Formuesskatt

5 treff på "Formuesskatt"

 1. Scheel-utvalget (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/scheel-utvalget.pdf
 2. Innspill til statsbudsjettet 2017 (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/innspill_2017_finans.pdf
 3. Statsbudsjett 2018: skatt- og avgiftsendringer

  Statsbudsjett 2018: Mange skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet. Monner det? Virke er glad for at skatt på overskudd i selskaper reduseres til 23 %. Redusert verdsettelse av arbeidende

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/statsbudsjett-2018-skatt--og-avgiftsendringer/
 4. Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019

  Budsjettinnspill fra Virke: Virke ber om 2,5 mrd. i redusert formuesskatt i 2019 Virke ber regjeringen redusere formuesskatten på arbeidende kapital med 2,5 milliarder kroner i statsbudsjettet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/virke-ber-om-25-mrd.-i-redusert-formuesskatt-i-2019/
 5. Bedre kapitaltilgang for SMB-er

  Høringssvar: Virke ber om bedre kapitaltilgang for SMB-er Les høringssvaret fra Virke på NOU: 2018:5, Kapital i omstillingens tid, om kapitaltilgangsutvalget. Norske små og

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/bedre-kapitaltilgang-for-smb/