Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester

Det er et stort potensial for nye handels- og tjenestejobber i en sirkulær økonomi. Framtidens virksomheter innen handel- og andre tjenestenæringer må i større grad bli en del av den sirkulære økonomien for å sikre en bærekraftig utvikling både av næringen og samfunnet.

En sirkulær økonomi kommer ikke av seg selv. I alle fall ikke i det omfanget som er nødvendig av hensyn til samfunnets bærekraft. Årsaken er at det i dag eksisterer en rekke barrierer som hindrer at utviklingen av en sirkulær økonomi når samfunnsøkonomisk gunstige nivåer.

Barrierene handler blant annet om at:

  • Ressursbruk og klimagassutslipp prises for lavt i forhold til de skader de forårsaker.
  • Forskjellige markedsaktører ikke er godt nok koordinert til å utvikle felles sirkulære verdikjeder.
  • Teknologi for lønnsom skalering mangler.
  • Lovverket hindrer gjenbruk av enkelte produkter og materialer.
  • Bedrifter generelt investeres for lite (fra et samfunnsøkonomisk perspektiv) i forskning og innovasjon.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • Gratismed medlemskap i Virke
  • Gratisuten medlemskap

Logg inn