Portrettfoto av  Martha

Martha Rubiano Skretterberg

Generalsekrætær i Caritas Norge

Som generalsekretær i Caritas Norge har Martha Rubiano Skretteberg de siste åtte årene stått på barrikadene for de aller mest sårbare. Hun har lang erfaring med å jobbe med humanitære spørsmål. Det at hun har vokst opp i Colombia, et land preget av langvarig konflikt og fattigdom, styrker hennes troverdighet og stemme. Hun er utdannet jurist og har lang erfaring fra norsk arbeidsliv – både i privat og offentlig sektor, blant annet som avdelingsdirektør i flere departementer.