Inkluderende arbeidsliv

21 treff på "Inkluderende arbeidsliv"

 1. Skandale i et ellers skikkelig budsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: I vårt innspill til Stortingets finanskomite løfter Virke også følgende saker: Filmfondet: Virke mener det er bra at regjeringen retter opp kuttet

  https://www.virke.no/politikk/politiske-artikler/skandale-i-ellers-skikkelig-budsjett/
 2. Fordeler du får ved å tegne IA-avtale

  Fordeler du får ved å tegne IA-avtale Alle virksomheter kan tegne en IA-avtale for sin virksomhet. Avtalen inngås mellom leder, tillitsvalgt (eller ansattrepresentant) og NAV Arbeidslivsenter

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/inkluderende-arbeidsliv/fordeler-du-far-ved-a-tegne-ia-avtale/
 3. Fullt hus på IA-møte

  Fullt hus på IA-møte Fredag var det fullt hus hos Virke da medlemmene ble invitert for å høre om endringene som kommer som følge av at regjeringen, Virke og de andre partene

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/inkluderende-arbeidsliv/fullt-hus-pa-ia-mote/
 4. Krever vesentlige endringer i IA-avtalen

  Krever vesentlige endringer i IA-avtalen Virkes administrerende direktør, Vibeke Hammer Madsen, vil ikke skrive under på en videreføring av IA-avtalen dersom den ikke får vesentlige

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/inkluderende-arbeidsliv/krever-vesentlige-endringer-i-ia-avtalen/
 5. Ny IA-avtale

  Ny IA-avtale åpner for diskusjoner om sykelønnsordningen Den nye IA-avtalen frem til 2022 er nå klar. Virke har fått gjennomslag for at partene kan diskutere endringer av sykelønnsordningen. 18.

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/ny-ia-avtale/
 6. Ny adresse for å sende inn sykmeldinger

  Ny adresse for å sende inn sykmeldinger Fra 15. juni er det ny adresse for å sende sykemeldinger til NAV. Nå skal alle arbeidsgivere sende inntektsopplysningsskjemaet og kravet om

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/ny-adresse-for-a-sende-inn-sykmeldinger/
 7. Sykemeldingen digitaliseres

  Sykemeldingen digitaliseres ​NAV digitaliserer sykmeldingen og gjør den tilgjengelig i Altinn. Samtidig kommer det endringer i praktiseringen av aktivitetskravet. ​Siden 29. september kan en

  https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/sykemeldingen-digitaliseres/
 8. Rapport fra faggruppa for IA

  Rapport fra faggruppa for IA ​ Faggruppen for IA-avtalen la fredag 26.06 fram sin rapport om status og utvikling i IA-arbeidet. Sykefraværet er om lag uendret siden 2012 og yrkesdeltakelsen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/inkluderende-arbeidsliv/rapport-fra-faggruppa-for-ia/
 9. VS Humentor er lansert

  VS Humentor er lansert VS Humentor er et samarbeidsprosjekt mellom Hovedorganisasjonen Virke og Seema AS, og er et mentorprogram som baseres på mangfoldsledelse. Det som gjør programmet

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/inkluderende-arbeidsliv/vs-humentor-er-lansert/
 10. Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger.pdf (pdf)

  Hovedorganisasjonen Virke Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 90 NO 0255 Oslo Postadresse: P.O. Box 2900 Solli NO-0230 Oslo Tel +47 22 54 17 00 Fax +47 22 56 17 00 E-post info@virke.no Bankgiro

  https://www.virke.no/globalassets/var-politikk/horinger/seniorer-og-arbeidslivet---aldersgrenser-og-tilpasninger.pdf

Vis flere