årets tall... Les mer
 • Julehandelen i ferd med å ta seg opp

  Julehandelen i ferd med å ta seg opp

  Omsetningen i julehandelen gikk opp med vel 8 prosent fra uke 46 til 47. Det viser tall fra Kvarud analyses landsomfattende julehandelsindeks med tall fra 192 kjøpesentre.Les mer
 • Enighet i Hovedavtaleforhandlingene

  Enighet i Hovedavtaleforhandlingene

  Hovedavtalerevisjonen mellom Virke og LO og mellom Virke og YS for fireårsperioden 2014-2017 er avsluttet.Les mer
 • Hovedavtaleforhandlingene i gang

  Hovedavtaleforhandlingene i gang

  Onsdag 27. november startet hovedavtaleforhandlingen mellom Virke og LO/YS. Revidert hovedavtale skal tre i kraft 1. januar 2014.Les mer
 • Stjeler for 355 millioner før jul

  Stjeler for 355 millioner før jul

  I løpet av desember vil nordmenn handle for over 50 milliarder. Men den økte omsetningen i desember har en mørk bakside. Selv om man antar at omfanget av butikktyverier ikke er større i desember enn i... Les mer
 • Møte med samferdselsministeren

  Møte med samferdselsministeren

  ​Tirsdag 26. november hadde representanter fra Virke møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Virke er enig i hovedlinjene i regjeringserklæringens prioriteringer på samferdselsområdet. Derfor... Les mer
 • Flyr mot varmere strøk i jula

  Flyr mot varmere strøk i jula

  "Prøysen-jula" er ikke lenger det eneste alternativet for varmesøkende nordmenn. I år vil trolig så mange som 50 000 nordmenn sette kursen mot sol og sommer i jule- og nyttårshelgen, i følge tall fra ... Les mer
 • - Send scootersaken til Stortinget

  - Send scootersaken til Stortinget

  - Stortinget må få loven om motorferdsel til behandling, og modernisere loven slik at den tar vare på både reiseliv og naturinteresser, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for Virke Reise Norge.Les mer
 • Hyttefolket handler for 6,5 milliarder

  Hyttefolket handler for 6,5 milliarder

  Norske hyttefolks forbruk er gull verdt for distriktskommunene. - Økt standard på hyttene, bredbånd og mer fleksibelt arbeidsliv er eksempler på endringer som gjør at mange tilbringer mer tid på hytta... Les mer
 • Kulturpolitisk bransjemøte

  Kulturpolitisk bransjemøte

  Tirsdag samlet Virke Kultur aktører fra mange deler av kulturbransjen til politisk møte på Riksscenen i Oslo. Rundt 40 personer fra mange deler av norsk kulturliv deltok, og fikk en oppdatert gjennomg... Les mer
 • Advarsler i arbeidsforhold

  Advarsler i arbeidsforhold

  Arbeidsmiljøloven har mange regler om hvordan arbeidsgiver skal gå frem ved oppsigelse og avskjed av en arbeidstaker, men har ingen regler om at advarsel må være gitt før man avslutter et arbeidsforho... Les mer
 • Vellykket Treningskonferanse

  Vellykket Treningskonferanse

  Over 120 mennesker var samlet da Virke arrangerte årets Treningskonferanse fredag 15. november. Flere treningspersonligheter fra inn- og utland var tilstede for å fortelle om treningsbransjen i dag og... Les mer
 • Vil bruke ledig kapasitet i ideelle og private helsevirksomheter

  Vil bruke ledig kapasitet i ideelle og private helsevirksomheter

  14. november var Virke på høring om neste års statsbudsjett i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi er meget fornøyde med statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen for 2014. Den nye regjeringen s... Les mer
 • - Vi må ha en arbeidslivspolitikk tilpasset den typisk norske virksomhet

  - Vi må ha en arbeidslivspolitikk tilpasset den typisk norske virksomhet

  ​Virke mener Norge må ha en arbeidslivspolitikk, de neste fire årene, som er tilpasset den typisk norske virksomhet. Virke fremmet sitt buskap i høringen om statsbudsjettet i arbeids- og sosialkomitee... Les mer
 • Mer arbeidspraksis og utvidet lærlingordning

  Mer arbeidspraksis og utvidet lærlingordning

  Virke vil ha en lærlingordning for hele arbeidslivet og mer arbeidspraksis i høyskolene. Det ble tatt opp i høringen om statsbudsjettet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) på St... Les mer
 • – Leger i spesialisering (LIS) kan ansettes midlertidig

  – Leger i spesialisering (LIS) kan ansettes midlertidig

  ​Høyesterett behandlet i oktober 2013 anke i en sak hvor spørsmålet var om leger i spesialisering (LIS-leger) kan ansettes midlertidig eller om de har krav på fast ansettelse.  Høyesterett forkas... Les mer
 • 200-grensen består

  200-grensen består

  Virke er glad for at regjeringen legger spørsmålet om å endre grensen for avgiftsfri import på is. Regjeringen har lyttet til Virke og forstår at en økning av 200 kroners grensen vil føre til stor kon... Les mer
 • Bra kompetansefokus i statsbudsjettet

  Bra kompetansefokus i statsbudsjettet

  Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet signaliserer en dreining i riktig retning. Styrkingen av lærlingordningen, mer oppmerksomhet på etter- og videreutdanning av lærere og skolele... Les mer
 • Forsiktig vekst i julehandelen

  Forsiktig vekst i julehandelen

  For første gang blir julehandelen i år på over 50 milliarder. Men det blir ingen hodeløs kjøpefest i desember.Les mer
 • Skatte- og avgiftsendringer i tilelggsproposisjonen

  Skatte- og avgiftsendringer i tilelggsproposisjonen

  Virke mener regjeringens forslag om å fjerne arveavgiften, redusere satsen i formuesskatten og redusere skatten på arbeid gjennom å øke satsen i minstefradraget lover godt for økt vekstkraft i privat ... Les mer
 • Gjennomslag for ideelle og private

  Gjennomslag for ideelle og private

  Virke er glad for at regjeringen øker bevilgningene til kjøp av helsetjenester fra ideelle og private med 300 millioner for å redusere behandlingskøene i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for ... Les mer
 • Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser

  Mer til kunnskap, vei og vekstfremmende skattelettelser

  – Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 er et skritt i riktig retning. Virke er glad for at arveavgiften fjernes. Det innebærer at mange forestående generasjonsskifter i norske... Les mer
 • Grønn skatteomlegging og miljøkompetanseprogram

  Grønn skatteomlegging og miljøkompetanseprogram

  Miljø- og klimasaker har mindre oppmerksomhet enn tidligere. Virke tror det skyldes at vi ikke har klart å forankre miljø- og klima på arbeidsplassene. Kombinasjonen av grønn kompetanse og grønne skat... Les mer
 • Norges mest respekterte 2013

  Norges mest respekterte 2013

  For første gang har Norges mest respekterte virksomheter blitt kåret. Norske toppledere, ledere og styremedlemmer kåret Statoil til vinner. Les mer
 • Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen

  Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen

  Torsdag 7. november var Virke hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. Statsbudsjettet 2014 er generelt positivt for næringslivet. Virke fremhever spesielt jernbaneløft,... Les mer
 • Årets entreprenørskapslærer 2013

  Årets entreprenørskapslærer 2013

  Rune Heiestad og Per Erik Brunsberg fra Mailand videregående skole i Akershus er kåret til Årets entreprenørskapslærere 2013. Prisen ble delt ut av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under Hov... Les mer
 • De unge er suksessfaktoren

  De unge er suksessfaktoren

  Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon deltok i dag på Virkekonferansen. Kronprinsen har i høst samlet de fremste unge ledertalentene i Norge. I dag delte han sine egne tanker og erfaringer rundt det ... Les mer
 • Sanner følger Virke og sier reguleringsstopp for kjøpesentre

  Sanner følger Virke og sier reguleringsstopp for kjøpesentre

  ​Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa i sitt innlegg på Virkekonferansen i dag at regjeringen stopper kvadratmeterregulering av varehus og kjøpesentre. Les mer
 • Statsministeren jakter X-faktoren

  Statsministeren jakter X-faktoren

  - Det å lete etter X-faktoren er noe vi må virkelig må gjøre i Norge fremover, sier statsminister Erna Solberg. Les mer
 • Det går til Hell(as)!

  Det går til Hell(as)!

  I 2060 kan Norge gå med større underskudd enn det Hellas og Spania gjør i dag. – Det vil være avgjørende for fremtiden at vi jobber smartere. Vi må ha nok folk i arbeid som jobber med de rette tingene... Les mer
 • Møte om generasjons- og eierskifter i Oslo

  Møte om generasjons- og eierskifter i Oslo

  ​Det blir mange generasjons- og eierskifter i Oslo og omegn de neste årene. Lytt til bedriftseiere som Richard Skaar Thorsrud og Christian Lykke. De forteller om sine tanker og erfaringer fra generasj... Les mer
 • Budsjettpolitikken må bidra til framtidstro

  Budsjettpolitikken må bidra til framtidstro

  I mandagens høring om statsbudsjettet vil Virke ta opp følgende punkter: Forserte samferdselsinvesteringer i og rundt våre største byer, vekstfremmende skattelettelser, og utvidelse av SkatteFunn.Les mer
 • Skuffende september

  Skuffende september

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 0,9 prosent fra september i fjor til september i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for årets 8 første måneder samlet... Les mer
 • Mange føler seg lurt av katalogselskaper

  Mange føler seg lurt av katalogselskaper

  Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Hovedorganisasjonen Virke sier at det de siste ukene har vært en markant økning i virksomheter som mener seg lurt av katalogselskaper på nett. Les mer
 • Virkekonferansen fulltegnet

  Virkekonferansen fulltegnet

  Onsdag 6. november samler Virke 800 gjester til årets Virkekonferansen. H.K.H. Kronprins Haakon, flere statsråder og topper fra nærings- og samfunnsliv skal bidra fra scenen.Les mer
 • Virke sier nei til nye regler for lokalisering av kjøpesentre

  Virke sier nei til nye regler for lokalisering av kjøpesentre

  Virke vil erstatte Stoltenberg-regjeringens "Brustadbu" for varehus og kjøpesentre med bedre verktøy for lokal/regional planlegging. Den avgåtte regjeringen vil forlenge planbestemmelsen som sier at d... Les mer
 • Ny tradisjon til 250 millioner

  Ny tradisjon til 250 millioner

  I løpet av årets Halloween-sesong vil norske forbrukere ha lagt igjen rundt 250 millioner på kostymer, knask og knep. Virke ser at denne trenden har gjort som sopelimen og skutt fart. Les mer
 • Særlig uavhengig stilling

  Særlig uavhengig stilling

  ​Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven unntar blant annet ledende og særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Les mer
 • Ostetoll er ikke bare ostetoll

  Ostetoll er ikke bare ostetoll

  – Ostetollen er, sammen med en rekke andre saker, i ferd med å ødelegge Norges forhold til EU. Virke er bekymret over hvilke konsekvenser dette kan få, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjo... Les mer
 • Lær hvordan selskapet ditt lykkes i Afrika

  Lær hvordan selskapet ditt lykkes i Afrika

  NABA, der Virke er medstifter, arrangerer sin årskonferanse fredag 1. november på SAS-hotellet på Holbergs plass i Oslo – og du kan delta. Dette vil være den første konferansen hvor vi får høre utenri... Les mer
 • Endelig endring av apotekavansen

  Endelig endring av apotekavansen

  ​Virke mener Helse- og omsorgsdepartementet går i riktig retning med sitt forslag om endring i apotekenes avanse, sett i sammenheng med prisreguleringen av byttbare legemidler, men kriteriene er uklar... Les mer
 • Bra vekst i byggevarehandelen

  Bra vekst i byggevarehandelen

  Omsetningen for byggevarehandelen i september viste en vekst på 6,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. September i år hadde 1 handledag mer enn september i fjor. Den positive veksten i septe... Les mer
 • Store forventninger til ny regjering

  Store forventninger til ny regjering

  - Den nye regjeringen ser spennende ut på papiret. Men skal de få ut X-faktoren i Norge må de jobbe smartere og tettere sammen enn noen regjering har gjort tidligere. Vi vil ha forenkling, avbyråkrati... Les mer
 • Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse?

  Hva er konsekvensene av ikke å følge formkravene ved oppsigelse?

  Arbeidsgiver kan av ulike årsaker ha behov for å få avsluttet et arbeidsforhold. I den forbindelse er det viktig at formkravene til oppsigelse følges.  Konsekvensene av formuriktig oppsigelse kan... Les mer
 • Et statsbudsjett for næringslivet

  Et statsbudsjett for næringslivet

  - Jernbaneløft, satsing på forskning og vekstfremmende skattelettelser, det er riktig bruk av oljeoverskuddet. Statsbudsjettet er mer fremtidsrettet enn på lenge, og et godt utgangspunkt for den nye r... Les mer
 • Gjennomslag for Virke i IKT-satsingen

  Gjennomslag for Virke i IKT-satsingen

  Regjeringen varsler i statsbudsjettet 2014 en storstilt satsing på digitalisering. - Dette er et meget positivt IKT-budsjett, rett og slett et skikkelig "Virke-budsjett", sier Alisdair Munro, direktør... Les mer
 • Positive skattegrep i statsbudsjettet

  Positive skattegrep i statsbudsjettet

  ​Statsbudsjettet for 2014 er det beste skattebudsjettet fra den rødgrønne regjeringen. Det er riktige skritt mht næringsbeskatning og momskompensasjon for frivillige, men Virke mener vi må legge sterk... Les mer
 • Jernbaneløft, men hva med byene?

  Jernbaneløft, men hva med byene?

  Det er positivt at Regjeringen legger opp til å øke bevilgningene over Samferdselsdepartementets budsjett. Det legges opp til en økning på 6,3 milliarder kroner, det vil si 16,3 prosent. – Dette er ve... Les mer
 • Mer offensiv satsing på forskning

  Mer offensiv satsing på forskning

  ​Regjeringen foreslår å bevilge 28,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i 2014. Det er 1,5 milliarder mer enn i år. Men av økningen går bare 38 millioner til nasjonale satsinger for et mer ... Les mer
 • Grensen for momsfri import bør senkes

  Grensen for momsfri import bør senkes

  - Netthandelen med utlandet rammer allerede tusenvis av norske arbeidsplasser, og selv en liten heving av tollgrensen vil gi dramatiske konsekvenser. Her har de nye regjeringspartiene ikke tenkt seg o... Les mer
 • Få frem det beste i dine medarbeidere

  Få frem det beste i dine medarbeidere

  Mer enn 6 av 10 arbeidstakere rapporterer at de sjeldnere enn ukentlig får tilbakemelding fra sin nærmeste leder på utført arbeid. Les mer
 • Virke OU-Fond LO/YS - søknadsfrist høst 2013

  Virke OU-Fond LO/YS - søknadsfrist høst 2013

  ​Dette fondet har som tidligere to søknadsfrister for tildeling av midler hvert år, 1.juni og 1.november. Les mer
 • Dialog om søndagsåpent

  Dialog om søndagsåpent

  Virke, LO/Handel og kontor og Coop hadde i dag et møte med Høyre om søndagsåpne butikker. – Vi ser frem til en dialog med den nye regjeringen om dette spørsmålet fremover, sier direktør Harald J. Ande... Les mer
 • Gjennomslag for Virke

  Gjennomslag for Virke

  – Folk som jobber, folk som vil jobbe og folk som driver bedrifter bør glede seg over denne plattformen. Dette betyr kraftig gjennomslag for Virke. Dette er en plattform som vil gi vekst og et mer oms... Les mer
 • Virkemålet 2013

  Virkemålet 2013

  Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse Virkemålet er nå lansert. Selv om undersøkelsen viser at diagnosen for norsk arbeidsliv på mange måter må sies å være "ved god helse", avdekker den også utfordrin... Les mer
 • Nå blir det endelig brukerstyrt personlig assistanse

  Nå blir det endelig brukerstyrt personlig assistanse

  - Vi er glad for at Høyre og Frp vil gjennomføre rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse. Dette er svært viktig for brukernes deltakelse i arbeidslivet, sier administrerende direktør i... Les mer
 • Fjerning av ostetollen?

  Fjerning av ostetollen?

