Generell kontraktsrett

9 treff på "Generell kontraktsrett"

 1. Generell kontraktsrett

  Generell kontraktsrett Virkes forretningsadvokater har bred erfaring innenfor generell kontraktsrett, og bistår bl.a. i forbindelse med utarbeidelse, forhandling og tolkning av avtaler.

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/generell-kontraktsrett/
 2. Kan mindreårige inngå gyldige avtaler?

  Jus på onsdag Kan mindreårige inngå gyldige avtaler? Barn under 18 år er umyndige. Dette medfører som hovedregel at de ikke kan binde seg til avtaler. Verge for mindreårige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/kan-mindrearige-innga-gyldige-avtaler/
 3. Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette?

  Jus på onsdag Voldgiftsklausul i kontrakt - hva innebærer dette? Kontraktsparter regulerer ofte inn bruk av voldgift uten nødvendigvis å ha tenkt gjennom konsekvensene av slik

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/voldgiftsklausul-i-kontrakt---hva-innebarer-dette/
 4. Standardkontrakt ved avtale om renholdstjenester

  Standardkontrakt ved avtale om renholdstjenester Virke anbefaler at alle medlemmer bruker standardkontrakten NS 8431 ved avtaler om levering av renholdstjenester. Virksomheter som ikke bruker denne

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/standardkontrakt-ved-avtale-om-renholdstjenester/
 5. Salgspant

  Jus på onsdag Salgspant Reglene om salgspant følger av panteloven. Salgspant er avtale om panterett i solgte løsøregjenstander til sikkerhet for salgssummen eller for lån

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/salgspant/
 6. Etterfølgende avtalevilkår

  Jus på onsdag Etterfølgende avtalevilkår Det hender at vi blir presentert for problemstillinger relatert til avtalevilkår som ikke er vurdert i forbindelse med selve avtaleinngåelsen,

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/etterfolgende-avtalevilkar/
 7. Salgspant i varer bestemt for videresalg

  Jus på onsdag Salgspant i varer bestemt for videresalg I oktober 2008 behandlet vi reglene for salgspant som et forretningsjuridisk tema . Vi har i den senere tid mottatt henvendelser fra våre

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/salgspant-i-varer-bestemt-for-videresalg/
 8. Leie av næringslokaler

  Jus på onsdag Leie av næringslokaler Virkes medlemmer tar ofte kontakt med spørsmål knyttet til forståelsen av leiekontrakter. Medlemmer i Virke er både utleiere og

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/leie-av-naringslokaler/