Ansettelse

81 treff på "Ansettelse"

 1. Betale arbeidsgiveravgift til utlandet?

  Jus på en onsdag Betale arbeidsgiveravgift til utlandet? Mange arbeidsgivere blir overrasket når de oppdager at arbeidsgiveravgiften skal betales til andre lands myndigheter og at nivået

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/betale-arbeidsgiveravgift-til-utlandet/
 2. Må man lese gjennom alle søknadene?

  Må man lese gjennom alle søknadene? Av respekt for kandidatene vil Virke anbefale at man leser gjennom alle søknadene; kandidatene har tatt seg tid til å søke og da bør

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/ma-man-lese-gjennom-alle-soknadene/
 3. Hvordan gjennomføre intervjuet?

  Hvordan gjennomføre intervjuet? Start rolig og sett gjerne av tid til litt løst prat før intervjuet starter. Jobb med å få kandidaten til å føle seg vel; det kan

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvordan-gjennomfore-intervjuet/
 4. Ansettelse

  Ansettelse For arbeidsgivere vil ansettelse av nye arbeidstakere i virksomheten være en av de viktigste typer beslutninger som tas, herunder vurderingen av hvorvidt det skal gjennomføres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/ansettelse/
 5. Ansettelsesavtale, fast stilling (dotx)

  Ansettelsesavtale, fast stilling

  https://www.virke.no/globalassets/kompetanseutvikling-materiell/kurs-i-arbeidsrett/ansettelsesavtale-fast-stilling---1005a.dotx
 6. Arbeid av barn og unge

  Jus på onsdag Arbeid av barn og unge Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeid-av-barn-og-unge/
 7. Har nyansatte rett til ferie?

  Har nyansatte rett til ferie? Som arbeidsgiver skal du sørge for at alle ansatte tar full ferie hvert år. Nå er det bare to måneder igjen av 2018, har du kontroll? Hva med ferien

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/har-nyansatte-rett-til-ferie/
 8. Hva er viktig å huske på i starten av et arbeidsforhold? (pdf)

  I de fl este tilfeller er en ny medarbeider svært motivert for å komme i gang med sine oppgaver i virksomheten. Hva du som arbeidsgiver gjør den første tiden har stor påvirkning

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/hva-er-viktig-a-huske-pa-i-starten-av-et-arbeidsforhold.pdf
 9. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fra 1. juli 2013 skal offentlige oppdragsgivere kreve at ansatte hos leverandører og underleverandører har norske lønns- og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/lonns--og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter/

Vis flere