Fagdag Virke Inkasso

Fagdagen for våren 2020 er flyttet til januar 2020 i forbindelse med ny inkassolov

Dette er den viktigste begivenheten for inkassobransjen siden 2009. Regjeringens arbeidsgruppe legger frem sin rapport i midten av januar og fagdagen vil i all hovedsak omhandle denne rapporten og de forslagene som kommer fra arbeidsgruppen.  

Vi oppfordrer alle inkassoselskaper til å melde seg på for en full gjennomgang av rapporten, Virke Inkassos kommentarer, eksterne foredrag og veien videre.

Etter fagdagens slutt avholdes Virke inkasso årsmøte 2019 (kl. 16.15-17.00). Medlemsvirksomhetene mottar informasjon om årsmøtet i en egen forsendelse.  

Velkommen!

Program-mer detaljert program kommer fortløpende

 • : Registrering og kaffe 

 • : Velkommen til vårens fagdag

  v/ styreleder for Virke Inkasso Annette Willumsen og leder for Virke inkasso Aleksander Nordahl.  

 • : Innledningsforedrag  

 • : Ny inkassolov – Gjennomgang  

 • : Kaffepause

 • : Ny inkassolov – Gjennomgang fortsetter 

 • : Lunsj  

 • : Ny inkassolov – Gjennomgang fortsetter 

 • : Kaffepause

 • : Ny inkassolov – Gjennomgang fortsetter 

 • : Kaffepause 

 • : Årsmøte Virke inkasso 

 • : Fagdag og årsmøte avsluttes 

Frist for påmelding er 24. januar 2020. Påmelding er bindende.
Eventuell avmelding må skje senest dagen før for å unngå belastning av deltakeravgift.
Godskriving til autorisasjonsordningen:   
7 timer hvorav 6 timer er inkassofaglige.