Search Results here!

Bransjesamling Callsenter

 • Virke, Henrik Ibsens gate 90, Oslo
  • Kr. 0
   Pris

Virke inviterer til en spennende og innholdsrik ettermiddag for bransjen.

Denne dagen skal vi innom:

 • Marked for callsenter – hvordan jobber vi videre 
 • Virke sin Callsenteranalyse
 • Godkjenningsordningen for callsenter 
 • Når er det lovlig å ansette midlertidig. Når kan man si opp en ansatt som ikke fungerer?
 • e-Privacy – Hva skjer 
 • Bransjetur til Amsterdam i september. Nærmere om innhold og fastsettelse av dato.