Handelsrapporten

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

Dette får du:

  • Det overordnede bildet på utviklingen i norsk varehandel
  • Utviklingen i netthandelen og hva som er avgjørende for om man handler på nett eller i butikk
  • Hvordan har koronapandemien påvirket oss som forbrukere og dermed norsk handel?
  • Vinnere og tapere i norsk varehandel fordelt på bransjer og kjeder
  • Endringene i antallet butikker og netthandelsbedrifter
  • Endret forbrukeradferd og andre trender for fremtidens handel
  • Norsk handel i 2030

Kjøp Handelsrapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • 2 500 krmed medlemskap i Virke
  • 5 000 kruten medlemskap

Logg inn

2020 blir et spesielt år for norsk varehandel

Mens veksten i tjenesteforbruket gjennomgående har vært høyere enn veksten i varehandelen de siste årene, ble denne trenden brått snudd på hodet som følge av koronapandemien. Myndighetenes smitteverntiltak har gitt et klart fall i tjenestekonsumet, samtidig som nordmenn har økt sine kjøp innenfor varegrupper som byggevarer, møbler, elektronikk, dagligvarer og sportsutstyr. Samtidig kan pandemien forsterke langsiktige trender i teknologi og forbruksvaner som utfordrer aktørene i norsk varehandel.

Handlevaner under koronapandemien

Virke har også i år kartlagt handlevaner i befolkningen, med særlig vekt på utviklingen i fysisk butikk og på nett. Nytt av året er at undersøkelsen ser spesifikt på handlevaner under koronapandemien og forventninger til fremtidige adferd. Det er samtidig ikke bare forbrukene som setter nye krav til handelsnæringen. I rapporten ser vi nærmere på hva det betyr for norsk handel at EU setter fart mot en bærekraftig og sirkulær økonomi. Konseptet «New Retail» løftes også frem som en strategi for å øke lønnsomheten per kvadratmeter i fysiske butikker.

Omstillingstakt i varehandelen

Handelsrapporten 2020/2021 beskriver situasjonen i norsk varehandel, trendene og deres innvirkning på fremtiden. Varehandelen har alltid vært god på å omstille seg og gjøre endringer som er nødvendig for å fremstå attraktiv og relevante for kundene. Denne gangen har omveltningene likevel kommet raskere og med større tyngde enn tidligere. Dette presser mange aktører, men skaper også stort potensial for de som makter å tilpasse seg den nye virkeligheten.

Ansvarlig