IKT-rett

2 treff på "IKT-rett"

  1. Krav til personer som tiltrår som faktiske ledere i inkassoforetak

    Orientering fra Finanstilsynet Finanstilsynet har etablert krav til personer som tiltrår som faktiske ledere i inkassoforetak Finanstilsynet har etablert et krav om at personer som tiltrår

    https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/krav-til-personer-som-tiltrar-som-faktiske-ledere-i-inkassoforetak/
  2. IKT-rett

    IKT-rett Virkes forretningsadvokater bistår i rettsspørsmål tilknyttet IKT-bransjen, herunder i forbindelse med utvikling, lisensiering, kjøp/salg, integrasjon, drift og vedlikehold

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/ikt-rett/