Arbeidsmiljø

118 treff på "Arbeidsmiljø"

 1. Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015

  Virkes innspill til Arbeids- og sosialdepartementets budsjett for 2015 Virke peker i innspillet på viktige tiltak for å sikre arbeidslinja, noe som er særlig viktig i tider med økonomisk

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/virkes-innspill-til-arbeids--og-sosialdepartementets-budsjett-for-2015/
 2. Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon?

  Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/det-vanlige-er-at-far-tar-ut-fedrekvoten-direkte-etter-at-mor-er-ferdig-med-sin-foreldrepermisjon.-men-hva-skjer-dersom-far-vil-utsette-fedrekvoten-og-ta-den-forst-6-maneder-etter-at-mor-er-ferdig-med-sin-foreldrepermisjon/
 3. Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten

  Jus på en onsdag Straff for bestillers brudd på informasjons- og påseplikten Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke lovendringer 1. juli i år.  Blant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/straff-for-bestillers-brudd-pa-informasjons--og-paseplikten/
 4. - Ikke godt nok, sier Virke

  Arbeidsmiljøloven - Ikke godt nok, sier Virke - Norge står overfor store omstillingsutfordringer framover. Det må rammene for arbeidslivet ta inn over seg. Virke er derfor glad for

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/--ikke-godt-nok-sier-virke/
 5. Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk

  Arbeidsmiljøloven Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk Virke er glad for regjeringens forslag om midlertidig ansettelse, men mener de begrensningene som foreslås

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/nodvendige-endringer-men-unodvendig-komplisert-regelverk/
 6. Vikarbyrådirektivet

  Spørsmål? ​Har du spørsmål tilknyttet de nye reglene, ring vårt sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett Vikarbyrådirektivet

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/vikarbyradirektivet/
 7. Notat til arbeids- og sosialkomiteen (pdf)

  12-10168 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 10.04.2012 Sak Notat til arbeids- og sosialkomiteen - høring 13. april 2012 I Prop. 69 S (2011–2012)

Vis flere