Navigere opp
Logg på

Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.
 
I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.
 

Tariffoversikt

Hovedavtale:

  • Parallellavtalen

  • Virke og LO

  • Virke og YS

Sorter:

Tariffavtaler

 

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.
 
Overenskomst:
 
 
 
 

 Tariffnytt

 
Sist oppdatert: 15.09.2015 21:43
 

 Protokoller