Alf Gunnar Andersen

CEO Fintech Norway

Litt om Alf Gunnar

Alf Gunnar jobber i Fintech Norge, en ideell organisasjon som jobber for å forbedre bransjeforholdene for alle de uavhengige fintech-selskapene i Norge.

Organisasjonen ønsker å gi alle et likt felt å spille på med en rettferdig og upartisk dommer. Fintechs visjon er å være en utfordrer mot det etablerte og utgjøre en stemme i samfunnsdebatten for våre medlemmer.