Møte mellom politiet i Oslo og utelivsbransjen

Virke er hovedorganisasjonen til mange serverings- og utelivssteder. Nå inviterer vi, sammen med politiet i Oslo, til et informasjonsmøte for aktører i utelivsbransjen

Møtet avholdes på Kulturhuset, møterom Boksen

Møtet er også åpent for ikke-medlemmer av Virke.

Program

  • Inntrykk fra 2019. Trender, endringer mv, gjengvold og bruk av våpen – oppdatering fra politi og bransje

  • Politiets fokusområder 2020

  • Oppdatering fra politiet om organisering

  • Kontakter i politiet for råd og veiledning

  • Innspill fra bransjen