Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Seminaret er avlyst

Virke inviterer til frokostseminar

Fra 1. januar har har arbeidsgivere fått et større ansvar for å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.  Mange virksomheter er nå forpliktet til dokumentere og rapportere på lønn- og kjønnsforskjeller og ufrivillig deltid. I tillegg skal arbeidsplassen jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

På dette frokostseminaret får du en oversikt over regelendringene og praktiske tips til hvordan dere kan jobbe med likestilling og diskriminering i din virksomhet.

Frokost og registrering fra kl.08.00. Frokostseminaret begynner 08.30.

Tema som vil bli tatt opp

 • Hovedtrekkene i arbeidsgivers ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering

 • Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?

 • Praktiske tips til hvordan du kan jobbe med likestilling og diskriminering i din virksomhet i tråd med de nye reglene

 • Plikt til kartlegging av lønn fordelt på kjønn og ufrivillig deltidsarbeid

Foredragsholdere

 • Anette Brinchmann Pollen

  Prosessadvokat

  Anette bistår Virkes medlemmer med juridisk rådgivning og rettsprosesser innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun jobber også med offentlige anskaffelser og konkurranserett, blant annet ved å representere Virke i fagrådet for innkjøpskortet.

 • Thea Tellemann

  Advokat

  Thea Tellemann arbeider i avdelingen Arbeidsrett SMB. Hun har betydelig erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, forhandling, omorganisering og nedbemanning samt spørsmål om tariff.