Arbeidsmiljø

4 treff på "Arbeidsmiljø"

 1. Alt om arbeidsmiljøloven

  Alt om arbeidsmiljøloven Den 1. juli 2015 trådte mange endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Få oversikt over endringene her.

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/alt-om-arbeidsmiljoloven/
 2. Virke og Arbeidstidsutvalget

  Virke og Arbeidstidsutvalget Arbeidstidsutvalget har fått i oppgave å gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene. Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av 2015.

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/virke-og-arbeidstidsutvalget/
 3. Arbeidsmiljø og arbeidstid

  Arbeidsmiljø og arbeidstid Det store flertallet av norske arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med sine arbeidsgivere. Regelverk og rammebetingelser må være

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/arbeidsmiljo-og-arbeidstid/
 4. Arbeidsmiljø og HMS

  Arbeidsmiljø og HMS Et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/arbeidsmiljo-og-hms/