Helse- og sosialpolitikk

25 treff på "Helse- og sosialpolitikk"

 1. Fritt behandlingsvalg - høring i komiteen (pdf)

  15-5336 1 Notat Til Helse- og omsorgskomiteen Fra Gerhard Salicath Dato 13.02.2015 Sak Fritt behandlingsvalg: Høring i helse- og omsorgskomiteen 18. februar 2015 Hovedorganisasjonen Virke

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fritt-behandlingsvalg---horing-i-komiteen.pdf
 2. Retningslinjer for godkjenning og kvalitetssikring av barneverninsituasjoner (pdf)

  HØRINGSSVAR - RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING OG KVALITETSSIKRING AV BARNEVERNINSTITUSJONER - PRESISERING AV OG KVALITETSKRAV FOR ATFERDSINSTITUSJONER Hovedorganisasjonen Virke viser til

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/retningslinjer-for-godkjenning-og-kvalitetssikring-av-barneverninsituasjoner.pdf
 3. /Lists/System_Bilder/ARI_feriefly.jpg (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/kvalitets--og-strukturreform-i-barnevernet--forslag-til-endringer-i-barnevernloven.pdf
 4. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdf
 5. Refusjon mellom kommuner.pdf (pdf)

  HØRINGSUTTALELSE - REFUSJON MELLOM KOMMUNER Det vises til høringsbrev fra Helse - og omsorgsdepartementet vedrørende forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/refusjon-mellom-kommuner.pdf
 6. Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/krav-om-at-leger-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten-er-spesialister.pdf
 7. Fritt behandlingsvalg (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/fritt-behandlingsvalg.pdf
 8. Faglige anbefalinger- trygghet og sikkerhet i barnevernsinstitusjoner (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/faglige-anbefalinger--trygghet-og-sikkerhet-i-barnevernsinstitusjoner.pdf

Vis flere