Forskning og innovasjon

14 treff på "Forskning og innovasjon"

 1. Om Skattefunn

  Om Skattefunn Bruker bedriften din sin rett til skattefradrag for forsknings- eller utviklingsprosjekter? SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/om-skattefunn/
 2. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

  12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kommuneproposisjonen-2013.pdf
 3. SIVA

  SIVA SIVA– Selskapet for Industrivekst SF – har som hovedmål å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjonsmiljøer

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/siva/
 4. COOP med mobile handelsløsninger

  Fakta ​COOP Norge Handel er med i forskningsprosjektet MOVON. Prosjektet er treårig og støttes av Norges forskningsråd gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Rådgivingsselskapet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/coop-med-mobile-handelslosninger/
 5. 900 millioner for et nyskapende næringsliv

  900 millioner for et nyskapende næringsliv ​ Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nytt av året er en felles mulighet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/900-millioner-for-et-nyskapende-naringsliv/
 6. Utlysninger i brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) høsten 2013

  Utlysninger i brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) høsten 2013 ​Våren 2013 bevilget BIA i Forskningsrådet 400 millioner kroner over fire år til 45 innovasjonsprosjekter i norske

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/utlysninger-i-brukerstyrt-innovasjonsarena-bia-hosten-2013/
 7. POL - 10 milliarder til forskning og innovasjon

  Statsbudsjettet 2019 10 milliarder til forskning og innovasjon Regjeringen foreslår en historisk satsing på nærmere 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/10-milliarder-til-forskning-og-innovasjon/
 8. Norges forskningsråd

  Norges forskningsråd Norges forskningsråd  finansierer forskning og driver ulike typer forskningsprogrammer. Et viktig område er den brukerstyrte forskningen som skal stimulere

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/norges-forskningsrad/
 9. Åtte grep for en ny innovasjonspolitikk

  Åtte grep for en ny innovasjonspolitikk ​ Som nasjon er vi avhengige av det Steve Jobs kalte "he crazy ones – innovatører og gründere som tror at de kan forandre verden. Men

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/atte-grep-for-en-ny-innovasjonspolitikk/
 10. Få hjelp til å etablere gode innovasjonsprosjekter

  Nytt fra Forskningsrådet Få hjelp til å etablere gode innovasjonsprosjekter Har din bedrift/ditt nettverk tanker om et innovasjonsprosjekt? Forskningsrådet inviterer nå

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/fa-hjelp-til-a-etablere-gode-innovasjonsprosjekter/

Vis flere