Pilotprosjekt: Nettverk for bærekraftig handel

 • C. Sundts gate 9, Bergen
  • Gratis
   Pris

I dette pilotprosjektet deltar du som butikksjef og den tillitsvalgte eller en annen medarbeider i et nettverk sammen med andre butikker ved Galleriet.  Du lærer deg hva bærekraft betyr i praksis og får kompetanse som gjør deg rustet til å møte stadig strengere krav til bærekraft fra myndigheter, eiere og kunder.

Varehandelen spiller en avgjørende rolle for omstillingen til en grønnere norsk økonomi

Hvordan du driver din butikk, hvilke produkter og tjenester du tilbyr til dine kunder og hva du gjør med varer du ikke får solgt på vanlig vis, har mye å si for både mennesker og miljø. Varehandelen står overfor en stor omstilling de neste årene og vil møte stadig strengere krav til bærekraft både fra kunder og myndigheter.

I dette prosjektet får du muligheten til å lære deg hva bærekraft betyr i praksis og få kompetanse som gjør deg bedre rustet for framtiden.

Din butikk er en av de heldige utvalgte som får teste ut «Nettverk for bærekraftig handel»

Nettverk har i mange sammenhenger vist seg å være effektive arenaer for å dele kunnskap og erfaringer, og til å få motivasjon til å gjennomføre tiltak som kanvære vanskelige å få til på egen hånd.

Om pilotprosjektet

 • Hva går pilotprosjektet ut på?

  Dere vil få en innføring i det digitale verktøyet Ditt spor – som inneholder sentraletemaer innenfor bærekraft og sirkulær økonomi.

  I løpet av fire nettverkssamlinger vil dere til slutt ende opp med en plan for bære ftsarbeid i din butikk.

  Første nettverkssamling blir 15 november.  Alle samlingene arrangeres klokken 12 til 16 på Hotell Admiral. Før påske i 2022 har vi avslutning med utdeling av diplom og gjennomgang av resultater fra prosjektet.

 • Resultatene vil deles

  Prosjektet skal evalueres til våren og funnene vil da bli tilgjengelig i en kort sluttrapport.

  I tillegg vil vi utarbeide gode historier og fortellinger fra prosjektet om grep som gjøres i butikkene som egner seg til deling i sosiale medier, både for din butikk, Galleriet og Virke og HK.

 • Hvem står bak prosjektet?

  Prosjektet er et samarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke, Handel Kontor Norge (HK) og Fellesforbundet (FF) og har fått midler fra Fellestiltakene LO-Virke. I Bergen samarbeider prosjektet tett med Galleriet Bergen og Borghild Feet fra KnowIt er nettverkskoordinator.

  Samarbeidet mellom bedriftene og de tillitsvalgte, slik det er regulert i tariffavtalene mellom Handel og Kontor Norge, Fellesforbundet og Virke, egner seg godt til å finne og iverksette tiltak som medfører at bedriftene utvikler seg i bærekraftig retning. Dette prosjektet er en oppfølging av initiativet som ble tatt i tarifforhandlingene høsten 2020.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med nettverkskoordinator i Bergen, Borghild Feet

E-post borghild-lovise.feet@knowit.no

Telefon: 90 99 04 22

Eller

Prosjektleder Solveig Irgens

E-post: solveig.irgens@virke.no

Telefon: 93 40 17 81

Datoer:

Informasjonsmøte: 8  november, 2021 fra 12 til 13

Første nettverkssamling: 15 november 2021, fra 12 til 16

Andre nettverkssamling: 11 januar 2022

Tredje nettverkssamling: 1  februar 2022

Fjerde nettverkssamling: 8 mars 2022

Avslutning og middag: 24 mars 2022

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.