Sirkulær økonomi 2020

Flere av Virkes medlemmer er allerede godt i gang med å omstille seg til en sirkulær økonomi og bli mer bærekraftige. Denne rapporten gir deg innsikt i hvilken kompetanse og verktøy som må til for å omstille handelen til en sirkulær økonomi, samt eksempler fra tekstil, mote og byggevarehandelen til etterfølgelse.

I den grønne omstillingspakken regjeringen lanserte 27. mai 2020, ble Virke tildelt 10 millioner kroner for å heve kompetansen om bærekraft og bidra til omstilling til sirkulær økonomi i handelen. Prosjektet fikk navnet «Sirkulær økonomi» og pågikk fra august 2020 – mars 2021. Vi jobber nå med å videreføre prosjektet og etablere en større satsing på sirkulær økonomi fram mot 2030. 

Følgende leveranser og aktiviteter i prosjektet er beskrevet:

  • Kartlegging av kompetanse blant ledere og medarbeidere som jobber med design, innkjøp og logistikk i byggevarehandelen og tekstil/mote
  • Ditt spor: Et digitalt verktøy for bærekraftig utvikling i små og mellomstore bedrifter i handelen  
  • Bærekraftsbarometer: Hvordan måle hvor langt virksomhetene i handels- og tjenestenæringen er kommet i sin bærekraftige utvikling og hvor godt rigget de er for å omstille seg til sirkulær økonomi?  

  • Framtidsscenario 2030: Hvilken rolle spiller handels- og tjenestenæringen i framtidens byer?  
  • Kartlegging av oppstarts- og vekstselskaper – med vekt på virksomheter som utvikler teknologi og løsninger som kan muliggjør omstilling til sirkulær økonomi i handels- og tjenestenæringen  
  • Sirkulærprogrammet 2030: Forslag til sirkulære samarbeid og tiltak som bidrar til å heve kompetansen og innovasjonskraften i handels- og tjenestenæringen 

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • Gratismed medlemskap i Virke
  • Gratisuten medlemskap

Logg inn

Kontakt