Arbeidstid

59 treff på "Arbeidstid"

 1. Arbeidstid

  Arbeidstid Arbeidstidsbestemmelsene danner grunnlaget for en viktig del av den enkeltes arbeidsavtale. Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsenes plass i arbeidsavtalen, viser vi til temaet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/arbeidstid/
 2. EFTA-domstolen definerer reisetid som arbeidstid i ny avgjørelse

  EFTA-domstolen definerer reisetid som arbeidstid i ny avgjørelse 27.november 2017 ga EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse til Høyesterett i en sak som handler definisjonen av arbeidstid

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/efta-domstolen-definerer-reisetid-som-arbeidstid-i-ny-avgjorelse/
 3. Arbeidstid og lønn i påsken (pdf)

  Arbeidstid og lønn for påskeaften: Bedrifter som er bundet av Landsoverenskomsten HK/Virke: • Påskeaften er i utgangspunktet en fridag jf. overenskomstens punkt 2.10.4, med mindre ”bedriftsmessige

 4. Svart eller hvitt renhold?

  Dette er saken Renholdsbransjen er spesielt utsatt for aktører som driver på kant med loven. 28.februar la SINTEF fram en rapport om det private markedet for renholdstjenester. I april

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/svart-eller-hvitt-renhold/
 5. Mer fleksible arbeidstidsregler

  Jus på en onsdag Mer fleksible arbeidstidsregler Som vi tidligere har orientert om trer det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli i år.  Blant annet gjøres

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/mer-fleksible-arbeidstidsregler/
 6. Arbeid av barn og unge

  Jus på onsdag Arbeid av barn og unge Mange arbeidsgivere har til tider et ønske om å inngå avtaler med personer under 18 år om å utføre ulike typer arbeid. Slike

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeid-av-barn-og-unge/
 7. Er søndagsarbeid lovlig?

  Jus på en onsdag: Er søndagsarbeid lovlig? Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/er-sondagsarbeid-lovlig/
 8. Arbeidstid i forbindelse med julen

  Handel Åpningstider julen 2018 Åpningstid og arbeidstid for butikker i kjøpesenter Arbeidstid på julaften Søndagsarbeid tre søndager før jul Behov for ekstra

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidstid-i-forbindelse-med-jul
 9. Arbeidskontrakt og ungdom

  Jus på en onsdag Arbeidskontrakt og ungdom Mange arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven ved ikke å gi de unge arbeidskontrakt. Det fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-5

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/arbeidskontrakt-og-ungdom/
 10. Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank?

  Jus på en onsdag Hva er fleksibel arbeidstid, fleksitid og timebank? Mange arbeidsgivere har spørsmål om fleksitid og kan til tider forveksle fleksitid og fleksibel arbeidstid. Denne

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-er-fleksibel-arbeidstid-fleksitid-og-timebank/

Vis flere