29 resultater funnet
 1. Handelsrapporten - Forhåndsbestilling

  Publisert: 

  Rapporten slippes 6. oktober 2021. På Handelskonferansen 21. september i Oslo Spektrum blir analyser og innsikt fra Handelsrapporten 2021/2022 presentert. Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Medlemspris: 
  2500 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 2. KBS-rapporten 2020-2021

  Publisert: 

  Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som ligger til grunn for utviklingen mot fremtidens KBS-næring.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Les mer og bestill
  Forsiden til KBS rapporten. Bilde av en som åpner en bil.
 3. Dagligvarebransjens håndtering av Covid-19

  Publisert: 

  Menon Economics har på oppdrag av Virke dagligvare utarbeidet en rapport om dagligvarebransjens håndtering av Covid-19.

  Les mer og bestill
  Forside på rapporten Daglivarebransjens håndtering av Covid-19
 4. Effektene av stans i grensehandel med dagligvarer under koronakrisen

  Publisert: 
  Les mer og bestill
 5. Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester

  Publisert: 

  Det er et stort potensial for nye handels- og tjenestejobber i en sirkulær økonomi. Framtidens virksomheter innen handel- og andre tjenestenæringer må i større grad bli en del av den sirkulære økonomien for å sikre en bærekraftig utvikling både av næringen og samfunnet.

  Les mer og bestill
  Forsiden på rapporten
 6. Treningssenterbransjen 2020

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i den norske og den europeiske treningssenterbransjen i 2019. Nøkkeltall som vekst, lønnsomhet og markedsandeler blir presentert. Rapporten viser også koronapandemiens påvirkning av treningssenterbransjen.

  Ordinær pris: 
  4000 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 7. Virke Reise - Bransjestatistikk

  Publisert: 

  Nordmenn reiser som aldri før. Tjenestekonsumet er i vekst og vi bruker en stadig større del av inntekten vår på opplevelser og reiser.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 8. Reisepuls 2021

  Publisert: 

  Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; desember og juni. Målgruppe for undersøkelsen er et befolkningsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

  Ordinær pris: 
  950 kr
  Les mer og bestill
  Foto av norsk natur
 9. Byggevareanalysen 2020

  Publisert: 

  I denne rapporten finner du årsstatistikk fra Virke Byggevarehandel. Rapporten gir et overordnet bilde av det norske markedet for byggevarer i 2020.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Medlemspris: 
  5000 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 10. Byggevarehandels rapport for 1. tertial 2021

  Publisert: 

  Markedsinformasjon for 1. tertial 2021

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 11. Skokjedene 2020

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen til de største kjedene i skobransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av sko. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele bransjen i 2020.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 12. Kleskjedene 2020

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen til 25 av de største kjedene i klesbransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av klær. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele klesbransjen i 2020.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 13. Møbel og interiørbransjene 2020

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen i møbel og interiørbransjene i 2020. Rapporten viser utviklingen i segmentenes omsetning, kjedenes omsetning, antall butikker og hovedtall for import av møbel og interiør. Rapporten inneholder også et estimat over bransjeglidningen i bransjen. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele bransjen i 2020.

  Ordinær pris: 
  1500 kr
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 14. Import av sko 2014-20

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av sko fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter og sammenlignes med utviklingen i salget av sko i skobutikkene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 15. Import av møbler 2014-20

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av møbler fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter og sammenlignes med utviklingen i salget av møbler i møbelbutikkene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 16. Import av klær 2014-20

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av klær fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter og sammenlignes med utviklingen i salget av klær i klesbutikkene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 17. Import av matvarer 2014-2020

  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i import av matvarer fordelt på volum og verdi. Importen fordeles på land og segmenter. Rapporten inneholder også en sammenligning av importvolum mellom de skandinaviske landene.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 18. Sommerhandelen 2020

  Publisert: 

  Sommeren 2020 ble tidenes beste for store deler av norsk detaljhandel.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 19. Nordmenns netthandel i utenlandske nettbutikker

  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen i nordmenns netthandel i utenlandske nettbutikker i perioden 2012-20. Netthandelen er brutt ned på varegrupper basert på MCC koder. Inneholder informasjon om varekategorier, antall kjøp, omsetning, land i perioden 2012-20.

  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 20. Spillrapporten 2019

  Publisert: 

  Spillrapporten gir innsikt om størrelsen, økonomien og utviklingen i dataspillbransjen i Norge. Tallene gjelder for årene 2017 og 2018.

  Les mer og bestill
 21. Spillrapporten 2020

  Publisert: 

  Denne publikasjonen viser data om størrelsen, økonomien og utviklingen i dataspillbransjen i Norge. Tallene gjelder for 2019 og er kun data uten kommentarer.

  Les mer og bestill
 22. Anslag for norsk økonomi per august 2021

  Publisert: 
  Les mer og bestill
 23. SINTEF-rapport 2020

  Publisert: 

  Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak, viser at vi kan skape milliardverdier og flere tusen nye arbeidsplasser i Norge ved å sørge for at byggevarer, tekstiler, møbler og elektronikk brukes mer enn én gang.

  Les mer og bestill
  Forsiden på Sintefrapporten
 24. Balansekunst

  Publisert: 

  Ny og utvidet rapport lansert november 2020. Hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet? Kompetanse bygges gjennom hele livet. Gjennom utdanning, mens vi er på jobb og gjennom livet generelt. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har.

  Les mer og bestill
  Forsiden på rapporten Balansekunst
 25. A Balancing Act - Describing skills acquired in the workplace

  The objective of this project is to develop a model and method to describe skills acquired in the workplace, so that they can be understood in the wider context of working life as well as in the formal education system.

  Les mer og bestill
  Forsiden på rapporten Virke A Balancing Act
 26. Veikart for ideell vekst

  Virke har lansert Veikart for ideell vekst. Det er de siste årene gjort flere viktige vedtak om ideell vekst på Stortinget, veksten går likevel langsomt. Det er nødvendig å slå fast hvorfor og hvordan ideell sektor bør og kan vokse. Veikartet er utarbeidet av en arbeidsgruppen som har vært ledet av Tone Tellevik Dahl, tidligere byråd for oppvekst og kunnskap og byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune for Arbeiderpartiet.

  Les mer og bestill
 27. Gender Equality in Supply Chains

  Hvordan kan du fremme likestilling i verdikjeden? En ny rapport viser hvordan din bedrift ikke bare kan jobbe med likestilling internt, men også gjøre en forskjell gjennom leverandører!

  Les mer og bestill
 28. Partssammensatt utvalg vedrørende Landsoverenskomst for studentsamskipnader

  Publisert: 
  Les mer og bestill
  Illustrasjon av en person som leser en rapport
 29. Rapport om handels- og tjenestenæringen 2021

  Publisert: 

  Virke har rundt 24 750 medlemmer spredt rundt i hele landet, både store og små, i privat og ideell sektor og innen et bredt spekter av ulike bransjeområder.

  Les mer og bestill