Arbeidsmiljø

87 treff på "Arbeidsmiljø"

 1. For varmt på jobb – kan jeg gå hjem?

  For varmt på jobb – kan jeg gå hjem? Mange nyter for tiden solfylte og varme dager, i hvert fall i deler av landet. Noen vil også oppleve at det blir ulidelig varmt på jobben.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/for-varmt-pa-jobb--kan-jeg-ga-hjem/
 2. Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon?

  Det vanlige er at far tar ut fedrekvoten direkte etter at mor er ferdig med sin foreldrepermisjon. Men hva skjer dersom far vil utsette fedrekvoten og ta den først 6 måneder etter at mor

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/det-vanlige-er-at-far-tar-ut-fedrekvoten-direkte-etter-at-mor-er-ferdig-med-sin-foreldrepermisjon.-men-hva-skjer-dersom-far-vil-utsette-fedrekvoten-og-ta-den-forst-6-maneder-etter-at-mor-er-ferdig-med-sin-foreldrepermisjon/
 3. Felles brev fra arbeidslivets parter til BLD (docx)

  Deres ref: 12/7597Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Virke

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/felles-brev-fra-arbeidslivets-parter-til-bld.docx
 4. Tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett fagforeninger (docx)

  Deres ref: 12/3788-Oslo, Vår ref: / Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev og høringsnotat om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft. Virke støtter ikke departementets

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/tiltak-mot-ulovlig-innleie-av-arbeidskraft---soksmalsrett-fagforeninger.docx
 5. Implementering av vikarbyrådirektivet (pdf)

  Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/implementering-av-vikarbyradirektivet-13122010.pdf
 6. Notat til arbeids – og sosialkomiteen om Meld. St. 29 (docx)

  Notat til arbeids – og sosialkomiteen om Meld.St. 29 (2010-2011)Fra Hovedorganisasjonen Virke ( Virke vil i forkant av komitéhøringen oversende et mer utfyllende notat med våre kommentarer

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-arbeids--og-sosialkomiteen-om-meld-st-29.docx
 7. Notat til arbeids- og sosialkomiteen (pdf)

  12-10168 1 Notat Til Arbeids- og sosialkomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 10.04.2012 Sak Notat til arbeids- og sosialkomiteen - høring 13. april 2012 I Prop. 69 S (2011–2012)

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/notat-til-arbeids-og-sosialkomiteen_13april-2012-del-1.pdf

Vis flere