  Reversering av ostetollen handler, etter Virkes oppfatning, først og fremst om å reparere forholdet til våre naboland og tilliten til EØS-samarbeidet. Danmark, Sverige og andre EU-land har reagert ste... Les mer
 • Bare 1 av 5 tar høstferie

  Bare 1 av 5 tar høstferie

  ​Høstferien er over oss, men bare 1 av 5 har planer om å reise på ferie. Av disse reiser halvparten til utlandet, mens resten tilbringer den i Norge, gjerne på hytta, og gjerne med familie og venner.Les mer
 • Vurderer du å si opp en ansatt?

  Vurderer du å si opp en ansatt?

  Det hender at arbeidsgiver ser seg nødt til å avslutte arbeidstakers arbeidsforhold. Det hører med til arbeidsgivers styringsrett å kunne vurdere å si opp arbeidstakers arbeidsforhold, enten begrunnet... Les mer
 • En avtale som forplikter

  En avtale som forplikter

  - Samarbeidsavtalen sender tydelige signaler om at den nye Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen ser behovet for at det haster å bygge et mer omstillingsdyktig Norge. Dette forplikter, og vi forvente... Les mer
 • Mindre handel enn ventet

  Mindre handel enn ventet

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3,1 prosent fra august i fjor til august i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for årets 8 første måneder samlet viser... Les mer
 • Foreslå Mangfoldsprisvinneren 2013

  Foreslå Mangfoldsprisvinneren 2013

  I 2011 vant Virke-medlem Ikea Mangfoldsprisen. Hvem fortjener å vinne den for sitt arbeid med etnisk mangfold på arbeidsplassen i år?Les mer
 • Privatkundene ga vekst i byggevarehandelen i august

  Privatkundene ga vekst i byggevarehandelen i august

  ​Omsetningen for byggevarehandelen i august viste en vekst på 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Les mer
 • Samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek innenfor IKT-rett

  Samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek innenfor IKT-rett

  ​Hovedorganisasjonen Virke har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek. Avtalen innebærer at Virkes medlemmer får et bredere tilbud om juridisk bistand innenfor IKT-rett til r... Les mer
 • eHandelsbarometeret: Boktall

  eHandelsbarometeret: Boktall

  Virke har fått spørsmål om hvorvidt Norsk eHandelsbarometer kan slå fast hvem som er størst på handel med bøker på nett. Les mer
 • Handelskonferansen 2013 - en suksess

  Handelskonferansen 2013 - en suksess

  Årets største retail-talkshow – Handelskonferansen 2013 –18. september er historie. 450 deltakere fikk en interessant dag tettpakket med fokus på tall, analyser og trender av stor betydning for norske... Les mer
 • Lavt sykefravær = Mye godt arbeid i virksomhetene

  Lavt sykefravær = Mye godt arbeid i virksomhetene

  Sykefraværet holder seg stabilt lavt og mange av bransjene i Virke ligger godt under det nasjonale målet på 5,6 % sykefravær. Stor variasjon i sykefraværet viser at  det er potensial for ytterlig... Les mer
 • Virkes innspill til plattform for ny regjering

  Virkes innspill til plattform for ny regjering

  Et fornyet Norge, ny vekst, styrking av arbeidslinjen og bygging av kompetanse – det er målene til Hovedorganisasjonen Virke. Nå sender organisasjonen denne utfordringen til de borgerlige partiene.Les mer
 • Prispress bidrar til sosial dumping

  Prispress bidrar til sosial dumping

  For å vinne et anbud i dagens byggemarked, må aktørene presse prisene sine uforsvarlig mye. Dette kan føre til både sosial dumping og svart arbeid. Les mer
 • Pål Wibe kåret til Årets Retailleder 2013

  Pål Wibe kåret til Årets Retailleder 2013

  Onsdag 18.september ble Pål Wibe kåret til Årets Retailleder på Virkes handelskonferanse. Formålet bak prisen er å fremheve betydningen av godt lederskap for norske handelsbedrifters utvikling og suks... Les mer
 • Bedrageri knyttet til domener

  Bedrageri knyttet til domener

  ​Flere av våre medlemsbedrifter har opplevd å bli kontaktet av selskaper som påstår å være registrar for utenlandske domener.Les mer
 • Carlings kåret til vinner av Handelsprisen 2013

  Carlings kåret til vinner av Handelsprisen 2013

  Onsdag 18. september vant kleskjeden Carlings Handelsprisen 2013 på Virkes Handelskonferanse. Formålet bak Handelsprisen er å synliggjøre suksesshistoriene innen norsk handel.Les mer
 • Handelskonferansen er i gang!

  Handelskonferansen er i gang!

  Årets viktigste møteplass for retail-ledere går av stabelen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Over 40 toppledere og eksperter skal gjennom dagen diskutere de viktigste trendene som påvirker fr... Les mer
 • Innstramming for apotekene

  Innstramming for apotekene

  ​I statsbudsjettet som legges frem 14. oktober kommer regjeringen med en ny endring i prisene på trinnprislegemidler og apotekavansen som fører til en betydelig reduksjon av apotekenes inntekter. Virk... Les mer
 • Dokumentasjon av krav på momskompensasjon – løsning i sikte?

  Dokumentasjon av krav på momskompensasjon – løsning i sikte?

  ​Virke og Revisorforeningen ser optimistisk på mulighetene til å få en løsning når det gjelder kravene til dokumentasjon for å få utbetalt momskompensasjon. Saken er svært viktig for frivillig sektor.... Les mer
 • Enighet om retningslinjer for god handelsskikk i EU

  Enighet om retningslinjer for god handelsskikk i EU

  ​Den 16. september la organisasjonene i handel og industri i EU frem prinsipper for "good practice", det vi i Norge har kalt god handelsskikk.Les mer
 • - Næringslivet må ikke bli sittende med svarteper

  - Næringslivet må ikke bli sittende med svarteper

  ​Norsk varehandel og økonomi står fortsatt på stødige bein. Men eksperter ser større arbeidsledighet og fall i investeringer lure rundt hjørnet. - Hovedorganisasjonen Virke er opptatt av at næringsliv... Les mer
 • Økende antall virksomheter melder om svindel- og bedrageriforsøk

  Økende antall virksomheter melder om svindel- og bedrageriforsøk

  ​Sikkerhetsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke, Thor Martin Bjerke, forteller at han de siste ukene har fått et stigende antall henvendelser fra medlemmer som mener de enten har blitt forsøkt bedratt... Les mer
 • Norges beste kunde

  Norges beste kunde

  ​Norsk handels gullkunde bor i Rogaland eller Akershus. Det er i disse fylkene kjøpekraften er høyest og befolkningsveksten sterkest. Det kommer fram i Handelsrapporten som lanseres på Handelskonferan... Les mer
 • - Vi opplever en handelsrevolusjon

  - Vi opplever en handelsrevolusjon

  Norske butikker må lære seg å ta betalt for service og skreddersøm for å kunne overleve i konkurranse med nettbutikkene. Tor W. Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole, hevder det vi ser nå e... Les mer
 • Valg 2013: Virke krever handling

  Valg 2013: Virke krever handling

  Norges evne til å fornye seg har nesten ikke forbedret seg de siste 8 årene. Det er bekymringsfullt, mener administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen. Nå krever hun handling av den nye reg... Les mer
 • Nominerte til Handelsprisen 2013

  Nominerte til Handelsprisen 2013

  ​De ti nominerte selskapene til Handelsprisen 2013 i regi av Hovedorganisasjonen Virke ble offentliggjort mandag 9. september. Selskapene representerer Norges beste vekst- og lønnsomhetsvinnere innen ... Les mer
 • Økning i grensehandelen

  Økning i grensehandelen

  ​Nordmenn handlet for 12,6 milliarder kroner på dagsturer til utlandet det seneste året, målt fra 3. kvartal 2012 og til og med 2. kvartal 2013. Dette er en økning på 8 prosent fra foregående firekvar... Les mer
 • Gjennomføring av nye regler om offentlige anskaffelser

  Gjennomføring av nye regler om offentlige anskaffelser

  ​EUs organer har i sommer kommet til enighet om tre nye direktiver om offentlige anskaffelser. Departementet ønsker innspill til hvordan vi kan gjøre regelverket klarere og mer brukervennlig når vi sk... Les mer
 • Salg og skjenking av alkohol på valgdagen

  Salg og skjenking av alkohol på valgdagen

  Det følger av alkoholloven at det ikke er lov å selge alkohol på valgdagen. Forbudet gjelder bare salg, det vil si for de som har salgsbevilling (og for Vinmonopolet). Steder med skjenkebevilling kan ... Les mer
 • Nyttig møte om pensjonsdommer

  Nyttig møte om pensjonsdommer

  Onsdag 4. september var flere av Virkes medlemmer samlet for å gjennomgå tre pensjonsdommer som har kommet det siste året. I alle sakene har Virkes medlemmer vunnet mot stat/kommune. Flere saker kan s... Les mer
 • Tillitsvalgtes innsynsrett i forkant av lønnsforhandlinger

  Tillitsvalgtes innsynsrett i forkant av lønnsforhandlinger

  ​Det er ofte ulike oppfatninger mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter om hvilken rett de tillitsvalgte har til å kreve og få utlevert opplysninger om de ansattes lønn i forkant av lokale l... Les mer
 • Valgdagen koster arbeidsgiverne 500 millioner

  Valgdagen koster arbeidsgiverne 500 millioner

  ​Med Stortingsvalget følger stengte skoler og tap av arbeidstimer. Manuell stemmegivning koster samfunnet flere hundre millioner i tapt arbeidsfortjeneste når mange må være hjemme med sine barn. Nå kr... Les mer
 • Åpning av Matsentralen

  Åpning av Matsentralen

  Mandag 2. september ble Matsentralen formelt åpnet. Denne skal drives i regi av Frelsesarmeen, Blåkors og Kirkens Bymisjon. Les mer
 • Godværet preget juli-omsetningen

  Godværet preget juli-omsetningen

  ​Med en handledag mer i år enn i fjor økte detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin med 5,3 prosent fra juli i fjor til juli i år, ifølge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for år... Les mer
 • Delta på årets modenhetsanalyse innen innkjøp

  Delta på årets modenhetsanalyse innen innkjøp

  Revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC i samarbeid med Difi, Virke og NHO gjennomfører en omfattende modenhetsundersøkelse av innkjøpsområdet i privat og offentlig sektor.Les mer
 • Juryen er i full gang!

  Juryen er i full gang!

  ​Nylig møttes juryen bak Handelsprisen og prisen for Årets retailleder til sitt første møte. Målet med arbeidet er å ende opp med to verdige vinnere som presenteres på Virkes Handelskonferanse 18.sept... Les mer
 • Ansettelsesforholdet ved konkurs

  Ansettelsesforholdet ved konkurs

  ​løpet av årets tre første måneder økte antall konkurser med 50 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Tallene viser også at arbeidsledigheten stiger. Denne artikkelen vil gi en oversikt over ... Les mer
 • Norges mest respekterte

  Norges mest respekterte

  ​Hovedorganisasjonen Virke og det globale konsulentselskapet Hay Group skal finne Norges mest respekterte virksomhet. Vinneren som stemmes frem av ledere i norske virksomheter offentliggjøres på Virke... Les mer
 • Norsk handel i en turbulent verden

  Norsk handel i en turbulent verden

  ​Vil veksten i norsk varehandel fortsette med å bremse opp, og vil forbrukerne fortsette å spare like mye i 2014 som i år? Og er vi inne i et takstskifte i norsk økonomi? Det vil noen av Norges fremst... Les mer
 • Stopp vold mot kvinner

  Stopp vold mot kvinner

  ​Virke er en av åtte organisasjoner som står bak Rød knapp-kampanjen Stopp vold mot kvinner. Med ulike utgangspunkt har vi samlet oss bak et felles mål: Å mobilisere til et folkekrav om nulltoleranse ... Les mer
 • Vellykket møte om turistpolitikk

  Vellykket møte om turistpolitikk

  ​​Ledere fra flere av bransjeområdene i reiselivet møtte onsdag vestlandspolitikere til møte om turistsatsingen i Bergen, og ba om en spisset turistsatsing for den neste fireårsperioden. Les mer
 • De som betaler formuesskatt

  De som betaler formuesskatt

  Over 300 000 betaler formuesskatt på næringsverdier; næringsbygg, lastebiler, traktorer, maskiner og annet. Her finner du illustrasjoner og eksempler på hvem som betaler formuesskatt. Les mer
 • Positivt med redusert oppbevaringstid

  Positivt med redusert oppbevaringstid

  ​- Vi kan notere et nytt gjennomslag i forenklingsarbeidet når regjeringen i høst fremmer forslag om å redusere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon til 5 år, sier administreren... Les mer
 • Skal, skal ikke handle?

  Skal, skal ikke handle?

  Handelen med utviklingsland øker til en viss grad, men fortsatt gjenstår det hindre for at norsk næringsliv skal kunne inngå et langsiktig handelssamarbeid.Les mer
 • Vilkår for tillitsvalgtes innsynsrett i innleide arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår

  Vilkår for tillitsvalgtes innsynsrett i innleide arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår

  Virke har i tidligere artikler om de nye innleiereglene forklart innholdet av likebehandlingsprinsippet, samt hvilke tiltak som er vedtatt for å sikre at likebehandlingsprinsippet følges (den såkalte ... Les mer
 • Grei juli for byggevarehandelen

  Grei juli for byggevarehandelen

  ​Omsetningen for byggevarehandelen i juli viste en vekst på 5,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Med en handledag mer i juli i år, er dette ikke mer enn hva man må kunne forvente. Omsetnin... Les mer
 • Varehandel blir attraktiv gjennom kompetansebygging

  Varehandel blir attraktiv gjennom kompetansebygging

  - Det er kjempekult å være med på å tilrettelegge kompetanse i varehandelen, sier Ronny Sundvall, senterleder ved Herkulessenteret i Skien.Les mer
 • Positive signaler fra et samlet politisk miljø

  Positive signaler fra et samlet politisk miljø

  ​Virke samlet 19. august de politiske partiene til valgkampdebatt om ideelle aktører og private rehabiliteringssentres rolle og rammebetingelser i helse- og sosialtjenesten 2013-2017. Formålet med deb... Les mer
 • Velkommen til Bransjetreff for Virke Kultur

  Velkommen til Bransjetreff for Virke Kultur

  ​Bransjesamling med tema Regjeringens kulturnæringplan og kulturens rolle i reiselivssatsingen.Les mer
 • Må ta i bruk alle krefter

  Må ta i bruk alle krefter

  I Stortingsmelding 46 – Flere i arbeid, drøfter regjeringen hvordan arbeidsrettede tiltak skal innrettes for å få flere i jobb. Dette ble også diskutert av det såkalte Brofossutvalget i NOU 2012: 6 Ar... Les mer
 • Flere i arbeid

  Flere i arbeid

  ​Regjeringen la nylig frem Stortingsmelding 46 – Flere i arbeid. Målet er å styrke arbeidslinja, ved å gjøre det lettere å beholde tilknytningen til arbeid og gi mennesker med nedsatt arbeidsevne muli... Les mer
 • Virke triller terningen på partiprogrammene

  Virke triller terningen på partiprogrammene

  ​Foran valget har Virke vurdert partiprogrammene. Vurderingen viser store forskjeller, og sett med våre øyne skårer opposisjonspartiene dobbelt så høyt som regjeringspartiene.Les mer
 • IA-avtalen ikke tilpasset det store flertallet

  IA-avtalen ikke tilpasset det store flertallet

  ​IA-avtalen stiller for omfattende krav til virksomhetene, og mange opplever ikke at avtalen er et nyttig verktøy for å redusere sykefraværet. Samtidig treffer ikke virkemidlene små og mellomstore bed... Les mer
 • Kom i gang med HMS-arbeidet med Virkes HMS håndbok

  Kom i gang med HMS-arbeidet med Virkes HMS håndbok

  Har din virksomhet behov for et oversiktlig og kvalitetssikret HMS system? Virkes nettbaserte HMS håndbok gir deg trinn for trinn veiledning i hvordan et korrekt HMS system blir bygget opp, og du tilp... Les mer
 • Svakere juni sammenlignet med i fjor

  Svakere juni sammenlignet med i fjor

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin falt med 1,1 prosent fra juni i fjor til juni i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for første halvår viser samlet en vekst på ... Les mer
 • Tendensiøst om formuesskatt fra NHH-professor

