KBS-rapporten 2020-2021

Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som ligger til grunn for utviklingen mot fremtidens KBS-næring.

Dette kan du lese om i årets rapport

  • Det overordnede bildet på utviklingen i den norske KBS-næringen
  • Bransjens vinnere og tapere
  • Bransjeglidning – KBS konkurrerer mot andre bransjer
  • Kanalglidning – Konkurranse i flere kanaler
  • Konkurransesituasjonen og utfordringer med lønnsomhet
  • Endret forbrukeradferd og andre trender for fremtidens KBS-handel
  • Fremtidens KBS-næring

Bestill KBS-rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • Gratismed medlemskap i Virke
  • 5 000 kruten medlemskap

Logg inn

Ansvarlig