Navigere opp
Logg på

Særavtale for undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.
 
I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummer bedrift. En bedrift med virksomhet på flere steder kan derfor bli bundet av tariffavtale for noen, men ikke alle virksomhetsstedene.
 

Tariffoversikt

Hovedavtale:

  • Parallellavtalen

  • Virke og LO

  • Virke og YS

Sorter:

Tariffavtaler

 

Sist oppdatert: 13.01.2015 14:46