Forbrukerkjøp

15 treff på "Forbrukerkjøp"

 1. Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling

  Forbrukerrådet tilbyr frivillig mekling ​Forbrukerrådet tilbyr nå, på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, mekling i tvister om vare- og tjenestekontrakter

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forbrukerradet-tilbyr-frivillig-mekling/
 2. Er reklamasjonsfrist og garantitid det samme?

  Jus på en onsdag Er reklamasjonsfrist og garantitid det samme? Reklamasjonsfrist og garantitid er to forskjellige forhold. Her forklarer vi forskjellen mellom reklamasjon og garanti. Avhengig

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/er-reklamasjonsfrist-og-garantitid-det-samme/
 3. Forslag om forbud mot betaling med kontanter

  Finansdepartementet har lagt frem et forslag om forbud mot å ta imot kontanter over kr. 40 000 for varehandelen. Dette fremgår av forslag til endringer i hvitvaskingsloven. Varehandelen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/forslag-om-forbud-mot-betaling-med-kontanter/
 4. Oppdatering av forbrukerregler ved netthandel

  Oppdatering av forbrukerregler ved netthandel EU-Kommisjonen har lagt frem en rekke tiltak for å styrke forbrukernes stilling, særlig ved netthandel. Tiltakene kalles New Deal for Consumers

  https://www.virke.no/bransjer/netthandel/netthandel-forbrukerregler/
 5. Plikter kunden å undersøke varen?

  Jus på en onsdag Plikter kunden å undersøke varen? Kunden har kjøpt et utebord på salg om høsten og setter det rett i garasjen uten å pakke det ut fra esken. Når

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/plikter-kunden-a-undersoke-varen/
 6. Nupping – er det en kjøpsrettslig mangel?

  Nupping – er det en kjøpsrettslig mangel? I juni i år kunne man lese i VG om en sak fra Oslo tingrett der en forbruker hadde fått medhold i at nupping på hans sofa utgjorde en

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nupping--er-det-en-kjopsrettslig-mangel/
 7. Grunn til å klage? Hva sier forbrukerkjøpsloven?

  Alle virksomheter som selger varer til forbrukere, er nødt til å være kjent med forbrukerkjøpslovens regler, og hvordan man forholder seg ved reklamasjoner. Manglende kunnskap

  https://www.virke.no/kurs/arbeidsliv-hr-kurs/har-kunden-alltid-rett-og-hva-sier-forbrukerkjopsloven/
 8. Endringer i forbrukerkjøpsloven vedrørende forsinkelse

  Endringer i forbrukerkjøpsloven vedrørende forsinkelse ​I juni i 2014 ble det innført enkelte endringer i forbrukerkjøpsloven som har gått under "radaren"

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/endringer-i-forbrukerkjopsloven-vedrorende-forsinkelse/
 9. Krav mot tidligere salgsledd

  Jus på onsdag Krav mot tidligere salgsledd Temaet som behandles i denne artikkelen er forbrukers rett til å velge om han skal rette sin reklamasjon mot andre enn butikken som har solgt

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/krav-mot-tidligere-salgsledd/
 10. Forbrukerkjøp

  Forbrukerkjøp Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom næringsdrivende og forbruker, i motsetning til kjøpsloven som i all hovedsak regulerer forholdet næringsdrivende

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/forbrukerkjop/

Vis flere