Forenkling

18 treff på "Forenkling"

 1. Forventer at regjeringen følger opp aksjelovutvalgets anbefalinger

  Forventer at regjeringen følger opp aksjelovutvalgets anbefalinger ​Aksjelovutvalget la forrige uke frem sine anbefalinger til hvordan selskapslovgivningen kan endres for å bidra

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/forventer-at-regjeringen-folger-opp-aksjelovutvalgets-anbefalinger-/
 2. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 3. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

  12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

 4. Oppfordrer regjeringen til et enklere og mer moderne Norge

  Oppfordrer regjeringen til et enklere og mer moderne Norge I Virkes innspill til kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett for 2015 utfordrer vi kommunal- og moderniseringsminister Jan

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2015/oppfordrer-regjeringen-til-et-enklere-og-mer-moderne-norge/
 5. Hvordan har det blitt enklere for arbeidsgiver?

  Forenkling Hvordan har det blitt enklere for arbeidsgiver? Virke er fornøyd med forenklingstiltak fra regjeringen som gjør at næringslivet sparer 15,2 milliarder kroner årlig.

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/hvordan-har-det-blitt-enklere-for-arbeidsgiver/
 6. Ja til IKT-standarder i helsesektoren

  Ja til IKT-standarder i helsesektoren Virke vil ha forskriftsfesting av elektroniske pasientjournaler og andre IKT-standarder. ​ -Dette bidrar til enklere, bedre og mer effektive helsetjenester

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/ja-til-ikt-standarder-i-helsesektoren/
 7. Norge må rustes for fremtidens arbeidsmarked

  Norge må rustes for fremtidens arbeidsmarked ​Det var stor tro på norsk næringslivs muligheter i fremtidens arbeidsmarked under årets Virkekonferanse, men også enighet om

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/norge-ma-rustes-for-fremtidens-arbeidsmarked/
 8. Omregistreringen blir papirløs

  Omregistreringen blir papirløs Virke ønsker at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfører muligheten for digital registrering av eierskifte for kjøretøy, bedre kjent

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/omregistreringen-blir-papirlos/
 9. Positiv digital agenda

  Positiv digital agenda ​Regjeringen har lagt frem stortingsmelding om den digitale agenda. Virke er glad for at regjeringens følger opp næringslivets ønske om å få enklere

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/positiv-digital-agenda/
 10. IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

Vis flere