Generalforsamling

10 treff på "Generalforsamling"

 1. Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap?

  Hvor lenge kan en revisor tjenestegjøre i et aksjeselskap? Revisor velges på generalforsamlingen og tjenestegjør inntil ny revisor er valgt. Oppdraget til revisor er løpende,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvor-lenge-kan-en-revisor-tjenestegjore-i-et-aksjeselskap/
 2. Hvem innkaller til generalforsamling?

  Hvem innkaller til generalforsamling? Generalforsamlingen innkalles av styret. Se aksjeloven § 5-8.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-innkaller-til-generalforsamling/
 3. Hvordan gjennomføre en generalforsamling?

  Hvordan gjennomføre en generalforsamling? Det nærmer seg sesong for å avholde ordinær generalforsamling for de fleste aksjeselskap, og her får du noen praktiske råd

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/hvordan-gjennomfore-en-generalforsamling/
 4. Kan generalforsamlingen avholdes i utlandet for et norsk selskap?

  Kan generalforsamlingen avholdes i utlandet for et norsk selskap? Generalforsamlingen skal holdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor, hvis ikke vedtektene bestemmer at den skal

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/kan-generalforsamlingen-avholdes-i-utlandet-for-et-norsk-selskap/
 5. Hvem har ansvaret for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling?

  Hvem har ansvaret for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling? Styret. Det er aksjeeiere som representerer mer enn 10 % av aksjekapitalen, styret og revisor som kan kreve at det

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-har-ansvaret-for-a-innkalle-til-ekstraordinar-generalforsamling/
 6. Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor?

  Hvem bestemmer godtgjørelse til revisor? Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 7-1, 2.ledd.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-bestemmer-godtgjorelse-til-revisor/
 7. Hvem har rett til å delta på generalforsamlingen?

  Hvem har rett til å delta på generalforsamlingen? Alle aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen. Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-har-rett-til-a-delta-pa-generalforsamlingen/
 8. Når skal det innkalles til generalforsamling, og hvilke frister gjelder?

  Når skal det innkalles til generalforsamling, og hvilke frister gjelder? Fristen er minimum 1 uke, om ikke annet er regulert i vedtektene. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/nar-skal-det-innkalles-til-generalforsamling-og-hvilke-frister-gjelder/
 9. Har en aksjonær rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen?

  Har en aksjonær rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen? En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/har-en-aksjonar-rett-til-a-fa-saker-behandlet-pa-generalforsamlingen/
 10. Hvem bestemmer styrehonoraret til styrets medlemmer?

  Hvem bestemmer styrehonoraret til styrets medlemmer? Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til styremedlemmer. Se aksjeloven § 6-10. Det kan utarbeides en avtale om styrehonorar.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hvem-bestemmer-styrehonoraret-til-styrets-medlemmer/