Advarsel

6 treff på "Advarsel"

 1. Hva er en advarsel?

  Hva er en advarsel? ​ Advarsel er en reaksjonsform som arbeidsgiver kan bruke overfor en arbeidstaker som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen, eller som handler i strid med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-en-advarsel/
 2. Arbeidstaker fikk en advarsel for to år siden. Gjelder den fortsatt?

  Arbeidstaker fikk en advarsel for to år siden. Gjelder den fortsatt? Rettspraksis har eksempler på at advarsler som er gitt mellom ett og fire år tilbake i tid, er tillagt vekt i oppsigelsessaker.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-fikk-en-advarsel-for-to-ar-siden.-gjelder-den-fortsatt/
 3. advarsel

  Jus på en onsdag Når kan du bruke advarsler i arbeidsforholdet? Arbeidsgiver kan gi advarsel til ansatte som ikke overholder sine plikter etter arbeidsavtalen, eller som handler i strid

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/advarsel/
 4. Hva er bakgrunnen for advarsel som reaksjonsform?

  Hva er bakgrunnen for advarsel som reaksjonsform? ​ Hovedpoenget med en advarsel er å gjøre arbeidstakeren oppmerksom på hvor langt hans plikter går, og at en eventuell gjentagelse

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-bakgrunnen-for-advarsel-som-reaksjonsform/
 5. Er det nødvendig at advarselen er skriftlig for å være gyldig?

  Er det nødvendig at advarselen er skriftlig for å være gyldig? ​ Nei, det er ikke krav til skriftlighet, men det anbefales at advarselen er skriftlig av dokumentasjons- og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-det-nodvendig-at-advarselen-er-skriftlig-for-a-vare-gyldig/