Har du behov for å komme deg ut av leiekontrakten?

Hva gjør du med leiekontrakten om du må stenge eller flytte butikken? Våre advokater veileder deg gjennom sentrale temaer knyttet til dette.

Virke inviterer til frokostseminar

Det er krevende tider i handelen og advokatene i Virke opplever stor pågang fra butikkeiere som ønsker å avslutte langvarige leiekontrakter før utløpet av avtalt leieperiode. Avslutning av leieforhold før tiden reiser en rekke spørsmål om hva utleier og leietaker kan kreve av hverandre. 

På dette frokostseminaret går vi gjennom sentrale temaer knyttet til dette og særlig sett fra leietaker/butikkeiers side.

Frokost og registrering fra kl.08.00. Frokostseminaret begynner 08.30.

Tema som vil bli tatt opp

 • Er leietaker forpliktet til å betale leie ut leieperioden?

 • Kan utleier kreve fortsatt drift i lokalene ut leieperioden?

 • Kan butikkeier kreve at utleier finner ny leietaker? (utleiers tapsbegrensningsplikt)

 • Muligheter for fremleie og overdragelse av leieforholdet

 • Innspill til forhandlinger med utleier

Foredragsholdere

 • Irene Lundeker

  Advokat

  Irene Lundeker er spesialisert advokat innen rettsområdene kontraktsrett, eiendom og prosedyre. Lundeker har særlig kompetanse på kjøps – og leiekontrakter, og har bistått en rekke aktører i forhandlinger og i tvister for domstolen. Lundeker har også arbeidet med tvister knyttet til kontrakter som dommerfullmektig i domstolen.

 • Tanya Farstad Valdø

  Advokat

  Tanya Farstad Valdø har ansvaret for forvaltningen av Virke Eiendom AS. Hun arbeider i tillegg som advokat for våre medlemmer og arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, fast eiendom og husleierett. Hun har særlig kompetanse innenfor fast eiendom og har bred erfaring med mangelskrav og andre rettslige problemstillinger knyttet til overdragelse og leie/utleie av næringslokale og annen eiendom.