Henriette Johansen

Kommunikasjonsrådgiver, STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt)

Litt om Henriette

Henriette mener mye av sykefraværet i jobb kan forebygges gjennom å jobbe kunnskapsbasert, systematisk og i fellesskap om et bedre arbeidsmiljø.

Hun har inngående kjennskap til verktøyet «En bra dag på jobb», som er basert på forskning og erfaring som gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø.