Forskning og innovasjon

29 treff på "Forskning og innovasjon"

 1. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 2. Mer offensiv satsing på forskning

  Mer offensiv satsing på forskning ​ Regjeringen foreslår å bevilge 28,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i 2014. Det er 1,5 milliarder mer enn i år. Men av økningen

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-offensiv-satsing-pa-forskning/
 3. SIVA

  SIVA SIVA– Selskapet for Industrivekst SF – har som hovedmål å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjonsmiljøer

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/siva/
 4. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

  12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

 5. Om Skattefunn

  Om Skattefunn Bruker bedriften din sin rett til skattefradrag for forsknings- eller utviklingsprosjekter? SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/om-skattefunn/
 6. Norge må rustes for fremtidens arbeidsmarked

  Norge må rustes for fremtidens arbeidsmarked ​Det var stor tro på norsk næringslivs muligheter i fremtidens arbeidsmarked under årets Virkekonferanse, men også enighet om

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/norge-ma-rustes-for-fremtidens-arbeidsmarked/
 7. Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen

  Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen Torsdag 7. november var Virke hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. Statsbudsjettet

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/horing-om-statsbudsjettet-2014-i-naringskomiteen/
 8. Et statsbudsjett for næringslivet

  Et statsbudsjett for næringslivet - Jernbaneløft, satsing på forskning og vekstfremmende skattelettelser, det er riktig bruk av oljeoverskuddet. Statsbudsjettet er mer fremtidsrettet

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/et-statsbudsjett-for-naringslivet/
 9. 900 millioner for et nyskapende næringsliv

  900 millioner for et nyskapende næringsliv ​ Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nytt av året er en felles mulighet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/900-millioner-for-et-nyskapende-naringsliv/
 10. Vi trenger nyskaping og forskning også i tjenestenæringene

  Virke mener omstillingsbehovet er tilstede i alle næringer og at satsingen på forskning og innovasjon må favne bredt. Forslaget til statsbudsjett har et snevert fokus på teknologi

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/vi-trenger-nyskaping-og-forskning-ogsa-i-tjenestenaringene/

Vis flere