Forskning og innovasjon

29 treff på "Forskning og innovasjon"

  1. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

    12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

    https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kommuneproposisjonen-2013.pdf
  2. Mer offensiv satsing på forskning

    Mer offensiv satsing på forskning ​ Regjeringen foreslår å bevilge 28,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i 2014. Det er 1,5 milliarder mer enn i år. Men av økningen

    https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-offensiv-satsing-pa-forskning/
  3. Viktig 2017-budsjett

    Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

    https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
  4. Om Skattefunn

    Om Skattefunn Bruker bedriften din sin rett til skattefradrag for forsknings- eller utviklingsprosjekter? SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som har

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/om-skattefunn/
  5. SIVA

    SIVA SIVA– Selskapet for Industrivekst SF – har som hovedmål å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjonsmiljøer

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/siva/
  6. Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen

    Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen Torsdag 7. november var Virke hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. Statsbudsjettet

    https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/horing-om-statsbudsjettet-2014-i-naringskomiteen/
  7. Et statsbudsjett for næringslivet

    Et statsbudsjett for næringslivet - Jernbaneløft, satsing på forskning og vekstfremmende skattelettelser, det er riktig bruk av oljeoverskuddet. Statsbudsjettet er mer fremtidsrettet

    https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/et-statsbudsjett-for-naringslivet/
  8. Program for tjenesteinnovasjon må etableres

    Statsbudsjett 2014 Program for tjenesteinnovasjon må etableres Virke foreslår i sitt budsjettinnspill til Nærings- og handelsdepartementet at det i 2014 bør etableres et egent

    https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/program-for-tjenesteinnovasjon-ma-etableres/
  9. 900 millioner for et nyskapende næringsliv

    900 millioner for et nyskapende næringsliv ​ Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nytt av året er en felles mulighet

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/900-millioner-for-et-nyskapende-naringsliv/
  10. Mer brukerstyrt innovasjon

    Statsbudsjett 2016 Mer brukerstyrt innovasjon ​Virke har fått gjennomslag for en styrking av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i de to seneste statsbudsjettene, samt styrking av

    https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2016/mer-brukerstyrt-innovasjon/

Vis flere