- Hvordan skal vi ruste oss for suksess i fremtidens arbeidsmarked?

- Hvordan skal vi utnytte nye muligheter til å skape vekst og lønnsomt næringsliv? 

På årets Virkekonferanse ser vi på hva som skal til for å lykkes i en ny virkelighet – for samfunn, næringsliv og medarbeider.

 Dagens konferansierer er Haddy N'jie og Svein Tore Bergestuen

Program:

Programmet staret kl. 09.00 og avslutter kl. 15.00, vi inviterer til frokost fra kl. 08.15

 

Velkommen

Velkommen ved:

 

Vibeke H. Madsen, Administrerende direktør i Virke
Jacob Schram, President i Virke og og Europasjef Circle K

 

Spranget inn i et nytt paradigme

 

Martin Beck-HoltheAdm.dir, McKinsey Norge

  

Nye samspill 

Hvordan kan samfunnet skape mer, bedre og helt nye tjenester og produkter gjennom økt samarbeid?

Med høy endringstakt utfordres stadig det private næringsliv til å tenke utenfor boksen, men hva er egentlig det uforløste potensialet ved å kombinere kompetanse, kapital og ressurser på tvers av institusjoner, næringsliv og det offentlige?

Nye tider krever nye og bedre metoder for å løse samfunnets utfordringer.  Hva kan vi lære fra revolusjonerende satsing innen helse og fornybar energi?  

Panelsamtale med: 

  
 
Katrine Myhre, Adm.dir, Oslo MedTech
Mika Anttonnen, grunnlegger, styreleder og eier, St1
Erik Fosse, Professor i medisin ved UiO, prosjektleder, BigMed
Hilde Tonne, tidligere Adm.dir Telenor Danmark, leder forprosjektet til etablering av Toppindustrisenteret, styreverv i Danske Bank Group og Vattenfall AB 

  

Jakten på nye forretningsmodeller
Ny teknologi endrer verdikjeder, kundeatferd, arbeidsmetoder og forretningsmodeller. De som ser driverne bak endringene og evner å utnytte mulighetene har et konkurransefortrinn.
 
Hva kjennetegner de nye betingelsene i konkurransen? 
Hvordan defineres fremtidens næringer?  
 
Vi spør norsk næringsliv hva som kreves – av innsikt, handling og pågangsmot – for å rigge forretningsmodellen for en ny tid.
 
Panelsamtale med:
 
         
Tobias Bæck, Co-Founder, Bakken&Bæck
Anette Mellbye, Direktør Aftenposten Mobil, Schibsted
Henrik Müller-Hansen, grunnlegger og Adm.dir.,Gelato Group
 

 

Kapitalisering av ideer

Hvor mange av de siste gode ideene i din virksomhet, kom fra styrerommet?  

Strategier og satsningsområder bestemmes i styrerom og ledergrupper, men det er sjelden der ideene skapes eller der gjennomføringen skjer.
I fremtiden vil det stilles enda større krav til endringsvillige, nytenkende og tilpasningsdyktige virksomheter - det krever at alle er med og at de beste ideene fanges opp. 
 
Så hvordan bør virksomheten ledes i en ny tid?
Hvordan få det beste ut av medarbeiderne og på tvers i virksomheten? Hva skal til for å føre nye ideer fra tankestadiet til markedet så raskt og kostnadseffektivt som mulig? Og hvilken innvirkning har egentlig bedriftskulturen oppe i alt dette?  

 

Panelsamtale med:

 
 
Rune Bjerke, Konsernsjef, DNB
Karin Hindsbo, Adm.dir., Kode
Egil Sundvor, Sports redaktør, NRK
Nils Øveraas, Generalsekretær, DNT
Isabelle Ringnes, grunnlegger og leder TENK-Tech-nettverket
for kvinner, alumni fra Singularity University og Management Trainee,  Schibsted London 

 

The Entreprenurial state and inclusive growth  

Mariana Mazzucato, Professor i Economics of Innovation, og blant annet skrevet boken "The Entrepreneurial State, debunking public vs private sector myths" kåret av  Financial Times til årets beste bok. Mariana betegnes som en av de mest sentrale tenkerne rundt innovasjon - Hvordan investere i innovasjonsdrevet vekst i dagens sekulære stagnasjon?

Mariana Mazzucato, Professor i Economics of Innovation

 

 

Norge i verden – hvordan sikre investeringsvilje og politikk for vekst?
 
I et globalisert og stadig mer grenseløst næringsliv hvor tilknytningsformer er i endring, kreves rammevilkår som tilrettelegger for bærekraftig vekst og konkurransekraft i det norske markedet.
 
Hva må være på plass for å sikre privat investeringsvilje og vekst i lønnsomme arbeidsplasser?
 
Har norske gründere god nok tilgang på kapital i tidlig fase og henger næringspolitikken med i svingene? 
 
Panelsamtale med:
                            (Frode Eilertsen)
Kristin Clemet, Leder, Civita
Jon Fredrik Baksaas, Tidligere konsernsjef i Telenor Group
Carine Zeier, Digital Strategist/Startup Builder, Zeier & Co
Ivar Strompedal, Porteføljeforvalter, Arcitc Globale Investeringsfond
 

  

Kompetanse for fremtiden

​Å finne medarbeidere med rett kompetanse blir en av de største utfordringene for norske virksomheter i fremtiden. Nye krav krever bedre samarbeid mellom virksomheter og utdanningssystem og virksomhetene mellom.

Kan det tradisjonelle utdanningssystemet løse utfordringen alene, eller må vi tenke nytt?

Panelsamtale med:

         
 
Kristin Ruud, HR direktør, Microsoft
Heidi Ibenholt, Butikksjef Kiwi
Tormod Skjerve, Seniorrådgiver Arbeidslivspolitikk, Virke
Henrik Asheim, Stortingsrepresentant i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  
 
 
 
Reorganisering av trepartssamarbeidet?

Nye forretningsmodeller utfordrer det tradisjonelle samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Hvis ingen er arbeidstaker eller arbeidsgiver og noen er litt av begge deler samtidig, hva gjør vi da med den tradisjonelle trepartsmodellen? Skal vi løse utfordringene med nye lovreguleringer eller skal arbeidslivets organisasjoner omstille seg for å bli attraktive og finne plass til de nye forretningsmodellene?

Panelsamtale med:

      
Vibeke H. Madsen, Amd.dir., Virke
Sondre Rasch, Gründer og Adm.dir., Konsus
Anniken Hauglie, Arbeids og Sosialminister (H)
Hans Christian Gabrielsen, Andre nestleder, LO
Shafi Adan, Seriegründer og medgründer, Zoopit