Gravferd Fagkurs Trinn III

Kurset vil forbedre deg i arbeidet som gravferdstaler, eller du vil lære det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Det vil også være fokus på god rådgivning og kundebehandling, og vi tar for oss den digitale kundereisen.

Fagkurs Trinn III dag en og to

Veien frem til å bli gravferdstaler. Teori og praksis

Kurset vil dyktiggjøre deg i arbeidet du gjør som gravferdstaler allerede eller det kan være det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Etter kurset vil du være i stand til å «lage» en gravferdsseremoni sammen med pårørende og ha bedre forutsetninger for å lede en gravferd som seremonileder.

Du får en kort teoretisk innføring i seremoniledelse og praktiske øvelser med blant annet trening på å fremføre deler av en gravferd foran andre. Hvilke elementer bør og kan være med i en livssynsåpen seremoni? Det vil bli vektlagt praktisk trening i å gjennomføre en samtale med pårørende, hvordan lage en minnetale og alt det som naturlig hører til seremonilederens oppgave i løpet av gravferden.

 • Vi går gjennom følgende temaer

Kursholder

De to første dagene holdes av Cand. Philol. Kjell Endre Bonesrønning som har arbeidet i 12 år blant annet som gravferdstaler hos Svanholm Gravferd i Trondheim. Han er i dag ansatt som sykehusprest ved Lukas Hospice i Trondheim og har hatt en rekke kurs og foredrag om blant annet seremoniledelse og stell av døde.

Fagkurs Trinn III dag tre

Rådgivning og kundebehandling

I Fagkurs Trinn III dag tre vil det være fokus på god rådgivning og kundebehandling.

Rådgivning og kundebehandling i ekstraordinære situasjoner kan være krevende for en rådgiver i gravferdsbransjen. Kompetanse og innsikt i hvordan man skal håndtere denne samtalen er avgjørende for et godt utfall.

Møte mellom gravferdsbyrå og de pårørende er en kunderelasjon som skal håndteres profesjonelt hvor det etiske er øverst på agenda samtidig som resultater for gravferdsbyrået er vesentlig.

 • Første del | Rådgivningsteknikk

 • Andre del | Konferansesamtalen

Kursholder

Dag tre holdes av Eric Løe,  CEO / Senior Business Advisor i Nordic Management Institute og har tidligere jobbet for selskaper som LADEGAARD Norge AS, Nokas, Telenor og Flytoget.  Eric har ledet store og omfattende endringsprosesser og utviklingsprosjekter med stor suksess, men best kjent er han gjennom sine inspirerende foredrag om kundereisen, ledelse og salgsteknikk.

Fagkurs Trinn III dag fire

Den digitale kundereisen

Fagkurs Trinn III dag fire tar for seg den digitale kundereisen. Vi ser nærmere på hvordan kundene bruker digitale plattformer som Google, Facebook og YouTube til å finne informasjon om ulike tjenester og tilbydere. Vi diskuterer hvilket innhold som bør være tilgjengelig på nett for å kunne betjene kundene på en god måte. Du lærer om digital markedsføring, etiske retningslinjer og potensielle fallgruver.

 • Første del | Digital kundeadferd

 • Andre del | Markedsføring av begravelsesbyråer på nett

Kursholder

Siste dagen er det Lise Fimreite Simensen som er kursholder. Hun har jobbet med digitale kanaler i ti år. Lise har sin bakgrunn fra Google og Opera Software. Hun har bistått noen av landets største virksomheter med digital strategi, kampanjer og analyser.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva slags servering er det på kurset?

 • Hvilke påmeldingsregler gjelder?

 • Vil det bli delt ut undervisningsmateriell?

 • Er kurslokale tilrettelagt funksjonshemmede?

 • Kan kurset leveres bedriftsinternt?

 • Hvordan søke om OU-fond midler til kurs hos Virke?

 • Har du spørsmål om et kurs?