Aksjeselskap

20 treff på "Aksjeselskap"

 1. Må aksjekapitalen ved nystifting av et aksjeselskap kun være i kontanter?

  Må aksjekapitalen ved nystifting av et aksjeselskap kun være i kontanter? Nei, man kan stifte et aksjeselskap også ved tingsinnskudd. Et tingsinnskudd kan være maskiner og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/ma-aksjekapitalen-ved-nystifting-av-et-aksjeselskap-kun-vare-i-kontanter/
 2. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 3. Når må et selskap velge en bedriftsforsamling?

  Når må et selskap velge en bedriftsforsamling? I selskaper med flere enn 200 ansatte skal det velges en bedriftsforsamling på 12 medlemmer eller et høyere antall, delelig med

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-ma-et-selskap-velge-en-bedriftsforsamling/
 4. Hvordan gjennomføre en generalforsamling?

  Hvordan gjennomføre en generalforsamling? Det nærmer seg sesong for å avholde ordinær generalforsamling for de fleste aksjeselskap, og her får du noen praktiske råd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-gjennomfore-en-generalforsamling/
 5. Hva er minimum aksjekapital for å stifte et aksjeselskap i Norge i dag?

  Hva er minimum aksjekapital for å stifte et aksjeselskap i Norge i dag? Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 norske kroner. Aksjekapitalen skal være fordelt på

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-minimum-aksjekapital-for-a-stifte-et-aksjeselskap-i-norge-i-dag/
 6. Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem?

  Kan man i et selskap med fem millioner i aksjekapital ha kun ett styremedlem? I denne virksomheten kreves det minimum tre styremedlemmer. I selskaper med mindre enn tre millioner kroner i

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-man-i-et-selskap-med-fem-millioner-i-aksjekapital-ha-kun-ett-styremedlem/
 7. Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet?

  Hvem kan fremme saker for styret og få disse behandlet? Aksjeloven § 6-20 bestemmer at styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-kan-fremme-saker-for-styret-og-fa-disse-behandlet/
 8. I et aksjeselskap, kan man ta ut utbytte så ofte man vil og når man vil?

  I et aksjeselskap, kan man ta ut utbytte så ofte man vil og når man vil? Svaret er både ja og nei. Man kan når som helst på året ta ut utbytte, men da basert på

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/i-et-aksjeselskap-kan-man-ta-ut-utbytte-sa-ofte-man-vil-og-nar-man-vil/

Vis flere