  Tendensiøst om formuesskatt fra NHH-professor

  ​I en studie fra Norges Handelshøyskole (NHH) hevdes det at formuesskatten ikke er et så stort problem for næringslivet, og professor Møen ved NHH påstår at formuesskatten ikke tapper bedriftene for k... Les mer
 • Ransnedgangen fortsetter i Norge

  Ransnedgangen fortsetter i Norge

  Vi må tilbake til 1997 for å finne like lave ranstall i Norge som i år. I Sverige derimot øker ranstallene for første gang siden 2009.Les mer
 • - Omsider økte matpriser

  - Omsider økte matpriser

  ​Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra juni til juli, hovedsakelig på grunn av høyere priser på matvarer. Fra juli 2012 til juli 2013 steg KPI 3,0 prosent. - Omsider steg matvareprisene. Årsak... Les mer
 • Utenriksdepartementet inviterer til Åpent Hus

  Utenriksdepartementet inviterer til Åpent Hus

  ​OBS! Frist 12. august. For syvende år på rad arrangerer UD en ”speed-dating” konferanse hvor det vil være mulig å møte lederne for Norges 99 utenriksstasjoner. Målet er at norske bedrifter gjennom de... Les mer
 • Frokostseminar: Ufrivillig deltid i varehandelen

  Frokostseminar: Ufrivillig deltid i varehandelen

  ​2 av 10 deltidsansatte i varehandel ønsker å jobbe mer. Det er alvorlig for den det gjelder. Derfor gjennomfører HK og Virke et samarbeidsprosjekt for å identifisere kloke grep som kan redusere ufriv... Les mer
 • Full seier i pensjonssak

  Full seier i pensjonssak

  ​Frelsesarmeen er frifunnet av Oslo tingrett etter at de har nektet å betale premie for krav på ikke-forsikringsbare pensjonsytelser, hvor reguleringspremien utgjør den vesentligste utgiftsposten.Les mer
 • Avtale om ikke å ha verneombud

  Avtale om ikke å ha verneombud

  Alle virksomheter med flere enn 10 ansatte plikter etter arbeidsmiljøloven å ha verneombud. Verneombudet er arbeidstakernes representant og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår ar... Les mer
 • Ny avfallspolitikk fra regjeringen

  Ny avfallspolitikk fra regjeringen

  ​Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell la den 5.august fram regjeringens avfallsstrategi. Gjenvinningen av avfall har økt fra 73 prosent i 2005 til 87 prosent, og regjeringens målsetting er å øke den... Les mer
 • Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

  ​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten og bare noen ansatte som får sine lønns- oig arbeidsvilkår regulert av tariffavtalen.Les mer
 • - Jeg er bare en turist, gjelder det meg?

  - Jeg er bare en turist, gjelder det meg?

  Den siste ukens hendelser i Dubai har nok skremt mange fra å reise til land i den arabiske verdenen. Virke oppfordrer alle som skal reise til landene i dette området å sette seg ordentlig inn i landet... Les mer
 • Sommerhandler for 90 milliarder

  Sommerhandler for 90 milliarder

  Virke anslår at vi i år kommer til å handle for i overkant av 90 milliarder i sommermånedene juli og august.Les mer
 • Det ligger an til rekordstor sommergrensehandel

  Det ligger an til rekordstor sommergrensehandel

  ​Vi har sett en eksplosiv vekst i grensehandelen i sommermånedene juli og august de senere årene. Juli og august utgjør drøyt 20 prosent av nordmenns årlige grensehandel i Sverige. I sommer kan vi få ... Les mer
 • Forsiktig prisøkning

  Forsiktig prisøkning

  ​Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisindeksen (KPI) med 2,1 prosent. For matvarer var veksten kun 0,6 prosent, altså langt lavere enn veksten i kostnadsnivået målt ved konsumprisindeksen. Der... Les mer
 • Virke samarbeider med PWC

  Virke samarbeider med PWC

  ​For fjerde år på rad gjennomfører PwC sin årlige modenhetsanalyse (Sourcing survey) om kartlegging og analyse på innkjøpspraksis i privat og offentlig sektor. I årets undersøkelse, Sourcing survey 20... Les mer
 • Positivt med rett til BPA

  Positivt med rett til BPA

  ​Virke er glad for at regjeringen nå følger opp Stortingets vedtak og fremmer forslag om innføring av rett til Borgerstyrt Personlig Assistent (BPA). Virke har lenge bedt om dette og ønsker rettighete... Les mer
 • Virke ber om skatteplikt for kommunal næringsvirksomhet

  Virke ber om skatteplikt for kommunal næringsvirksomhet

  ​Virke ber regjeringen om å innføre skatteplikt på alle offentlige og kommunale inntekter fra tjenesteproduksjon som skjer i markedet. Virke ber om dette for å unngå et komplisert skattelovverk med sæ... Les mer
 • Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter

  Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter

  Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomheter følger arbeidsmiljølovens krav. Tilsynets kontroll kan foregå ved varslet tilsyn, hvor virksomheten blir varslet via brev før inspeksjon. Men Arbei... Les mer
 • Flere og bedre anskaffelser

  Flere og bedre anskaffelser

  Årlig kjøper det offentlige inn varer og tjenester fra det private næringsliv for rundt 400 milliarder kroner. Selv om beløpet er høyt, mener Virke at beløpet burde vært enda høyere dersom det offentl... Les mer
 • Krever vesentlige endringer i IA-avtalen

  Krever vesentlige endringer i IA-avtalen

  Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen, vil ikke skrive under på en videreføring av IA-avtalen dersom den ikke får vesentlige endringer.Les mer
 • Beregning av enhetskostnad i pleie og omsorgstjenester

  Beregning av enhetskostnad i pleie og omsorgstjenester

  Virke, KS og NHO har tatt et felles initiativ til å utvikle et grunnlag for vurdering av kostnader og kvalitet i omsorgstjenesten.Les mer
 • Ny byggevareforordning og nye markedskrav

  Ny byggevareforordning og nye markedskrav

  17. september holder Virke byggevarehandel gratis frokostseminar i samarbeid med Direktorat for byggkvalitet i Dibks lokaler om de nye dokumentasjonskravene som er på trappene. Les mer
 • Litt mer oppløftende i mai

  Litt mer oppløftende i mai

  ​Selv med en handledag mindre i år enn i fjor, økte detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin med 2,3 prosent fra mai i fjor til mai i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tal... Les mer
 • Fungerer dagens IA-avtale for små og mellomstore virksomheter?

  Fungerer dagens IA-avtale for små og mellomstore virksomheter?

  ​I år skal IA-avtalen forhandles på nytt og debatten går i media om sykefraværet og uføre i Norge. Avtalen har eksistert siden 2001 og har som mål å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidsl... Les mer
 • Treningssenterbransjen 2013: Bransjens posisjon i et aktivt Norge

  Treningssenterbransjen 2013: Bransjens posisjon i et aktivt Norge

  Virke Trening inviterer medlemsbedrifter og samarbeidspartnere til årets bransjekonferanse fredag 15. november 2013!Les mer
 • Fortsetter samarbeidet med Storebrand

  Fortsetter samarbeidet med Storebrand

  ​Fredag i forrige uke signerte administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke og konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand en ny samarbeidsavtale. Dette innebærer at vi fortsatt kan tilby vår... Les mer
 • Innleiers solidaransvar for lønn

  Innleiers solidaransvar for lønn

  Vi har tidligere omtalt endringene i arbeidsmiljøloven som følge av det såkalte "Vikarbyrådirektivet", se "Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie fra nyttår" og senest artikkelen "Presisering av ... Les mer
 • Rekordmange konkurser i handelen

  Rekordmange konkurser i handelen

  Andelen konkurser i varehandelen har aldri vært større enn nå. I løpet av årets tre første måneder økte antall konkurser med 50 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Nå krever Hovedorganisasj... Les mer
 • Virke inviterer til konjunkturseminar

  Virke inviterer til konjunkturseminar

  ​Norsk økonomi bremser kraftig opp og arbeidsmarkedet strammes inn. Norsk næringsliv går tøffere tider i møte. Begynner vi å frykte for jobbene våre? Hvordan påvirker usikkerheten lommeboka og forbruk... Les mer
 • Leverandørkonferansen 2013

  Leverandørkonferansen 2013

  ​Virke-medlemmer som leverer tild et offentlige bør merke seg 25. september 2013. Da går Leverandørkonferansen av stabelen i Oslo i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).Les mer
 • Årets butikksjef 2012 er kåret

  Årets butikksjef 2012 er kåret

  ​Bente Danielsberg fra Norli Kremmertorget på Elverum er kåret til tidenes første "Årets butikksjef Faghandel - 2012". Prisen ble delt ut av statssekretær Jeanette Iren Moen i Nærings- og handelsdepar... Les mer
 • Hvordan opplever private, ideelle helse- og omsorgsvirksomheter IA-avtalen?

  Hvordan opplever private, ideelle helse- og omsorgsvirksomheter IA-avtalen?

  På oppdrag fra Virke har en studentgruppe ved Universitetet i Oslo gjennomført en kvalitativ evaluering av hvordan private, ideelle helse- og omsorgsvirksomheter opplever IA-avtalen. Les mer
 • Slakter Forbrukerrådets dagligvareportal

  Slakter Forbrukerrådets dagligvareportal

  - Forbrukerrådets utredning viser at etablering av en dagligvareportal vil bli svært vanskelig. Kostnaden som er beregnet til en halv milliard kroner vil forbrukerne måtte ta, og det er lite realistis... Les mer
 • Fortsatt brems i handelen med byggevarer

  Fortsatt brems i handelen med byggevarer

  Omsetningen for byggevarehandelen i mai viste en tilbakegang på 1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det var en handledag mindre i mai i år en i fjor, men dette er ikke nok til å forklare ti... Les mer
 • Klar for kåring

  Klar for kåring

  - Suksess! Juryleder bak Handelsprisen og prisen for Årets retailleder, direktør for Mote og fritid i Virke, Bror W. Stende, er tydelig på hva han vektlegger når vinnerkandidater skal identifiseres og... Les mer
 • Arne Hjeltnes er årets konferansier

  Arne Hjeltnes er årets konferansier

  ​Velkommen til Handelskonferansen 2013 - landets største og viktigste møteplass for handelsbransjene i Norge. Her møtes toppene og ekspertene i norsk retail for å bli oppdatert på de siste analysene o... Les mer
 • Vellykket dialogmøte mellom regjeringen og ideell sektor

  Vellykket dialogmøte mellom regjeringen og ideell sektor

  ​Det ble 11. juni avholdt halvårlig dialogmøte mellom partene i Samarbeidsavtalen. Det var et konstruktivt møte, med enighet om oppfølging av flere punkter.Les mer
 • Sykefravær 1. kvartal 2013

  Sykefravær 1. kvartal 2013

  Sykefraværstallene for 1. kvartal i år viser et stabilt sykefravær og fortsatt nedgang i bruk av gradert sykmelding. Tallene ble lagt fram 13. juni.Les mer
 • Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Enighet innenfor helse, utdanning og kultur (HUK)

  Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet onsdag 12. juni 2013. Oppgjøret endte med løsning etter forhandlinger.Les mer
 • Nye endringer i aksjeloven

  Nye endringer i aksjeloven

  ​Regjeringen la 5. april frem forslag til forenklinger i aksjelovgivningen (Prop. 111L (2012-2013)). De foreslåtte endringene i aksjeloven vil trolig tre i kraft fra 1. juli i år. Formålet med endring... Les mer
 • Befolkningsøkningen kjører fra Transport- og kommunikasjonskomiteen

  Befolkningsøkningen kjører fra Transport- og kommunikasjonskomiteen

  ​Transportkomiteens innstilling til nasjonal transportplan gir ikke et godt bidrag til arbeidet med raskere og mer kostnadseffektiv gjennomføring av større veiinvesteringer som det er tverrpolitisk en... Les mer
 • Hvordan bestride en sykmelding

  Hvordan bestride en sykmelding

  Hva kan du som arbeidsgiver gjøre dersom du får en mistanke om at en arbeidstaker som har levert sykmelding, egentlig ikke er syk? Les mer
 • Frokostseminar for Virke Handel

  Frokostseminar for Virke Handel

  Virke inviterer HR-ansvarlige innen handel til seminar med fokus på viktige læringspunkter fra endringsprosesser innen arbeidsrett og HR. Seminaret finner sted 18. juni, og temaet er "10 viktige lærin... Les mer
 • Rekordmange nordmenn ferierer i utlandet

  Rekordmange nordmenn ferierer i utlandet

  Nordmenn velger flere kortere og dyrere feriereiser, stadig oftere i utlandet. Samtidig står turistmarkedet her hjemme foran en krevende sommer.Les mer
 • - Dere kan handel

  - Dere kan handel

  ​Dette sa Norad til Virke i 2002 og tok initiativet til et samarbeid som nå har vart i ti år. Nå har Fokus Kvinner skrevet en artikkel om Virkes prosjekter med kvinnelige entreprenører i flere land Af... Les mer
 • Virke etablerer Norsk eHandelsbarometer

  Virke etablerer Norsk eHandelsbarometer

  Hovedorganisasjonen Virke skal sammen med TNS Gallup lage Norges mest omfattende analyse av netthandel. 1000 norske forbrukere skal jevnlig rapportere hva de har handlet på nett av varer og tjenester.... Les mer
 • Viktig gjennomslag for Virke

  Viktig gjennomslag for Virke

  I næringsmeldinga som ble lagt fram fredag skriver regjeringen at de vil prioritere utdanning og kompetanse. Virke har i årevis jobbet for at dette skulle bli satt på dagsorden, og er derfor glad for ... Les mer
 • Vellykket parkeringskonferanse

  Vellykket parkeringskonferanse

  Samarbeidsprosjektet ”Den store parkeringskonferansen” 23. og 24. mai 2013 mellom Statens vegvesen, Norpark og Hovedorganisasjonen Virke ble en suksess. Les mer
 • Rusfri dag 8. juni

  Rusfri dag 8. juni

  Virke støtter RUSFRI DAG som Frelsesarmeen arrangerer 8. juni. Ved å gjøre denne dagen til RUSFRI DAG ønsker vi å sette fokus på at rusfrihet også er frihet fra skade og utrygghet. Dagen arrangeres ov... Les mer
 • Etablerer Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU)

  Etablerer Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU)

  Representanter for produsenter, handel og spisesteder presenterte i dag Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU) for Helseminister Jonas Gahr Støre. MFU er en ny ordning hvor en samlet næring har forplik... Les mer
 • Ny president i Virke

  Ny president i Virke

  Jacob Schram er valgt til ny president i Hovedorganisasjonen Virke på generalforsamlingen onsdag 5. juni. Schram er Europa-sjef for Statoil Fuel & Retail, og den norske delen av selskapet ble nylig me... Les mer
 • Endringer i A-opplysningsloven - motsatt av forenkling

  Endringer i A-opplysningsloven - motsatt av forenkling

  Virke støtter ikke Skattedirektoratets forslag til endringer i A-opplysningsloven fordi de fremstår som uferdige og for krevende å følge opp. Virke ber om forenkling i tråd med det som var grunntanken... Les mer
 • Nedetid i Virkes systemer

  Nedetid i Virkes systemer

  Grunnet teknisk oppdatering av våre systemer vil du kunne oppleve problemer med våre nettsider og medlemstjenester fra torsdag 6. juni kl. 12.00. Etter planen skal alt være oppe og gå fra fredag morge... Les mer
 • Ny evalueringsrapport om IA-avtalen

  Ny evalueringsrapport om IA-avtalen

  I går kom Sintefs evalueringsrapport om IA-avtalen. Rapporten konkluderer med at partssamarbeidet på sentralt nivå for å redusere sykefraværet og øke inkluderingen i arbeidslivet fungerer bedre enn no... Les mer
 • Flat detaljhandelsutvikling i april

  Flat detaljhandelsutvikling i april

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin ble 7,6 prosent høyere i april i år enn i april i fjor viser SSBs detaljomsetningsindeks. Det skyldes i stor grad 4 ekstra handledager siden påsken f... Les mer
 • Skuffet over meieriforskrift

  Skuffet over meieriforskrift

  Virke er skuffet over at Landbruks- og matdepartementet ikke tar hensyn til konkurransen og forbrukeren i en ny forskrift om regulering av meierimarkedet.Les mer
 • Presisering av likebehandlingsprinsippet ved innleie av arbeidskraft

  Presisering av likebehandlingsprinsippet ved innleie av arbeidskraft

  Med virkning fra 1. januar 2013 er det innført regler i arbeidsmiljøloven som skal sikre at innleide arbeidstakere likebehandles med ansatte i innleievirksomheten. På enkelte områder har det vært ukla... Les mer
 • Virke advarer mot "oppdateringstilbud"

  Virke advarer mot "oppdateringstilbud"

  Vi har blitt varslet av noen av våre medlemmer om en henvendelse som ser ut som en vanlig oppdatering av en database for kredittscore. Ved å rette på skjemaet, signere og returnere det, vil man bli be... Les mer
 • Jubeldag for Oslo og Norge

  Jubeldag for Oslo og Norge

  - Nyheten om flertall for Lambda gjør dette til en jubeldag for norsk reiseliv. Kulturturisme er større enn mange tror, og gir store ringvirkninger for næringslivet, sier Hilde Charlotte Solheim, dire... Les mer
 • Mulighetene er mange

  Mulighetene er mange

  - Prøv! Dette er oppfordringen Birgit Skarstein, leder i Unge Funksjonshemmede, vil gi til arbeidsgivere når det gjelder rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet. I dag ble minikonferans... Les mer
 • Ryddig møte om sikring av Oslo sentrum

  Ryddig møte om sikring av Oslo sentrum

  Arbeidet med sikkerheten Oslo sentrum etter 22. juli 2011 er i full gang. Mandag 27. mai ble dette diskutert i et møte mellom fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og de aktuelle... Les mer
 • Oppsigelse når arbeidstaker har vært arbeidsufør i mer enn ett år

  Oppsigelse når arbeidstaker har vært arbeidsufør i mer enn ett år

  Når en arbeidstaker blir syk inntrer et oppsigelsesvern. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-8 som slår fast at en arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeid på grunn av ulykke ... Les mer
 • Velkommen til Den Store Parkeringskonferansen!

