Aksjeselskap

20 treff på "Aksjeselskap"

 1. Må aksjekapitalen ved nystifting av et aksjeselskap kun være i kontanter?

  Må aksjekapitalen ved nystifting av et aksjeselskap kun være i kontanter? Nei, man kan stifte et aksjeselskap også ved tingsinnskudd. Et tingsinnskudd kan være maskiner og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/ma-aksjekapitalen-ved-nystifting-av-et-aksjeselskap-kun-vare-i-kontanter/
 2. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 3. Når må et selskap velge en bedriftsforsamling?

  Når må et selskap velge en bedriftsforsamling? I selskaper med flere enn 200 ansatte skal det velges en bedriftsforsamling på 12 medlemmer eller et høyere antall, delelig med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-ma-et-selskap-velge-en-bedriftsforsamling/
 4. Hvordan gjennomføre en generalforsamling?

  Hvordan gjennomføre en generalforsamling? Det nærmer seg sesong for å avholde ordinær generalforsamling for de fleste aksjeselskap, og her får du noen praktiske råd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-gjennomfore-en-generalforsamling/
 5. Hva er minimum aksjekapital for å stifte et aksjeselskap i Norge i dag?

  Hva er minimum aksjekapital for å stifte et aksjeselskap i Norge i dag? Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 norske kroner. Aksjekapitalen skal være fordelt på

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-minimum-aksjekapital-for-a-stifte-et-aksjeselskap-i-norge-i-dag/
 6. Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem?

  Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem? I denne virksomheten kreves det minimum tre styremedlemmer. I selskaper med mindre enn tre millioner kroner i

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-man-i-et-selskap-med-fem-millioner-i-aksjekapital-ha-kun-ett-styremedlem/
 7. Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet?

  Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet? Aksjeloven § 6-20 bestemmer at styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-kan-fremme-saker-for-styret-og-fa-disse-behandlet/
 8. Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde?

  Er det lovpålagt å ha en aksjonæravtale, og hva bør den inneholde? Det er ikke lovpålagt å ha en aksjonæravtale, men det er å anbefale! En slik avtale skal

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/er-det-lovpalagt-a-ha-en-aksjonaravtale-og-hva-bor-den-inneholde/

Vis flere