Gravferd Fagkurs Trinn III

Kurset vil forbedre deg i arbeidet som gravferdstaler, eller du vil lære det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Det vil også være fokus på god rådgivning og kundebehandling, og vi tar for oss den digitale kundereisen.

Fagkurs Trinn III dag en og to

Veien frem til å bli gravferdstaler. Teori og praksis

Kurset vil dyktiggjøre deg i arbeidet du gjør som gravferdstaler allerede eller det kan være det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Etter kurset vil du være i stand til å «lage» en gravferdsseremoni sammen med pårørende og ha bedre forutsetninger for å lede en gravferd som seremonileder.

Du får en kort teoretisk innføring i seremoniledelse og praktiske øvelser med blant annet trening på å fremføre deler av en gravferd foran andre. Hvilke elementer bør og kan være med i en livssynsåpen seremoni? Det vil bli vektlagt praktisk trening i å gjennomføre en samtale med pårørende, hvordan lage en minnetale og alt det som naturlig hører til seremonilederens oppgave i løpet av gravferden.

 • Vi går gjennom følgende temaer

  • Livssynåpne seremonier
  • Hvilke elementer kan en gravferd bestå av?
  • Hvordan møte pårørende?
  • Hvordan skrive minneord?
  • Praktisk øvelse i gjennomføring av ulike deler av gravfreden.
  • Hjemmelekse mellom dag 1 og dag

Kursholder

De to første dagene holdes av Cand. Philol. Kjell Endre Bonesrønning som har arbeidet i 12 år blant annet som gravferdstaler hos Svanholm Gravferd i Trondheim. Han er i dag ansatt som sykehusprest ved Lukas Hospice i Trondheim og har hatt en rekke kurs og foredrag om blant annet seremoniledelse og stell av døde.

Fagkurs Trinn III dag tre

Rådgivning og kundebehandling

I Fagkurs Trinn III dag tre vil det være fokus på god rådgivning og kundebehandling.

Rådgivning og kundebehandling i ekstraordinære situasjoner kan være krevende for en rådgiver i gravferdsbransjen. Kompetanse og innsikt i hvordan man skal håndtere denne samtalen er avgjørende for et godt utfall.

Møte mellom gravferdsbyrå og de pårørende er en kunderelasjon som skal håndteres profesjonelt hvor det etiske er øverst på agenda samtidig som resultater for gravferdsbyrået er vesentlig.

 • Første del | Rådgivningsteknikk

  I denne modulen ser vi på hvilke samtaleteknikker man kan benytte for å oppleves som en troverdig rådgiver. Vi går gjennom tradisjonelle, teknikker for tonefall og ordvalg. Samt ulike måter å presentere gravferdsprodukter og tjenester på en god måte.

 • Andre del | Konferansesamtalen

  Vi vil i denne modulen bruke teknikker vi har lært, og vi vil trene på den viktige konferansesamtalen. Det vil bli lagt frem ulike cases med både enkle og utfordrende familiesettinger. Gjennom diskusjon og øving vil du lære hvordan lede en samtale og være en god rådgiver i en krevende konferansesituasjon.

  Som deltaker på dette kurset vil du utsettes for ideer og perspektiver knyttet til kundebehandling, rådgivningsteknikk og samtaleledelse. Summen av oppgaver og innhold er ment å gjøre deg som gravferdskonsulent trygg i din rolle som rådgiver, veileder og samtaleleder ( i møte med kundene).

Kursholder

Dag tre holdes av Eric Løe,  CEO / Senior Business Advisor i Nordic Management Institute og har tidligere jobbet for selskaper som LADEGAARD Norge AS, Nokas, Telenor og Flytoget.  Eric har ledet store og omfattende endringsprosesser og utviklingsprosjekter med stor suksess, men best kjent er han gjennom sine inspirerende foredrag om kundereisen, ledelse og salgsteknikk.

Fagkurs Trinn III dag fire

Den digitale kundereisen

Fagkurs Trinn III dag fire tar for seg den digitale kundereisen. Vi ser nærmere på hvordan kundene bruker digitale plattformer som Google, Facebook og YouTube til å finne informasjon om ulike tjenester og tilbydere. Vi diskuterer hvilket innhold som bør være tilgjengelig på nett for å kunne betjene kundene på en god måte. Du lærer om digital markedsføring, etiske retningslinjer og potensielle fallgruver.

