Hvordan skal vi ruste oss for suksess i fremtidens arbeidsmarked?

Hvordan skal vi utnytte nye muligheter til å skape vekst og lønnsomt næringsliv? 

På årets Virkekonferanse ser vi på hva som skal til for å lykkes i en ny virkelighet – for samfunn, næringsliv og medarbeider. 

Endelig program lanseres den 5. oktober.

 

Se fjorårets konferanse her >>