Bedriftsdemokrati

9 treff på "Bedriftsdemokrati"

 1. Hvordan bruke god HR for å unngå konflikter?

  Jus på onsdag Hvordan bruke god HR for å unngå konflikter? Som arbeidsgiver vil man måtte håndtere mange situasjoner som kan løses gjennom bruk av lover og regler.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-bruke-god-hr-for-a-unnga-konflikter/
 2. Samarbeid på arbeidsplassen

  Jus på onsdag Samarbeid på arbeidsplassen Samarbeidet på arbeidsplassen knytter seg til mange tema og skjer på ulike måter. Det kan være alt fra daglig dialog om driftsforbedringer

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/samarbeid-pa-arbeidsplassen/
 3. Hvem er tillitsvalgt?

  Jus på en onsdag Hvem er tillitsvalgt? ​Arbeidsgiver står jevnlig i situasjoner hvor han plikter å forholde seg til den tillitsvalgte. For eksempel plikter arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvem-er-tillitsvalgt/
 4. Tvisteløsningsnemnd i arbeidsforhold

  Jus på en onsdag Tvisteløsningsnemnd i arbeidsforhold ​Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bringe visse tvister etter arbeidsmiljøloven for en tvisteløsningsnemnd for avgjørelse,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tvistelosningsnemnd-i-arbeidsforhold-/
 5. Tillitsvalgtes innsynsrett i forkant av lønnsforhandlinger

  Jus på en onsdag Tillitsvalgtes innsynsrett i forkant av lønnsforhandlinger ​ Det er ofte ulike oppfatninger mellom arbeidsgiver og de ansattes representanter om hvilken rett de tillitsvalgte

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tillitsvalgtes-innsynsrett-i-forkant-av-lonnsforhandlinger/
 6. Drøftelsesplikt

  Jus på en onsdag Drøftelsesplikt Drøftelsesplikt ved fortrinnsrett for deltidsansatte og drøftelsesplikten ved bruk av midlertidig ansettelse. Drøftelsesplikt ved bruk

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/droftelsesplikt/
 7. Seminar arbeidsglede og medarbeiderskap

  Seminar arbeidsglede og medarbeiderskap Virke inviterer til gratis frokostseminar 02. desember med medarbeiderskap og arbeidsglede på agendaen Sted: 02. desember Oslo, Virke sine lokaler,

  https://www.virke.no/konferanse/arsoversikten/seminar-arbeidsglede-og-medarbeiderskap-/
 8. Avtale om ikke å ha verneombud

  Jus på en onsdag Avtale om ikke å ha verneombud Alle virksomheter med flere enn 10 ansatte plikter etter arbeidsmiljøloven å ha verneombud. Verneombudet er arbeidstakernes representant

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/avtale-om-ikke-a-ha-verneombud/