Ferie

56 treff på "Ferie"

 1. 4 av 10 på juleferie

  4 av 10 på juleferie Tall fra Virke Reise viser at 40 prosent skal ta juleferie i år, noe som er en oppgang fra 35 prosent i fjor. Ikke overraskende tar de fleste juleferie hjemme eller

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/4-av-10-pa-juleferie/
 2. Høy reiselyst i 2018

  Reisepuls 2018 Høy reiselyst i 2018 Reiselysten holder seg høy og stabil, viser ferske tall fra Virke Reises befolkningsundersøkelse. På feriebudsjettet strammer vi derimot

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/hoy-reiselyst-i-2018/
 3. Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær?

  Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær? Ved fravær av andre grunner enn arbeidsuførhet (overføring etter § 7)kan inntil 24 virkedager

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-mange-dager-kan-overfores-til-neste-feriear-grunnet-arbeidsfravar/
 4. Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5?

  Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5? Disse er: Nyttårsdag Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag 1. mai 17. mai Kr.Himmelfart 2. pinsedag 1.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lovfestede-helge--og-hoytidsdager-som-nevnt-i-ferieloven--5/
 5. Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

  Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter? Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-onsker-a-ga-av-med-alderspensjon-ved-fylte-67-ar-april-2013.-kan-arbeidsgiver-kreve-at-hun-tar-ut-ferien-for-hun-slutter/
 6. Kan tariffestet eller avtalefestet ferie overføres?

  Kan tariffestet eller avtalefestet ferie overføres? Ja, etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-tariffestet-eller-avtalefestet-ferie-overfores/
 7. Når er hovedferieperioden?

  Når er hovedferieperioden? Det er perioden fra 1. juni til og med 30. september .

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-er-hovedferieperioden/
 8. Hva regnes som virkedager etter ferieloven?

  Hva regnes som virkedager etter ferieloven? Definert i ferieloven § 5 – alle dager som ikke er søndager eller lovfestede helge- og høytidsdager, dvs. at lørdag regnes som

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-regnes-som-virkedager-etter-ferieloven/

Vis flere