KBS rapporten 2019

Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som ligger til grunn for utviklingen mot fremtidens KBS-næring.

Dagens KBS-næring opplever begrenset vekst og fallende marginer. Næringen påvirkes av bransjeglidning og endret forbrukeratferd. For bensinstasjonene er det i tillegg store endringer i transportteknologi og -løsninger, som er i ferd med å ta vekk det opprinnelige nærings- og kundegrunnlaget for stasjonene; tradisjonelt (flytende) drivstoff rettet mot privatbilisten. For å posisjonere seg mot framtidens handel, må KBS tenke nytt om sine produkter og tjenester, og utnytte de store fortrinnene som ligger i aktørenes infrastruktur og tilgjengelighet.

KBS-rapporten 2019/2020 tegner vi et bilde av tingenes tilstand i næringen, trendene og hvilken innvirkning endringene vil ha på fremtidens KBS-næring.

Dette kan du lese mer om i årets rapport

  • Det overordnede bildet på utviklingen i den norske KBS-næringen
  • Bransjens vinnere og tapere
  • Bransjeglidning – KBS konkurrerer mot andre bransjer
  • Kanalglidning – Konkurranse i flere kanaler
  • Konkurransesituasjonen og utfordringer med lønnsomhet
  • Endret forbrukeradferd og andre trender for fremtidens KBS-handel
  • Fremtidens KBS-næring

Kjøp KBS-rapporten

  • Gratismed medlemskap i Virke
  • 5 000 kruten medlemskap

Logg inn