Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor. Kurset går over tre dager.

Læringsutbytte

Du vil få god kjennskap til hva det betyr å sitte i et styre og  hvilke oppgaver, ansvar og plikter loven setter. Du vil lære hvordan du skal bidra med innsikt og kunnskap, og medvirke til å bli en ressurs og tilføre verdi i ditt styre.

Vi går gjennom sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes.

Du vil få mange nyttige råd, tips og en «verktøy kasse» som du kan skreddersy og implementere i egen virksomhet.

Innhold

Samling en: Innføring

 • Hva betyr det å påta seg et styreverv
 • Ansvar, oppgaver og plikter
 • Roller i styret
 • Daglig leder og styret
 • Hvordan planlegge styreåret
 • Saksforberedelser, styrepapirer, dokumentasjon og fremstilling av saker
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Samling to:  Økonomi og erstatning 

 • Styrets ansvar for regnskap og økonomi
 • Lovpålagte rapporter
 • Egenkapitalutviklingen
 • Styrets handleplikt
 • Erstatningsansvar
 • Styreforsikring
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Samling tre: Strategi, generalforsamling og praktiske oppgaver

 • Generalforsamlingen - eiernes fora
 • Planarbeidet og budsjettering
 • Strategiarbeidet - hvordan lykkes med dette
 • Ansattvalgte i styret
 • Styreinstruks
 • Praktiske eksempler/case/gruppeoppgaver

Kurset er praktisk oppbygd, med gode presentasjoner, maler og sjekklister. Det legges opp til dialog og diskusjoner underveis i hver del.

Kurset passer for

 • Alle selskapsformer
 • Alle som ønsker seg styreverv
 • Sitter i styrer
 • Daglig ledere
 • Ansattvalgte
 • Observatører

Kursholder

 • Vidar Andersen

  Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med spesialisering innenfor økonomi, regnskap og skatt, samt revisorstudium. Autorisasjon som regnskapsfører.

  Vidar Andersen er forfatter av flere styrebøker, bl.a Styreguiden og Styrearbeid på 1-2-3. Praksis og arbeidserfaring som økonomisjef i Fredrikstad Kommune, økonomisjef Horn Yrkesklær AS, samt Adm.dir i Blåkläder AS. Er i dag partner i Concepta Partner AS som arbeider med regnskap, økonomi og selskapsrådgivning. Har bred erfaring fra styreverv i SMB bedrifter. Holder en rekke foredrag, samt en aktiv kursholder innenfor styre- og økonomiområdet og får alltid gode tilbakemeldinger som kursholder.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva slags servering er det på kurset?

 • Hvilke påmeldingsregler gjelder?

 • Vil det bli delt ut undervisningsmateriell?

 • Er kurslokale tilrettelagt funksjonshemmede?

 • Kan kurset leveres bedriftsinternt?

 • Hvordan søke om OU-fond midler til kurs hos Virke?

 • Har du spørsmål om et kurs?

Illustrasjon av et par med mange spørsmål

Vi holder også andre kurs og konferanser. Håper vi sees!

 1. Kurs i arbeidsrett fra A–Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed.

 2. Medarbeiderengasjement

  Hvordan skaper du en engasjert og lønnsom bedriftskultur? Få innsikt og konkrete verktøy til å skape det fundamentet du trenger for å øke medarbeiderengasjementet, løfte virksomhetens lønnsomhet og gjøre lederhverdagen din enklere!

 3. Gravferd Fagkurs Trinn III

  Kurset vil forbedre deg i arbeidet som gravferdstaler, eller du vil lære det du trenger for å prøve deg som gravferdstaler. Det vil også være fokus på god rådgivning og kundebehandling, og vi tar for oss den digitale kundereisen.

 4. Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

 5. Teamledelse

  Hvordan kan du inspirere og videreutvikle ditt team? Som leder for et team, en avdeling eller et firma, innehar du en nøkkelrolle.

Se alle kurs og konferanser