Helse- og sosialpolitikk

31 treff på "Helse- og sosialpolitikk"

 1. Videreføring av regionale helseforetak og mer ansvar til ideelle

  Høringssvar til Kvinnslandsutvalget om helsesektoren: Kvinnslands-utvalget Regjeringen oppnevnte 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/videreforing_av_regionale_helseforetak_og_mer_ansvar_til_ideelle/
 2. Fritt behandlingsvalg - høring i komiteen (pdf)

  15-5336 1 Notat Til Helse- og omsorgskomiteen Fra Gerhard Salicath Dato 13.02.2015 Sak Fritt behandlingsvalg: Høring i helse- og omsorgskomiteen 18. februar 2015 Hovedorganisasjonen Virke

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fritt-behandlingsvalg---horing-i-komiteen.pdf
 3. Retningslinjer for godkjenning og kvalitetssikring av barneverninsituasjoner (pdf)

  HØRINGSSVAR - RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING OG KVALITETSSIKRING AV BARNEVERNINSTITUSJONER - PRESISERING AV OG KVALITETSKRAV FOR ATFERDSINSTITUSJONER Hovedorganisasjonen Virke viser til

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/retningslinjer-for-godkjenning-og-kvalitetssikring-av-barneverninsituasjoner.pdf
 4. /Lists/System_Bilder/ARI_feriefly.jpg (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kvalitets--og-strukturreform-i-barnevernet--forslag-til-endringer-i-barnevernloven.pdf
 5. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdf
 6. Viktig gjennomslag om medleverturnus

  Arbeidsdepartementet har fremmet forslag om oppfølging av to av Arbeidstidsutvalgets forslag – medleverforskriften og kveldsarbeid mellom klokken 21-23. Les om departementets forslag her >>

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/viktig-gjennomslag-om-medleverturnus/
 7. Viktig å nå frem med pensjonsmidler til helsevirksomhetene

  Viktig å nå frem med pensjonsmidler til helsevirksomhetene Virke er glad for at midlene til dekning for økte pensjonskostnader videreføres i statsbudsjettet for 2013 og ber om

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/viktig-a-na-frem-med-pensjonsmidler-til-helsevirksomhetene/
 8. Helse- og sosialpolitikk

  Helse- og sosialpolitikk Private og ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester utgjør et mangfold i velferds-Norge – et mangfold som brukerne ønsker og etterspør. Derfor

  https://www.virke.no/politikk/politiske-temaer/helse--og-sosialpolitikk/

Vis flere