Ferie

48 treff på "Ferie"

 1. Når er hovedferieperioden?

  Når er hovedferieperioden? Det er perioden fra 1. juni til og med 30. september .

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-er-hovedferieperioden/
 2. Hva er lovfestet feriefritid hvert ferieår?

  Hva er lovfestet feriefritid hvert ferieår? 25 virkedager, som utgjør 4 uker og 1 dag.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lovfestet-feriefritid-hvert-feriear/
 3. Hvordan teller man feriedager for de som ikke har 100%stilling?

  Hvordan teller man feriedager for de som ikke har 100%stilling? F. eks: Arbeidstaker jobber 60 % stilling (5 dagers uke) – tre arbeidsdager per uke. Arbeidstaker har en uke fri, innebærer det

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvordan-teller-man-feriedager-for-de-som-ikke-har-100stilling/
 4. Forskudd på feriepenger

  Jus på en onsdag Forskudd på feriepenger Ferieloven er en minsterettslov i den forstand at den skal sikre arbeidstakerne visse minsterettigheter. Partene står fritt til å avtale

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forskudd-pa-feriepenger/
 5. Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær?

  Hvor mange dager kan overføres til neste ferieår grunnet arbeidsfravær? Ved fravær av andre grunner enn arbeidsuførhet (overføring etter § 7)kan inntil 24 virkedager

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-mange-dager-kan-overfores-til-neste-feriear-grunnet-arbeidsfravar/
 6. Har nyansatte rett til ferie?

  Har nyansatte rett til ferie? Som arbeidsgiver skal du sørge for at alle ansatte tar full ferie hvert år. Nå er det bare to måneder igjen av 2018, har du kontroll? Hva med ferien

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/har-nyansatte-rett-til-ferie/
 7. Hva regnes som virkedager etter ferieloven?

  Hva regnes som virkedager etter ferieloven? Definert i ferieloven § 5 – alle dager som ikke er søndager eller lovfestede helge- og høytidsdager, dvs. at lørdag regnes som

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-regnes-som-virkedager-etter-ferieloven/
 8. Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter?

  Arbeidstaker ønsker å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år (april 2013). Kan arbeidsgiver kreve at hun tar ut ferien før hun slutter? Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/arbeidstaker-onsker-a-ga-av-med-alderspensjon-ved-fylte-67-ar-april-2013.-kan-arbeidsgiver-kreve-at-hun-tar-ut-ferien-for-hun-slutter/
 9. Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5?

  Hva er lovfestede helge- og høytidsdager som nevnt i ferieloven § 5? Disse er: Nyttårsdag Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag 1. mai 17. mai Kr.Himmelfart 2. pinsedag 1.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lovfestede-helge--og-hoytidsdager-som-nevnt-i-ferieloven--5/

Vis flere