Dagligvarebransjens håndtering av Covid-19

Menon Economics har på oppdrag av Virke dagligvare utarbeidet en rapport om dagligvarebransjens håndtering av Covid-19.

I mars var hamstring av toalettpapir og gjær et faktum. Mange var redde for ikke å ha nok reserver på lageret hjemme. Bekymringen var heldigvis grunnløs. Dagligvarebransjen hadde kontroll. Alle har fått maten og de nødvendige varene sine, og det er ikke påvist smittespredning i dagligvarebutikkene.

Noen suksessfaktorer

Myndighetene

  • Har lagt til rette ved å gi status til alle som jobber i dagligvarebransjens verdikjede status som samfunnskritisk personell
  • Innvilget raskt midlertidige tilpasninger knyttet til blant annet kjøre- og hviletid for sjåførene, for å sikre drift på distribusjonsleddet.

Dagligvarebransjen

  • Vertikalt integrerte aktører har kunnet dra nytte av stor- og samdriftsfordeler for å håndtere store forskjeller i etterspørsel mellom regioner og segmenter.
  • Bransjen har benyttet effektive informasjonssystemer til å kontinuerlig overvåke aktivitet i verdikjeden og med det sørget for at vareflyten har blitt fordelt rettferdig og effektivt til landets butikker.
  • Gjennom kriseteam, tett dialog med leverandører og myndigheter har bransjen sørget for at forbrukerne i all hovedsak har fått varene de trengte og etterspurte, og samtidig dratt nyttig lærdom til fremtidige kriser.

Forbrukerne

  • I tidlig fase skapte hamstring av matvarer mange tomme butikkhyller, men kun for en kort periode. De fleste forbrukere oppgir å ha avstått fra hamstring.
  • Dagligvarebransjens og myndighetsorganers oppfordringer om å avstå fra hamstring ble gradvis reflektert i forbrukernes etterlevelse. Høy tillitt fra forbrukerne til myndighetene og dagligvarebransjens forsyningsevne trekkes frem som en viktig forklaringsfaktor.
  • Aktørene i dagligvarebransjen opplever at samarbeidet med forbrukerne i det store bildet har vært godt gjennom hele krisen.

Menon har undersøkt hvordan Covid-19-situasjonen påvirket dagligvarebransjen og forbrukerne, og hvordan bransjen håndterte denne krisen de første tre månedene etter at de nasjonale smittevernsrestriksjonene ble innført i mars 2020. I rapporten vurderes hvilken rolle ulike aktører har spilt i å sikre at matvareforsyningen har vært så god som den har vært, det vil si både myndighetenes, dagligvarebransjens og forbrukernes rolle.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • Gratismed medlemskap i Virke
  • Gratisuten medlemskap

Logg inn