Elisabeth Dahl Hansen

Fagdirektør i Norske Kvinners Sanitetsforening

Elisabeth er samfunnsengasjert leder, som brenner for frivillighet, fellesskap, deltagelse og mestring for alle. Tidligere har hun jobbet 14 år i Røde Kors, blant annet som leder innen flyktningefeltet og oppvekst.