  Velkommen til Den Store Parkeringskonferansen!

  23.-24. mai går Den Store Parkeringskonferansen av stabelen. Konferansen arrangeres i regi av Vegdirektoratet, Norpark og Hovedorganisasjonen Virke.Les mer
 • Private og ideelle sentrale i folkehelsearbeid

  Private og ideelle sentrale i folkehelsearbeid

  Virke tok i gårsdagens Stortingshøring om folkehelsemeldingen opp samarbeid med private og frivillige aktører. Private og ideelle aktører mobiliserer til fysisk aktivitet, fremmer helsetjenester og bi... Les mer
 • Treningsbransjen opplever konkurranse på ulike vilkår

  Treningsbransjen opplever konkurranse på ulike vilkår

  Virke har gjennomført en undersøkelse som viser at 65 prosent av private treningssentre sier de er utsatt for offentlig subsidiert konkurranse. Den subsidierte konkurransen kommer i første rekke fra k... Les mer
 • Hele næringslivet må tenke miljø

  Hele næringslivet må tenke miljø

  Tirsdag 21. mai presenterte NIFU rapporten ”Grønn kompetanse i tjenesteytende sektor”. Tilstede var blant annet miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, administrerende direktør i Bama-Gruppen AS, Rune ... Les mer
 • Ikke tilfredsstillende konkurranse i meierimarkedet

  Ikke tilfredsstillende konkurranse i meierimarkedet

  En rapport utarbeidet av et utvalg professorer slår fast at konkurranseutviklingen i meierimarkedet ikke er tilfredsstillende. – Stortingets vedtak om at det skal være konkurranse i dette markedet må ... Les mer
 • Frokostseminar om konkurransen i meierimarkedet

  Frokostseminar om konkurransen i meierimarkedet

  Virke inviterer til frokostmøte 21. mai om utviklingen og konkurransen i meierimarkedet. Har det blitt bedre eller trangere for Tines konkurrenter? Hvordan påvirker endringer i prisutjevningsordningen... Les mer
 • Informasjonssikkerhet i kritisk infrastruktur

  Informasjonssikkerhet i kritisk infrastruktur

  Kritisk IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for eiere av og leverandører til kritisk infrastruktur i Norge. Dette er et viktig tema som Virke har samarbeidet med NorSIS om i flere år.Les mer
 • Fortsatt forsiktig utvikling i byggevarehandelen

  Fortsatt forsiktig utvikling i byggevarehandelen

  Omsetningen for byggevarehandelen i april viste en vekst på 8,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Oppgangen forklares i all hovedsak med tre flere handledager i april i år.Les mer
 • Barnevernsinstitusjoner fikk medhold i sak om pensjonskostnader

  Barnevernsinstitusjoner fikk medhold i sak om pensjonskostnader

  Eierne av fire barnevernsinstitusjoner fikk nylig medhold av Oslo tingrett i at Staten plikter å dekke pensjonskostnader knyttet til pensjonsrettigheter som ble opparbeidet mens stiftelsene drev barne... Les mer
 • Regjeringen skjerper kontroll med utestedene

  Regjeringen skjerper kontroll med utestedene

  Arbeidsminister Anniken Huitfeldt varsler økt bruk av uanmeldte tilsyn i utelivsbransjen. Hensikten er å avdekke useriøsitet og sosial dumping.Les mer
 • Utvelgelseskrets ved omorganisering og nedbemanning

  Utvelgelseskrets ved omorganisering og nedbemanning

  Alle virksomheter arbeider kontinuerlig med tilpasning til det markedet og den bransjen de opererer innenfor. I de fleste tilfellene kan arbeidsgiver gjennomføre organisatoriske endringer innenfor ram... Les mer
 • Måloppnåelse krever involvering

  Måloppnåelse krever involvering

  14. mai deltok Virke på høring i Stortinget om Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Meldingen er en oppfølging av Hagen-utvalgets NOU om Innovasjon i omsorg. Vi ser mange positive trekk, men næring... Les mer
 • Virke advarer mot falske annonser (phishing)

  Virke advarer mot falske annonser (phishing)

  I følge sikkerhetssjef Thor Martin Bjerke i Virke har det den siste tiden blitt avdekket at kriminelle har forsøkt å tilegne seg kredittkortinformasjon ved å legge ut små annonser på Facebook.Les mer
 • RetailForum 23. mai

  RetailForum 23. mai

  Velkommen til RetailForum 2013 torsdag 23. mai i Kulturkirken JAKOB, Oslo!Les mer
 • Delta på Miljøfyrtårndagen!

  Delta på Miljøfyrtårndagen!

  28. mai arrangerer Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Miljøfyrtårndag i Bergen. Miljøfyrtårndagen er et arrangement i klimauka i Bergen, og er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylk... Les mer
 • Gjennomslag for Virke i RNB

  Gjennomslag for Virke i RNB

  Virke er glad for regjeringens forslag om å øke finansieringen av private barnehager fra 1. august 2013. Les mer
 • Barnevern i RNB

  Barnevern i RNB

  Økte bevilgninger i Barnevernet. Les mer
 • Helse og omsorg i RNB

  Helse og omsorg i RNB

  Ingen økninger i pensjonskostnader. Økt satsing på IKT. Les hva RNB sier om helse og omsorg.Les mer
 • RNB uten overraskelser

  RNB uten overraskelser

  Virke mener revidert nasjonalbudsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Virke etterlyser likevel en mer offensiv satsing på samferdsel. Vedlikeholdsbehovet på vei og bane er presserende, o... Les mer
 • Lite målrettet om sosial dumping

  Lite målrettet om sosial dumping

  Regjeringen la i dag frem nok en tiltakspakke mot sosial dumping. Virke er opptatt av at norsk arbeidsliv skal gi trygge og anstendige arbeidsvilkår, og har ingen tro på at et stadig mer omfatten... Les mer
 • Frykter konsekvensene av skatteendring

  Frykter konsekvensene av skatteendring

  Virke mener det er et positivt håndslag til fastlandsnæringslivet å redusere selskapsskatten fra 28 til 27 prosent, å gi tilsvarende lettelse for selvstendig næringsdrivende og å styrke skattefunn. – ... Les mer
 • Ikke aktuelt med forhandlinger

  Ikke aktuelt med forhandlinger

  Virke har gitt arbeidsministeren et klart råd: Det blir ikke aktuelt med forhandlinger om en ny IA-avtale før evalueringene er gjennomført. Les mer
 • Empowering youth

  Empowering youth

  Virke samarbeider for andre år med organisasjonen Partnership for change om deres årlige konferanse i Operaen den 15. og 16. mai. I år er Kronprinsparets fond hovedsamarbeidspartner for konferansen, s... Les mer
 • Rundebord om offentlige anskaffelser, ideell sektor og private rehabiliteringssentre

  Rundebord om offentlige anskaffelser, ideell sektor og private rehabiliteringssentre

  Virke arrangerte 30. april rundebordkonferanse om mulighetsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser for ideelle aktører i helse- og sosialsektorene og private rehabiliteringssentre . Les mer
 • Statoil Fuel & Retail til Virke

  Statoil Fuel & Retail til Virke

  Statoil Fuel & Retail Norge AS har meldt seg inn i Hovedorganisasjonen Virke. – Jeg er glad og stolt over at de vil bli medlemmer hos oss. Dette styrker vår ledende posisjon for handelen ytterligere, ... Les mer
 • Vi trenger flere lærebedrifter!

  Vi trenger flere lærebedrifter!

  Virke er nå i gang med en kampanje for å øke antall lærebedrifter. Kampanjen er et samarbeid mellom Virke, fylkeskommunene, Bli helsefagarbeider og opplæringskontorene for salg og service.Les mer
 • Svak mars i butikkene

  Svak mars i butikkene

  Sen vår og færre handledager på grunn av påsken bidro til at detaljhandelen ble 4,9 prosentpoeng lavere i mars i år enn i mars i fjor. Samlet sett er det også en svakere utvikling i første kvartal 201... Les mer
 • Godt håndverk fra dagligvarelovutvalget

  Godt håndverk fra dagligvarelovutvalget

  - Utvalgets forslag til lov om god handelsskikk vil ivareta konkurransen og forbrukernes interesser. Dette er et langt skritt fremover siden matkjedeutvalget, sier Thomas Angell, direktør i Virke hand... Les mer
 • Ny rapport argumenterer for mindre byråkrati

  Ny rapport argumenterer for mindre byråkrati

  Mandag lanserte Sintef en evalueringsrapport om oppfølgingsregelverket for sykmeldte. Rapporten peker på viktige svakheter ved dagens system og har flere forslag til forbedringer. Les mer
 • Virke drøftet ideell sektor med EU

  Virke drøftet ideell sektor med EU

  I 2012 inngikk regjeringen en samarbeidsavtale med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester. I avtalen er ideell sektor representert ved Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, ... Les mer
 • Virke gratulerer Årets etiske ildsjel 2013

  Virke gratulerer Årets etiske ildsjel 2013

  BAMAs konserndirektør Øyvind Briså og CSR-ansvarlig Magne Svartbekk ble tildelt prisen ”Årets etiske ildsjel 2013” under Initiativ for Etisk Handel (IEH) sitt årsmøte på Litteraturhuset 24. april.Les mer
 • Ønsker dialogen velkommen, etterlyser virkemidler

  Ønsker dialogen velkommen, etterlyser virkemidler

  Hovedorganisasjonen Virke er positive til at målene med folkehelsemeldingen skal forankres i arbeids- og næringsliv, men etterlyser faktiske mål og incentiver til å løse dem. Les mer
 • Glem ikke arbeidslivet, Jonas!

  Glem ikke arbeidslivet, Jonas!

  Når Jonas Gahr Støre legger frem folkehelsemeldingen i morgen, har vi store forventninger til at verktøykassa til landets arbeidsgivere utvides for å lykkes med helse i fremtiden. - En folkehelsesatsi... Les mer
 • Tilkallingsvakter og sykelønn

  Tilkallingsvakter og sykelønn

  Tilkallingsvakt defineres som en arbeidstaker som ikke har noe fast arbeidsforhold i virksomheten og kan derved si nei til et oppdrag.  En tilkallingsvakt kan likevel ha rett til sykelønn forutsa... Les mer
 • Stortinget må sikres uten å stenge Karl Johans gate helt

  Stortinget må sikres uten å stenge Karl Johans gate helt

  Virke med flere organisasjoner har sendt et felles brev til Oslo Kommune ved byrådslederen forklart hvorfor Akersgata og Karl Johans gate ikke kan stenges helt for trafikk ved Stortinget slik Storting... Les mer
 • Mindre forutsigbare vilkår for private barnehager

  Mindre forutsigbare vilkår for private barnehager

  Virke tar opp mangfold i barnehagesektoren i høringen om barnehagemeldingen på Stortinget. Les mer
 • NM for Ungdomsbedrifter 2013

  NM for Ungdomsbedrifter 2013

  En bruspinne. Et strekkelig boktrekk. Gryteunderlag med hjul og mobildeksel med innebygd kortholder. Dette er noe av det elevene presenterer på Norges mest kreative mesterskap. Nå er det NM for Ungdom... Les mer
 • Høring om digital agenda

  Høring om digital agenda

  Virke mener at det utvikles for mange lokale IKT-systemer av store IKT-enheter i de offentlige etatene, systemer som ikke snakker godt sammen og som blir dyrt å videreutvikle. Dette må koordineres bed... Les mer
 • Kjøpermakt gir ikke økte priser til forbruker

  Kjøpermakt gir ikke økte priser til forbruker

  Kjedenes økte kjøpermakt gir ikke økte priser til forbruker og hemmer ikke innovasjon og produktutvikling hos leverandørene. Det konkluderer en ny studie fra Bergen Center for Competition Law and Econ... Les mer
 • ROT-fradrag er en vinn-vinn-sak

  ROT-fradrag er en vinn-vinn-sak

  Innføring av skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT) gir vekst for den seriøse byggebransjen, mindre svart arbeid, mer penger i statskassen og et bedre arbeidsmarked.Les mer
 • Lakseaksjon rammer uskyldige

  Lakseaksjon rammer uskyldige

  - Miljøvernforbundets aksjon mot salg av oppdrettslaks i landets dagligvarebutikker rammer kun en uskyldig tredjepart, sier Thomas Angell, direktør i Virke handel. Nå har Virke sendt brev til Miljøver... Les mer
 • Morgendagens omsorg

  Morgendagens omsorg

  Regjeringen la fredag frem stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Stortingsmeldingen har en positiv og offensiv innstilling til utvikling og bruk av velferdsteknologi, men det må i større grad settes... Les mer
 • Temadag om offentlige anskaffelser

  Temadag om offentlige anskaffelser

  Mandag 15. april ble det avholdt temadag for offentlige anskaffelser. Virke hadde tatt initiativ til dette og arrangerte dette i fellesskap med Difi, Standard Norge og Norsk Kommunalteknisk forening (... Les mer
 • Opprop mot formuesskatten

  Opprop mot formuesskatten

  Formuesskatten gir norsk privat eierskap en byrde som utenlandske og offentlige eiere ikke har. Dette rammer verdiskapingen i underskogen av små og mellomstore bedrifter. Derfor støtter Virke vårens o... Les mer
 • Økning i kjøp av konsulenttjenester

  Økning i kjøp av konsulenttjenester

  - Økningen i kjøp av konsulenttjenester var dobbelt så høy i Norge som i resten av Norden i 2012. Olje- og gassbransjen er årsaken, sier direktør for Kunnskap og teknologi i Virke, Alisdair Munro. Les mer
 • Ny gjennomgang av legemiddelpolitikken

  Ny gjennomgang av legemiddelpolitikken

  Virke er glad for at Stortinget har bedt Regjeringen om å lage en ny stortingsmelding om legemiddelpolitikken, blant annet med søkelys på riktig legemiddelbruk og apotekenes rolle. Les mer
 • Virke støtter medlem i rettssak om pensjonskostnader

  Virke støtter medlem i rettssak om pensjonskostnader

  Virke har engasjert seg i en rettssak mot Frelsesarmeen, hvor spørsmålet er hvem som skal betale pensjonskostnader etter nedleggelse av to institusjoner som drev syke- og aldershjem for Oslo og Tromsø... Les mer
 • Kraftig gebyrøkning ved forsinket betaling

  Kraftig gebyrøkning ved forsinket betaling

  Et EU-direktiv som skal bekjempe betalingsforsinkelsene i EU innebærer mangedobling av purregebyret på fakturaer. Dette gjelder også i Norge.Les mer
 • Svak mars for byggevarehandelen

  Svak mars for byggevarehandelen

  Omsetningen for byggevarehandelen i mars viste en tilbakegang på 18,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Mye av nedgangen kan knyttes til at påsken falt i mars i år. Dette betyr færre handle... Les mer
 • Betale arbeidsgiveravgift til utlandet?

