Immaterialrett

2 treff på "Immaterialrett"

  1. Immaterialrett

    Samarbeidsavtale med Zacco For å styrke tilbudet innenfor immaterialrett har Hovedorganisasjonen Virke inngått en samarbeidsavtale med Zacco, som er Norges største konsulentfirma på

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/immaterialrett/
  2. Opphavsrett i arbeidsforhold

    Opphavsrett i arbeidsforhold Hvilke rettigheter har arbeidsgiver til verk skapt av de ansatte? Det følger av åndsverksloven § 1 at den som skaper et åndsverk, har opphavsrett

    https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/opphavsrett-i-arbeidsforhold/