Forskning og innovasjon

30 treff på "Forskning og innovasjon"

 1. Mer offensiv satsing på forskning

  Mer offensiv satsing på forskning ​ Regjeringen foreslår å bevilge 28,9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i 2014. Det er 1,5 milliarder mer enn i år. Men av økningen

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/mer-offensiv-satsing-pa-forskning/
 2. SIVA

  SIVA SIVA– Selskapet for Industrivekst SF – har som hovedmål å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjonsmiljøer

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/siva/
 3. Om Skattefunn

  Om Skattefunn Bruker bedriften din sin rett til skattefradrag for forsknings- eller utviklingsprosjekter? SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Norske bedrifter som har

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/infosider/om-skattefunn/
 4. Viktig 2017-budsjett

  Viktig 2017-budsjett Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/viktig-2017-budsjett/
 5. Kommuneproposisjonen 2013 (pdf)

  12-14418 1 Notat Til Kommunal- og forvaltningskomiteen Fra Hovedorganisasjonen Virke Dato 18.05.2012 Sak Kommuneproposisjonen 2013. Notat fra Virke Virke representerer mer en 16 500

 6. Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen

  Høring om statsbudsjettet 2014 i næringskomiteen Torsdag 7. november var Virke hos næringskomiteen på Stortinget på høring om neste års statsbudsjett. Statsbudsjettet

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/horing-om-statsbudsjettet-2014-i-naringskomiteen/
 7. Et statsbudsjett for næringslivet

  Et statsbudsjett for næringslivet - Jernbaneløft, satsing på forskning og vekstfremmende skattelettelser, det er riktig bruk av oljeoverskuddet. Statsbudsjettet er mer fremtidsrettet

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2014/et-statsbudsjett-for-naringslivet/
 8. 900 millioner for et nyskapende næringsliv

  900 millioner for et nyskapende næringsliv ​ Forskningsrådet lyser i år ut 900 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nytt av året er en felles mulighet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/fou/900-millioner-for-et-nyskapende-naringsliv/
 9. Vi trenger nyskaping og forskning også i tjenestenæringene

  Virke mener omstillingsbehovet er tilstede i alle næringer og at satsingen på forskning og innovasjon må favne bredt. Forslaget til statsbudsjett har et snevert fokus på teknologi

  https://www.virke.no/var-politikk/politiske-artikler/vi-trenger-nyskaping-og-forskning-ogsa-i-tjenestenaringene/
 10. Mer brukerstyrt innovasjon

  Statsbudsjett 2016 Mer brukerstyrt innovasjon ​Virke har fått gjennomslag for en styrking av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i de to seneste statsbudsjettene, samt styrking av

  https://www.virke.no/var-politikk/statsbudsjett/statsbudsjett-2016/mer-brukerstyrt-innovasjon/

Vis flere