Britt Otterdal Myrset

Partner, Deloitte

Litt om Britt

Britt er partner i Deloitte og leder en portefølje av tjenester knyttet til selskapers topplinjevekst og ledelsesagenda i Deloitte. Hun er Deloitte sin consumer- og retailekspert, og har jobbet med handelsaktører i inn-og utland i over 20 år.

Britt har levert store transformasjonsprosjekter i tillegg til rene vekststrategi og innovasjonsprosjekter. Hun er en engasjert og synlig aktør i Norges handelsdebatter.