  Betale arbeidsgiveravgift til utlandet?

  Mange arbeidsgivere blir overrasket når de oppdager at arbeidsgiveravgiften skal betales til andre lands myndigheter og at nivået på avgiften bestemmes av andre lands lover og regler. Les mer
 • Topplederforum for forskning og innovasjon

  Topplederforum for forskning og innovasjon

  Mandag 8. april inviterte Jonas Gahr Støre toppledere til etableringen av et bredt sammensatt dialogforum for forskning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Administrerende direktør i Virke, Vib... Les mer
 • Lærerik studietur

  Lærerik studietur

  Virkes bransjestyre for sko og tekstil var fra i april på en femdagers studietur i India. Styret ønsket å se nærmere på leverandørkjedetematikk, blant annet ved fabrikkbesøk og faglige seminarer om sa... Les mer
 • Godkjennelse av lønnsoppgjøret

  Godkjennelse av lønnsoppgjøret

  Både LO og YS har godkjent resultatetet av årets lønnsoppgjør.Les mer
 • Lærlingordningen må gjøres mer attraktiv

  Lærlingordningen må gjøres mer attraktiv

  Virke utfordrer stortingspolitikerne til å gjøre fag- og yrkesopplæringen tilpasset de tjenesteytende næringene når vi i dag møter kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i åpen høring om stortingsm... Les mer
 • Mer vei og bane for pengene – der folk bor

  Mer vei og bane for pengene – der folk bor

  – Det er store beløp i Nasjonal transportplan 2014-2023, men det som betyr noe for folk og næringsliv er hvor mye vei og bane som faktisk blir bygget, og i hvilken rekkefølge. Vi må ta utgangspunkt i ... Les mer
 • Frykter nedprioritering av viktige områder

  Frykter nedprioritering av viktige områder

  Virke frykter at Nasjonal transportplan som legges fram fredag prioriterer lokale prestisjeprosjekter framfor å møte de viktigste transportutfordringene i Norge.Les mer
 • Påmelding til Handelskonferansen i gang

  Påmelding til Handelskonferansen i gang

  Faglig påfyll og nettverksbygging står sentralt når Virke samler den norske handelsbransjen 18.september. Handelskonferansen er årets viktigste møteplass for bransjen og samler de fremste ekspertene o... Les mer
 • Overdragelse av agenturvirksomheten

  Overdragelse av agenturvirksomheten

  Kan en agent overdra agenturvirksomheten til en annen, og hva da med retten til avgangsvederlag?Les mer
 • Enighet i lønnsoppgjøret

  Enighet i lønnsoppgjøret

  Virke kom tirsdag kveld til enighet med LO og YS om årets mellomoppgjør. Partene har ved forhandling nå lagt til grunn de rammer som det ble enighet om i frontfaget. Les mer
 • Hvordan dyrke arbeidsglede?

  Hvordan dyrke arbeidsglede?

  Stor arbeidsglede gir lavere sykefravær, lavere turnover, bedre kundeopplevelse og vises på bunnlinja. Hvordan kan du som leder øke arbeidsgleden i din virksomhet?Les mer
 • Ansettelse av unge sommervikarer

  Ansettelse av unge sommervikarer

  Sommer og ferie nærmer seg, og erfaringsmessig får vi en del spørsmål fra arbeidsgivere om det er spesielle forhold som gjelder ved ansettelse av unge sommervikarer. Les mer
 • Rusmiddeltesting på arbeidsplassen

  Rusmiddeltesting på arbeidsplassen

  Som arbeidsgiver kan man oppleve situasjoner hvor man er usikker på om ansatte er påvirket av rusmidler på jobb. Bruk av rusmidler utgjør en risiko for arbeidstakeren, arbeidsmiljøet og virksomheten o... Les mer
 • Ferietid kan øke risikoen for tyverier og innbrudd

  Ferietid kan øke risikoen for tyverier og innbrudd

  Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Virke sier at bevegelige helligdager og flere dager med stengte virksomheter kan øke sannsynligheten for å få uønsket besøk. Dette begrunner han blant... Les mer
 • Plikten til å strø, fjerne snø og is på taket og til å sette opp fareskilt mv.

  Plikten til å strø, fjerne snø og is på taket og til å sette opp fareskilt mv.

  Vinteren er på hell, og med høye temperaturer på dagen, og kulde på natten, kan det lett bli veldig glatt på fortau og andre steder hvor publikum ferdes. Med varmere temperaturer følger det også fare ... Les mer
 • 500 millioner i årlige ringvirkninger

  500 millioner i årlige ringvirkninger

  Fredag 22. mars avholdt kulturminister Hadia Tajik pressetreff hvor hun presenterte proposisjon om nytt nasjonalmuseum på Vestbanetomta.Les mer
 • Mangfold i barnehagesektoren

  Mangfold i barnehagesektoren

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la i dag frem stortingsmeldingen om barnehager. Virke er tilfreds med at det legges opp til et fortsatt mangfold i barnehagesektoren og vil følge opp at det er reel... Les mer
 • Ulovlig statsstøtte til Analysesenteret i Trondheim

  Ulovlig statsstøtte til Analysesenteret i Trondheim

  EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vedtok 20. mars at Analysesenteret i Trondheim mottar ulovlig statsstøtte i strid med EØS-avtalen. Les mer
 • Virke støtter heving av terskelverdier

  Virke støtter heving av terskelverdier

  Virke støtter regjeringens forslag om å heve terskelverdiene for når fusjoner må meldes til Konkurransetilsynet. De lave terskelverdiene har ført til mye unødvendig ressursbruk for både bedrifter og K... Les mer
 • Spennende arbeidsgledeseminar

  Spennende arbeidsgledeseminar

  - Jeg har aldri ønsket meg en snill sjef, jeg har ønsket meg en sjef med ryggrad, var et av budskapene Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i HP Norge kom med under Virkes arbeidsgledesemina... Les mer
 • Virke Oppfølging

  Virke Oppfølging

  Virke Oppfølging er et elektronisk verktøy for å støtte ledere i oppfølging av sykefravær. Verktøyet forteller hva du som leder skal gjøre, hvordan og når. Virke Oppfølging gir deg oversikt og kontrol... Les mer
 • Legene gjør oss sykere

  Legene gjør oss sykere

  Det er alarmerende at stadig flere blir sykmeldt på grunn av lettere psykiske lidelser og at delvis sykmelding bare brukes i om lag 1 av 4 tilfeller. Skal vi lykkes med å snu dette, må legene ta et st... Les mer
 • Forbrukeren er vinneren

  Forbrukeren er vinneren

  Lave priser på grunn av sterk konkurranse og sterk krone vil gjøre norske forbrukere til vinnere i 2013. Fra 2000 til 2012 økte det norske konsumet med 78 prosent, til 1 100 milliarder kroner mål... Les mer
 • For lite om arbeidsliv i Kunnskapsløftet

  For lite om arbeidsliv i Kunnskapsløftet

  Virke savner en sterkere vektlegging av koplingen mellom utdanning og arbeidsliv i stortingsmeldingen om kunnskapsløftet. Fredag 15.mars 2013 la Regjeringen fram melding til Stortinget (Meld.St.20 201... Les mer
 • Økning i både legemeldt og egenmeldt fravær

  Økning i både legemeldt og egenmeldt fravær

  Det legemeldte sykefraværet har økt det siste året fra 5,4 til 5,6 prosent (4.kvartal 2012-2013). Egenmeldt sykefravær øker mer enn det legemeldte. Det egenmeldte sykefraværet, sesong og influensajust... Les mer
 • Virke Ideell i Brussel

  Virke Ideell i Brussel

  Styret i Virke Ideell var 12.-14. mars på studiebesøk med styremøte i Brussel. Styret har besøkt Norges delagasjon til EU, ESA og Eurodiakonia. Styremøtet ble avholdt i Eurodiakonias lokaler.Les mer
 • Differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020

  Differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020

  EU-kommisjonen har i disse dager høring på utkastet til nye regionalstøtteretningslinjer.Les mer
 • Politikk for økt grensehandel

  Politikk for økt grensehandel

  Nordmenns grensehandel passerte 11,6 milliarder kroner i 2012 viser tall fra SSB. – Norske politikere synes tydeligvis det er greit at arbeidsplasser, og milliarder av skatte- og avgiftskroner forsvin... Les mer
 • Viktig med forenkling av boligbyggesaker

  Viktig med forenkling av boligbyggesaker

  Virke er glad for at regjeringen går inn for å samordne statlige innsigelser i boligbyggesaker.Les mer
 • Sterk konkurranse gir svak prisvekst

  Sterk konkurranse gir svak prisvekst

  Forbrukerprisen på matvarer har de senere årene hatt en svak og delvis negativ utvikling. SSB forklarer den lave prisveksten med sterk priskonkurranse mellom de store dagligvarekjedene og økt effektiv... Les mer
 • Veiledende priser eller bindende videresalgspriser

  Veiledende priser eller bindende videresalgspriser

  Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Konkurranseloven § 10 bokstav a) forbyr eksplisitt å fastsette på direkte eller indirek... Les mer
 • - Loven må revideres

  - Loven må revideres

  På Hovedorganisasjonen Virkes arbeidslivspolitiske toppmøte 4. mars, sa Høyres Torbjørn Røe Isaksen at arbeidsmiljøloven er blant Norges mest brutte lover. Venstres Trine Skei Grande mener arbeidsmilj... Les mer
 • – Ikke snakk ned arbeidslivet

  – Ikke snakk ned arbeidslivet

  – Nå må norske politikere og fagbevegelsen slutte å snakke ned arbeidslivet. Norske arbeidstakere kjenner seg ikke igjen i deres beskrivelse av norsk arbeidsliv i 2013, sier Vibeke Hammer Madsen, admi... Les mer
 • Arbeidsglede betaler seg

  Arbeidsglede betaler seg

  Økt arbeidsglede gir færre ansatte som slutter. Dette sees på bunnlinja. – Norske arbeidsgivere kan spare hundrevis av millioner kroner på å jobbe med arbeidsglede, sier Vibeke Hammer Madsen, administ... Les mer
 • Opphevelse av vedtak om overtredelsesgebyr

  Opphevelse av vedtak om overtredelsesgebyr

  Markedsrådet opphevet forbrukerombudets vedtak av 23. november 2009 om å ilegge overtredelsesgebyr mot Intermedia AS for påstått brudd på reglene for telefonmarkedsføring.Les mer
 • Virke med i utvalg om offentlige anskaffelser

  Virke med i utvalg om offentlige anskaffelser

  Virke-advokat Henrik Renner Fredriksen deltar i et offentlig utvalg som skal gjennomgå regelverket om offentlige anskaffelser, og foreslå nytt regelverk på området. Hensikten er forenkling og fleksibi... Les mer
 • Vellykket frokostmøte i Handelsforum

  Vellykket frokostmøte i Handelsforum

  Tirsdag 26. februar var rundt 50 deltakere fra bygg- og anleggsbransjen samlet til frokostmøte. Morgenens tema var ”Pris er ut – samspill er inn”.Les mer
 • Grei start på 2013

  Grei start på 2013

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3 prosent fra januar i fjor til januar i år viser SSBs detaljomsetningsindeks.Les mer
 • Høyesterett avviste sak

  Høyesterett avviste sak

  En assisterende butikksjef i en dagligvarekjede i Oslo gikk i 2010 til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Grunnen var at hun ikke hadde mottatt overtidsbetaling for de timene hun på eget initiativ ha... Les mer
 • Fullt gjennomslag i ESA

  Fullt gjennomslag i ESA

  EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok 27. februar at Kippermoen treningssenter i Vefsn kommune mottar ulovlig statsstøtte, noe som er i strid med EØS-avtalen. ESA sier at Vefsn kommune må endre fi... Les mer
 • Ja til utredning om lovfestet minstelønn

  Ja til utredning om lovfestet minstelønn

  Hovedorganisasjonen Virke deltok i dag på høring i Arbeids – og sosialkomiteen om stortingsmelding 29 (2010-2011) om arbeidsmiljø, samt representantforslag om utredning av lovfestet minstelønn.Les mer
 • Gledelig tilskudd til antidopingarbeid

  Gledelig tilskudd til antidopingarbeid

  Virke har fått innvilget 400 000 kroner i tilskudd til antidopingarbeid ved treningssentre. – Det er historisk, og en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, sier Anne Thidemann, direktør Virke Tr... Les mer
 • Nye signaler til ideelt barnevern

  Nye signaler til ideelt barnevern

  Virke har arbeidet systematisk for rettferdige og robuste rammevilkår for ideell sektor over flere år. Dette arbeidet ble nedfelt i Samarbeidsavtalen mellom ideelle virksomheter i regi av Virke, Frivi... Les mer
 • Virke støtter formueskattnedtrapping

  Virke støtter formueskattnedtrapping

  - Høyres forslag om nedtrapping av formuesskatten innebærer at denne skatten ikke lenger vil hemme vekst og utvikling for norske småbedrifter og gründere. Dette er offensivt og viktig for arbeidsplass... Les mer
 • Nasjonalt opprop mot dagens formuesskatt

  Nasjonalt opprop mot dagens formuesskatt

  Formuesskatt blir en av de viktigste nærings- og verdiskapingssakene i stortingsvalgkampen. Onsdag 27. februar inviteres det til frokostseminar og oppropskampanje.Les mer
 • Kan vi redusere sykefraværet til kvinner i handelsnæringen?

  Kan vi redusere sykefraværet til kvinner i handelsnæringen?

