Search Results here!

Møte mellom politiet i Oslo og utelivsbransjen

 • Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
  • Kr. 0
   Pris

Virke er hovedorganisasjonen til mange serverings- og utelivssteder. Nå inviterer vi, sammen med politiet i Oslo, til et informasjonsmøte for aktører i utelivsbransjen

Møtet avholdes på Kulturhuset, møterom Boksen

Møtet er også åpent for ikke-medlemmer av Virke.

Program

 • Inntrykk fra 2019. Trender, endringer mv, gjengvold og bruk av våpen – oppdatering fra politi og bransje

 • Politiets fokusområder 2020

 • Oppdatering fra politiet om organisering

 • Kontakter i politiet for råd og veiledning

 • Innspill fra bransjen