Search Results here!

Byggevareanalysen 2018

I denne rapporten finner du årsstatistikk fra Virke Byggevarehandel. Rapporten gir et overordnet bilde av det norske markedet for byggevarer i 2018.

Rapporten viser status i byggevaremarkedet per 31. desember 2018:

  • Det totale byggevaremarkedet
  • Markedsandeler
  • Veksttall
  • Fordeling mellom proff- og privatkunder
  • Byggevareaktørenes omsetningstall, antall utsalgssteder, vekst, markedsandeler samt fordeling mellom proff- og privatkunder

De aktørene som ikke rapporterer tall til Virke har blitt estimert med bakgrunn i offentlig tilgjengelig informasjon med påslag for den generelle markedsveksten.

Kjøp Byggevareanalysen

  • 5 000 krmed medlemskap i Virke
  • 5 000 kruten medlemskap

Logg inn