  Det er en pågående debatt om den store forskjellen på kvinner og menns sykefravær. Kvinner har mye høyere sykefravær enn menn, og forskjellene øker. Vi finner store forskjeller i alle bransjer. Blant ... Les mer
 • Virke med i utvalg om offentlige anskaffelser

  Virke med i utvalg om offentlige anskaffelser

  Virke-advokat Henrik Renner Fredriksen deltar i et offentlig utvalg som skal gjennomgå regelverket om offentlige anskaffelser, og foreslå nytt regelverk på området. Hensikten er forenkling og fleksibi... Les mer
 • Mer innovasjon og smartere innkjøp i staten

  Mer innovasjon og smartere innkjøp i staten

  I dag la nærings- og handelsminister Trond Giske og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud frem Regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Virke h... Les mer
 • Vellykket åpning av WED-programmets fase 2

  Vellykket åpning av WED-programmets fase 2

  I januar var kvinnelige entreprenører fra Uganda, Kenya, Tanzania og Etiopia samlet for å diskutere utfordringer, samle kompetanse og øke verdiskapningen, med styrket konkurranseevne og økt regional o... Les mer
 • Stavanger tar nye grep for å få ned antall voldtekter

  Stavanger tar nye grep for å få ned antall voldtekter

  Utsettes man for voldtekt i Stavanger vil Voldtektsmottaket i Stavanger sende prøver til to laboratorier, et offentlig og et privat. Kommunen håper på denne måten at man raskere kan få svar på om man ... Les mer
 • Rundebordskonferanse om innovasjon i offentlige anskaffelser

  Rundebordskonferanse om innovasjon i offentlige anskaffelser

  5. februar arrangerte Virke rundebordskonferanse om innovasjon i offentlige anskaffelser. Rundebordskonferansen er en møteplass mellom Virkes Kunnskap & teknologi, det politiske miljø, store offentlig... Les mer
 • Forenkling av anskaffelsesregelverket

  Forenkling av anskaffelsesregelverket

  Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal komme med forslag til nytt og forenklet nasjonalt anskaffelsesregelverk. Advokat Henrik Renner Fredriksen er Virkes representant i utvalget. Virkes... Les mer
 • - Norge må tenke smartere

  - Norge må tenke smartere

  - Vi må jobbe smartere for å opprettholde verdens beste levestandard også i årene som kommer. Det er ikke nok slik finansministeren hevder, at vi bare må jobbe mer og lenger, sier Vibeke Madsen, admin... Les mer
 • Vi handlet mindre enn forventet

  Vi handlet mindre enn forventet

  Det ble en uvanlig jul i fjor. For første gang siden 1988 ble det nedgang i julehandelen. Og utviklingen i handelen året under ett ble svakere enn forventet.Les mer
 • Bedre folkehelse = økt fysisk aktivitet

  Bedre folkehelse = økt fysisk aktivitet

  -Fjern skatt på arbeidsgivers støtte til trening for ansatte, bruk apotekenes kompetanse for å sikre riktig legemiddelbruk og reduser momsen på frukt og grønt. Det vil gi bedre folkehelse, mener Virke... Les mer
 • Avskjed

  Avskjed

  Avskjed er en svært alvorlig reaksjonsform overfor arbeidstaker og innebærer at arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart. Derfor er det ekstra viktig at arbeidsgiver opptrer formelt korrekt i en slik si... Les mer
 • Sterk nedgang i ran mot næringslivet i 2012

  Sterk nedgang i ran mot næringslivet i 2012

  Virkes statistikk over ran mot næringslivet viser at det i 2012 ble begått det laveste antall ran på seks år.Les mer
 • -Kompetansesatsing i neste statsbudsjett

  -Kompetansesatsing i neste statsbudsjett

  Virke ber om Kunnskapsdepartementet om en styrking av programmet for Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), Næringsdoktorgrader, lærlingeordningen og finansieringssystemet for private barnehager i stat... Les mer
 • Virke-innspill om kulturløft og frivillig sektor

  Virke-innspill om kulturløft og frivillig sektor

  Virke ber Kulturdepartementet om å holde sitt løfte om opptrapping av mva-kompensasjon til frivillige sektor i statsbudsjettet for 2014, samt å øke skattefradraget for gaver gitt til frivilllige og id... Les mer
 • Sterkt kritiske til analyse av konkurranse i melkesektoren

  Sterkt kritiske til analyse av konkurranse i melkesektoren

  En professorgruppe oppnevnt av Virke har vurdert Statens landbruksforvaltnings (SLF) evaluering av konkurransen i melkesektoren, og påpeker store svakheter ved analysen. Landbruksmyndighetenes påstand... Les mer
 • Adgangen til å inkludere overtidsgodtgjørelse i lønnen

  Adgangen til å inkludere overtidsgodtgjørelse i lønnen

  Utgangspunktet er at arbeidstakere som arbeider overtid har rett til overtidsbetaling. Spørsmålet som blir behandlet i denne artikkelen, er hvilken adgang arbeidsgiver har til å avtalefeste at overtid... Les mer
 • Virke krever justeringer i arbeidsmiljøloven

  Virke krever justeringer i arbeidsmiljøloven

  Virke mener at det er grunn til å utvise forsiktighet og være forberedt på at den internasjonale økonomiske utviklingen kommer til å påvirke Norge. Det er svært viktig at statsbudsjettet for 2014 sikr... Les mer
 • Program for tjenesteinnovasjon må etableres

  Program for tjenesteinnovasjon må etableres

  Virke foreslår i sitt budsjettinnspill til Nærings- og handelsdepartementet at det i 2014 bør etableres et egent program for tjenesteinnovasjon.Les mer
 • Virke etterlyser større satsing på grønne jobber

  Virke etterlyser større satsing på grønne jobber

  Virke mener at hele næringslivet bør være med på å løfte Norge i en mer bærekraftig retning. Derfor mener vi at regjeringen bør sette i gang en større satsing på grønne jobber og en kompetansepolitikk... Les mer
 • Differensiert arbeidsgiveravgift viktig i neste statsbudsjett

  Differensiert arbeidsgiveravgift viktig i neste statsbudsjett

  EU-kommisjonen la den 14.01.13 frem et nytt utkast til nye regionalstøtte-retningslinjer. Virke mener disse gir et godt grunnlag for å videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, og ber... Les mer
 • Differensiert arbeidsgiveravgift viktig i neste statsbudsjett

  Differensiert arbeidsgiveravgift viktig i neste statsbudsjett

  EU-kommisjonen la den 14.01.13 frem et nytt utkast til nye regionalstøtteretningslinjer. Virke mener disse gir et godt grunnlag for å videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, og ber ... Les mer
 • Ber om løft for barnevern og familievern

  Ber om løft for barnevern og familievern

  Virke ber om mer forutsigbarhet i beregning av pensjonskostnader og tiltak for å styrke barneven og familievern i et budsjettinnspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.Les mer
 • Hilde Solheim kåret til Årets bransjepersonlighet

  Hilde Solheim kåret til Årets bransjepersonlighet

  Virke er stolte over at vår egen bransjedirektør for Reise Norge, Hilde Solheim, ble kåret til Årets bransjepersonlighet.Les mer
 • Dagligvarebransjen stadig mer effektiv

  Dagligvarebransjen stadig mer effektiv

  Norsk dagligvarehandel er en stadig viktigere bidragsyter til verdiskaping i norsk matsektor og en effektiv formidler av norske matvarer. Konkurranse og konkurransekraft i verdikjeden er hovedtema i r... Les mer
 • Svakere desemberhandel

  Svakere desemberhandel

  Desemberhandelen på landets kjøpesentre ble svakere enn forventet. Foreløpige tall viser en nedgang på en prosent sammenliknet med desember i fjor. Les mer
 • Aldersdiskriminering - viktige avgjørelser i Høyesterett 2012

  Aldersdiskriminering - viktige avgjørelser i Høyesterett 2012

  Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr diskriminering på grunn av alder. Loven presiserer imidlertid at arbeidstakere kan sies opp ved fylte 70 år og at lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag enn lo... Les mer
 • Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Virke anbefaler retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier

  Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube mv har blitt en del av hverdagen for mange, både som et arbeidsverktøy og ved den enkelte arbeidstakers private bruk. Virke anbefaler at virksomhe... Les mer
 • Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  Fra 1. juli 2013 skal offentlige oppdragsgivere kreve at ansatte hos leverandører og underleverandører har norske lønns- og arbeidsvilkår. EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har avsluttet sak mot norske my... Les mer
 • Virke Gravferd samler gravferdsbransjen

  Virke Gravferd samler gravferdsbransjen

  BFN, Begravelsesbyråenes Forum Norge, ble 1. januar 2013 fusjonert inn i Virke Gravferd.Les mer
 • Etisk handel: Kundene krever mest

  Etisk handel: Kundene krever mest

  Norske kunder krever bærekraftige produkter i større grad enn myndighetene, viser ny undersøkelse. Norsk næringsliv har jobbet i tolv år for forbedringer, og nå flyttes omsetningen i riktig retning.Les mer
 • Nedbemanning - arbeidsgivers plikt til å foreta en interesseavveining

  Nedbemanning - arbeidsgivers plikt til å foreta en interesseavveining

  Før nedbemanning kan gjennomføres har arbeidsgiver en plikt etter arbeidsmiljøloven til å foreta en konkret avveining mellom ulempene for den ansatte som vurderes sagt opp og virksomhetens behov for n... Les mer
 • Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers telefonregning

  Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers telefonregning

  Mange arbeidsgivere betaler for mobil/fasttelefon som brukes av arbeidstaker både i jobben og privat. Dette kan reise en del personvernrelaterte problemer. Les mer
 • Samarbeid på arbeidsplassen

  Samarbeid på arbeidsplassen

  Samarbeidet på arbeidsplassen knytter seg til mange tema og skjer på ulike måter. Det kan være alt fra daglig dialog om driftsforbedringer til prosesser knyttet til store omlegginger av virksomheten. ... Les mer
 • Arbeidstakeroppfinnelser - arbeidsgivers rettigheter, plikter og muligheter

  Arbeidstakeroppfinnelser - arbeidsgivers rettigheter, plikter og muligheter

  Hvem eier oppfinnelser som skapes av ansatte? I en rekke virksomheter utgjør immaterielle verdier en viktig del av selskapets kapital. Immaterielle verdier omfatter alle eiendeler som ikke er av fysis... Les mer
 • Behandling av personopplysninger

  Behandling av personopplysninger

  Det er personopplysningsloven som regulerer behandling av personopplysninger. Datatilsynet er håndhever av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Svært mange Virke-medlemmer må forholde seg ... Les mer
 • Attest ved arbeidsforholdets opphør

  Attest ved arbeidsforholdets opphør

  Iblant hører man om falske skryteattester, dvs. attester etter endt arbeidsforhold med innhold som ikke er i samsvar med virkeligheten. På denne måten kan nye arbeidsgivere bli lurt til å ansette en p... Les mer
 • Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie fra nyttår

  Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie fra nyttår

  Fra 1. januar 2013 blir det såkalte vikarbyrådirektivet gjennomført i Norge. Direktivet har til formål å sikre innleide arbeidstakere like gode vilkår som innleiers egne ansatte, gjennom innføring av ... Les mer
 • Septemberhandel omtrent som i fjor

  Septemberhandel omtrent som i fjor

  En handledag mindre enn  i september i fjor trekker tallene ned. Samlet sett var dette noenlunde i tråd med våre forventninger, men byggvarehusene og dagligvare/kiosk gikk svakere enn ventet mens... Les mer
 • Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver?

  Høyesterettsdom om virksomhetsoverdragelse - hvem er reell arbeidsgiver?

  Høyesterett tydeliggjorde i en nylig avsagt dom om virksomhetsoverdragelse hvilke konsekvenser det kan ha for utleier og innleier hvordan utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonene er fordelt. Les mer
 • Hvilke opplysninger kan arbeidsgiver kreve i et jobbintervju?

  Hvilke opplysninger kan arbeidsgiver kreve i et jobbintervju?

  Før arbeidsgiver skal foreta en nyansettelse, vil som regel stillingen utlyses og det gjennomføres intervju. I et jobbintervju vil arbeidsgiver prøve å kartlegge hvem arbeidssøkeren er som person, hvi... Les mer
 • Pensjon og aldersgrenser - før var ting mye enklere

  Pensjon og aldersgrenser - før var ting mye enklere

  Tidligere var hovedregelen en fast aldersgrense – for eksempel 67 år - deretter overgang til pensjonisttilværelsen for de fleste. Nå er det ikke så enkelt lenger da stadig flere ønsker å fortsette i a... Les mer
 • Lokale særavtaler

  Lokale særavtaler

  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Avtalen må være opprettet for en ubest... Les mer
 • Beskytt din virksomhet mot korrupsjon

  Beskytt din virksomhet mot korrupsjon

  Korrupsjon er en av de største risikoene både små og store virksomheter står overfor. Korrupsjon representerer en stor juridisk risiko, både for selskaper og enkeltpersoner. Les mer
 • Dårlig sommervær førte til økt salg av klær og sko

  Dårlig sommervær førte til økt salg av klær og sko

  Klesbutikkene hadde en vekst på 8,7 prosent i juli sammenliknet med samme måned i fjor. For skobutikkene var veksten  på 11,2 prosent. Det viser SSBs detaljhandelsindeks.Les mer
 • Ny lagmannsrettsdom - viktig påminnelse ved bruk av advarsel

  Ny lagmannsrettsdom - viktig påminnelse ved bruk av advarsel

  Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om advarsler, men bruken av advarsel vil ofte få en sentral betydning i senere oppsigelsessak. Dette ble illustrert i en dom fra Borgarting lagmannsrett fra ju... Les mer
 • Rett til fri ved religiøse høytider

  Rett til fri ved religiøse høytider

  Den muslimske fastemåneden, Ramadan, avsluttes den 19. august 2012 med den muslimske høytiden Id ul-fitr. Derfor handler dagens juss på onsdag om rett til fri ved religiøse høytider.Les mer
 • Kontroll og overvåking av ansatte

  Kontroll og overvåking av ansatte

  Før sommeren ga Datatilsynet et selskap varsel om overtredelsesgebyr på to hundre tusen kroner. Datatilsynet fant etter en kontroll i november 2011 at selskapet har drevet omfattende og detaljert over... Les mer
 • Omplassering som alternativ til oppsigelse ved nedbemanning

  Omplassering som alternativ til oppsigelse ved nedbemanning

  Fra tid til annen har arbeidsgivere behov for å rasjonalisere driften for å forbedre virksomhetens økonomiske situasjon. Som ledd i en slik prosess vil det ofte oppstå et nedbemanningsbehov. Før det g... Les mer
 • Arbeidstaker blir syk i forbindelse med feriavvikling

  Arbeidstaker blir syk i forbindelse med feriavvikling

  Det hender at en ansatt blir syk både før den avtalte ferien skal avvikles og i selve ferien. Spørsmålet er om den ansatte kan kreve ferien utsatt ved sykdom.Les mer
 • Når arbeidstaker uteblir fra arbeid etter ferie i utlandet

  Når arbeidstaker uteblir fra arbeid etter ferie i utlandet

  Det skjer at ansatte ikke kommer tilbake til avtalt tid etter ferie uten å ha varslet arbeidsgiver. Dette skaper ofte store problemer for driften, da man ikke har tatt inn vikarer utover det avtalte f... Les mer
 • Øk satsningen mot uønsket diskriminering

  Øk satsningen mot uønsket diskriminering

  Mer målrettet innsats knyttet til aktivitets – og rapporteringsplikten i arbeidslivet fordrer økt satsning på veiledning fra Likestillings – og diskrimineringsombudet.Les mer
 • Mer effektiv håndhevelse av offentlige anskaffelser

  Mer effektiv håndhevelse av offentlige anskaffelser

  Fra 1. juli 2012 gjelder nye regler om håndheving av offentlige anskaffelser. De nye reglene har som formål å gjøre håndhevelsen av offentligeanskaffelser mer effektiv, blant annet ved å sikre leveran... Les mer
 • April ble bedre enn ventet

  April ble bedre enn ventet

  Ferske tall fra SSB viser at detaljomsetningen, utenom motorkjøretøyer og bensin, ble 3,7 prosent lavere i april i år enn i april i fjor. Samlet sett for årets fire første måneder viser indeksen en øk... Les mer
 • Behov for endring av fastsatt feriefritid

  Behov for endring av fastsatt feriefritid

  På denne tiden av året er stort sett de fleste virksomheter ferdig med ferieplanleggingen, og ferietidspunktene for de ansatte er fastsatt og arbeidstakerne har fått underretning om den.  Les mer
 • Utgifter i forbindelse med anskaffelse av briller

  Utgifter i forbindelse med anskaffelse av briller

  Plikter arbeidsgiver å dekke arbeidstakers utgifter i forbindelse med anskaffelse av briller? Les mer
 • Feriepenger

  Feriepenger

  I Juss på onsdag 12.04.12 tok vi for oss ferieplanlegging og hovedreglene om ferieavvikling. Denne gangen skal vi se nærmere på beregning og utbetaling av feriepenger.Les mer
 • Innhandling til påske

  Innhandling til påske

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 10,2 prosent fra mars 2011 til mars i år viser SSBs detaljomsetningsindeks. Samlet sett for 1. kvartal viser indeksen en økning på 8,4 prose... Les mer
 • Avtaler om frivillig fratreden - "sluttpakker"

  Avtaler om frivillig fratreden - "sluttpakker"

  Et alternativ til oppsigelser eller avskjed kan være å inngå avtale med arbeidstakeren om frivillig fratreden. Ved inngåelse av slike avtaler er det en rekke forhold det er viktig å være oppmerksom på... Les mer
 • Arbeidsgivers kameraovervåking på arbeidsplassen

  Arbeidsgivers kameraovervåking på arbeidsplassen

  For at arbeidsgiver skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass, kreves det et særskilt behov. Det vil si at det kreves noe mer enn en saklig begrunnelse.Les mer
 • På tide å starte ferieplanleggingen

  På tide å starte ferieplanleggingen

  Har du ikke allerede startet ferieplanleggingen, anbefaler vi å starte så snart som mulig, selv om det fortsatt er noe tid til det store ferierushet er over oss. Ved å planlegge tidlig kan du sikre at... Les mer
 • Permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon

  Permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon

  Denne artikkel handler om hvilke rettigheter arbeidstaker har til permisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon og ved overtakelse av fosterbarn. Rett til permisjon fremgår av arbeidsmiljøloven kap. 12... Les mer
 • Avtalt arbeidstid skal fremgå av arbeidsavtalen

  Avtalt arbeidstid skal fremgå av arbeidsavtalen

  Vi får jevnlig spørsmål om hvor presist arbeidstiden skal angis i arbeidsavtalen og vil her kort gå inn på hva loven krever for ansatte som må følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven (dvs. alle s... Les mer
 • Habilitet ved offentlige anskaffelser

  Habilitet ved offentlige anskaffelser

  Ved offentlige anskaffelser kan det oppstå spørsmål om habilitet både på oppdragsgiversiden og på leverandørsiden. Vi skal her se nærmere på enkelte av de mest aktuelle problemstillingene og hva aktør... Les mer
 • Styringsrett og oppsigelse når ansatte bryter datarutiner

  Styringsrett og oppsigelse når ansatte bryter datarutiner

  Noen virksomheter er underlagt strenge regler for behandling av person-, pasient-, journal- og helseopplysninger. For slike virksomheter vil det være spesielt viktig å etablere gode rutiner for databr... Les mer
 • Graviditet og ansettelse

  Graviditet og ansettelse

  Det er ikke lov å spørre jobbsøkere om de er gravide eller om de planlegger å bli gravide, jf. likestillingsloven § 4 tredje ledd. Søkeren har heller ingen plikt til å opplyse om at hun er gravid. Der... Les mer
 • Salg av tjenester over Internett

  Salg av tjenester over Internett

  Det blir stadig mer aktuelt å tilby tjenester over Internett. Vi vil her gi en oversikt over hvilke krav regelverket stiller til en elektronisk salgsprosess, samt angrerettlovens bestemmelser ved salg... Les mer
 • Julehandelen som ventet

  Julehandelen som ventet

  Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3 prosent fra desember 2010 til desember i fjor viser SSBs detaljomsetningsindeks. Veksten var i tråd med Virkes prognoser.Les mer
 • Offentlige anskaffelser: Innsynsrett

  Offentlige anskaffelser: Innsynsrett

  Har bedriften din innlevert tilbud i en offentlig anbudskonkurranse må man være oppmerksom på at andre har vidtgående adgang til å få innsyn i dette. Hva kan unntas fra innsyn og hvordan går man frem ... Les mer
 • HMS-opplæring for øverste leder

  HMS-opplæring for øverste leder

  Øverste leder i virksomheten plikter etter arbeidsmiljøloven § 3-5 å gjennomføre HMS-opplæring. Bakgrunnen for dette er at arbeidsgivere har plikt til å sørge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og der... Les mer
 • Sykefravær - fritak fra arbeidsgiverperioden

  Sykefravær - fritak fra arbeidsgiverperioden

  Som følge av lov, tariffavtale, arbeidsavtale og/eller særskilt tillatelse eller avtale med arbeidsgiver, har arbeidstaker i en del tilfeller adgang til å være fraværende fra arbeidet. For at et slikt... Les mer
 • Arbeidstakeres rett til innsyn i personalmappen

  Arbeidstakeres rett til innsyn i personalmappen

  Alle arbeidstakere er som regel registrert i en personalmappe. Personalmappen dokumenterer arbeidstakerens arbeidsforhold.Les mer
 • Færre HMS-forskrifter i arbeidsmiljøloven fra 2013

  Færre HMS-forskrifter i arbeidsmiljøloven fra 2013

  Mange arbeidsgivere og arbeidstakere opplever forskriftene som regulerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen som vanskelig tilgjengelig. Arbeidstilsynet har derfor sammen med Virke og de... Les mer
 • Arbeidstid - et verktøy i HMS-arbeidet

  Arbeidstid - et verktøy i HMS-arbeidet

  Partene i arbeidslivet arbeider kontinuerlig med å finne gode løsninger for regulering av arbeidstiden. Arbeidsgiver har rett til å fastsette den enkeltes arbeidstid i samsvar med virksomhetens behov ... Les mer
 • Arbeidsavklaringspenger

  Arbeidsavklaringspenger

  Gjennom vår kontakt med medlemmene får vi ofte spørsmål om hva som skjer med arbeidstaker og arbeidsforholdet etter at maksdato for sykepenger er nådd. Denne artikkelen tar sikte på å avklare noen av ... Les mer
 • Fullt hus på Handelskonferansen 2011

  Fullt hus på Handelskonferansen 2011

  Over 350 personer var samlet i Oslo til Handelskonferansen 2011. Det ble en tettpakket dag hvor representanter fra de forskjellige bransjene fikk presentert oppdaterte analyser, ble servert faglig påf... Les mer
 • Cubus og Varner-Gruppen vinner av Handelsprisen 2011

  Cubus og Varner-Gruppen vinner av Handelsprisen 2011

  Cubus og Varner-Gruppen ble i dag kåret til vinner av Handelsprisen 2011. I konkurranse med 370 kjeder i 40 bransjer innen norsk varehandel ble Varner-Gruppen tildelt prisen under Handelskonferansen 2... Les mer
 • Arbeidsgivers adgang til å gjennomføre rusmiddeltesting

  Arbeidsgivers adgang til å gjennomføre rusmiddeltesting

  Som arbeidsgiver kan man oppleve situasjoner hvor man er usikker på om ansatte er påvirket av rusmidler på jobb. Bruk av rusmidler utgjør en risiko for arbeidstakeren, arbeidsmiljøet og virksomheten. ... Les mer
 • Virke ga innspill til reiselivsstrategi

  Virke ga innspill til reiselivsstrategi

  Hovedorganisasjonen Virke er som kjent engasjert i revideringen av Nasjonal reiselivsstrategi, som skjer hos Nærings- og handelsdepartementet. Les mer
 • Bestemmelser for eldre arbeidstakere

  Bestemmelser for eldre arbeidstakere

  Når regnes en arbeidstaker som ”eldre”? Svaret vil være avhengig av hvem som blir spurt. Tall hentet fra Norsk seniorpolitisk barometer viser at i gjennomsnitt regnes personer på 57,7 år for eldre arb... Les mer
 • Avskjed

  Avskjed

  Avskjed er en svært alvorlig reaksjonsform overfor arbeidstaker og det er derfor ekstra viktig at arbeidsgiver er nøye med å opptre formelt korrekt i en slik situasjon.Les mer
 • Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

  Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

  Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven § 4-6 en særlig plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. Les mer
 • Sykmeldt arbeidstakers medvirkningsplikt i forbindelse med arbeidsgivers sykefraværsoppfølging

  Sykmeldt arbeidstakers medvirkningsplikt i forbindelse med arbeidsgivers sykefraværsoppfølging

  Arbeidsgiver skal så snart som mulig og senest innen 4 ukers sykefravær utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Les mer
 • Har arbeidsgiver adgang til å foreta kredittsjekk før ansettelse?

  Har arbeidsgiver adgang til å foreta kredittsjekk før ansettelse?

  Arbeidsgiver kan i noen tilfeller ha behov for å få informasjon om en jobbsøkers økonomiske situasjon. Det kan være mange årsaker til et slikt behov, for eksempel at vedkommende som skal ansettes skal... Les mer
 • Avgjørelse i Personvernnemnda om ulovlig bruk av GPS-data i oppsigelsessaker

  Avgjørelse i Personvernnemnda om ulovlig bruk av GPS-data i oppsigelsessaker

  Personvernnemnda behandlet i september 2011 en klagesak som gjaldt arbeidsgivers adgang til å innhente informasjon fra GPS-data til kontroll av de ansattes arbeidstid i selskapet. Les mer
 • Nedbemanning - oversikt over vilkår og plikter

  Nedbemanning - oversikt over vilkår og plikter

  Mange bedriftsledere vil oppleve at det på grunn av virksomhetens økonomiske situasjon er nødvendig å iverksette driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak. Når vil det være adgang til å si opp a... Les mer
 • Høyesteretts avgjørelse om arbeidsgivers styringsrett

  Høyesteretts avgjørelse om arbeidsgivers styringsrett

  Høyesterett har tidligere uttalt at arbeidsgiver i henhold til styringsretten har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforholde... Les mer
 • Verneombud

  Verneombud

  Verneombudet er en viktig aktør i virksomhetens systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Hovedfunksjonen til verneombudet er å ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbe... Les mer
 • Bedriftstilpasset arbeidstid på grossistområdet

  Bedriftstilpasset arbeidstid på grossistområdet

  Virke har siden 1996 hatt tariffavtale med LO-forbundet Norsk Transportabeiderforbund (NTF) innenfor grossistområdet (”Grossistoverenskomsten”). Likelydende tariffavtale har vi med YS-forbundene Parat... Les mer
 • Krav mot tidligere salgsledd

  Krav mot tidligere salgsledd

  Temaet som behandles i denne artikkelen er forbrukers rett til å velge om han skal rette sin reklamasjon mot andre enn butikken som har solgt varen, for eksempel importør eller produsent. I den forbin... Les mer
 • Ansettelse av EØS-borger i sommersesongen

  Ansettelse av EØS-borger i sommersesongen

  Skal din virksomhet ansette utenlandske arbeidstakere i sommer? I tilfelle er det flere forhold arbeidsgiver må forsikre seg om at er i samsvar med blant annet arbeidsrettslige, skatterettslige og try... Les mer
 • Arbeidstakers rett til redusert arbeidstid

  Arbeidstakers rett til redusert arbeidstid

  Når vil en arbeidstaker ha rett til å få redusert sin arbeidstid?Les mer
 • Høyesteretts avgjørelse om stillingsvern for sykemeldte ansatte

  Høyesteretts avgjørelse om stillingsvern for sykemeldte ansatte

  Arbeidsmiljøloven oppstiller et forbud mot oppsigelse av arbeidstaker som er borte fra arbeidet på grunn av sykdom eller ulykke de første 12 måneder arbeidstakeren er syk. En lik bestemmelse finnes og... Les mer
 • Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

  Reservasjons- og valgrett i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

  Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven (aml.) er å sikre arbeidstakerne mot dårligere rettigheter eller et svekket stillingsvern når det skjer endringer på arbeidsgiversid... Les mer
 • Manglende arbeidstillatelse som avskjedsgrunn

  Manglende arbeidstillatelse som avskjedsgrunn

  Den store etterspørselen etter arbeidskraft særlig i norsk næringsliv og i byggebransjen, bidrar til at stadig flere utenlandske arbeidstakere arbeider i Norge.Les mer
 • Arbeidstakers mangelfulle arbeidsprestasjoner

  Arbeidstakers mangelfulle arbeidsprestasjoner

  Dersom arbeidstaker ikke utfører sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende eller til rett tid, kan dette medføre saklig grunn til oppsigelse av arbeidsforholdet. Hvilke krav kan stilles til arbeidstaker ... Les mer
 • Hvordan bruke god HR for å unngå konflikter?

  Hvordan bruke god HR for å unngå konflikter?

  Som arbeidsgiver vil man måtte håndtere mange situasjoner som kan løses gjennom bruk av lover og regler. I denne artikkelen gis det et par tips til hvordan man også gjennom mer HR-relaterte løsningsme... Les mer
 • Hvor sent kan man reklamere på en vare?

  Hvor sent kan man reklamere på en vare?

  Et alminnelig spørsmål i kjøpsretten er hvor lenge en kjøper kan reklamere på kjøpet som følge av at han eller hun mener at varen er mangelfull. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven inneholder regle... Les mer
 • Sykepengerettigheter for ansatte som tar ut alderspensjon eller AFP

  Sykepengerettigheter for ansatte som tar ut alderspensjon eller AFP

  Denne artikkelen gir en oversikt over sykepengerettighetene til ansatte som har tatt ut alderspensjon eller AFP, og som arbeider i privat sektor. Les mer
 • Tariffavtaler - vilkår og virkning

  Tariffavtaler - vilkår og virkning

  En tariffavtale er, kort og noe forenklet sagt, en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, om lønns- og arbeidsvilkår for en ubestemt krets av personer. A... Les mer
 • Virkninger av at det foreligger en virksomhetsoverdragelse

  Virkninger av at det foreligger en virksomhetsoverdragelse

  Når det besluttes at hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver, oppstår det spørsmål om overføringen gir arbeidstakerne rett til ansettelse hos den nye ... Les mer
 • Retten til feriepenger ved sykdom og foreldrepermisjon

  Retten til feriepenger ved sykdom og foreldrepermisjon

  I forbindelse med sykdom eller avvikling av foreldrepermisjon oppstår det ofte spørsmål om hvor mye feriepenger arbeidstaker opparbeider seg i denne perioden. Denne artikkelen vil ta for seg de proble... Les mer
 • Ansatte uten gyldig oppholdstillatelse

  Ansatte uten gyldig oppholdstillatelse

  Den siste tiden har papirløse innvandrere i Norge blitt satt på dagsorden. Arbeidsgiver som har ansatte uten gyldig oppholdstillatelse i arbeid, risikerer straff etter utlendingsloven § 108 andre ledd... Les mer
 • Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel/adopsjon

  Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel/adopsjon

  Arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-9 (1) slår fast at arbeidstaker som er gravid ikke av den grunn kan sies opp. Forbudet er begrunnet med at arbeidstaker skal spares for den belastning tap av stillingen v... Les mer
 • Sosiale medier som informasjonskilde

  Sosiale medier som informasjonskilde

  Bruk av sosiale medier er etter hvert blitt en del av hverdagen – både privat og i arbeidssammenheng.Virke har derfor tidligere anbefalt våre medlemmer at det etableres rutiner for bruk av sosiale med... Les mer
 • Forbrukers avbestillingsrett

  Forbrukers avbestillingsrett

  Vi får ved flere anledninger spørsmål fra våre medlemmer om forbruker har rett til å gå fra et kjøp, dvs rett til å avbestille varen. Hovedregelen etter norsk rett er at avtaler er bindende, og at man... Les mer
 • Innsyn i arbeidstakers e-post

  Innsyn i arbeidstakers e-post

  Utviklingen i arbeidslivet de siste årene har ført til at store deler av virksomhetenes kommunikasjon skjer ved bruk av e-post. Arbeidsgivere har derfor i enkelte situasjoner behov for å gjennomgå arb... Les mer
 • Konsekvenser av formfeil ved oppsigelse - daglig leders stillingsvern

  Konsekvenser av formfeil ved oppsigelse - daglig leders stillingsvern

  Rådgiverne i Virke påpeker til stadig i rådgivning til medlemmene at man må følge saksbehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven i forbindelse med oppsigelsesprosesser. Det er viktig a... Les mer
 • Angrerettloven

  Angrerettloven

  Høyesterett avsa 21. desember 2010 en dom som avklarer tolkningen av angrerettlovens rekkevidde. Avgjørelsen bør være av stor interesse for de av Virkes medlemmer som enkelte ganger gjennomfører ... Les mer
 • Høyesterett har godtatt Gjensidiges bedriftsfastsatte aldersgrense på 67 år

  Høyesterett har godtatt Gjensidiges bedriftsfastsatte aldersgrense på 67 år

  Høyesterett avsa den 29. juni 2010 dom i sak om Gjensidiges aldersgrense på 67 år var i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering. Høyesterett kom enstemmig til at 67-års grensen ik... Les mer
 • Bruk av bedriftshelsetjeneste

  Bruk av bedriftshelsetjeneste

  Med virkning fra 1. januar 2010 ble flere bransjer pålagt tilknytning til bedriftshelsetjeneste. Kravet er begrunnet ut fra det faktum at noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med størr... Les mer
 • Avgangsvederlag for andre enn agenter?

  Avgangsvederlag for andre enn agenter?

