Forbrukerkjøp

14 treff på "Forbrukerkjøp"

 1. Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling

  Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling ​Forbrukerrådet tilbyr nå, på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, mekling i tvister om vare- og tjenestekontrakter

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forbrukerradet-tilbyr-frivillig-mekling/
 2. Forslag om forbud mot betaling med kontanter

  Finansdepartementet har lagt frem et forslag om forbud mot å ta imot kontanter over kr. 40 000 for varehandelen. Dette fremgår av forslag til endringer i hvitvaskingsloven. Varehandelen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forslag-om-forbud-mot-betaling-med-kontanter/
 3. Er reklamasjonsfrist og garantitid det samme?

  Jus på en onsdag Er reklamasjonsfrist og garantitid det samme? Reklamasjonsfrist og garantitid er to forskjellige forhold. Her forklarer vi forskjellen mellom reklamasjon og garanti. Avhengig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/er-reklamasjonsfrist-og-garantitid-det-samme/
 4. Plikter kunden å undersøke varen?

  Jus på en onsdag Plikter kunden å undersøke varen? Kunden har kjøpt et utebord på salg om høsten og setter det rett i garasjen uten å pakke det ut fra esken. Når

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/plikter-kunden-a-undersoke-varen/
 5. Reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene

  Jus på onsdag Reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene Norsk lovgivning regulerer i en rekke bestemmelser hvordan man skal gå fram der man mener å ha et krav på en annen. Temaet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/reklamasjonsreglene-og-foreldelsesreglene/
 6. Nupping – er det en kjøpsrettslig mangel?

  Nupping – er det en kjøpsrettslig mangel? I juni i år kunne man lese i VG om en sak fra Oslo tingrett der en forbruker hadde fått medhold i at nupping på hans sofa utgjorde en

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nupping--er-det-en-kjopsrettslig-mangel/
 7. Endringer i forbrukerkjøpsloven vedrørende forsinkelse

  Endringer i forbrukerkjøpsloven vedrørende forsinkelse ​I juni i 2014 ble det innført enkelte endringer i forbrukerkjøpsloven som har gått under "radaren"

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/endringer-i-forbrukerkjopsloven-vedrorende-forsinkelse/
 8. Forbrukerkjøp

  Forbrukerkjøp Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom næringsdrivende og forbruker, i motsetning til kjøpsloven som i all hovedsak regulerer forholdet næringsdrivende

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/forbrukerkjop/
 9. Krav mot tidligere salgsledd

  Jus på onsdag Krav mot tidligere salgsledd Temaet som behandles i denne artikkelen er forbrukers rett til å velge om han skal rette sin reklamasjon mot andre enn butikken som har solgt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/krav-mot-tidligere-salgsledd/
 10. Har kunden alltid rett? Og hva sier forbrukerkjøpsloven?

  Utbytte av kurset Kurset vil gjøre deg i stand til å håndtere de fleste reklamasjonssaker på betryggende vis.. Overblikk over kurset forbrukerkjøpsloven Reklamasjonsreglene

  https://www.virke.no/kurs-konferanser/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/har-kunden-alltid-rett-og-hva-sier-forbrukerkjopsloven/

Vis flere