Kick-off for grønt veikart kultur

Se livestream fra kl. 09:30 her

Kunst- og kultursektoren tar ansvar 

Vi tar for oss FNs bærekraftsmål med konkrete målsettinger for 2030 og 2050. Det skal handle om de områdene hvor kunst og kultursektoren kan gjøre størst forskjell, med et særlig fokus på klima.

Veikartet skal gi overordnet status, samt konkrete målsettinger og forslag til tiltak for å redusere klimaavtrykket i sektoren, med et mål om å ha klart et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultur sektor i januar 2021.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer og det blir inspirerende innlegg og paneldiskusjoner.

Det blir enkel lunsjservering og muligheter for å fortsette samtalene etter at arrangementet er avsluttet.

Velkommen!

Arrangementet er gratis.  Ved påmelding anbefaler vi at Chrome benyttes som nettleser.

Initiativtakere er Hovedorganisasjonen Virke, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk Teater- og Orkesterforening. 

Program

 • : Registrering og enkel servering

 • : Velkommen!

  Konferansier for arrangementet er Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke Kultur og Opplevelse.

 • Hvordan startet dette?

  Innlegg ved Tone Østerdal, daglig leder Norske Konsertarrangører.

 • Hvilken betydning har kunst- og kultursektoren for omstillingen til et mer bærekraftig samfunn?

  Innlegg ved Frank Jørstad, skuespiller og partner i Promethevs.

 • Oppspark til arbeidet med veikartet

  Innlegg ved Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kulturminister Trine Skei Grande.

 • Hvordan kan politikerne bidra?

  Samtale med klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kulturminister Trine Skei Grande. Samtalen ledes av Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen.

 • Sirkulær-økonomi – hva er det og hvorfor er det relevant for kunst- og kultursektoren?

  Innlegg ved Cathrine Barth, partner, Circular Norway.

 • Hva kan kultursektoren lære av bygg- og eiendomssektorens grønne veikart?

  Innlegg ved Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn byggallianse.

 • Transforming our world

  Innlegg ved Morien Rees, leder av ICOMs internasjonale arbeidsgruppe på bærekraft.

 • Kunst- og kultursektorens klimaavtrykk – erfaringer fra British Arts Council

  Innlegg ved Lucy Latham, prosjektleder Julie's Bicycle.

 • Panelsamtale

  • Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse
  • Cathrine Barth, partner, Circular Norway
  • Morien Rees, leder, ICOMs bærekraftsutvalg

  Moderator er Linnéa E. Svensson, prosjektleder Grønt veikart for kunst- og kultursektoren, Greener Events.

 • Om prosessen med veikartet og veien videre

  Innlegg ved Linnéa Svensson, prosjektleder for arbeidet med Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

Foredragsholdere

 • Ola Elvestuen

  Klima- og miljøminister
 • Trine Skei Grande

  Kulturminister
 • Katharina Bramslev

  Daglig leder, Grønn byggallianse

  Katharina Bramslev er daglig leder i Grønn Byggallianse. Katharina ledet arbeidet med bygg- og eiendomssektorens grønne veikart. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av nesten 300 private og offentlige selskap i bygg- og eiendomssektoren i Norge som ønsker å være i front på miljøområdet.

 • Frank Jørstad

  Skuespiller og partner, Promethevs

  Frank Jørstad er skuespiller og partner i rådgivningsselskapet Promethevs. Frank arbeider med lederutvikling og lederskapsretorikk i privat og offentlig næringsliv. Han underviser en rekke steder, blant annet på Underviser på Handelshøyskolen BI.

 • Cathrine Barth

  Partner, Circular Norway

  Cathrine Barth er partner i Circular Norway. Cathrine brenner for bærekraftige løsninger, for mennesker og næringslivet, så vel som strategisk design av en sirkulær verdikjede. Derfor startet hun Circular Norway sammen med RENAS, Elektroforeningen og Regnskap Norge. Hun vil dele noen taker om hvordan kunst- og kulturlivet bør tenke mer sirkulært, hvordan man unytter ressursene sine bedre og aktivt kan nå ut til sitt publikum ved å være foregangsaktører.

 • Lucy Latham

  Prosjektleder, Julie's Bicycle

  Lucy Latham er prosjektleder i Julie’s Bicycle. Julie’s Bicycle jobber prosjektbasert for bærekraft i praksis med hele kunst og kultursektoren i Storbritannia og internasjonalt. De jobber med forskning, kursing, rådgivning og fokuserer på en strategisk integrering av miljø- og klimatiltak i kulturøkonomien. Lucy leder arbeidet med Arts Council England for å inspirere og støtte miljøhandlinger på tvers av kunst- og kultursektoren. Dette samarbeidet førte til et banebrytende politisk inngrep i 2012, da Arts Council ble det første kulturorganet som integrerte miljørapportering og -politikk i finansieringsavtalene til organisasjonene som ble støttet gjennom ordningen National Portfolio.

 • Linnéa Svensson

  Prosjektleder, Grønt veikart

  Linnéa E. Svensson er prosjektleder for arbeidet med grønt veikart for kunst- og kultursektoren, og leder Greener Events. Linnéa har jobbet med arrangement og bærekraft i over 20 år. Hun har bakgrunn fra Øyafestivalen, by:Larm, Bislett Games og en rekke andre arrangement. Hun skal lede arbeidet med utviklingen av veikartet.

 • Morien Rees

  Morien Rees er utdannet innen arkitektur fra University of Wales og kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Han forlot arkitekturen i 1994 til fordel for museumssektoren. I dag er han ansatt som museumsutvikler ved Varanger Museum og leder den internasjonale museumsorganisasjonen ICOMs arbeidsguppe på bærekraft.

 • Tone Østerdal

  Daglig leder, Norske Konsertarrangører

  Tone Østerdal har vært daglig leder i Norske Konsertarrangører siden august 2018. Før det jobbet hun 15 år i fylkeskommunal forvaltning på kunst- og kulturfeltet, de siste sju årene som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Tone har en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, og er sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun innehar flere styreverv i ulike deler av kunst- og kulturfeltet, og er nestleder i styret til Norsk publikumsutvikling.

Kontakt