Forenkling

10 treff på "Forenkling"

 1. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

  12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kommuneproposisjonen-2013.pdf
 2. Ja til IKT-standarder i helsesektoren

  Ja til IKT-standarder i helsesektoren Virke vil ha forskriftsfesting av elektroniske pasientjournaler og andre IKT-standarder. ​ -Dette bidrar til enklere, bedre og mer effektive helsetjenester

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/ja-til-ikt-standarder-i-helsesektoren/
 3. Omregistreringen blir papirløs

  Omregistreringen blir papirløs Virke ønsker at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfører muligheten for digital registrering av eierskifte for kjøretøy, bedre kjent

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/omregistreringen-blir-papirlos/
 4. IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/ikt-standarder-i-helse--og-omsorgssektoren.pdf
 5. Vellykket bransjedialog

  Virke Kunnskap og teknologi En bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke. Organiserer store deler av norsk næringsliv innen teknologi- og rådgivningsbransjene. Vellykket bransjedialog Virke

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/vellykket-bransjedialog/
 6. Evaluering av offentlighetsloven (pdf)

  1 Justis- og beredskapsdepartementet att: Høring evalueringen av offentlighetsloven Krav til endring av offentlighetslovens paragraf 25.2.ledd. På vegne av undertegnede

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/evaluering-av-offentlighetsloven.pdf
 7. Forenkling

  Forenkling Færre innrapporteringskrav, digitalisering, et forenklet regelverk, mer forutsigbare rammebetingelser og generelt enklere å drive virksomhet i Norge, er det som 60 prosent

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/forenkling/
 8. Regelrådet setter regjeringen på plass

  Regelrådet setter regjeringen på plass ​ Regelrådet kritiserer regjeringen for slett arbeid med flere viktige saker for handels- og tjenestenæringene. To eksempler er forslagene

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/regelradet-setter-regjeringen-pa-plass/
 9. Altinn Strategi 2016 - 2025 (pdf)

  HØRING ALTINN STRATEGI 2016 - 2025 Vi viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat datert 11.12.2015 i anledning forslag til langsiktig strategi for Altinn. I det følgende

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/altinn-strategi-2016---2025.pdf