Arbeidsinnvandring

5 treff på "Arbeidsinnvandring"

 1. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

  Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fra 1. juli 2013 skal offentlige oppdragsgivere kreve at ansatte hos leverandører og underleverandører har norske lønns- og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/lonns--og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter/
 2. Betale arbeidsgiveravgift til utlandet?

  Jus på en onsdag Betale arbeidsgiveravgift til utlandet? Mange arbeidsgivere blir overrasket når de oppdager at arbeidsgiveravgiften skal betales til andre lands myndigheter og at nivået

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/betale-arbeidsgiveravgift-til-utlandet/
 3. Utenlandske sesongarbeidere

  Utenlandske sesongarbeidere Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg? Alle utenlandske statsborgere må møte personlig på et av 42 utvalgte skattekontor til ID-kontroll

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/utenlandske-sesongarbeidere-/
 4. Ta ansvar - motvirk sosial dumping

  Jus på en onsdag - ​Fakta om bestillers informasjon- og påseplikt Ta ansvar - motvirk sosial dumping Visste du at som bestiller av tjenester innen renhold, bygg, jordbruk og gartnerinæringene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ta-ansvar---motvirk-sosial-dumping/
 5. Mangfold som konkurransefortrinn

  Mangfold som konkurransefortrinn ​ UDI anslår at det vil komme rundt 70 000 flyktninger i 2015/2016. Viktigst for integrering er deltakelse i arbeidslivet. Samtidig står det mange unge

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/arbeidsinnvandring/mangfold-som-konkurransefortrinn/