Ferie

50 treff på "Ferie"

 1. Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

  Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter? Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-onsker-a-ga-av-med-alderspensjon-ved-fylte-67-ar-april-2013.-kan-arbeidsgiver-kreve-at-hun-tar-ut-ferien-for-hun-slutter/
 2. Hvordan teller man feriedager for de som ikke har 100%stilling?

  Hvordan teller man feriedager for de som ikke har 100%stilling? F. eks: Arbeidstaker jobber 60 % stilling (5 dagers uke) – tre arbeidsdager per uke. Arbeidstaker har en uke fri, innebærer det

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvordan-teller-man-feriedager-for-de-som-ikke-har-100stilling/
 3. Ferien er fastsatt, men arbeidstaker sier opp. Hvilke regler gjelder?

  Ferien er fastsatt, men arbeidstaker sier opp. Hvilke regler gjelder? Når det er arbeidstaker som selv sier opp, avvikles ferien som planlagt med mindre det oppstår store driftsmessige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/ferien-er-fastsatt-men-arbeidstaker-sier-opp.-hvilke-regler-gjelder/
 4. Forskudd på feriepenger

  Jus på en onsdag Forskudd på feriepenger Ferieloven er en minsterettslov i den forstand at den skal sikre arbeidstakerne visse minsterettigheter. Partene står fritt til å avtale

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forskudd-pa-feriepenger/
 5. Når er hovedferieperioden?

  Når er hovedferieperioden? Det er perioden fra 1. juni til og med 30. september .

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-er-hovedferieperioden/
 6. Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær?

  Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær? Ved fravær av andre grunner enn arbeidsuførhet (overføring etter § 7)kan inntil 24 virkedager

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-mange-dager-kan-overfores-til-neste-feriear-grunnet-arbeidsfravar/
 7. Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet?

  Jus på en onsdag Det er folketrygdloven som regulerer spørsmålet, hvor utgangspunktet er at vilkåret for rett til sykepenger er at arbeidstaker oppholder seg i Norge. Det er imidlertid

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-en-arbeidstaker-som-er-sykmeldt-reise-til-utlandet/
 8. Kan tariffestet eller avtalefestet ferie overføres?

  Kan tariffestet eller avtalefestet ferie overføres? Ja, etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-tariffestet-eller-avtalefestet-ferie-overfores/

Vis flere