 • Første del | Digital kundeadferd

  • Den digitale kundereisen
  • Innføring i digitale kanaler - Google, Facebook, YouTube, Instagram m.fl.
  • Hvilken tjenester og informasjon forventer kundene å finne på nett?
  • Øvelse / oppgave
 • Andre del | Markedsføring av begravelsesbyråer på nett

  • Nye konkurrenter på nett
  • Betalt annonsering for begravelsesbyråer
  • Verktøy og nyttige hjelpemidler for å lykkes med digital markedsføring - Kort om Google Analytics, Google Trends og søkeordsverktøy, Facebooks publikumsverktøy m.fl.
  • Potensielle fallgruver og viktige veivalg - Etiske retningslinjer, valg av søkeord, remarketing, personvern m.fl.
  • Hvordan velge riktige samarbeidspartnere (mediebyrå)
  • Øvelse / oppgave

Kursholder

Siste dagen er det Lise Fimreite Simensen som er kursholder. Hun har jobbet med digitale kanaler i ti år. Lise har sin bakgrunn fra Google og Opera Software. Hun har bistått noen av landets største virksomheter med digital strategi, kampanjer og analyser.

Ofte stilte spørsmål

 • Smittevern

  For at kurset skal gjennomføres i henhold til Virkes retningslinjer er det viktig at du:

  1. Vasker hender eller bruker Antibac på hendene ved ankomst.
  2. Vi forholder oss i henhold til nasjonale retningslinjer vedrørende hilsning, hoste/nys og håndhygiene.
  3. Hold avstand i møterom og fellesarealer. Det skal være 1 meter mellom oss i vanlig sosial omgang, samt i arbeidssituasjoner i løpet av kurset.
  4. Vi sitter på faste plasser i møterommet
  5. Du får utdelt penn og skrivepapir ved oppstart. Oppbevar dette på din faste plass under kurset.
  6. Vær nøye med å kaste brukte pappbeger i søppel, og/eller rydde kopper etc. i henhold til rutiner i møterommet.
  7. Rydd bort alt utstyr ved kursavslutning slik at du forlater en ryddig og rengjort plass.
  8. Dersom du skulle få feber eller forkjølelsessymptomer i løpet av kurset ber vi om at du trekker deg bort fra fellesarealer og gir øyeblikkelig beskjed til kursarrangør.
 • Er det servering på kurset?

  Deltakeravgiften dekker full bevertning.

  • Morgen: Kaffe/te og frukt
  • Formiddag: Lunsjbuffet 
  • Ettermiddag: Kaffe/te og kake
  • Halvdagskurs har lett servering i kurslokalet.

 • Hvilke påmeldingsregler gjelder?

  • Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
  • Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell av-melding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.
  • Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
  • Vi tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som for eksempel reiseutgifter ved en avlysning.
 • Vil det bli delt ut undervisningsmateriell?

  Å delta på et kurs eller en konferanse er en intensiv læringsopplevelse. For at du skal få best mulig utbytte av din deltakelse blir det utdelt eller tilsendt undervisningsmateriell på de fleste av våre kurs.

 • Er kurslokale tilrettelagt funksjonshemmede?

  De fleste av våre kurssteder er tilrettelagt for funksjonshemmede.
  Gi beskjed om eventuelle funksjonshemminger sammen med påmeldingen, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte.
  Hvis kursstedet ikke har nødvendige fasiliteter kan kursavgiften refunderes.

 • Hvordan søke om OU-fond midler til kurs hos Virke?

  Er du medlem og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet? Går du på kurs hos Virke dekker fondet da kostnaden 100 %.

  Dette gjelder både kurs, nettverk og lederutvikling i regi av Virke.

  Det eneste du trenger å gjøre er å skrive følgende i kommentarfeltet ved påmelding: Spesialutvalget og din virksomhets tariffavtale. Kostnaden dekkes fortløpende.

  Vil du i tillegg søke om dekket reise/opphold, bruker du ordinært søknadskjema for disse kostnadene.

  Maks beløp er 150 000 kroner per virksomhet.

 • Har du spørsmål om et kurs?

  Kontakt oss på

  Tlf 22 54 17 00 eller

  e-post  kurs@virke.no

Illustrasjon med en dame som tenker