Arbeidstid

49 treff på "Arbeidstid"

 1. Arbeid av barn og unge

  Jus på onsdag Arbeid av barn og unge Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeid-av-barn-og-unge/
 2. Arbeidstid

  Arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene danner grunnlaget for en viktig del av den enkeltes arbeidsavtale. Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsenes plass i arbeidsavtalen, viser vi til temaet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/arbeidstid/
 3. Arbeidskontrakt og ungdom

  Jus på en onsdag Arbeidskontrakt og ungdom Mange arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven ved ikke å gi de unge arbeidskontrakt. Det fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-5

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidskontrakt-og-ungdom/
 4. Er søndagsarbeid lovlig?

  Jus på en onsdag: Er søndagsarbeid lovlig? Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/er-sondagsarbeid-lovlig/
 5. Arbeidstid og lønn i påsken (pdf)

  Arbeidstid og lønn for påskeaften: Bedrifter som er bundet av Landsoverenskomsten HK/Virke: • Påskeaften er i utgangspunktet en fridag jf. overenskomstens punkt 2.10.4, med mindre ”bedriftsmessige

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/arbeidstid-og-lonn-pasken.pdf
 6. Mer fleksible arbeidstidsregler

  Jus på en onsdag Mer fleksible arbeidstidsregler Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli i år.  Blant annet gjøres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/mer-fleksible-arbeidstidsregler/
 7. Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank?

  Jus på en onsdag Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank? Mange arbeidsgivere har spørsmål om fleksitid og kan til tider forveksle fleksitid og fleksibel arbeidstid. Denne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-er-fleksibel-arbeidstid-fleksitid-og-timebank/
 8. Retningslinjer for fjernarbeid (pdf)

  Tlf: +47 22 54 17 00 | Henrik Ibsens gate 90, 0230 Oslo | PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway www.virke.no Praktisering av fjernarbeid, eksempelvis hjemmekontor, blir stadig mer vanlig. I 2002

  https://www.virke.no/globalassets/lovverk-og-radgivning/dokumenter-faktaark/retningslinjerforfjernarbeid.pdf
 9. Kan arbeidsgiver kreve at man tar ut ferie i oppsigelsestiden?

  Jus på en onsdag Kan arbeidsgiver kreve at man tar ut ferie i oppsigelsestiden? Når ansatte sier opp sin stilling, eller blir oppsagt, er det ofte spørsmål om ferie kan eller

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ferie-oppsigelsestiden/
 10. Hvis jeg selv ønsker det; kan jeg da gå doble vakter?

  Hvis jeg selv ønsker det; kan jeg da gå doble vakter? Nei, hvis den samlede arbeidstid går ut over lovens grenser, er det ikke lov til å gå doble vakter selv om du selv er

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvis-jeg-selv-onsker-det-kan-jeg-da-ga-doble-vakter/

Vis flere