  Sørover i Europa er det vanlig at agenter driver utelukkende som dette. I Norge er det langt vanligere at agenter driver parallelt som forhandlere i eget navn, for eksempel som eneforhandlere for et u... Les mer
 • Virksomhetsoverdragelse - når kommer reglene til anvendelse

  Virksomhetsoverdragelse - når kommer reglene til anvendelse

  Når det besluttes at hele eller deler av en virksomhet skal overføres og videreføres hos en annen arbeidsgiver, oppstår det spørsmål om overføringen gir arbeidstakerne rett til ansettelse hos den nye ... Les mer
 • Lik lønn for arbeid av lik verdi

  Lik lønn for arbeid av lik verdi

  Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken la fredag 26. november 2010 fram stortingsmeldingen ”Likestilling for likelønn”. Meldingen er en oppfølging av det arbeid og de konklusjon... Les mer
 • Lokale avtaler/særavtaler mellom virksomheten og de tillitsvalgte

  Lokale avtaler/særavtaler mellom virksomheten og de tillitsvalgte

  Lokale avtaler gir de lokale parter større handlefrihet og fleksibilitet enn om det samme skulle vært regulert i sentrale tariffavtaler. Les mer
 • Permittering av sykmeldte arbeidstakere

  Permittering av sykmeldte arbeidstakere

  Permittering kan benyttes i situasjoner hvor virksomheten i en forbigående periode ikke kan holde arbeidstakerne beskjeftiget. Les mer
 • Oppløsning og avvikling av aksjeselskap

  Oppløsning og avvikling av aksjeselskap

  Ved avvikling av aksjeselskaper er det en del formelle grep som må gjøres for at selskapet skal anses som endelig oppløst. En oppløsning kan blant annet være aktuelt ved nedleggelse av virksomhet hvor... Les mer
 • Skatteplikt på julegave til de ansatte?

  Skatteplikt på julegave til de ansatte?

  I utgangspunktet er alle gaver/naturalytelser ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. Her gjelder imidlertid en rekke unntak med tilhørende beløpsgrenser blant annet for jubile... Les mer
 • Roller i HMS-arbeidet

  Roller i HMS-arbeidet

  Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og i samsvar med regelverket som er gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven (aml.). Det er likevel mange aktører s... Les mer
 • Arbeidsgivers oppfølging av ansatte i prøvetid

  Arbeidsgivers oppfølging av ansatte i prøvetid

  Regler om oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid er regulert i arbeidsmiljøloven (aml) § 15-6. Regelen innebærer et begrenset vern mot oppsigelse for ansatte i prøvetid, og lovgiver har... Les mer
 • Kombinasjon arbeid og alderspensjon etter 1.1.2011

  Kombinasjon arbeid og alderspensjon etter 1.1.2011

  Pensjonsreformen vil føre til at fra 1.1.2011 kan alle som har fylt 62 år og har opptjent pensjon utover folketrygdens minstepensjon, ta ut alderspensjon og fritt kombinere dette med arbeidsinntekt.Les mer
 • Konkurransebegrensede avtaler i arbeidsforhold

  Konkurransebegrensede avtaler i arbeidsforhold

  Arbeidsgivere kan ha behov for å sikre seg mot mulig fremtidig konkurranse og det hender at det tas inn klausuler om konkurransebegrensning i ansettelsesavtalene – imidlertid kan gyldigheten av slike ... Les mer
 • Sommervikarer

  Sommervikarer

  Ferien har begynt for mange ansatte og en del virksomheter har behov for å ansette sommervikarer. I den forbindelse er det viktig å huske at slike ansettelser må skje innenfor rammen av arbeidsmiljølo... Les mer
 • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær

  Arbeidsgiverperioden ved sykefravær

  For å ha rett på sykepenger fra arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker. Den perioden arbeidsgiver har betalingsansvar for, kalles arbeidsgiverperioden.Les mer
 • Reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene

  Reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene

  Norsk lovgivning regulerer i en rekke bestemmelser hvordan man skal gå fram der man mener å ha et krav på en annen. Temaet for denne artikkelen er to av regelsettene der det sentrale er fristene for å... Les mer
 • Permittering i forbindelse med arbeidskonflikt

  Permittering i forbindelse med arbeidskonflikt

  I bedrifter som rammes av arbeidskonflikt (streik) kan situasjonen være at arbeidsgiver ikke klarer å sysselsette arbeidstakerne som ikke er omfattet av konflikten på en rasjonell måte. Les mer
 • Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

  Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

  Mange virksomheter har i dag tekniske løsninger som gjør det mulig for de ansatte å koble seg på arbeidsgivers nettverk via mobil og bærbar pc nærmest hvor som helst og når som helst. Det er ikke uvan... Les mer
 • Skal du ansette yngre sommervikarer?

  Skal du ansette yngre sommervikarer?

  Mange virksomheter velger å benytte seg av yngre sommervikarer i ferien. Nedenfor tas det opp en rekke forhold som arbeidsgiver må være påpasselig med ved ansettelse av sommervikarer som er under 18 å... Les mer
 • Drøftelsesmøte før avskjed

  Drøftelsesmøte før avskjed

  Hvert år oppdages en rekke ”utro tjenere” i norske bedrifter. Disse blir gjerne oppdaget i forbindelse med ulike former for kontroller som norske sikkerhetsselskap foretar på oppdrag fra bedrifte... Les mer
 • Tvist om saklig oppsigelse/avskjed

  Tvist om saklig oppsigelse/avskjed

  Arbeidsgivere finner det i enkelte tilfeller nødvendig å gå til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakere, og det er i så fall et vilkår at oppsigelsen/avskjeden er basert på saklig grunnlag og er for... Les mer
 • Styreansvar

  Styreansvar

  Det kan være stas å bli valgt inn i et styre i en stiftelse eller et aksjeselskap. Det gjør at mange takker ja til slike verv uten å være klar over den risiko som er forbundet med vervet. Formålet med... Les mer
 • Arbeid av barn og unge

  Arbeid av barn og unge

  Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike avtaler kan være positive både for den unge personen det gjelder og for arb... Les mer
 • Rutiner for intern varsling - del av HMS-arbeidet

  Rutiner for intern varsling - del av HMS-arbeidet

  Arbeidsgiver, eller den i virksomheten som har fått delegert ansvaret for arbeidsmiljøet og oppfølgning av rutiner for helse, miljø og sikkerhet (HMS), har også et ansvar for at det etableres rutiner ... Les mer
 • Agenturavtaler som reguleres av utenlandsk rett

  Agenturavtaler som reguleres av utenlandsk rett

  I forhandlingene med utenlandsk hovedmann risikerer man at hovedmannen krever at avtaleforholdet skal reguleres av den lovgivning som gjelder i hovedmannens hjemland, og at tvister skal løses for doms... Les mer
 • Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette?

  Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette?

  Kontraktsparter regulerer ofte inn bruk av voldgift uten nødvendigvis å ha tenkt gjennom konsekvensene av slik regulering. Utgangspunktet er at tvister behandles ved de alminnelige domstoler dersom an... Les mer
 • Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper

  Ansattes rett til styrerepresentasjon i aksjeselskaper

  Ansatte i aksjeselskap er gitt rettigheter i forhold til å velge styremedlemmer og observatører til styret. I hvilke tilfeller dette gjelder og omfanget av rettighetene er betinget av at selskapet har... Les mer
 • Arbeidsavtalen

  Arbeidsavtalen

  Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd. Det gjelder uavhengig av stillingsandel eller ansettelsesforholdets lengde. Les mer
 • Endringer i tobakksskadeloven

  Endringer i tobakksskadeloven

  Den 1. januar 2010 trer forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr i kraft. Vi skal i denne artikkelen redegjøre for dette forbudet og for unntaket for spesialforretninger.Les mer
 • Bruk av advarsel i arbeidsforhold

  Bruk av advarsel i arbeidsforhold

  Advarsel er en reaksjonsform som arbeidsgiver kan bruke overfor en arbeidstaker som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen eller som handler i strid med arbeidsgivers interesser for øvrig. ... Les mer
 • Innleie av arbeidskraft

  Innleie av arbeidskraft

  Mange virksomheter ønsker å leie inn personell fremfor å ansette midlertidig i perioder med ekstra behov for arbeidskraft. Det er imidlertid viktig å ha oversikt over hvilke regler som da kommer til a... Les mer
 • Egenmelding ved sykefravær

  Egenmelding ved sykefravær

  Når en ansatt blir syk og ikke kan møte på jobb, kan arbeidsuførheten dokumenteres enten med egenmelding eller sykemelding. Les mer
 • Tilretteleggingsplikt når arbeidstaker er gravid

  Tilretteleggingsplikt når arbeidstaker er gravid

  En graviditet blir oftest ikke konstatert før det har gått noen måneder. Den vanlige standarden for arbeidsmiljøet bør derfor være slik at gravide kan utføre arbeidet uten risiko for fosteret. Omplass... Les mer
 • Sykdom og sykdomsfravær som oppsigelsesgrunn

  Sykdom og sykdomsfravær som oppsigelsesgrunn

  At arbeidstaker er syk trenger ikke å virke inn på arbeidsprestasjonen. Ofte vil arbeidstaker kunne utføre arbeidet likevel, eventuelt kombinert med tilrettelegging eller omplassering.  Det er vi... Les mer
 • Falsk legitimasjon

  Falsk legitimasjon

  Virke og Handelens Ølsalgsråd er opptatt av at butikker med salgsbevilling for alkohol unngår salg av alkohol til personer under 18 år. Det er derfor svært viktig at de ansatte ber om legitimasjon fra... Les mer
 • Diskriminering på grunn av kjønn

  Diskriminering på grunn av kjønn

  Diskriminering er ulovlig forskjellsbehandling. Diskriminering kan forekomme både i form av direkte og indirekte diskriminering og på ulike grunnlag. Det kan være på grunnlag av kjønn, etnisitet, reli... Les mer
 • Avtalerettslige tolkingsregler

  Avtalerettslige tolkingsregler

  Det hender at avtalepartene er uenige om hvorledes et avtaleutsagn skal forstås. Hvis utsagnet er uklart vil det kunne være usikkert hvilke rettsvirkninger som skal inntre. Det er derfor nødvendig å p... Les mer
 • Avvikling av feriefritid

  Avvikling av feriefritid

  Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert ferieår. Det vil si en årlig feriefritid på 4 uker og 1 dag, i det ferieloven legger opp til 6 virkedager pr. uke. I tillegg kommer... Les mer
 • Salgspant i varer bestemt for videresalg

  Salgspant i varer bestemt for videresalg

  I oktober 2008 behandlet vi reglene for salgspant som et forretningsjuridisk tema. Vi har i den senere tid mottatt henvendelser fra våre medlemmer med spørsmål om det er adgang til å avtale salgspant ... Les mer
 • Bruk av før og nå priser i markedsføringen

  Bruk av før og nå priser i markedsføringen

  23. januar 2009 fattet Markedsrådet vedtak som på noen sentrale punkter endrer tidligere vurderinger av hva som anses som lovlig markedsføring ved bruk av før og nå priser. Vi vil i denne artikkelen r... Les mer
 • Fortrinnsrett til ny ansettelse hos arbeidsgiver

  Fortrinnsrett til ny ansettelse hos arbeidsgiver

  Arbeidstakere som blir sagt opp som følge av driftsinnskrenkninger, vil etter arbeidsmiljøloven (aml) § 14-2 ha fortrinnsrett til ny ansettelse hos arbeidsgiver. Les mer
 • Unntaksbestemmelsen

  Unntaksbestemmelsen

  Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (3) gir oppdragsgiver anledning til å forbeholde en konkurranse om levering av helse- og omsorgstjenester til ideelle leverandører. Man opplever imidlertid d... Les mer
 • Tariffavtalens stilling ved fusjon mellom aksjeselskaper

  Tariffavtalens stilling ved fusjon mellom aksjeselskaper

  Virksomhetsoverdragelser finner ofte sted i forbindelse med at selskaper fusjonerer. Reglene om virksomhetsoverdragelse finnes i arbeidsmiljølovens kapittel 16. Ved virksomhetsoverdragelser blir ny ar... Les mer
 • Offentleglova

  Offentleglova

  Lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) trådte i kraft den 1. januar 2009. I det følgende gis en nærmere redegjørelse for lovens virkeområde og en... Les mer
 • Drøftingsplikt i forbindelse med omstilling og nedbemanning

  Drøftingsplikt i forbindelse med omstilling og nedbemanning

  Vi skal i det følgende gi en kort oversikt over de bestemmelser i lov og avtaleverk som regulerer arbeidsgivers drøftingsplikt med de tillitsvalgte i forbindelse med en omstillings-/nedbemanningsprose... Les mer
 • Konkurranseklausuler

  Konkurranseklausuler

  Av og til dukker det opp spørsmål fra Virkes medlemmer knyttet til konkurranseklausuler i agenturkontrakter. Konkurranseklausuler er klausuler som begrenser agentens adgang til å drive virksomhet... Les mer
 • Regulering av tjenestepensjoner

  Regulering av tjenestepensjoner

  Høyesterett avsa 29. september 2008 en svært interessant dom vedrørende regulering av løpende tjenestepensjoner. Dommen understreker at arbeidsgivere bør være påpasselige i forhold til hvordan ordning... Les mer
 • Etterfølgende avtalevilkår

  Etterfølgende avtalevilkår

  Det hender at vi blir presentert for problemstillinger relatert til avtalevilkår som ikke er vurdert i forbindelse med selve avtaleinngåelsen, men som presenteres på et senere tidspunkt. De ytterliger... Les mer
 • Allmenngjøring av tariffavtaler

  Allmenngjøring av tariffavtaler

  Virke har mottatt henvendelser fra flere av våre medlemmer med spørsmål om allmenngjøring av tariffavtaler. Noen er helt ukjent med hva dette innebærer, mens andre er usikre på om dette gjelder for de... Les mer
 • Leie av næringslokaler

  Leie av næringslokaler

  Virkes medlemmer tar ofte kontakt med spørsmål knyttet til forståelsen av leiekontrakter. Medlemmer i Virke er både utleiere og leietakere og vi bistår begge parter forutsatt at det ikke er i samme sa... Les mer
 • Opphavsrett

  Opphavsrett

  Vi har flere medlemmer som har hatt spørsmål rundt opphavsrett og hvordan en kan reagere dersom det oppdages at egne rettigheter blir krenket. Vi vil i denne artikkelen redegjøre for når opphavsrett t... Les mer
 • Salgspant

  Salgspant

  Reglene om salgspant følger av panteloven. Salgspant er avtale om panterett i solgte løsøregjenstander til sikkerhet for salgssummen eller for lån til betaling av salgssummen. Salgspant kan altså bare... Les mer
 • Beskyttelse av varemerker

  Beskyttelse av varemerker

  Mange av Virkes medlemmer har et navn som er godt kjent i det markedet de opererer. På samme måte kan et produktnavn eller et slagord gi klare assosiasjoner til en bestemt vare eller tjeneste. Stadig ... Les mer
 • Rett til fri ved religiøse høytidsdager

  Rett til fri ved religiøse høytidsdager

  Mange arbeidstakere har den siste tiden reist spørsmålet om muslimske arbeidstakere har krav på fri i forbindelse med feiringen av id, som markerer slutten av ramadan. Les mer
 • Offentlige anskaffelser og HUK

  Offentlige anskaffelser og HUK

  Det hender at vi blir kontaktet av medlemmer innenfor HUK-området med spørsmål om de er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser, det vil si om de plikter å følge regelverket ved egne ans... Les mer
 • Varsling om trakassering og annen utilbørlig opptreden

  Varsling om trakassering og annen utilbørlig opptreden

  Dagspressen og domstolene behandler stadig oftere konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker der spørsmålet er om det foreligger trakassering i strid med norske regler. Les mer
 • Kontrolltiltak i virksomheten

  Kontrolltiltak i virksomheten

  Ved ikrafttredelse av ny arbeidsmiljølov ble kontrolltiltak i virksomheten lovfestet i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Les mer
 • Opplæring av ansatte

  Opplæring av ansatte

  Opplæring av ansatte - En rett og plikt som varer hele arbeidsforholdet. Mange mener sikkert det følger av god fornuft at en ansatt bør gis god opplæring i den jobben som skal gjøres. Og det er sikker... Les mer
 • Kan mindreårige inngå gyldige avtaler?

  Kan mindreårige inngå gyldige avtaler?

  Barn under 18 år er umyndige. Dette medfører som hovedregel at de ikke kan binde seg til avtaler. Verge for mindreårige er den eller de som har foreldreansvaret (foreldrene). Les mer
 • Hva er en ideell organisasjon?

  Hva er en ideell organisasjon?

  I februar 2007 hadde vi en artikkel om unntaksbestemmelsen i forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende anskaffelse av rehabiliteringstjenester. I denne artikkelen ser vi nærmere på det andre unn... Les mer
Sist oppdatert: 07.11.2014 09:22