Ditt spor mot bærekraft

Kom i gang med bærekraft, velg ditt spor, og identifiser tiltak for din bedrift ved hjelp av Virkes workshop!

Bærekraft representerer mange muligheter for din bedrift, men det kan være vanskelig å komme i gang. Virke ønsker å støtte handels- og tjenestenæringen med konkrete verktøy på veien mot bærekraftig verdiskapning - av økonomisk, sosial, og miljømessig karakter.

Vi har identifisert ulike «spor» som viser hvilke konkrete typer tiltak du kan gå i gang med i din bedrift - og vil legge tilrette for at du kommer i gang med “Ditt spor” mot bærekraft.

Innhold

"Ditt spor" er basert på to workshops og tilhørende rammeverk. Dette er ikke et klassisk “kurs”, men snarere arbeidsøkter der vi vil støtte deg i å komme igang med tiltak i din bedrift. Du vil få muligheten til å:

 • lære om hva bærekraft betyr i din bransje
 • forstå og jobbe med drivere for bærekraft som er relevant for din bedrift
 • identifisere konkrete og relevante bærekraftstiltak for din bedrift
 • jobbe i mindre grupper med en gruppeleder for ditt valgte “spor”
 • påbegynne en plan for implementering
 • bli kjent med andre deltakere, og utvide ditt nettverk

Før første workshop vil du få tilsendt et arbeidshefte med oppgaver som du bruker underveis. Du vil jobbe med oppgavene både før, under og etter online workshops, og du vil få mer utbytte av opplegget om du jobber med arbeidsheftet på egenhånd.

Målgruppe for workshop

Opplegget er utviklet for bedrifter i handelen som ønsker å styrke sitt bærekraftsarbeid, og passer for deg som er leder eller har ansvar for strategiske utviklingstiltak i bedriften. Flere personer fra samme bedrift kan gjerne delta sammen - det vil gi delt eierskap til metodikk og tiltak. 

Kursholder

 • Camilla Skjelsbæk Gramstad

  bærekraftansvarlig, politikk

  Camilla Skjelsbæk Gramstad er Bærekraftsansvarlig og jobber for et bærekraftig næringsliv der det lønner seg å gå foran i den grønne omstillingen.

Kontakt