Ferie

49 treff på "Ferie"

 1. Når er hovedferieperioden?

  Når er hovedferieperioden? Det er perioden fra 1. juni til og med 30. september .

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-er-hovedferieperioden/
 2. Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær?

  Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær? Ved fravær av andre grunner enn arbeidsuførhet (overføring etter § 7)kan inntil 24 virkedager

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-mange-dager-kan-overfores-til-neste-feriear-grunnet-arbeidsfravar/
 3. Ferien er fastsatt, men arbeidstaker sier opp. Hvilke regler gjelder?

  Ferien er fastsatt, men arbeidstaker sier opp. Hvilke regler gjelder? Når det er arbeidstaker som selv sier opp, avvikles ferien som planlagt med mindre det oppstår store driftsmessige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/ferien-er-fastsatt-men-arbeidstaker-sier-opp.-hvilke-regler-gjelder/
 4. Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

  Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter? Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-onsker-a-ga-av-med-alderspensjon-ved-fylte-67-ar-april-2013.-kan-arbeidsgiver-kreve-at-hun-tar-ut-ferien-for-hun-slutter/
 5. Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet innen årets slutt?

  Jus på en onsdag Hva skjer med ferie som ikke blir avviklet innen årets slutt? ​Et nytt ferieår går mot slutten; ferieåret 2018 avsluttes 31. desember. Dersom arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hva-skjer-med-ferie-som-ikke-blir-avviklet-innen-arets-slutt/
 6. Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5?

  Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5? Disse er: Nyttårsdag Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag 1. mai 17. mai Kr.Himmelfart 2. pinsedag 1.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lovfestede-helge--og-hoytidsdager-som-nevnt-i-ferieloven--5/
 7. Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet?

  Kan en arbeidstaker som er sykmeldt reise til utlandet? Arbeidstaker har som utgangspunkt kun rett på sykepenger når vedkommende oppholder seg i Norge. Dette gjelder både for sykmeldt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-en-arbeidstaker-som-er-sykmeldt-reise-til-utlandet/
 8. Hva regnes som virkedager etter ferieloven?

  Hva regnes som virkedager etter ferieloven? Definert i ferieloven § 5 – alle dager som ikke er søndager eller lovfestede helge- og høytidsdager, dvs. at lørdag regnes som

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-regnes-som-virkedager-etter-ferieloven/

Vis flere