Lederutvikling: Bærekraft og endringsledelse

 • Kringler Gjestegård og Hovedorganisasjonen Virke, Maura
  • Kr. 39 500
   Medlem
  • Kr. 49 500
   Ikke medlem

Målet med programmet er å gjøre deg i stand til å lede bærekraftsarbeidet, som leder eller rådgiver i en organisasjon. Kurset har en praktisk tilnærming og du vil få økt kompetanse og konkrete verktøy du kan ta med tilbake til din egen virksomhet. Vi tar opp problemstillinger som hvordan prioritere arbeidsområder innen bærekraft, aktuelt lovverk, omstilling til sirkulære forretningsmodeller og hvordan forene bærekraft- og forretningsstrategi.

Målgruppe

 • Du som sitter i ledergruppen med ansvar for bærekraftsarbeidet i egen virksomhet.
 • Du som har eller skal ta ansvar for bærekraftsarbeidet i virksomheten.
 • Du er ny i rollen som ansvarlig for bærekraft i din virksomhet.

Hva lærer du?

 • Dette kurset gjør deg i stand til å lage en bærekraftstrategi og lede bærekraftsarbeidet i egen virksomhet.
 • Gjør deg klar over ledelsens ansvar for bærekraft og bærekraftsrapportering.
 • Innføring i viktige verktøy for vesentlighetsvurdering, rapportering og miljøledelse.
 • Forventninger og krav fra myndigheter, EU, forbrukerne og andre interessenter.
 • Oppdatert kunnskap på arbeidet med å redusere virksomhetens klima og miljøavtrykk.
 • Innsikt i hvordan drive endringsledelse.
 • Praktiske eksempler fra flere andre virksomheter som har lykkes på bærekraftsområdet.
 • Lære teknikker og øve på hvordan bærekraft kan implementeres i egen ledergruppe og i organisasjonen.
 • Nettverk med andre som jobber med bærekraft.

Metode

Vår arbeidsform er formidling av forskningsbasert kunnskap, refleksjon, dialog, erfaringsdeling og diskusjon. Opplæringen vil være praksisnær og du vil få innblikk i beste praksis fra andre deltakere og andre bedrifter som bli invitert inn.

Mellom samlingene får du muligheten til å prøve ut det du har lært i praksis i din egen virksomhet. Slik sikrer vi at både du og virksomheten får nytte av programmet.

Du vil også få tilgang på et eget digitalt rom i vår nettverksplattform Mingle. Her vil det være muligheter for å dele erfaringer og kunnskap med de andre lederne i programmet underveis.

Samlinger

 • Modul 1

  31. august - 1. september på Kringler gjestegård, Åsvegen 775, Maura

  Drivere og barrierer for en bærekraftig utvikling av virksomheten. Som hjelp i å gjøre en vesentlighetsvurdering får du innsikt i føringer og reguleringer fra EU, dagens regelverk og forventninger fra stor og små kunder og andre interessenter som miljøorganisasjonene.

  Programmet starter klokken 09.30.

 • Modul 2

  27. september hos Virke, Henrik Ibsens gate 90, Oslo

  Hvordan jobbe med vesentlighetsvurdering og strategiprosess. Prioritering gjør alltid vondt. Vi gjennomgår de mest vesentlige bærekraftstemaene, også de det kan være vanskeligste å få gjort noe med.

 • Modul 3

  27. - 28. oktober hos Virke, Henrik Ibsens gate 90, Oslo

  Denne modulen har to temaer. Første dag handler om bærekraftsrapportering. Du får en gjennomgang av ulike verktøy og standarder. På kvelden drar vi på bedriftsbesøk til New Movement som en oppvarming til dag to som skal handle om forretningsutvikling og innovasjon med bærekraft som premiss.

 • Modul 4

  5. - 6. desember på Kringler gjestegård, Åsvegen 775, Maura

  Tema for siste modul er hvordan du kan implementere strategi og endring i egen virksomhet. Du lærer teknikker for endringsledelse, og du vil få innlegg om hvordan bærekraft kan brukes som intern og ekstern merkevarebygging. Også juridiske implikasjoner ved markedsføring av bærekraft blir berørt.  

  Programmet avsluttes klokken 15.00.

Prisen inkluderer

 • Kursmateriell
 • Bevertning
 • Overnatting på Kringler gjestegård for første og siste samling.
 • Middag og bedriftsbesøk 27. september.

Ansatte i virksomheter som er tariffbundet kan få dekket deltakeravgift

Er din virksomhet medlem i Virke, tariffbundet og betaler inn til Virke/LO-fondet eller Virke/YS-fondet kan du få midler til å dekke kursavgiften. 

Hvordan motta midler til å delta

Innledere

Ansvarlig

Ta kontakt med Helga om du har spørsmål om programmet.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.