Arbeidstid

45 treff på "Arbeidstid"

 1. Arbeidstid

  Arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene danner grunnlaget for en viktig del av den enkeltes arbeidsavtale. Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsenes plass i arbeidsavtalen, viser vi til temaet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/arbeidstid/
 2. Mer fleksible arbeidstidsregler

  Jus på en onsdag Mer fleksible arbeidstidsregler Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli i år.  Blant annet gjøres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/mer-fleksible-arbeidstidsregler/
 3. Arbeidskontrakt og ungdom

  Jus på en onsdag Arbeidskontrakt og ungdom Mange arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven ved ikke å gi de unge arbeidskontrakt. Det fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-5

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidskontrakt-og-ungdom/
 4. Arbeid av barn og unge

  Jus på onsdag Arbeid av barn og unge Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeid-av-barn-og-unge/
 5. Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank?

  Jus på en onsdag Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank? Mange arbeidsgivere har spørsmål om fleksitid og kan til tider forveksle fleksitid og fleksibel arbeidstid. Denne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-er-fleksibel-arbeidstid-fleksitid-og-timebank/
 6. Arbeidstid og lønn i påsken (pdf)

  Arbeidstid og lønn for påskeaften: Bedrifter som er bundet av Landsoverenskomsten HK/Virke: • Påskeaften er i utgangspunktet en fridag jf. overenskomstens punkt 2.10.4, med mindre ”bedriftsmessige

 7. Arbeidstidsordninger på rus- og barnevernsinstitusjoner

  Arbeidstidsordninger på rus- og barnevernsinstitusjoner Arbeidsmiljøloven har detaljerte regler om hvor mye og når det er lov å arbeide, eller rettere sagt når det ikke

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/arbeidstidsordninger-pa-rus--og-barnevernsinstitusjoner-/
 8. Avtalt arbeidstid skal fremgå av arbeidsavtalen

  Jus på onsdag Avtalt arbeidstid skal fremgå av arbeidsavtalen Vi får jevnlig spørsmål om hvor presist arbeidstiden skal angis i arbeidsavtalen og vil her kort gå inn

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/avtalt-arbeidstid-skal-fremga-av-arbeidsavtalen/
 9. Det stormer rundt Arbeidstidsutvalget

  Det stormer rundt Arbeidstidsutvalget Forslagene om endringer i arbeidstidsreglene har møtt massiv motstand fra en samlet arbeidstakerside. Virke mener kritikken er grunnløs og bærer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/det-stormer-rundt-arbeidstidsutvalget/
 10. Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser

  Jus på en onsdag Endringer i arbeidsmiljølovens aldersbestemmelser ​ Fra 1. juli 2015 foretas det en rekke endringer i arbeidsmiljøloven.   Bl.a. vil eldre arbeidstakere fra

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/endringer-i-arbeidsmiljolovens-aldersbestemmelser/

Vis flere