Balansekunst - Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet?

Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet? Kompetanse bygges gjennom hele livet. Gjennom utdanning, mens vi er på jobb og gjennom livet generelt. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har.

I utdanningene har vi standarder som mange forstår og verdsetter. I arbeidslivet har det ikke vært så lett.

I fremtidens arbeidsliv må alle kunne anerkjennes for den kompetansen de har. Virke har, sammen med NHO, LO og YS, ledet et prosjekt for å gi ansatte i handelen et verktøy for å beskrive hva de kan. Det er første steg på veien mot en ny måte å tenke kompetanse på. 

Det er mye systematisk og omfattende kompetansebygging som skjer mens vi er på jobb. Vi har gått sammen for å finne en måte å beskrive denne kompetansen som bygges opp.

Vi vil gjøre det mulig å utrykke kompetansestandarder i arbeidslivet på samme måte som utdanningsstandarder. Uansett om du har en mastergrad eller om du har jobbet i butikk i 5 år så har du ervervet kompetanse og vi må kunne forklare hva den kompetansen er, uavhengig av hvor den ble bygget opp.

Om rapporten

  • Rapporten legger frem en modell og en metode som har blitt utviklet i samarbeid med Kiwi, IKEA og Meny i varehandelen.
  • Arbeidslivsorganisasjonene LO, YS og NHO har også deltatt i samarbeidet. 
  • Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er en del av den Nasjonale kompetansepolitiske strategien 2017-2021.

Bestill rapporten

  • Gratismed medlemskap i Virke
  • Gratisuten medlemskap

Logg inn

Slik bruker du balansekunst

Her forklarer vi hvordan du kan bruke modellen til å beskrive kompetanse opparbeidet i arbeidslivet: