16 resultater funnet
 1. Handelsrapporten

  Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Medlemspris: 
  2500 kr
  Les mer og kjøp
 2. KBS-rapporten 2020-2021

  Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som ligger til grunn for utviklingen mot fremtidens KBS-næring.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Les mer og kjøp
  Forsiden til KBS rapporten. Bilde av en som åpner en bil.
 3. Virke Reise - Bransjestatistikk

  Ansvarlig: 
  Publisert: 

  Nordmenn reiser som aldri før. Tjenestekonsumet er i vekst og vi bruker en stadig større del av inntekten vår på opplevelser og reiser.

  Les mer og kjøp
 4. Byggevareanalysen 2019

  Ansvarlig: 
  Publisert: 

  I denne rapporten finner du årsstatistikk fra Virke Byggevarehandel. Rapporten gir et overordnet bilde av det norske markedet for byggevarer i 2019.

  Ordinær pris: 
  5000 kr
  Medlemspris: 
  5000 kr
  Les mer og kjøp
 5. Treningssenterbransjen 2019

  Ansvarlig: 
  Publisert: 

  Rapporten viser utviklingen i den norske og den europeiske treningssenterbransjen i 2018. Nøkkeltall som vekst, lønnsomhet og markedsandeler blir presentert.

  Ordinær pris: 
  4000 kr
  Les mer og kjøp
 6. Skokjedene

  Ansvarlig: 
  Publisert: 
  Les mer og kjøp
 7. Reisepuls

  Ansvarlig: 
  Publisert: 
  Les mer og kjøp
 8. Kleskjedene

  Ansvarlig: 
  Publisert: 

  Analysen viser utviklingen til 25 av de største kjedene i klesbransjen. Rapporten viser utviklingen i omsetning, antall butikker og hovedtall for import av klær. Analysen omfatter også prisutvikling og utvikling for hele klesbransjen i 2019.

  Les mer og kjøp
 9. Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester

  Det er et stort potensial for nye handels- og tjenestejobber i en sirkulær økonomi. Framtidens virksomheter innen handel- og andre tjenestenæringer må i større grad bli en del av den sirkulære økonomien for å sikre en bærekraftig utvikling både av næringen og samfunnet.

  Les mer og kjøp
 10. Balansekunst

  Ny og utvidet rapport lansert november 2020. Hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet? Kompetanse bygges gjennom hele livet. Gjennom utdanning, mens vi er på jobb og gjennom livet generelt. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har.

  Les mer og kjøp
  Forsiden på rapporten Balansekunst
 11. A Balancing Act - Describing skills acquired in the workplace

  The objective of this project is to develop a model and method to describe skills acquired in the workplace, so that they can be understood in the wider context of working life as well as in the formal education system.

  Les mer og kjøp
 12. Anslag for norsk økonomi per 1. september 2020

  Ansvarlig: 
  Publisert: 
  Les mer og kjøp
 13. Dagligvarebransjens håndtering av Covid-19

  Ansvarlig: 
  Publisert: 

  Menon Economics har på oppdrag av Virke dagligvare utarbeidet en rapport om dagligvarebransjens håndtering av Covid-19.

  Les mer og kjøp
  Forside på rapporten Daglivarebransjens håndtering av Covid-19
 14. Byggevarehandels rapport for 2. tertial 2020

  Ansvarlig: 
  Publisert: 

  Markedsinformasjon for 2. tertial 2020

  Les mer og kjøp
 15. Effektene av stans i grensehandel med dagligvarer under koronakrisen

  Les mer og kjøp
 16. SINTEF-rapport 2020

  Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak, viser at vi kan skape milliardverdier og flere tusen nye arbeidsplasser i Norge ved å sørge for at byggevarer, tekstiler, møbler og elektronikk brukes mer enn én gang.

  Les mer og kjøp
  Forsiden på Sintefrapporten