Ulf Andersen

Statistikksjef NAV

Litt om Ulf

Innlegg på Virke Arena: Friske ansatte er sunt for bunnlinja – hvordan kan vi sikre god helse og livskvalitet til alle?

Ulf er statistikksjef i NAV med ansvar for alt etaten publiserer av statistikk på NAVs områder. Ulf er en mye brukt foredragsholder som er svært opptatt av hva tallene forteller oss.