Arbeidsmiljø

118 treff på "Arbeidsmiljø"

 1. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 2. - Ikke godt nok, sier Virke

  Arbeidsmiljøloven - Ikke godt nok, sier Virke - Norge står overfor store omstillingsutfordringer framover. Det må rammene for arbeidslivet ta inn over seg. Virke er derfor glad for

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--ikke-godt-nok-sier-virke/
 3. Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk

  Arbeidsmiljøloven Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk Virke er glad for regjeringens forslag om midlertidig ansettelse, men mener de begrensningene som foreslås

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/nodvendige-endringer-men-unodvendig-komplisert-regelverk/
 4. Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015 Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-arbeids--og-sosialdepartementets-budsjett-for-2015/
 5. Implementering av vikarbyrådirektivet (pdf)

  Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser

 6. Felles brev fra arbeidslivets parter til BLD (docx)

  Deres ref: 12/7597Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Virke

 7. Forskrift om innleie fra bemanningsforetak (docx)

  Deres ref: 12/3260-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat av 25. oktober 2012. Virke støtter i all hovedsak forslagene fra departementet,

Vis flere