Agentrett

6 treff på "Agentrett"

 1. Avgangsvederlag for andre enn agenter?

  Jus på onsdag Avgangsvederlag for andre enn agenter? Sørover i Europa er det vanlig at agenter driver utelukkende som dette. I Norge er det langt vanligere at agenter driver parallelt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/avgangsvederlag-for-andre-enn-agenter/
 2. Agenturavtaler som reguleres av utenlandsk rett

  Jus på onsdag Agenturavtaler som reguleres av utenlandsk rett I forhandlingene med utenlandsk hovedmann risikerer man at hovedmannen krever at avtaleforholdet skal reguleres av den lovgivning

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/agenturavtaler-som-reguleres-av-utenlandsk-rett/
 3. Konkurranseklausuler

  Jus på onsdag Konkurranseklausuler Av og til dukker det opp spørsmål fra Virkes medlemmer knyttet til konkurranseklausuler i agenturkontrakter. Konkurranseklausuler er klausuler

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/konkurranseklausuler/
 4. Overdragelse av agenturvirksomheten

  Jus på en onsdag Overdragelse av agenturvirksomheten Kan en agent overdra agenturvirksomheten til en annen, og hva da med retten til avgangsvederlag? Det må antas å være et

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/overdragelse-av-agenturvirksomheten/
 5. Agentrett og distribusjon

  Agentrett og distribusjon Forretningsadvokatene i Virke har betydelig kompetanse på agent- og distribusjonsrett. Vi bistår ved utarbeidelse og forhandling av slike kontrakter (agent,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/agentrett-og-distribusjon/
 6. Parallellimport

  Jus på en onsdag Parallellimport ​Mange agenter og eneforhandlere har avtalt eksklusiv rett til å selge hovedmannens/leverandørens merke i Norge. Eksklusiviteten tilsier i utgangspunktet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/parallellimport/