Forenkling

6 treff på "Forenkling"

 1. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

  12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kommuneproposisjonen-2013.pdf
 2. IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/ikt-standarder-i-helse--og-omsorgssektoren.pdf
 3. Evaluering av offentlighetsloven (pdf)

  1 Justis- og beredskapsdepartementet att: Høring evalueringen av offentlighetsloven Krav til endring av offentlighetslovens paragraf 25.2.ledd. På vegne av undertegnede

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/evaluering-av-offentlighetsloven.pdf
 4. Altinn Strategi 2016 - 2025 (pdf)

  HØRING ALTINN STRATEGI 2016 - 2025 Vi viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat datert 11.12.2015 i anledning forslag til langsiktig strategi for Altinn. I det følgende

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/altinn-strategi-2016---2025.pdf
 5. Forenkling

  Forenkling Færre innrapporteringskrav, digitalisering, et forenklet regelverk, mer forutsigbare rammebetingelser og generelt enklere å drive virksomhet i Norge, er det som 60 prosent

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/forenkling/