Bransjesamling Callsenter

Virke inviterer til en spennende og innholdsrik ettermiddag for bransjen.

Denne dagen skal vi innom:

  • Marked for callsenter – hvordan jobber vi videre 
  • Virke sin Callsenteranalyse
  • Godkjenningsordningen for callsenter 
  • Når er det lovlig å ansette midlertidig. Når kan man si opp en ansatt som ikke fungerer?
  • e-Privacy – Hva skjer 
  • Bransjetur til Amsterdam i september. Nærmere om innhold og fastsettelse av dato.